Tumes skolas vēsture, 1921.- 1924.

Aizgājušie gadi 1921.- 1924.

Materiāls sagatavots, izmantojot Tumes skolas arhīva materiālus.

Līdz 1921.g. Tumes pagastam savas skolas nav, bērni apmeklē Degoles un Vecmoku skolas, kā arī Tukuma skolas. 1921. gada augustā Tumes pagasta padomē vēlēja skolotājus Tumes skolai, kuru bija paredzēts jaunā mācību gada rudenī atklāt. Bija pieteikušies 9 kandidāti, sarakstos iekļāva 3 un ar balsu vairākumu par skolas pārzini (direktoru) tika ievēlēts Teodors Lagzdiņš un par skolotāju Vasilijs Gerhards, kurš pēc pusotra gada pārcēlās uz Tukumu, bet viņa vietā tika ievēlēta skolotāja no Grenču skolas Hilda Matisone (vēlāk T. Lagzdiņa sieva).
1.att. Tumes muižas ēka

Teodora Lagzdiņa atmiņas: "Kādā jaukā dienā, 1921.g. 9. septembrī, piektdienā, atstāju savu līdzšinējo rezidenci, Irlavas skolu, un ap pusdienas laiku ar trim mantu vezumiem, pats uz velosipēda, iegriezos Tumes muižā - nākošajā pamatskolā... Skolas ēka atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī, kurā ar stutu palīdzību nostiprināti griesti un ierīkota skola." (1.attēls)

1921./1922.m.g. tiek atvērta 1. pakāpes pamatskola (4 klases), kurā 15. septembrī tiek uzsāktas pirmskolas apmācības 6 skolēniem. (2.attēls) 
2.att. Pirmie 6 skolēni
Mācības visās četrās pamatskolas klasēs tiek uzsāktas vēlāk - 3. oktobrī. Uz mācībām ierodas 30 skolēni, bet līdz novembra beigām jau mācās 60 skolēni, jo skolas gaitas uzsāk arī tie, kas rudenī to nevarēja ganu gaitu un citu darbu dēļ. (3.attēls)
3.att. Skolēnu skaits pieaug
4.att. Teodors Miķelis Lagzdiņš


Teodors Lagzdiņš (4.attēls) vadīja skolu 17 gadus - no 1921. līdz 1938. gada septembrim. Viņš rūpīgi raksta skolas hroniku, papildinot to ar foto attēliem un iekārto arī tā saukto melno kladi - šoreiz labā nozīmē, jo skolotājs tajā aicinājis skolēnus ierakstīt savus sacerējumus, vērojumus, zīmējumus un pašu savāktās teikas. Pats skolotājs veicis ne tikai lielu darbu skolā, bet arī visā pagastā: vadījis kori, teātra grupu, rīkojis skolā sarīkojumus un izstādes-izlozes.
Teodors Lagzdiņš daudz enerģijas veltīja jaunas skolas celtniecībai un panāca, ka nepilnu divu gadu laikā skola bija gatava. Viņš gādāja arī par skolas apkārtnes labiekārtošanu, tika stādīti kociņi (liepas un ozoli), pierakstot, kurš kuru koku ir iestādījis, izveidots rotaļu laukums, nojaukta vecā skola un jaunās skolas priekšā iekārtota apaļa puķu dobe un celiņi.
1924. gada 20. jūlijā Teodors Lagzdiņš salaulājās ar skolotāju Hildu Matisoni. Ceremonija notika Tumes skolas telpās.

Iecere par jaunas skolas būvniecību
1921. gada rudenī pagasta padome sāka apspriest jautājumu par skolas ēkas pārbūvi. Skolas pārzinis piedāvāja projektu, kurš paredzēja muižas ēku pārbūvēt skolas vajadzībām. Tas tika pieņemts un pēc būvtehniķa Rēdliha aplēses pārbūve izmaksātu 387.000 rubļu.
1921./1922. gada ziemā tika tika cirsti koki valsts mežā pie Purgaiļu mājām. Taču Izglītības ministrija neapstiprināja pārbūves plānu un ņemot vērā muižas ēkas stāvokli arī pagasta saimnieki nonāca pie secinājuma, ka lietderīgāk ir celt pilnīgi jaunu skolu. Jaunās skolas projektu līdz ar apbūves aprēķinu izstrādāja Rīgas arhitekts Kundziņš.
1923. gada vasarā ēkas projekts tika apstiprināts būvvaldē un rudenī pagasts iesniedza valdībai lūgumu naudas pabalsta un aizdevuma saņemšanai. 1924. gada sākumā no valdības tika saņemts pirmais pabalsts Ls 2000 apmērā.

Skolas padomes locekļi un viesi 1924. gada 4. maijā (5. attēls). 
Augšējā rindā no kreisās: Jānis Gabaliņš, Teodors Lagzdiņš (skolas pārzinis), Jānis Sustrups, Ansis Gulbis un Miķelis Katlaps. 
Vidū stāv: Katrine Ozoliņa (Vecmoku skolas skolotāja), Grieta Lagzdiņa (T. Lagzdiņa māte), Anna Āzene (Tumes skolas pārziņa saimniecības vadītāja. 
Sēž priekšā no kreisās: Zigrīda Matisona j-kdze (skolotājas māsa), Hilda Matisone (skolotāja), Malvine Strance (Grenču skolotāja), Ernests Gulbis (Vecmoku skolas skolotājs), Lība Gulbis (Vecmoku skolas skolotāja māsa), divas nezināmas personas, Arvīds Lagzdiņš (T. Lagzdiņa brālis).
5.att. Skolas padomes locekļi un viesi 1924. gada 4. maijā

Tumes skolas skolēni 1922.-23. m.g. pavasarī (6.attēls)(tiek saglabāta vecā vārdu un uzvārdu rakstība):
1.rindā (sēž pie zemes): Kārlis Pikevics, Ernests Gabaliņš, Krišus Vasermanis, Žanis Freimanis, Adolfs Gulbis, Voldemars Jumiķis, Jānis Bačulis, Alfreds Freimanis, Eduards Jenčs, Ansis Grunte, Otomars Svarenieks, Roberts Šulcs, Jekabs Bļodnieks.
2.rindā (sēž uz sola): Anna Gulbe, Alma Grīnberga, Milda Liepa, Marija Janovska, Vera Kviese, Marija Ķēniņa, skolas pārzinis Teodors Lagzdiņš, skolotājs Vasilijs Ģerhards, Elza Saulīte, Elga Eglīte, Marija Ābola, Milda Janovska, Irma Lapiņa.
3.rindā (stāv): Alma Smilškalne, Anna Baumane, Lība Bekmane, Marija Okmane, Olga Sustrupa, Betija Kviese, Milda Pukaine, Alma Ģintere, Olga Šeškus, Pauline Brūvele, Emilija Ozoliņa, Marija Celmiņa, Marija Lindenberga, Līda Sustrupa.
4.rindā (stāv): Annete Ķēniņa, Otilija Puķukalne, Līda Rumbaha, Anna Strausa, Irma Celmiņa, Auguste Ozoliņa, Anna Katlape, Ernests Feldmanis, Augusts Štrauss, Fricis Kohs, Hermine Kārkliņa, Annete Lapiņa.
5.rindā (stāv augšā): Žanis Kūla, Alfrids Puķukalns, Ernests Pauka, Jekabs Vidrihsons, Jānis Riekstiņš, Žanis Ģinters, Otto Jūrmalnieks, Fricis Jenčs, Rudolfs Vinsbergis, Emils Kviesis, Otto Petteris, Adolfs Lapiņš.
6.att. Skolas skolēni 1922.-23.m.g.

Tumes skolas skolēni 1924. gada 4. maijā (7.attēls):
1.rindā (sēž uz sola): Elga Eglīte, Alma Grīnberga, Marija Vētra, Auguste Ozoliņa, Milda Lagzdiņa, Olga Sustrupa, Hilda Matisone (skolotāja), Teodors Lagzdiņš (skolas pārzinis), Hilda Muceniece, Anna Katlape, Marija Lindenberga, Valda Beide, Marija Ķēniņa.
2.rindā (stāv): Hilda Pettere, Irma Celmiņa, Marija Janovska, Līda Sustrupa, Milda Liepa, Līda Rumbaha, Līda Gabaliņa, Annete Ķēniņa, Milda Janovska, Erika Puķukalne, Otilija Puķukalne, Vera Kviese.
3.rindā: Žanis Kūla, Kārlis Egle, Augusts Strauss, Žanis Ģinters, Fricis Jenčs, Augusts Komisars, Emils Kviesis, Adolfs Gulbis, Fricis Kohs, Fricis Kūla, Ansis Grunte, Ernests Gabaliņš.
4.rindā (augšā stāv): Jēkabs Didrihsons, Ernests Pauka, Kārlis Pikevics, Kārlis Strazdiņš, Alfrids Puķukalns, Otomars Svarenieks, Aleksis Meierlands, Krišus Vasermanis, Rudolfs Valdmanis.
7.att. Skolas skolēni 1924. gada 4. maijā

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!