otrdiena, 2021. gada 23. novembris

Projekta diena 4.klasē. Latvijai 103.

Projekta dienas (13.11.) klases stundā skatījāmies multiplikācijas filmu "Augt dižam Zemgalē" un pārrunājam, kādi zināmi un Latvijai nozīmīgi cilvēki minēti filmiņā: Anna Brigadere, Jānis Jaunsudrabiņš, Vilis Plūdonis, Andrejs Upītis, Rainis, Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis.

Stundas gaitā vienojāmies, ka svētku brīvdienās bērni kopā ar ģimenēm uzspēlēs orientēšanās spēli - apmeklēs vismaz 3 ar Latvijas vēsturi saistītas vietas, notikumus un  nofotografēsies tur.

Attēlu galerija


Projekta diena 1.klasē. Latvijai 103.

 Mērķis: radīt interesi par savu dzimto zemi, Latvijas simboliem, vēsturiskajiem novadiem, interesantām vietām.

Aktivitātes: 

 1. Ko tu vari pateikt par Latviju? Iepazīstam Latvijas simbolus, vēsturi. Bērni šajā mēnesī stāstīja, ko jaunu mājās uzzināja par Latviju. 
 2. Latvijas vēsturiskie novadi. Radošais darbs. Sākumskolas kopīgā plakāta izveidošana. Rotājam Latgales novadu.
 3. Sportiskā aktivitāte - komandu spēles. Pašu izveidoto šķēršļu pārvarēšana.
 4. Bibliotēkas apmeklēšana. "Ceļojums ar gaisa balonu pa Latviju". Iepazīšanās ar Latvijas ievērojamākām vietām.
Iepazīstam Latvijas vēsturiskos novadus. Sākumskolas kopējais darbs. Radošais darbs- izrotājām Latgales novadu.

Māra Katreviča ideja. Viņš izgrieza meitenes un zēnus, klases biedri izkrāsoja sevi. Mājās ar vecāku atbalstu noskaidros, kurā pilsētā sevi pielīmējuši.

Klase kopā ar paveiktajiem darbiem pie skolas dekoriem.

Bērni paši no krēsliem izveidoja šķēršļu joslu,(viņuprāt drošu🤣 un viss  bija  bija OK👍) paši sadalījās komandās, paši izdomāja komandas nosaukumus Tukums un Tume. Skolā skanēja💪💪💪👍, bet tā jau sacensībās notiek. Vairumam bērnu stafete sagādāja prieku,2 bija par skaļu, 1. nepatika.  Bet tā jau dzīvē notiek. Galvenais, ka paši visu darīja! 👍. Viena stafetes izdomāšana, salikšana, iziešana un inventāra nolikšana aizņēma 40.min.🤣🤣

svētdiena, 2021. gada 21. novembris

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”, Alcala de Enares


Šī projekta ietvaros piedalījos kursos “Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai”, kas notika Spānijas pilsētā Alcala de Henares, netālu no Madrides. Kursi notika 2021. gada 24.-30. jūlijā.

Kursu mērķi:

 • nodrošināt skolotājus ar novatoriskiem instrumentiem un resursiem, lai veicinātu skolēnu interesi par mācībām,
 • ieviest jaunas mācīšanas pieejas, kas ļauj skolēniem jēgpilni piedalīties mācību procesā un pilnveidot pamatprasmes,
 • nodrošināt skolotājus ar stratēģijām un resursiem, lai mācītu vispārējās prasmes un palielinātu eksperimentālo resursu izmantošanu klasē,
 • labsajūtas izmantošana mācību procesa motivācijai un klases atmosfēras uzlabošanai.

Kursos piedalījās skolotāji no Rumānijas, Ungārijas, Portugāles un Latvijas.

Septiņās dienās, kamēr notika kursi, notika vairākas aktivitātes. Pirmajā dienā grupas saliedēšanai notika gājiens uz Alcala de Henares restorānu, kur tikām cienāti ar spāņu iecienīto maltīti Tapas. Nepiespiestā gaisotnē, sarunās iepazinām kolēģus no iepriekšminētajām Eiropas valstīm.

Nākošajā dienā sekoja ekskursija pa pilsētu, iepazīstot tās arhitektūru un vēsturi. Šī pilsēta slavena ar to, ka šeit rakstnieks Miguel de Cervantes uzrakstīja romānu “Dons Kihots”. Vēl pilsēta ir atpazīstama ar valsts nozīmes universitāti tās teritorijā.

Nākamajās dienās katru dienu 5 stundas notika kursi universitātes teritorijā esošajā viesnīcā. Tas notika Covid pandēmijas laikā, tādēļ tika noteikta distancēšanās savā starpā un dažādi pulcēšanās ierobežojumi. Tādēļ arī nenotika paredzētās praktiskās aktivitātes kursu tēmu apguvei. Kursi pārsvarā notika lekciju un prezentāciju formā. Tomēr varējām praktiski izmēģināt labsajūtas treniņu metodi – meditāciju. Dalījāmies savā starpā ar savu valstu pieredzi iekļaujošas izglītības laukā.

Tā kā kursi notika vasaras vidū, ļoti karstā laikā, tad brīvajā laikā varējām izbaudīt skaisto Spānijas vasaru, vietējo pilsētu (tūrisma objektus, dabu), kā arī netālu esošo Madridi.

Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā Tumes pamatskolas direktorei Ingai Dāvidsonei, mentorei Aivai Leitānei par lielo atbalstu šī ceļojuma organizēšanā.

Oskars Laugalis 

Prezentācija

otrdiena, 2021. gada 16. novembris

Sveiciens svētkos


 

Ai skaistā tēvu zeme,

Tavu lielu jaukumiņu!

Ik smildziņa noziedēja

Sudrabiņa ziediņiem.

                      /L.t.dz/


Cienījamie skolotāji, skolas darbinieki, skolēni un vecāki!

 18.novembrī svinam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu! Šogad mūsu Latvijai – 103. dzimšanas diena! Šajā straujajā un sarežģītajā pārmaiņu laikā būtiski ir nepazaudēt vērtību izpratni, izjust gandarījumu par jau sasniegto un nenobīties jaunu izaicinājumu priekšā, jo jauni izaicinājumi mudina ikvienu apliecināt sevi, mācīties, būt noderīgam.

Svētki ir prieka, lepnuma, vērtējumu un pārdomu pilns laiks,  Latvijas dzimšanas dienu savās ģimenēs svinēsim  kā gaišus, priecīgus un latviskus svētkus! Baudīsim Latvijas dabas skaistumu, svecīšu liesmiņas un novembra vējos plandošos Latvijas karogus!

Novēlu visiem būt atbildīgiem, dzīvot un čakli strādāt, mācīties, lai vairotu mūsu valsts spēku. Lai Latvija vienmēr ir mūsu mājas ar mūsu valodu, dabu, darba tikumu, mūsu rakstniekiem, komponistiem, māksliniekiem, sportistiem, amatniekiem...... un visiem, visiem mūsu latviešu tautas cilvēkiem!

Mīlestību, izturību un spēku vēlot,
 direktore Inga Dāvidsone
Tumē, 2021.gada 17.novembrī


pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

Erasmus+ KA  projekta 
"Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem" 
noslēdzošā mobilitāte
 notika Itālijas pilsētā Boloņā no 10. līdz 16. oktobrim. 
Kursa mērķis: iepazīt stratēģijas, metodiku un instrumentus, lai izglītībā iesaistītu visus izglītojamos un uzzinātu, kā Itālijā darbojas iekļaujošā izglītība.
Darba grupās, praktiskajās aktivitātēs un viedokļu apmaiņas diskusijās piedalījās pedagogi no Zviedrijas, Čehijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas un Latvijas.
Tā bija iespēja pārdomāt un apspriest dažādas stratēģijas, metodes un labāko praksi, lai veicinātu iekļaušanu klasē. Šīs apmācības atslēgas vārdi bija empātija, sadarbība un dalība kā iekļaujošās izglītības elementi. 
Pirmais atslēgas vārds "empātija" ir pamats, lai veidotu attiecības starp skolotāju, skolēniem un ģimeni: citu perspektīvas uztveršana, spēja nebūt nosodošam, mācīšanās saprast otra cilvēka jūtas un komunicēt. Tas, kā izprotam emocijas, dažādos uzvedības veidus veicina saikni ar citiem cilvēkiem. 
Līdzdalība apliecina piederību grupai un stiprina skolēna sajūtu, ka mans ieguldījums ir nozīmīgs citiem. Piederības sajūta, kas veidojusies, noņemot dažādus dialogu kavējošos šķēršļus, veicina savstarpējo sapratni, toleranci un cieņu, ir ļoti svarīga. Tā veicina viesmīlīgu vidi, kas stimulē un atbalsta mācību procesu.
Trešais atslēgas vārds ir sadarbība. Tas attiecas uz attiecībām ar ģimeni, kas ir viens no elementiem sistēmā, kurā atrodas skolēni ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti. Sadarbība ar ģimenēm ir ļoti svarīga, veidojot atbalsta sistēmu skolēnam. Citiem vārdiem sakot, skolotājiem jābūt vadošajiem iedvesmotājiem gan skolēniem, gan vecākiem, sniedzot informāciju un idejas par to, kā vecāki var vislabāk palīdzēt sava bērna mācību procesā.
Divu itāļu skolotāju - Alesandro un Monikas stāstījums bagātināja dalībnieku pieredzi. Analizējot Itālijas izglītības modeļa īpatnības iekļaujošās izglītības kontekstā, var pamanīt būtisku principu: nav speciālo skolu. Tātad, galvenā ideja ir "iekļaut" visus vienā sistēmā, vienlaicīgi rēķinoties ar atbalsta nodrošināšanu: īpašiem darbiniekiem, piemēram, atbalsta skolotājiem un pedagogiem."
Kursu noslēgumā aktualizējās galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes meklēsim katrs savā skolā: 
*Ko iekļaušana nozīmē mūsu skolā"?
*Kādus stratēģijas, metodes un rīkus izmantojam?
*Kā mūsu skola sadarbojas ar ārpusskolas iestādēm?
Šie un daudzi citi jautājumi, no vienas puses, rosināja apgūt jaunus rīkus un iepazīt jaunus modeļus, bet, no otras puses, radīja iespēju apšaubīt dažas līdzšinējās stratēģijas un prakses. Un tas ir svarīgi, jo mobilitātes mērķis ir saprast, kā lietas darīt labāk, veicināt pastāvīgus uzlabojumus.
PALDIES par atbalstu 
Tumes pamatskolas direktorei Ingai Dāvidsonei un projekta koordinatorei Aivai Leitānei!

Daiga Elpere, speciālais pedagogs
Prezentācijasvētdiena, 2021. gada 31. oktobris

DABAS VIDES ESTĒTIKAS NODARBĪBAS, 2021.G.

Lai stiprinātu skolēnu psihoemocionālo noturību, līdzsvarotu sajūtu un domu pasauli, sniegtu iespējas
maņu pilnveidošanai, radošai pašrealizācijai, palīdzētu paust emocijas un nodrošinātu radošu un estētisku komunikācijas vidi skolā, uzsākam dabas vides estētikas ideju un metodikas izmantošanu mācību procesā.

Dabas vides estētikas ideja paredz radošu un strukturētu darbošanos ar dabas materiāliem – to izzināšana, kārtošana, dod iespēju rast laiku un telpu, savu sajūtu, emociju un domu atpazīšanai un sakārtošanai.

Dabas vides estētikas nodarbībās skolēni mazās grupiņās vai individuāli plānotā, organizētā veidā izpilda dabas kustību un formu spēles, piemēram, līst lietus – horizontāla kustība, šalc jūra – viļņveida kustība, ūdenskritums – vertikāla kustība u.c., iegūst sajūtu un radošās darbības pieredzi darbā ar krāsainajām smiltīm, krāsainajiem graudiem, dabas materiāliem.

Skolēnu ieguvumi nodarbībās:

 • kvalitatīvi sajūtu impulsi (smiltis, graudi, dabas materiāli);
 • vērošanas, uzmanības, koncentrēšanās un citu prasmju un iemaņu apguve un pilnveidošana;
 • personības fiziskā un psihoemocionālā pašregulācija.

 Uz sadarbību,
dabas vides estētikas skolotāja
Inga Dāvidsonetrešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Tumes skolai 100. Svinīgais pasākums. Foto.

 

Svinīgajā pasākumā 8. oktobrī Rikšiņš izdejoja Simtkājīti, skolas priekšā tika dziedāts popūrijs, tika sumināti foto konkursa dalībnieki un soļošanas konkursa uzvarētāji. Tika atvērta laika kapsula no 1995. gada un tajā ielikts jauns vēstījums nākotnes skolai 2031. gadā.

Projekta diena: Tumes skolai 100. Viktorīnas, pieturas. Foto.

 


7. oktobrī skolā notika Projekta diena, kas veltīta skolas vēsturei. Klases devās uz dažādām pieturām, lai apgūtu interesantas un savādākas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar mūsu skolu senāk un tagad.

sestdiena, 2021. gada 2. oktobris

Ceļojums laikā.1919.Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 

2021.gada 22.septembrī 8.un 9.klases skolēni klātienē piedzīvoja notikumus Durbes pilī pirms vairāk kā 100 gadiem
"Ceļojums laikā.1919."

   Muzejpedagogs, pasākuma vadītāja Inese Šīmane iepazīstināja ar izstādi "Par Dzimteni un Latviju.1918.-1920.", kas veltīta landesvēra lomai Latvijas Neatkarības karā. Skatoties īsfimu, skolēni vēl skaidrāk varēja iztēloties notikumus Durbes pilī un sarežģīto vēsturisko situāciju kopumā. Pēc  tam bija iespēja pašiem iejusties vēsturiskajās situācijās un personās - būt vietā un laikā pirms 100 gadiem, kad pilī tika ierīkota lazarete. 
   Skolēni iejutās dažādās lomās: pils pārvaldnieks, pils pārvaldnieka sieva, ārsts, virsmāsas, ievainotie, slimnieku kopējas, arī tā laika tuvākās apkārtnes ļaužu lomās.
Atbilstoši lomai, katram dalībniekam bija jāprot pieņemt lēmumu konkrētajā situācijā, neapmulst un rīkoties. Iepazīšanās ar ar Hipokrāta zvērestu un karavīra zvērestu, diskusijas par zvēresta ievērošanu dažādās situācijās pirms došanās uz notikumu, iedrošināja pieņemt konkrētajā situācijā labāko lēmumu.
   Sirsnīgs paldies Inesei Šimanei par patiesi aizraujošo vēstures nodarbību un meistarīgo sadarbību ar jauniešiem!
skolotāja Daiga Elpere Foto Daiga Elpere,Sandra Šteinberga.ceturtdiena, 2021. gada 30. septembris


 

Parlamenta ziņas

29.09.2021.

Skolēnu Parlamenta prezidenta vēlēšanu rezultāti :

PrezidentsArtuss Salenieks (7. b klase)

ViceprezidentsAdrians Saveļjevs (7. b klase)

Apsveicam!


trešdiena, 2021. gada 29. septembris

Foto akcija Tumes skolai 100

Svētdien, 2021.gada 3.oktobrī - foto akcija "Tumes skolai 100"

Tradicionāli skolēni tiek aicināti dokumentēt fotogrāfijās šīs dienas notikumus: ceļu uz skolu, notikumus skolā un ārpusstundu pasākumos, jo kā rakstīts skolas hronikā-
1921.gada 3.oktobrī Tumes skolā ieradās pirmie skolēni.

Šogad, svētdienā Tu vari atklāt fotogrāfijās, ko Tumes skolēni dara brīvdienās.
Fotogrāfijas iesūti  -
konkursi@tumesvsk.lv
Fotogrāfijas būs aplūkojamas 1.stāva ekrānā svētku nedēļā.


svētdiena, 2021. gada 26. septembris

Tukuma novada skolu vieglatlētikas sacensības U-14 grupā Tukumā, 21.09.2021.

 

Gustavs Gorodovičs               300 m                          50,0 s               1.v.

                                                Tāllēkšana                   3,95 m             2.v.

 Ģirts Vītolnieks                       300 m                          53,3 s             4.v.

                                                Lodes grūšana (3kg)   8,58 m             2.v.

 Imants Biters                           60 m                            8,9 s               2.v.

                                                600 m                          2:09,6              6.v.

 Artis Saldaks                           300 m                          53,5 s             6.v.

                                                Tāllēkšana                   3,78 m             4.v.

 Adrians Kristaps Bautra         60 m                            10,0 s              9.v.

                                                Tāllēkšana                   3,44 m             7.v.

 Madara Liene Pone                 60 m                            10,3 s             9.v.

                                                600 m                          2:18,0              5.v.piektdiena, 2021. gada 3. septembris

Pateicība RIKŠIŅAM par piedalīšanos 2021. gada 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 100km Tumes skolai


Par godu Tumes skolas 100 gadu jubilejai, katram no mums ir iespēja sveikt savu skolu. Kā viena no dāvanām varētu būt 100 km distances veikšana nosoļojot vai noskrienot. To mēs katrs varam izdarīt līdz 6.oktobrim. Savus veiktos kilometrus skolēni katru dienu noziņo savai klases audzinātājai. Pedagogi to pieraksta skolotāju istabā, bet absolventi un visi pārējie, kuri vēlas sveikt Tumes pamatskolu, savus rezultātus sūta uz e-pastu lasma.ansfelde@tukums.lv. Vēlam veiksmi un, ja tas būs iespējams, uz tikšanos Skolas jubilejā šī gada oktobrī!
Idejas autori: U.Niedra, G.Auziņš

trešdiena, 2021. gada 30. jūnijs

Lepojamies! 3.vieta Latvijas Bankas konkursā.

 

Diploms (3. vieta) 
Mārtiņam Pavlovičam
 un viņa ģimenei
 par ieguldīto darbu,
 veidojot ekonomisko terminu vārdnīcu
 konkursā "Mana vārdnīciņa"
 3.-4. klašu grupā

sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs

Erasmus + projekts Kanāriju salās, 2021

 

Prezentācija par projekta norisi

No 2021.gada 23. 05. – 30.05. man bija iespēja atrasties Tenerifē, starptautiskās skolotāju apmaiņas programmas ERASMUS + ietvaros.  Tā ir Spānijai piederošo Kanāriju salu lielākā sala Atlantijas okeānā netālu no Āfrikas piekrastes. Piedalījos 5 dienu seminārā „Inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolām un pieaugušo izglītībai”.  Akcents tika likts uz skolēnu un skolotāju sadarbības neformālām metodēm, projektu darbiem un ārpusklases izglītību.

Seminārā piedalījās skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Horvātijas, Čehijas, Beļģijas un pasniedzēja no Itālijas. Piecas dienas pagāja intensīvā mācību darbā, diskusijās, pieredzes apmaiņas stāstos. Kopā tika apgūtas vairākas jaunas IT platformas, ar kuru palīdzību var pilnveidot mācību procesu, īpaši attālināto mācību laikā. Ārpusklases darba metožu ietvaros devāmies ekskursijās un uzdevumos pa pilsētu Puerto de la Kruza un pa salu. 

Semināra laikā ieguvu jaunus kolēģus, draugus un Starptautisku sertifikātu par dalību seminārā. 

Man kā ģeogrāfijas skolotājai Salas apskate bija īpaši nozīmīga. Iepazinām vairākas vietējās pilsētas un to arhitektūru, Tenerifes salas ļoti atšķirīgos klimatiskos apstākļus un dabu – kalnus, savdabīgo augu un dzīvnieku valsti. Apmeklējām salas augstāko kalnu – vulkānu Teide , kura augstums ir 3718 mvjl.

 Liels paldies skolotājai Aivai Leitānei par palīdzību brauciena organizēšanā, kā arī skolas vadībai par atbalstu.

 Ar cieņu, skolotāja Ilze Strautmane
svētdiena, 2021. gada 30. maijs

otrdiena, 2021. gada 25. maijs

Balvas K.Ķezbera pasaku konkursā, 2021.g. maijā

 


Kārļa Ķezbera pasaku konkursa balva 

Gustavam Gorodovičam

par pasaku "Draugi apmaldījušies"

kā arī galvenā balva

Ancei Ventlandei

par pasaku "Mājsēdes karaļvalsts mistērijas"