piektdiena, 2022. gada 23. septembris

Tumes skola 1921.-24. Vēsture.

 

Vēl pavisam nesen svinējām skolas simtgadi, kad lasījām no laika kapsulas izņemto vēstījumu no tālajiem padomju laikiem. Bet vēl senāka liecība par mūsu skolas notikumiem ir pirmā skolas pārziņa Teodora Lagzdiņa rakstītā skolas hronika, kas nesen tika publicēta mūsu skolas mājas lapā šeit

Taču lasīt rokrakstā ir pagrūti, tādēļ tiek aizsākts skolas vēstures apraksts, sadalīts pa piecgadēm, kur tiek iekļauti svarīgākie notikumi, uzlabotas fotogrāfijas, skolēnu un skolotāju vārdi.

Pirmā daļa: 1921.-24.gads

trešdiena, 2022. gada 14. septembris

 


Parlamenta ziņas

14.09.2022.

Skolēnu Parlamenta prezidenta vēlēšanu rezultāti :

Prezidents – 

Artuss Salenieks (8. b klase)

Vietnieki 

Līva Strautiņa (9. klase)

Adrians Saveļjevs (8. b klase)

Marta Bahira (9. klase)

 

Apsveicam!


pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

Jūrmala Tumē

632. Tumes mazpulka projekts "Jūrmala Tumē” ir realizēts!

Projekta ideja tapa Latvijas Mazpulku organizētā hakatona ”Dodiet ceļu- jaunieši!” laikā. No maija beigām līdz augusta vidum aktīvi strādājām, lai atjaunotu Tumes pamatskolas volejbola laukumu, vēloties radīt vietu kvalitatīvai un jēgpilnai atpūtai gan skolas skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
Paldies 632. Tumes mazpulka dal
ībniekiem Līvai, Freijai, Paulai, Elīzai, Rihardam un Artusam par aktīvo darbu ieceres realizēšanā! Paldies Tukuma novada Domei un Tukuma jauniešu centra speciālistam Sandim Ozoliņam, Tumes un Degoles pagasta pārvaldei un L. Legzdiņai. Īpaši sirsnīgs paldies sporta darba organizatorei  L. Dudko.
Paldies m
ūsu tehniskajai palīdzībai SIA IKU Eduards un Adriana tētim, kā arī sk. Renātei, sporta skolotājiem, Mazpulku vadības meitenēm un visiem priecīgajiem sportotā
jiem!
skolotāja L.Saleniece

otrdiena, 2022. gada 23. augusts

1.septembris Tumes pamatskolā


 1.septembris - Zinību diena Tumes pamatskolā

08.30 -  tikšanās klasēs

09.00 - svinīgais pasākums Tumes kultūras namā.

09.50 - 10.30 - Zinību dienas klases stunda

10.40 - 11.40 - sarunas un citas aktivitātes klasē; fotografēšanās.

Lai saulainās vasaras pozitīvās emocijas,
enerģija, aizrautība,
mācīties prieks
Jūs pavada visa mācību gada garumā!

ceturtdiena, 2022. gada 30. jūnijs

Tumes psk. chronika 1921-1940

Šajā hronikā pirmais Tumes pamatskolas pārzinis (direktors) Teodors Lagzdiņš apkopojis svarīgākos notikumus skolas dzīvē, pēdējo gadu notikumus pierakstījuši citi hronisti. 
(Lai maksimizētu grāmatu, jāspiež poga labajā augšējā stūrī vai labais klikšķis / Fullscreen)

pirmdiena, 2022. gada 6. jūnijs

Tumes pamatskolas pašpārvaldes nometne

 


Tumes pamatskolas Parlaments piedalījās Tukuma novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā 2022 un ieguva finansējumu “Tumes pamatskolas pašpārvaldes nometnei”.
   26. maijā devāmies ceļā uz Melnsilu, lai divu dienu garumā realizētu plānotos mērķus: saliedēt kolektīvu, mācīties sadarboties grupā, aktualizētu vides problēmas, veicinātu aktīvu un dabai draudzīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī plānot parlamenta nākamā mācību gada darbības plānu.
   Mūsu brīnišķīgo piedzīvojumu netraucēja pat sliktie laika apstākļi -  gandrīz visu laiku lija lietus. Daudz spēlējām volejbolu, futbolu, basketbolu kempinga teritorijā, izmēģinājām spēkus supošanā, devāmies garās pastaigās gar jūru. Kempinga teritorija bija sakopta, kārtīga, bet jūras malā nedaudz atkritumu savācām. No jūras izdevās izvilkt riepu un koka kasti.
   Sarakstījām plānu nākamajam mācību gadam – mērķus katram mēnesim, kā arī tika ģenerētas idejas jaunu interesentu iesaistīšanai pašpārvaldes darbā.
   Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā!

Skolas parlamenta prezidents: Artuss Salenieks


otrdiena, 2022. gada 31. maijs

Pēdējā skolas diena, pēdējais zvans Tumes psk. 2021./22.m.g. Foto, video.

 Šī svētku diena izvērtās skaista, mīļa, ceriņziedu un citu ziedu smaržu pilna. Kad ārā kārtīgi lija lietus, skolā bija prieka un pateicības pilna gaisotne, kad Ziedu ceļā skolēni sveica topošos absolventus - 9.klases skolēnus. Skolotāji savukārt sumināja skolēnus, kas bija kārtīgi paveikuši kārtējo darba cēlienu - ir beidzies atkal viens mācību gads. Nepārtrauktā straumē nāca skolēni pēc balviņām, ko bija ieguvuši par sasniegumiem mācību darbā, kā arī interešu izglītībā. Vairāki skolēni saņēma arī īpašo Skolas vērtību vēstnieka balvu, piepildot kādu no skolas vērtībām - atbildību, centību un toleranci. Lai šīs un vēl citas vērtības mūs pavada arī turpmāk, lai atkal satiktos nākamajā mācību gadā!

Priecīgu vasaru!

Tālāk uz albumu!pirmdiena, 2022. gada 23. maijs

1.klase vizuālās mākslas konkursā “Kaķi”, brīvdabas pasākums Jaunmoku pilī 18.05.2022.

Pienene
 
Kad ārā zied pūkainās, saules pielijušās dzeltenās
pieneņu galviņas, 1.klase zīmēja savus pūkainos mīluļus – kaķus. Seši interesantākie kaķi devās uz Jaunmoku pili, lai piedalītos Tukuma izglītības pārvaldes un Jaunmoku pils muzeja organizētajā vizuālās mākslas konkursā “Kaķi”. 

Izstādes mērķis - veicināt bērnu radošumu, rosinot atspoguļot savu individuālo redzējumu par kaķiem. 

Izstādē piedalījās Māra Katreviča, Alises Zinovjevas, Ralfa Jerohina, Markusa Kristofera Dūšas, Sindijas Annas Anikonovas un Matīsa Mucenieka zīmētie kaķi. 


18. maijā, kad pēc vēsā laika saulīte rotājās debesīs, sasildot gan mazos, gan lielos, zīmētāji piedalījās konkursa  “Kaķi” apbalvošanas pasākumā. Ar savām dziesmām mūs iepriecināja J. Raiņa ģimnāzijas ansamblis. Žūrijas komisija novērtēja labākos kaķus dažādās nominācijās. Alises kaķis ieguva nomināciju  “smaidīgākais” kaķis.

Katrs zīmētājs saņēma balvas no izglītības pārvaldes un Jaunmoku muzeja. Tad devāmies pilī apskatīt gan savus, gan mākslinieku gleznotos kaķus. Priecājāmies par kaķu skulptūru kolekciju.

(Danusija Miltiņa)

3., 5. kaķis ir mūsējais
Alise saņem balvu
Mūsu skolēni
Lai  krupītis nes veiksmi arī turpmāk

Pēc balvām
pirmdiena, 2022. gada 16. maijs

Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu

 

Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc saulespuķes šī gada pavasarī cilvēkiem dažādās pasaules malās ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm.
Marta beigās aizsākās akcija, kurā ikviens cilvēks aicināja sēt saulespuķes un stādiņus lolot līdz 9.maijam - Eiropas dienai, kad plānota saulespuķu stādīšanas talka.
Tumes skolēni arī iesaistījās šajā akcijā un no 09.05.līdz 13.05. skolas apkārtnē  iestādīja savus izaudzētos saulespuķu stādiņus. Lai aug saulespuķes un lai miers ir Ukrainā!


A.Zaķes foto

piektdiena, 2022. gada 13. maijs

Glika ozoli Tumē 13.05.2022.

 Piektdien, 13.05.2022.,
atsaucoties Tumes un Degoles pagasta pārvaldes vadītājas Lidijas Legzdiņas aicinājumam,
9.klases skolēni skolas sporta laukuma apkārtnē iestādīja 10 Glika ozolus. 


       Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek  stādīti ozoli, kas izaudzēti no Johana Ernsta Glika, pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm.
      Tumes skolēni 2021.gada 3.oktobrī godināja savu skolu 100.dzimšanas dienā. Tādēļ jo īpašs šis notikums ir 9.klases skolēniem - skolas jubilejas gada absolventiem - iestādīt 10 kokus. 
      Pēc LELB mācītāja Mārča Zeiferta uzrunas stādīšanas svētbrīdī, pagasta dārznieces Ilzes vadībā tika iestādīts pirmais ozoliņš. Cītīgi vērojot un ieklausoties speciālistu padomos, pie darba ķērās arī devītklasnieki. Lai aug zaļi un kupli!
Pasākumā piedalījās arī pārvaldes vadītāja L.Legzdiņa, projekta "Glika ozoli" koordinatore Dana un skolas direktore I.Dāvidsone. 
Īpašs paldies pagasta pārvaldes darbiniekiem: dārzniecei Ilzei, darbiniekam Guntim par sagatavotajām vietām un praktisko atbalstu kociņu stādīšanā!
Pēc pasākuma jaunieši dalījās savās emocijās un pārdomās. Lūk, dažas no atziņām:

          *Man ļoti patika, jo varēju palīdzēt dabai un skolai, lai 

padarītu skaistāku apkārtni".

       *Kokus stādīt ir forši, tas ir atmiņā paliekošs notikums, kuru  

varēs stāstīt nākotnē".

“       *Man ļoti patika, es pirmo reizi stādīju koku. ceru, ka tas izaugs 

liels un palīdzēs man dzīvē, dos man spēku. Es ozolu noteikti  

pēc laika apskatīšu".

          * Man bija sajūta, ka daru labu un nozīmīgu zemei, skolai un Latvijai.

Šie Glika ozoli ir vēsturiska liecība no iepriekšējiem gadsimtiem".


9.klases audzinātāja D.Elpere

D.Elperes foto
"Es mīlu tevi, Latvija" 12.05.2022.

2022.gada 12.maijā 1.-9.klašu skolēni 
iedvesmojošā un patriotiskā muzikālajā spēlē "Es mīlu tevi Latvija"
vairāk iepazina Latvijas mantojumu estrādes mūzikā,
folkloras tradīciju uzturēšanu un vērtības,
ar kurām lepojas Latvijas mūzikā.


Ceļojot pa Latvijas novadiem dziedātāja Mārtiņa vadībā, skolēni padziļināja zināšanas par Latvijas kultūras mantojumu katrā novadā un ar prieku un degsmi dziedāja R.Paula, I.Kalniņa, M.Oglezņeva, U.Marhileviča, M.Upmanes - Holšteinas dziesmas. Īpašu interesi raisīja interaktīvā viktorīna, kurā varēja pārliecināties gan par iepriekšapgūtajām zināšanām literatūrā, vizuālajā mākslā, mūzikā, dabaszinībās, ģeogrāfijā, kā arī pārbaudīt, cik uzmanīgi esi ieklausījies dziedātāja stāstā.
skolotāja Daiga Elpere

 D.Elperes foto

Radošā kultūrvēsturiskās vides nodarbība "Saulgriežu skoliņa" 06.05.2022.


 A.Zaķes foto

Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi
Apsveicam!7.-8.klašu ģeogrāfijas konkurss
Adrians Saveļjevs (7.b kl.) - atzinība
Kārlis Zaļais (7.b kl.) - atzinība
Ance Ventlande (7.b kl.) 
Evelīna Putāne (8. kl.) - atzinība
Paldies skolotājai Antrai Brinkmanei-Brimanei


Sociālās zinības 8. klasēm
Terēze Ādiņa (8. kl.) - 2.vieta
Marta Bahira (8. kl.) - 2.vieta
Evelīna Putāne (8. kl.) - 2.vieta
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

4.klašu skolēnu viktorīna
Gastons Hauka (4. kl.)
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Sociālās zinības 6. klasēm
Imants Biters (6. kl.)
Paldies skolotājai Ingunai Jansonei


Skatuves runas konkurss
Paula Zaperecka (1. kl.) 2. pakāpe
Paula Putāne (2. kl.) 3. pakāpe
Katrīna Ādiņa (5. kl.) 2. pakāpe
Paldies skolotājām Danusijai Miltiņai, Andai Zaķei, Solvitai Bērsonei


Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Artuss Salenieks (7. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei
 
Vizuālā māksla 1. – 2. klašu grupā
Katrīna Anna Sikerina (2. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Andai Zaķei

Vizuālā māksla 
Edijs Birzins (3. kl.)
Paldies skolotājai Jolantai Gūtšmitei
Evelīna Lindermane (8. kl.)
Paldies skolotājai Elitai Osei
 
Latviešu valodas un literatūras valsts 48. olimpiāde
8. – 9. klasēm
Evelīna Putāne (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Solvitai Bērsonei
 
Angļu valoda 5. – 6. klasēm
Elīza Egle Saleniece (6. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Skaļās lasīšanas konkurss 3. klašu grupā 
Arina Černova (3. kl.)
Paldies skolotājai Jolantai Gūtšmitei

Konkurss SMART 2.-4.kl. skolēniem – 1.vieta
Gastons Hauka (4. kl.)
Adrians Bautra (4. kl.)
Ksenija Gavrina (4. kl.)Marsels Žoluds (4. kl.)
Paldies skolotājai  Renātei Važai
 
Skaļās lasīšanas konkurss 2. klašu grupā
Emanuels Dāvids Ozols (2. kl.)
Paldies skolotājai Andai Zaķei