pirmdiena, 2018. gada 30. aprīlis

Konkurss - Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās

Mākslas darbu un vides objektu konkursā piedalījās 3. klašu skolēni ar izgatavotiem putniņiem darbā "Cīruļu uzbrukums":

Ralfs Burmass,
Rihards Rozenbergs,
Artuss Salenieks,
Bogdans Stiļva,
Annija Pētersone,
Adrians Saveļjevs,
Verners Ventlands,
Ance Ventlande,
Dinija Laura Liepiņa,
Markuss Mārcis Petkevičs.

1. kārtā Tukumā darbs ieguva atzinību.Izvēlies profesiju ar nākotni
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Tumes vidusskolas 6.-9.klašu skolēni pasākumā “Izvēlies profesiju ar nākotni ” 27.04.2018. sadarbībā ar Latvijas Zinātnes centru apvienību ZINOO interaktīvās un izglītojošās nodarbībās padziļināti iepazinās ar dažādām inženierzinātņu jomas profesijām.
      Dabaszinības, matemātika, fizika, ķīmija ir mācību priekšmeti, kuri daļai  skolēnu šķiet gana sarežģīti.   Savukārt ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozes liecina, ka līdz 2022.gada Latvijā “var veidoties       iztrūkums pēc speciālistiem ar augstāko izglītību inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā”. Tas nozīmē, ka   izvēloties studēt inženierzinātnes un uzcītīgi mācoties, nākotnē augstas kvalifikācijas inženierzinātņu un     augsto tehnoloģiju speciālistiem darbs un līdz ar to arī stabila karjera būs nodrošināta.
              Praktiskajās nodarbībās: “Misijā laiva” 6.klases skolēni iepazina fiziķa, analītiķa, mehāniķa un  transporta
       inženiera profesijas; “Zemestrīcē” – 7.klases skolēni iepazina arhitekta, būvinženiera, materiālzinātņu speciālistu
       profesijas; “Spagetti debesskrāpji” nodarbībā 8.klases skolēni guva priekšstatu par būvmehāniķa, konstruktora,
       materiālzinātņu speciālista profesijām, bet 9.klases skolēni iepazinās ar modernajām profesijām un nozarēm:
       robotikas speciālists, mehatronikas, adaptronikas un elektronikas speciālists nodarbībā “Robotika.” 
             Visi nodarbību vadītāji lielu uzmanību pievērsa tam, cik nozīmīgas ir jau skolas solā apgūtās zināšanas 
       un pozitīva attieksme pret eksaktajiem mācību priekšmetiem. Piemēram, mūsdienās, ceļot jaunas ēkas, ceļus,
       tiltus, tiek rūpīgi analizētas to konstrukcijas, tā lai tās spētu izturēt dažādus laika apstākļus, ugunsgrēkus un dabas 
       katastrofas. Nodarbības laikā uzbūvēto konstrukciju izturība tika pārbaudīta, simulējot zemestrīces sākšanos.
       Tas vēlreiz apliecināja, ka noderīgas ir gan ģeogrāfijā, fizikā un     matemātikā gūtās zināšanas, gan 
       prasme saskatīt likumsakarības, gan būt “lietas kursā” par jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem pasaulē.
             "Eksperimentu priekšnesumā” jeb demonstrējumos ar paskaidrojumiem arī tika iesaistīti skolēni. 
       Interaktīvajā priekšnesumā, izmantojot ūdeni, gaisu un uguni un pārliecinoties par zināmu vielu neparastām
       īpašībām, kā arī eksperimentos ar aukstajām gāzēm varēja secināt, ka bez fizikas un ķīmijas zināšanām neiztikt.
.      Tādējādi šajā nodarbībā varēja vairāk iepazīt profesijas, kas saistītas ar fiziku un ķīmiju.
D.Elpere
pedagogs karjeras konsultantsMācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:
Mājturība un tehnoloģijas
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – 1. vieta
Arnolds Mikuličs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Betija Benjamiņa (8. kl.) – 1. vieta
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – 1. vieta
Daiga Kroņkalne (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Informātika
Līva Rulle (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

Bioloģija
Betija Benjamiņa (8. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Angļu valodas konkurss
Nora Nameda Vasermane (5. kl.) – dalībniece
Krista Burmasa (6. kl.) – dalībniece
Annija Zaļā (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Dzintrai Driķei un Aivai Leitānei

Angļu valoda
Sanija Lāce (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei
Kristaps Lakstiņš (8. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājai  Aivai Leitānei

Kombinētā 1.-2.kl.
Kristīne Birkmane (1. kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai
Ģirts Vītolnieks (2. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Matemātika
Evelīna Putāne (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai
Adrians Saveļjevs (3. b kl.) – dalībnieks
Bogdans Stiļva (3. a kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Latviešu valoda
Ance Ventlande (3. b kl.) – dalībniece
Adrians Saveļjevs (3. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Andai Zaķei
Evelīna Putāne (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Vizuālā māksla
Nora Nameda Vasermane (5. kl.) – dalībniece
Elīza Dūša (6. kl.) – dalībniece
Marta Paula Agapova (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Ģeogrāfija
Jēkabs Murāns (9. kl.) – dalībnieks
Annija Mālkalne (7. kl.) – dalībniece
Una Birkmane (7. kl.) – dalībniece
Daiga Kroņkalne (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Matemātika
Una Birkmane (7. kl.) – 1. vieta
Valters Brizga (5. kl.) – dalībnieks
Adrija Pukate (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingai Kokinai

Evija Zvirbule (8. kl.) – 5.vieta
Daniels Markuss Kārkliņš (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

Latviešu valoda un literatūra
Betija Benjamiņ(8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Ieva Bērzmārtiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Ieva Bērzmārtiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Angļu valoda
Linards Lazdiņš (11. kl.) – dalībnieks
Sandijs Jānis Spruģis (11. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Aivai Leitānei

piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

Kas man var palīdzēt karjeras izvēlē

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
 Tumes vidusskolas 7., 8., 9.klašu skolēni pasākumā
 "Kas man var palīdzēt karjeras izvēlē" 25.04.2018. 
apmeklēja 
Nacionālo jauno profesionāļu konkursu SKILLS Latvia 2018  Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Izglītojošajās, praktiskajās nodarbībās un sarunās, vērojumos varēja iepazīt:
  • daudzveidīgo "profesiju pasauli" vairāk kā 50 dažādās profesijās;
  • karjeras kafejnīcā - gan interesantas sarunas un iedvesmojošus stāstus par to, ar ko sākt un ko no jauniešiem sagaida darba devēji;
  • konkursa SKILLSLatvia 2018 (118 dalībnieki no Latvijas 31 profesionālās izglītības iestādes) norisi 18 nominācijās. Lepojamies un veiksmi konkursā vēlējām Tumes skolas 9.klases absolventam Artim, kurš, pašreiz mācoties Kandavas lauksaimniecības tehnikumā, piedalījās nominācijā Elektriskās instalācijas un ieguva 3.vietu.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere