otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un valsts olimpiāžu rezultāti:
Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45. olimpiāde
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Madara Petkeviča (5. kl.) – dalībniece
Megija Liepiņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Eduards Gorodovičs (8. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Marita Matisone (8. kl.) – dalībniece
Eduards Bogdanovs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Informātika
Krista Lūcija Laugale (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

1.kl. kombinētā
Gastons Hauka (1. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Latviešu valoda
Rūta Druka (2. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – dalībnieks
Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – 5. vieta
Ance Ventlande (4. b kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Ģeogrāfija
Aleksa Laura Kļaviņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Angļu valoda
Evelīna Lindermane (5. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Angļu valoda
Krista Burmasa (7. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņ(7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingunai Rozenbergai

Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmeneipiektdiena, 2019. gada 29. marts

Vīru kopa "Vilki". Koncertlekcija

Vīru kopas "Vilki" koncertlekcija "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām"

Jau no seniem laikiem Dziesma ir pavadījusi latvieti darba gaitās, svētkus svinot un cīņu laukos. Šoreiz koncertlekcijā ar vīru kopu “VILKI” 1.-9.klašu skolēni iepazina latviešu karavīru dziesmas. Tās pamatmērķis bija veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu.
Pasākumā dziesmas attiecīgā laika mūzikas instrumentu (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons) pavadībā mijās ar vēsturiskajiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Koncerta laikā skolēni tika aicināti īpaši  uzmanīgi ieklausīties dziesmu tekstos, lai sadzirdētu karavīru domas par mājām, tuvajiem cilvēkiem, kā arī  cerību un ticību gūt uzvaru kaujās.  Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.
Šī patiesi bija lieliska vēstures un Dzimtenes mīlestības mācībstunda. Noslēgumā saņēmām īpašu dāvanu – grāmatu par latviešu karavīru cīņas gaitām, kas bagātīgi ilustrēta fotomateriāliem, kā arī mūzikas diskus. Paldies par to vīru kopas “VILKI” dalībniekiem!
Pēc koncertlekcijas mācību stundās vēlreiz tika pārrunāts redzētais un dzirdētais, pievēršot uzmanību, cik daudzveidīgu un latviešu kultūrai būtisku informāciju varēja uzzināt, kā no citu skatu punkta varējām ieraudzīt un  atpazīt  faktus un notikumus, ko iepriekš bijām mācījušies. 6.klases skolēni veica padziļinātu latviešu karavīra tērpa un rotu izpēti, saistībā ar mācību tēmu  Latvijas vēsturē. Savukārt  klases stundās, šķirstot fotogrāfijām bagāto grāmatu un klausoties ierakstus, ritēja sarunas par tikumiem: atbildību, drosmi, gudrību un līdzcietību kā karavīram, miera un kaujas situācijās un dziesmas spēku jeb ko mēs varam mācīties no latviešu karavīra.


Skolotāja Daiga Elpere
O.Laugaļa foto

pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu koru skate 21.03.2019.

SVEICAM
5.-9.klašu kori - novada koru skates 2.pakāpes laureātu!
PALDIES mūzikas skolotājai Sandrai Šteinbergai un koncertmeistaram Tomam!


Pēc konkursa 5.-9.klašu koris piedalījās kopmēģinājumā, lai izdziedātu 
30.maija koncerta "Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem" repertuāra dziesmas.
D.Elperes foto

Pavasara sveiciens

Datorgrafikas pulciņa dalībnieku kopdarbi. Veidoti ar MS Paint (Molberts)
4.a klases skolēni: V.Pone, R.Burmass, H.Kviesis

4.b klases skolēni: A.Salenieks, A.Ventlande, V.Ventlands, K.Zaļais, M.Petkevičs, R.Rozenbergs, V.Sarmule
3. klases skolēni: A.Prikule, A.Zemture, M.Olšteins, Ģ.Vītolnieks, I.Biters, M.Pone
2. klases skolēni: A.Saldaks, G.Gorodovičs, K.Bautra, K.Pugačovs, D.Straume, G.Mikuličs

trešdiena, 2019. gada 20. marts

Karjeras nodarbība 5.klasē "Iepazīsti profesiju"

Iepazīsti profesijas!
   5.klases skolēni kārtējā karjeras nodarbībā turpināja iepazīt dažādas profesijas, izmantojot profesiju iepazīšanas kārtis "Tava profesija".
      Iepriekšējā nodarbībā lielāka uzmanība tika pievērsta nākotnes profesijai - uzzīmējot un diskutējot, kāpēc tā šķiet tik interesanta, kādi pienākumi jāveic konkrētās profesijas darītājam. Savukārt 20.marta nodarbībā, strādājot komandā, bija 2 uzdevumi. Pirmais -  "Uzraksti padomu, kas, tavuprāt, jādara šodien 5.klases skolēnam, lai kļūtu par ..." Katra komanda saņēma klases skolēnu nākotnes profesiju sarakstu un kopīgās diskusijās tapa labākie ieteikumi, piemēram, "pavārs" jau šodien var gatavot ēdienu mājās, "retro auto atjaunotājam" jālasa par auto vēsturi, jāmācās par tehnikas funkcijām un jāmēģina labot/atjaunot auto", bet lai kļūtu par "ugunsdzēsēju" jāmācās būt drošam, ātram un sportiskam. Vērtīgos klases biedru ieteikumus saņems katrs skolēns. 2.uzdevums "Iepazīsti profesiju" rosināja iepazīt jaunas profesijas. Vispirms katrs skolēns saņēma vienu kārti ar profesijas zīmējumu. Uzdodot dažādus jautājumus, skolēni noskaidroja komandas locekļu profesijas. Pēc kopīgas vienošanās, tapa kolāžas par ķīmiķa, viesmīļa, bibliotekāra un mežkopja profesijām. Tajā skolēni atspoguļoja īpašības, prasmes, kas nepieciešamas konkrētās profesijas veicējam, kā arī pienākumus, iespējamās darba vietas un līdzīgās profesijas.
Daiga Elpere, pedagogs karjeras konsultants

D.Elpere foto


piektdiena, 2019. gada 15. marts

Skatuves runas konkurss Kurzemes reģionā

Sveicam 
Kurzemes reģiona skolēnu Skatuves runas konkursa
2019.gada 15.martā Kandavā
1.pakāpes laureāti 
ARTU ZEMTURI!

Paldies
skolotājai Andai Zaķei!


A.Zaķes foto

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Skatuves runas konkurss


PALDIES 
par interesantajiem priekšnesumiem 
Skatuves runas konkursā skolā 18.02.2019.:

A.Bautram, G.Švēderam, K.Birkenšteinam, K.Ādiņai,  T.Liepiņam, E.Krauklei, A.Zemturei, Z.Burmasai, D.Liepiņai, P.Rolavai, N.Uzulam, T.Ādiņai, E.Putānei, M.Liepiņai, K.L.Laugalei, E.Dūšai, D.Liepiņai, N.N.Vasermanei!

PALDIES skolotājām: R.Važai, D.Miltiņai, A.Zaķei, L.Bautrai, L.Lauziniecei!

Sveicam
Tukuma, Engures un Jaunpils novada Skatuves runas konkursa 05.03.2019. laureātes:
Artu Zemturi un Noru Namedu Vasermani
Paldies skolotājām A.Zaķei un L.Lauziniecei!


D.Elperes foto

trešdiena, 2019. gada 27. februāris

Iepazīsti profesiju dažādību

IEPAZĪSTI PROFESIJU DAŽĀDĪBU

karjera nākotnē - 
vimeo.com filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu

filmas par karjeras veidošanu

 PROFESIJASsvētdiena, 2019. gada 24. februāris

Vecākiem

Gaidīsim Tumes vidusskolā nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākus!

Tikšanās ar nākamā 2019./2020. mācību gada
pirmklasnieku vecākiem
Tumes vidusskolā notiks
pirmdien, 4. martā plkst.17:00

piektdiena, 2019. gada 22. februāris

"Rikšiņš" Lapmežciemā 21.02.2019.

Pateicība!

Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvam "Rikšiņš" (1.-2. klašu grupai) par iegūto 1. pakāpi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncertā "Būšu liels".
Lapmežciemā
21.02.2019.

Projekts "Pirmās palīdzības sniegšana" 12.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 12.02.2019. sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA)  9. klases skolēniem notika nodarbības „Pirmās palīdzības sniegšanā”.
Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. 9. klasē bioloģijā skolēni apgūst cilvēka anatomiju un mācās par 10 orgānu sistēmām. Katrs varēja izvērtēt savas zināšanas un likt lietā, praktiski darbojoties. Nodarbību otrajā daļā bija praktiska darbošanās, kur skolēni viens otru varēja likt stabilajā sānu guļā, pārbaudīt elpošanu, sirds darbību un uzlikt spiedošo pārsēju. Noslēguma nodarbība bija veltīta mākslīgai sirds masāžai, kuru katrs varēja izmēģināt uz maketa.  Mācoties uz maketu, var iegūt pieredzi, lai vajadzības gadījumā cilvēks nenobītos sniegt pirmo palīdzību, lai būtu pieredze un zināšanas nevilcinoties palīdzēt.
Liela loma ir precizitātei, ātrai reakcijai un drosmei. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, pacietībai, rūpīgumam, neatlaidībai, sadarbībai, instrukciju izpildei, līdzjūtībai un sapratnei. Skolēniem bija iespēja apliecināt savu varēšanu, sadarbību un komunikāciju kas ir kompetenču izglītības pamati.