pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

Parlaments


Parlamenta ziņas

20.09.2019. Parlamenta prezidenta vēlēšanu rezultāti :


Tumes pamatskolas Parlamenta prezidente 2019./2020.m.g. ir 

Krista Burmasa  (8. klase)
Apsveicam!

trešdiena, 2019. gada 21. augusts

2.septembris - pirmā skolas diena 2019./2020.m.g.


   Pirmdien, 2.septembrī
ieskandinām
    2019./2020.mācību gadu

 08.30 - tikšanās klasē
  09.00 - došanās uz mācību gada ieskaņas svinīgo līniju skolas priekšā.
              Lūgums ģērbties atbilstoši laika apstākļiem!
  09.10 - jaunā mācību gada ieskaņas svinīgā līnija
  09.50 - 10.30 - Zinību dienas klases stunda
  10.40 - 11.40 - sarunas un citas aktivitātes klasē
                        - fotografēšanās

ceturtdiena, 2019. gada 1. augusts

Tukuma pilsētas un novada svētki 2019


Tautas deju kolektīva "Rikšiņš"3.-4.klašu dejotāji - 
svētku lieluzveduma dalībnieki

   "Rikšiņa" 3.-4.klašu grupas dejotāji turpināja dejot arī vasarā, jo gatavojās Tukuma pilsētas svētku kulminācijai - lieluzvedumam "Precību spēles Tukumā". Kamēr citi skolēni jau baudīja vasaru, dejotāji jūnijā un jūlijā devās uz mēģinājumiem, jo bija jāsagatavojas kopmēģinājumam, kas notika 7.jūlijā Tukuma Sporta hallē - mēģinājums nopietns, jo jādejo kopā ar Tukuma novada lielajiem dejotājiem. 
Un tad jau pienāca lielā diena - 14.jūlijs, kad norisinājās ilgi gaidītais lieluzvedums. Tā kā tas bija plānots plkst.22.00, tad nebija nemaz tik viegli sagaidīt uzstāšanos, bet mums tas izdevās un izbaudījām kaut ko jaunu, jo tik vēlu vēl dejotāji nebija dejojuši.
   Liels paldies visiem vecākiem par atbalstu un līdzdalību visās mēģinājumu dienās un arī uzveduma dienā! Īpašs paldies Elīzas un Artusa mammai un direktorei Ingai Dāvidsonei!
tautas deju kolektīva "Rikšiņš" vadītāja, skolotāja Ilze Buka

I.Bukas foto

piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Latvju bērni danci veda 2019

Pēdējā skolas dienā, 31.maijā TDK "Rikšiņa" 1.-4.klases dejotāji devās uz bērnu tautas deju festivālu "Latvju bērni danci veda" Talsos. No rīta laiks dejotājus nelutināja, mazs lietutiņš mūs pavadīja ik uz soļa, bet mēģinājumus Sauleskalna estrādē izturējām, lai gan dažu brīdi katra kāja uz savu pusi gāja - jo skatuve bija slidena. Pēc tam jau laiks pamazām uzlabojās, un devāmies gājienā pa skaistajām Talsu ielām un pakalniem, gar Talsu ezeru. Un tad jau klāt bija vakars ar lielkoncertu "Ar sauli sirdī", kur piedalījāmies vienotā programmā ar A.Johanštāles dejām "Lāča miega dziesma" kopā ar Tukuma un Engures novada dejotājiem. Fināla dejā, kad Sauleskalna estrādē sadejoja visi festivāla dalībnieki, pašās beigās uzspīdēja saulīte - nu gluži kā uz pasūtījumu, jo lielkoncerta nosaukums "Ar sauli sirdī". Pēc koncerta sekoja dalībnieku ballīte, un tad jau vēlā vakara stundā devāmies mājup. 
Paldies skolas vadībai par lietusmēteļiem - noderēja, paldies par silto un garšīgo zupu un visiem gardumiem, kas deva mums spēku aizvadīt šo festivālu!
Paldies skolotājām Andai, Renātei, Laimai, Danusijai, Edītei un Zintai, kā arī paldies Annikas, Gustava un Ralfa mammai par palīdzību visas dienas garumā!
Un jau pēc 2 gadiem tiksimies "Latvju bērni danci veda" TUKUMĀ!  

Tautas deju kolektīva "Rikšiņš" vadītāja Ilze Buka
A.Zaķes, D.Miltiņas un I.Bukas foto


ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs

Ielūgums uz izlaidumu 2019

Visiem, visiem!
Izlaidums 9. klasei 2019. gadā ir 15. jūnijā plkst. 17:00 Tumes kultūras namā

Foto. Apbalvošana 30.05.2019.

Mācību gada noslēguma apbalvošanas pasākumā tika sveikti skolēni ar labākajiem mācību rezultātiem, desmitnieks kādā mācību priekšmetā, olimpiāžu dalībniekus un laureātus, sporta aktīvistus. Tika apbalvotas klases, kas piedalījās makulatūras vākšanā (uzvarēja 7. klase, kura tādēļ arī šodien brauc ekskursijā), sveica arī labākos skolēnus, kas savāca lietotās baterijas (paldies Ventlandu ģimenei).
Šogad pirmo reizi tika sveikti skolēni nominācijā "Skolas vērtību vēstnieks", kuri ikdienā realizē mūsu skolas pamatvērtības - ATBILDĪBU, CENTĪBU un TOLERANCI.

otrdiena, 2019. gada 21. maijs

Foto. Orientēšanās diena 20.05.2019.


Tumes skolēni - starptautiskās orientēšanās dienas dalībnieki!

 2019. gada  20. maijā visi Tumes vidusskolas skolēni piedalījās pasaules orientēšanās sporta dienas pasākumā, kurā apguva orientēšanās sporta prasmes un iemaņas.
Svarīgi, lai skolēni izprastu un praktizētu veselīga dzīvesveida paradumus, iepazītu jaunus sporta veidus un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Mācību procesā cenšamies nodrošināt skolēnu prasmju un iemaņu apguvi reālās dzīves situācijās, piemēram, orientēšanās dienā tās bija veselības un fiziskās jomas aktivitātes – pārvietošanās ar karti, orientēšanās krāsu apguve, karšu zīmes skolas apkārtnē, kartes mēroga izpratne, sadarbības prasmes, individuālu lēmumu pieņemšana.
Paldies ceļojumu un orientēšanās klubam “Silva” – Evitai un Zigfrīdam Freimaņiem – par interesanto, sportisko un iedvesmojošo dienu, par padomiem un ieteikumiem turpmākajam darbam, skolas apkārtnes kartes izveidi!


Inga Dāvidsone,
Tumes vidusskolas
direktore

svētdiena, 2019. gada 19. maijs

Izstāde - konkurss "To redzēju, to zināju, to es pratu!" 2019. gada maijā - jūnijā

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādē-konkursā "To redzēju, to zināju, to es pratu!" no Tumes vidusskolas piedalās 3. klases skolniece Evelīna Kraukle, 4.b klases skolnieks Rihards Rozenbergs un 5. klases skolnieks Adrians Pukne. Paldies šiem skolēniem par darbu!
Izstāde apskatāma Tukuma Domes ēkā.
Oskars Laugalis

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

M.Pavlovičs, "Mana vārdnīciņa"

Sveicam
Tumes vidusskolas
1. klases skolēnu
Mārtiņu Pavloviču, 
3. vietas ieguvēju, 
Junior Achievement Latvia finanšu pratības konkursā "Mana vārdnīciņa"

Paldies Mārtiņa vecākiem par atbalstu!

Inga Dāvidsone,
Tumes vidusskolas direktore


piektdiena, 2019. gada 10. maijs

Interešu izglītības pulciņu Pavasara koncerts 17.05.2019.


"Es vēlos un varu mācīties šeit" 09.05.2019.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
 Tumes vidusskolas  9.klašu skolēni klases audzinātājas A.Čamanes vadībā apmeklēja pasākumu
"Es vēlos un varu mācīties šeit"
Nacionālo jauno profesionāļu konkursu SKILLS Latvia 2019 Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Vislielāko interesi izraisīja Profesiju parāde, kur pie dažādu nozaru speciālistiem varēja izmēģināt savu iespējamo nākotnes profesiju un uzdot sev interesējošos jautājumus. Tumenieki visvairāk uzmanību pievērsa ēdināšanas pakalpojumiem, medicīnas jomai un robežsardzes vai militārajam darbam. Meitenes priecājās par iespēju izmantot skaistumkopšanas pakalpojumus, taču puiši šajā laikā pievērsās galdniecībai, celtniecībai un mūsdienu tehnoloģijām.
Tāpat bija iespēja novērtēt, kā strādā jaunie profesionāļi un iesaistīties Karjeras kafejnīcas virtuālajos pārbaudījumos, kā arī rast atbildes par karjeras plānošanas jautājumiem.
Skolēni pasākumu novērtēja atzinīgi un izteicās, ka Skills Latvia 2019 piedzīvotais palīdzēja gūt apstiprinājumu par jau savu iecerēto profesiju vai darbības jomu. 

Pedagogs karjeras  konsultants Daiga Elpere

otrdiena, 2019. gada 30. aprīlis

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta olimpiāde pavasara krosā Tukumā, 30.04.2019.


Markuss Vīksna
1650 m
6:01,5
1.vieta
Ketija Pone
1100 m
4:21,8
2.vieta
Elīza Dūša
1100 m
4:42,9
2.vieta
Leonora Pētersone
1100 m
5:19,2
4.vieta
Madara Majevska
550 m
2:11,7
5.vieta
Mārtiņš Jānis Dūša
550 m
1:54,5
2.vieta
Ance Ventlande
550 m
2:22,3
8.vieta
Kristers Vorobjovs
550 m
2:14,1
7.vieta
Verners Ventlands
550 m
2:18,7
8.vieta
Imants Biters
550 m
2:12,2
6.vieta
Megija Lormane
550 m
2:21,7
5.vieta
Gustavs Gorodovičs
550 m
2:07,3
2.vieta
Artis Saldaks
550 m
2:12,7
5.vieta

 
Paldies 
sporta skolotājiem
Uldim Niedram
 un Guntim Auziņam!


G.Auziņa foto

Vides izziņas diena - talka 30.04.

D.Elperes foto

I.Strautmanes foto

otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un valsts olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45. olimpiāde
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Madara Petkeviča (5. kl.) – dalībniece
Megija Liepiņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Eduards Gorodovičs (7. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Marita Matisone (8. kl.) – dalībniece
Eduards Bogdanovs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Sociālo zinību konkurss
Dārta Gunta Lēruma (6. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Ingunai Jansonei

Informātika
Krista Lūcija Laugale (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

1.kl. kombinētā
Gastons Hauka (1. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Latviešu valoda
Rūta Druka (2. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – dalībnieks
Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – 5. vieta
Ance Ventlande (4. b kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Ģeogrāfija
Aleksa Laura Kļaviņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Angļu valoda
Evelīna Lindermane (5. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Angļu valoda
Krista Burmasa (7. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņ(7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingunai Rozenbergai

Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei