svētdiena, 2021. gada 31. oktobris

DABAS VIDES ESTĒTIKAS NODARBĪBAS, 2021.G.

Lai stiprinātu skolēnu psihoemocionālo noturību, līdzsvarotu sajūtu un domu pasauli, sniegtu iespējas
maņu pilnveidošanai, radošai pašrealizācijai, palīdzētu paust emocijas un nodrošinātu radošu un estētisku komunikācijas vidi skolā, uzsākam dabas vides estētikas ideju un metodikas izmantošanu mācību procesā.

Dabas vides estētikas ideja paredz radošu un strukturētu darbošanos ar dabas materiāliem – to izzināšana, kārtošana, dod iespēju rast laiku un telpu, savu sajūtu, emociju un domu atpazīšanai un sakārtošanai.

Dabas vides estētikas nodarbībās skolēni mazās grupiņās vai individuāli plānotā, organizētā veidā izpilda dabas kustību un formu spēles, piemēram, līst lietus – horizontāla kustība, šalc jūra – viļņveida kustība, ūdenskritums – vertikāla kustība u.c., iegūst sajūtu un radošās darbības pieredzi darbā ar krāsainajām smiltīm, krāsainajiem graudiem, dabas materiāliem.

Skolēnu ieguvumi nodarbībās:

  • kvalitatīvi sajūtu impulsi (smiltis, graudi, dabas materiāli);
  • vērošanas, uzmanības, koncentrēšanās un citu prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana;
  • personības fiziskā un psihoemocionālā pašregulācija.

 Uz sadarbību,
dabas vides estētikas skolotāja
Inga Dāvidsonetrešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Tumes skolai 100. Svinīgais pasākums. Foto.

 

Svinīgajā pasākumā 8. oktobrī Rikšiņš izdejoja Simtkājīti, skolas priekšā tika dziedāts popūrijs, tika sumināti foto konkursa dalībnieki un soļošanas konkursa uzvarētāji. Tika atvērta laika kapsula no 1995. gada un tajā ielikts jauns vēstījums nākotnes skolai 2031. gadā.

Projekta diena: Tumes skolai 100. Viktorīnas, pieturas. Foto.

 


7. oktobrī skolā notika Projekta diena, kas veltīta skolas vēsturei. Klases devās uz dažādām pieturām, lai apgūtu interesantas un savādākas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar mūsu skolu senāk un tagad.

sestdiena, 2021. gada 2. oktobris

Ceļojums laikā.1919.Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 

2021.gada 22.septembrī 8.un 9.klases skolēni klātienē piedzīvoja notikumus Durbes pilī pirms vairāk kā 100 gadiem
"Ceļojums laikā.1919."

   Muzejpedagogs, pasākuma vadītāja Inese Šīmane iepazīstināja ar izstādi "Par Dzimteni un Latviju.1918.-1920.", kas veltīta landesvēra lomai Latvijas Neatkarības karā. Skatoties īsfimu, skolēni vēl skaidrāk varēja iztēloties notikumus Durbes pilī un sarežģīto vēsturisko situāciju kopumā. Pēc  tam bija iespēja pašiem iejusties vēsturiskajās situācijās un personās - būt vietā un laikā pirms 100 gadiem, kad pilī tika ierīkota lazarete. 
   Skolēni iejutās dažādās lomās: pils pārvaldnieks, pils pārvaldnieka sieva, ārsts, virsmāsas, ievainotie, slimnieku kopējas, arī tā laika tuvākās apkārtnes ļaužu lomās.
Atbilstoši lomai, katram dalībniekam bija jāprot pieņemt lēmumu konkrētajā situācijā, neapmulst un rīkoties. Iepazīšanās ar ar Hipokrāta zvērestu un karavīra zvērestu, diskusijas par zvēresta ievērošanu dažādās situācijās pirms došanās uz notikumu, iedrošināja pieņemt konkrētajā situācijā labāko lēmumu.
   Sirsnīgs paldies Inesei Šimanei par patiesi aizraujošo vēstures nodarbību un meistarīgo sadarbību ar jauniešiem!
skolotāja Daiga Elpere Foto Daiga Elpere,Sandra Šteinberga.