svētdiena, 2019. gada 19. maijs

Izstāde - konkurss "To redzēju, to zināju, to es pratu!" 2019. gada maijā - jūnijā

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādē-konkursā "To redzēju, to zināju, to es pratu!" no Tumes vidusskolas piedalās 3. klases skolniece Evelīna Kraukle, 4.b klases skolnieks Rihards Rozenbergs un 5. klases skolnieks Adrians Pukne. Paldies šiem skolēniem par darbu!
Izstāde apskatāma Tukuma Domes ēkā.
Oskars Laugalis

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

M.Pavlovičs, "Mana vārdnīciņa"

Sveicam
Tumes vidusskolas
1. klases skolēnu
Mārtiņu Pavloviču, 
3. vietas ieguvēju, 
Junior Achievement Latvia finanšu pratības konkursā "Mana vārdnīciņa"

Paldies Mārtiņa vecākiem par atbalstu!

Inga Dāvidsone,
Tumes vidusskolas direktore


piektdiena, 2019. gada 10. maijs

Interešu izglītības pulciņu Pavasara koncerts 17.05.2019.


"Es vēlos un varu mācīties šeit" 09.05.2019.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
 Tumes vidusskolas  9.klašu skolēni klases audzinātājas A.Čamanes vadībā apmeklēja pasākumu
"Es vēlos un varu mācīties šeit"
Nacionālo jauno profesionāļu konkursu SKILLS Latvia 2019 Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Vislielāko interesi izraisīja Profesiju parāde, kur pie dažādu nozaru speciālistiem varēja izmēģināt savu iespējamo nākotnes profesiju un uzdot sev interesējošos jautājumus. Tumenieki visvairāk uzmanību pievērsa ēdināšanas pakalpojumiem, medicīnas jomai un robežsardzes vai militārajam darbam. Meitenes priecājās par iespēju izmantot skaistumkopšanas pakalpojumus, taču puiši šajā laikā pievērsās galdniecībai, celtniecībai un mūsdienu tehnoloģijām.
Tāpat bija iespēja novērtēt, kā strādā jaunie profesionāļi un iesaistīties Karjeras kafejnīcas virtuālajos pārbaudījumos, kā arī rast atbildes par karjeras plānošanas jautājumiem.
Skolēni pasākumu novērtēja atzinīgi un izteicās, ka Skills Latvia 2019 piedzīvotais palīdzēja gūt apstiprinājumu par jau savu iecerēto profesiju vai darbības jomu. 

Pedagogs karjeras  konsultants Daiga Elpere