otrdiena, 2021. gada 23. novembris

Projekta diena 4.klasē. Latvijai 103.

Projekta dienas (13.11.) klases stundā skatījāmies multiplikācijas filmu "Augt dižam Zemgalē" un pārrunājam, kādi zināmi un Latvijai nozīmīgi cilvēki minēti filmiņā: Anna Brigadere, Jānis Jaunsudrabiņš, Vilis Plūdonis, Andrejs Upītis, Rainis, Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Gustavs Zemgals, Alberts Kviesis.

Stundas gaitā vienojāmies, ka svētku brīvdienās bērni kopā ar ģimenēm uzspēlēs orientēšanās spēli - apmeklēs vismaz 3 ar Latvijas vēsturi saistītas vietas, notikumus un  nofotografēsies tur.

Attēlu galerija


Projekta diena 1.klasē. Latvijai 103.

 Mērķis: radīt interesi par savu dzimto zemi, Latvijas simboliem, vēsturiskajiem novadiem, interesantām vietām.

Aktivitātes: 

  1. Ko tu vari pateikt par Latviju? Iepazīstam Latvijas simbolus, vēsturi. Bērni šajā mēnesī stāstīja, ko jaunu mājās uzzināja par Latviju. 
  2. Latvijas vēsturiskie novadi. Radošais darbs. Sākumskolas kopīgā plakāta izveidošana. Rotājam Latgales novadu.
  3. Sportiskā aktivitāte - komandu spēles. Pašu izveidoto šķēršļu pārvarēšana.
  4. Bibliotēkas apmeklēšana. "Ceļojums ar gaisa balonu pa Latviju". Iepazīšanās ar Latvijas ievērojamākām vietām.
Iepazīstam Latvijas vēsturiskos novadus. Sākumskolas kopējais darbs. Radošais darbs- izrotājām Latgales novadu.

Māra Katreviča ideja. Viņš izgrieza meitenes un zēnus, klases biedri izkrāsoja sevi. Mājās ar vecāku atbalstu noskaidros, kurā pilsētā sevi pielīmējuši.

Klase kopā ar paveiktajiem darbiem pie skolas dekoriem.

Bērni paši no krēsliem izveidoja šķēršļu joslu,(viņuprāt drošu🤣 un viss  bija  bija OK👍) paši sadalījās komandās, paši izdomāja komandas nosaukumus Tukums un Tume. Skolā skanēja💪💪💪👍, bet tā jau sacensībās notiek. Vairumam bērnu stafete sagādāja prieku,2 bija par skaļu, 1. nepatika.  Bet tā jau dzīvē notiek. Galvenais, ka paši visu darīja! 👍. Viena stafetes izdomāšana, salikšana, iziešana un inventāra nolikšana aizņēma 40.min.🤣🤣

svētdiena, 2021. gada 21. novembris

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”, Alcala de Enares


Šī projekta ietvaros piedalījos kursos “Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai”, kas notika Spānijas pilsētā Alcala de Henares, netālu no Madrides. Kursi notika 2021. gada 24.-30. jūlijā.

Kursu mērķi:

  • nodrošināt skolotājus ar novatoriskiem instrumentiem un resursiem, lai veicinātu skolēnu interesi par mācībām,
  • ieviest jaunas mācīšanas pieejas, kas ļauj skolēniem jēgpilni piedalīties mācību procesā un pilnveidot pamatprasmes,
  • nodrošināt skolotājus ar stratēģijām un resursiem, lai mācītu vispārējās prasmes un palielinātu eksperimentālo resursu izmantošanu klasē,
  • labsajūtas izmantošana mācību procesa motivācijai un klases atmosfēras uzlabošanai.

Kursos piedalījās skolotāji no Rumānijas, Ungārijas, Portugāles un Latvijas.

Septiņās dienās, kamēr notika kursi, notika vairākas aktivitātes. Pirmajā dienā grupas saliedēšanai notika gājiens uz Alcala de Henares restorānu, kur tikām cienāti ar spāņu iecienīto maltīti Tapas. Nepiespiestā gaisotnē, sarunās iepazinām kolēģus no iepriekšminētajām Eiropas valstīm.

Nākošajā dienā sekoja ekskursija pa pilsētu, iepazīstot tās arhitektūru un vēsturi. Šī pilsēta slavena ar to, ka šeit rakstnieks Miguel de Cervantes uzrakstīja romānu “Dons Kihots”. Vēl pilsēta ir atpazīstama ar valsts nozīmes universitāti tās teritorijā.

Nākamajās dienās katru dienu 5 stundas notika kursi universitātes teritorijā esošajā viesnīcā. Tas notika Covid pandēmijas laikā, tādēļ tika noteikta distancēšanās savā starpā un dažādi pulcēšanās ierobežojumi. Tādēļ arī nenotika paredzētās praktiskās aktivitātes kursu tēmu apguvei. Kursi pārsvarā notika lekciju un prezentāciju formā. Tomēr varējām praktiski izmēģināt labsajūtas treniņu metodi – meditāciju. Dalījāmies savā starpā ar savu valstu pieredzi iekļaujošas izglītības laukā.

Tā kā kursi notika vasaras vidū, ļoti karstā laikā, tad brīvajā laikā varējām izbaudīt skaisto Spānijas vasaru, vietējo pilsētu (tūrisma objektus, dabu), kā arī netālu esošo Madridi.

Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā Tumes pamatskolas direktorei Ingai Dāvidsonei, mentorei Aivai Leitānei par lielo atbalstu šī ceļojuma organizēšanā.

Oskars Laugalis 

Prezentācija

otrdiena, 2021. gada 16. novembris

Sveiciens svētkos


 

Ai skaistā tēvu zeme,

Tavu lielu jaukumiņu!

Ik smildziņa noziedēja

Sudrabiņa ziediņiem.

                      /L.t.dz/


Cienījamie skolotāji, skolas darbinieki, skolēni un vecāki!

 18.novembrī svinam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu! Šogad mūsu Latvijai – 103. dzimšanas diena! Šajā straujajā un sarežģītajā pārmaiņu laikā būtiski ir nepazaudēt vērtību izpratni, izjust gandarījumu par jau sasniegto un nenobīties jaunu izaicinājumu priekšā, jo jauni izaicinājumi mudina ikvienu apliecināt sevi, mācīties, būt noderīgam.

Svētki ir prieka, lepnuma, vērtējumu un pārdomu pilns laiks,  Latvijas dzimšanas dienu savās ģimenēs svinēsim  kā gaišus, priecīgus un latviskus svētkus! Baudīsim Latvijas dabas skaistumu, svecīšu liesmiņas un novembra vējos plandošos Latvijas karogus!

Novēlu visiem būt atbildīgiem, dzīvot un čakli strādāt, mācīties, lai vairotu mūsu valsts spēku. Lai Latvija vienmēr ir mūsu mājas ar mūsu valodu, dabu, darba tikumu, mūsu rakstniekiem, komponistiem, māksliniekiem, sportistiem, amatniekiem...... un visiem, visiem mūsu latviešu tautas cilvēkiem!

Mīlestību, izturību un spēku vēlot,
 direktore Inga Dāvidsone
Tumē, 2021.gada 17.novembrī


pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

Erasmus+ KA  projekta 
"Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem" 
noslēdzošā mobilitāte
 notika Itālijas pilsētā Boloņā no 10. līdz 16. oktobrim. 
Kursa mērķis: iepazīt stratēģijas, metodiku un instrumentus, lai izglītībā iesaistītu visus izglītojamos un uzzinātu, kā Itālijā darbojas iekļaujošā izglītība.
Darba grupās, praktiskajās aktivitātēs un viedokļu apmaiņas diskusijās piedalījās pedagogi no Zviedrijas, Čehijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas un Latvijas.
Tā bija iespēja pārdomāt un apspriest dažādas stratēģijas, metodes un labāko praksi, lai veicinātu iekļaušanu klasē. Šīs apmācības atslēgas vārdi bija empātija, sadarbība un dalība kā iekļaujošās izglītības elementi. 
Pirmais atslēgas vārds "empātija" ir pamats, lai veidotu attiecības starp skolotāju, skolēniem un ģimeni: citu perspektīvas uztveršana, spēja nebūt nosodošam, mācīšanās saprast otra cilvēka jūtas un komunicēt. Tas, kā izprotam emocijas, dažādos uzvedības veidus veicina saikni ar citiem cilvēkiem. 
Līdzdalība apliecina piederību grupai un stiprina skolēna sajūtu, ka mans ieguldījums ir nozīmīgs citiem. Piederības sajūta, kas veidojusies, noņemot dažādus dialogu kavējošos šķēršļus, veicina savstarpējo sapratni, toleranci un cieņu, ir ļoti svarīga. Tā veicina viesmīlīgu vidi, kas stimulē un atbalsta mācību procesu.
Trešais atslēgas vārds ir sadarbība. Tas attiecas uz attiecībām ar ģimeni, kas ir viens no elementiem sistēmā, kurā atrodas skolēni ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti. Sadarbība ar ģimenēm ir ļoti svarīga, veidojot atbalsta sistēmu skolēnam. Citiem vārdiem sakot, skolotājiem jābūt vadošajiem iedvesmotājiem gan skolēniem, gan vecākiem, sniedzot informāciju un idejas par to, kā vecāki var vislabāk palīdzēt sava bērna mācību procesā.
Divu itāļu skolotāju - Alesandro un Monikas stāstījums bagātināja dalībnieku pieredzi. Analizējot Itālijas izglītības modeļa īpatnības iekļaujošās izglītības kontekstā, var pamanīt būtisku principu: nav speciālo skolu. Tātad, galvenā ideja ir "iekļaut" visus vienā sistēmā, vienlaicīgi rēķinoties ar atbalsta nodrošināšanu: īpašiem darbiniekiem, piemēram, atbalsta skolotājiem un pedagogiem."
Kursu noslēgumā aktualizējās galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes meklēsim katrs savā skolā: 
*Ko iekļaušana nozīmē mūsu skolā"?
*Kādus stratēģijas, metodes un rīkus izmantojam?
*Kā mūsu skola sadarbojas ar ārpusskolas iestādēm?
Šie un daudzi citi jautājumi, no vienas puses, rosināja apgūt jaunus rīkus un iepazīt jaunus modeļus, bet, no otras puses, radīja iespēju apšaubīt dažas līdzšinējās stratēģijas un prakses. Un tas ir svarīgi, jo mobilitātes mērķis ir saprast, kā lietas darīt labāk, veicināt pastāvīgus uzlabojumus.
PALDIES par atbalstu 
Tumes pamatskolas direktorei Ingai Dāvidsonei un projekta koordinatorei Aivai Leitānei!

Daiga Elpere, speciālais pedagogs
Prezentācija