piektdiena, 2022. gada 23. septembris

Tumes skola. Vēsture. Titullapa.

 2021. gadā svinējām skolas simtgadi, kad lasījām no laika kapsulas izņemto vēstījumu no tālajiem padomju laikiem. Bet vēl senāka liecība par mūsu skolas notikumiem ir pirmā skolas pārziņa Teodora Lagzdiņa rakstītā skolas hronika, kas nesen tika publicēta mūsu skolas mājas lapā šeit

Taču lasīt rokrakstā ir pagrūti, tādēļ tiek aizsākts skolas vēstures apraksts, sadalīts pa piecgadēm, kur tiek iekļauti svarīgākie notikumi, uzlabotas fotogrāfijas, skolēnu un skolotāju vārdi.

Pirmā daļa: 1921.-24. gads

Otrā daļa: 1925.-29. gads

Jaunās skolas celtniecība

Trešā daļa: 1930.-34. gads

Ceturtā daļa: 1935.-39. gads

trešdiena, 2022. gada 14. septembris

Skolēnu Parlamenta rezultāti, 2022

 


Parlamenta ziņas

14.09.2022.

Skolēnu Parlamenta prezidenta vēlēšanu rezultāti :

Prezidents – 

Artuss Salenieks (8. b klase)

Vietnieki 

Līva Strautiņa (9. klase)

Adrians Saveļjevs (8. b klase)

Marta Bahira (9. klase)

 

Apsveicam!


pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

Jūrmala Tumē

632. Tumes mazpulka projekts "Jūrmala Tumē” ir realizēts!

Projekta ideja tapa Latvijas Mazpulku organizētā hakatona ”Dodiet ceļu- jaunieši!” laikā. No maija beigām līdz augusta vidum aktīvi strādājām, lai atjaunotu Tumes pamatskolas volejbola laukumu, vēloties radīt vietu kvalitatīvai un jēgpilnai atpūtai gan skolas skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
Paldies 632. Tumes mazpulka dal
ībniekiem Līvai, Freijai, Paulai, Elīzai, Rihardam un Artusam par aktīvo darbu ieceres realizēšanā! Paldies Tukuma novada Domei un Tukuma jauniešu centra speciālistam Sandim Ozoliņam, Tumes un Degoles pagasta pārvaldei un L. Legzdiņai. Īpaši sirsnīgs paldies sporta darba organizatorei  L. Dudko.
Paldies m
ūsu tehniskajai palīdzībai SIA IKU Eduards un Adriana tētim, kā arī sk. Renātei, sporta skolotājiem, Mazpulku vadības meitenēm un visiem priecīgajiem sportotā
jiem!
skolotāja L.Saleniece