piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Latvju bērni danci veda 2019

Pēdējā skolas dienā, 31.maijā TDK "Rikšiņa" 1.-4.klases dejotāji devās uz bērnu tautas deju festivālu "Latvju bērni danci veda" Talsos. No rīta laiks dejotājus nelutināja, mazs lietutiņš mūs pavadīja ik uz soļa, bet mēģinājumus Sauleskalna estrādē izturējām, lai gan dažu brīdi katra kāja uz savu pusi gāja - jo skatuve bija slidena. Pēc tam jau laiks pamazām uzlabojās, un devāmies gājienā pa skaistajām Talsu ielām un pakalniem, gar Talsu ezeru. Un tad jau klāt bija vakars ar lielkoncertu "Ar sauli sirdī", kur piedalījāmies vienotā programmā ar A.Johanštāles dejām "Lāča miega dziesma" kopā ar Tukuma un Engures novada dejotājiem. Fināla dejā, kad Sauleskalna estrādē sadejoja visi festivāla dalībnieki, pašās beigās uzspīdēja saulīte - nu gluži kā uz pasūtījumu, jo lielkoncerta nosaukums "Ar sauli sirdī". Pēc koncerta sekoja dalībnieku ballīte, un tad jau vēlā vakara stundā devāmies mājup. 
Paldies skolas vadībai par lietusmēteļiem - noderēja, paldies par silto un garšīgo zupu un visiem gardumiem, kas deva mums spēku aizvadīt šo festivālu!
Paldies skolotājām Andai, Renātei, Laimai, Danusijai, Edītei un Zintai, kā arī paldies Annikas, Gustava un Ralfa mammai par palīdzību visas dienas garumā!
Un jau pēc 2 gadiem tiksimies "Latvju bērni danci veda" TUKUMĀ!  

Tautas deju kolektīva "Rikšiņš" vadītāja Ilze Buka
A.Zaķes, D.Miltiņas un I.Bukas foto


ceturtdiena, 2019. gada 30. maijs

Ielūgums uz izlaidumu 2019

Visiem, visiem!
Izlaidums 9. klasei 2019. gadā ir 15. jūnijā plkst. 17:00 Tumes kultūras namā

Foto. Apbalvošana 30.05.2019.

Mācību gada noslēguma apbalvošanas pasākumā tika sveikti skolēni ar labākajiem mācību rezultātiem, desmitnieks kādā mācību priekšmetā, olimpiāžu dalībniekus un laureātus, sporta aktīvistus. Tika apbalvotas klases, kas piedalījās makulatūras vākšanā (uzvarēja 7. klase, kura tādēļ arī šodien brauc ekskursijā), sveica arī labākos skolēnus, kas savāca lietotās baterijas (paldies Ventlandu ģimenei).
Šogad pirmo reizi tika sveikti skolēni nominācijā "Skolas vērtību vēstnieks", kuri ikdienā realizē mūsu skolas pamatvērtības - ATBILDĪBU, CENTĪBU un TOLERANCI.

otrdiena, 2019. gada 21. maijs

Foto. Orientēšanās diena 20.05.2019.


Tumes skolēni - starptautiskās orientēšanās dienas dalībnieki!

 2019. gada  20. maijā visi Tumes vidusskolas skolēni piedalījās pasaules orientēšanās sporta dienas pasākumā, kurā apguva orientēšanās sporta prasmes un iemaņas.
Svarīgi, lai skolēni izprastu un praktizētu veselīga dzīvesveida paradumus, iepazītu jaunus sporta veidus un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Mācību procesā cenšamies nodrošināt skolēnu prasmju un iemaņu apguvi reālās dzīves situācijās, piemēram, orientēšanās dienā tās bija veselības un fiziskās jomas aktivitātes – pārvietošanās ar karti, orientēšanās krāsu apguve, karšu zīmes skolas apkārtnē, kartes mēroga izpratne, sadarbības prasmes, individuālu lēmumu pieņemšana.
Paldies ceļojumu un orientēšanās klubam “Silva” – Evitai un Zigfrīdam Freimaņiem – par interesanto, sportisko un iedvesmojošo dienu, par padomiem un ieteikumiem turpmākajam darbam, skolas apkārtnes kartes izveidi!


Inga Dāvidsone,
Tumes vidusskolas
direktore

svētdiena, 2019. gada 19. maijs

Izstāde - konkurss "To redzēju, to zināju, to es pratu!" 2019. gada maijā - jūnijā

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādē-konkursā "To redzēju, to zināju, to es pratu!" no Tumes vidusskolas piedalās 3. klases skolniece Evelīna Kraukle, 4.b klases skolnieks Rihards Rozenbergs un 5. klases skolnieks Adrians Pukne. Paldies šiem skolēniem par darbu!
Izstāde apskatāma Tukuma Domes ēkā.
Oskars Laugalis

ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

M.Pavlovičs, "Mana vārdnīciņa"

Sveicam
Tumes vidusskolas
1. klases skolēnu
Mārtiņu Pavloviču, 
3. vietas ieguvēju, 
Junior Achievement Latvia finanšu pratības konkursā "Mana vārdnīciņa"

Paldies Mārtiņa vecākiem par atbalstu!

Inga Dāvidsone,
Tumes vidusskolas direktore


piektdiena, 2019. gada 10. maijs

Interešu izglītības pulciņu Pavasara koncerts 17.05.2019.


"Es vēlos un varu mācīties šeit" 09.05.2019.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
 Tumes vidusskolas  9.klašu skolēni klases audzinātājas A.Čamanes vadībā apmeklēja pasākumu
"Es vēlos un varu mācīties šeit"
Nacionālo jauno profesionāļu konkursu SKILLS Latvia 2019 Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

Vislielāko interesi izraisīja Profesiju parāde, kur pie dažādu nozaru speciālistiem varēja izmēģināt savu iespējamo nākotnes profesiju un uzdot sev interesējošos jautājumus. Tumenieki visvairāk uzmanību pievērsa ēdināšanas pakalpojumiem, medicīnas jomai un robežsardzes vai militārajam darbam. Meitenes priecājās par iespēju izmantot skaistumkopšanas pakalpojumus, taču puiši šajā laikā pievērsās galdniecībai, celtniecībai un mūsdienu tehnoloģijām.
Tāpat bija iespēja novērtēt, kā strādā jaunie profesionāļi un iesaistīties Karjeras kafejnīcas virtuālajos pārbaudījumos, kā arī rast atbildes par karjeras plānošanas jautājumiem.
Skolēni pasākumu novērtēja atzinīgi un izteicās, ka Skills Latvia 2019 piedzīvotais palīdzēja gūt apstiprinājumu par jau savu iecerēto profesiju vai darbības jomu. 

Pedagogs karjeras  konsultants Daiga Elpere