svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Uzņemšana 1. klasē 2024./25.m.g.

Vecāki / likumiskie pārstāvji, iesniedzot iesniegumu personīgi, uzrāda: 
Personu apliecinošu dokumentu, 
Bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, 
Aizbildnību apliecinoša dokumenta kopiju. 

 Iesniedzot iesniegumu elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi: tumesskola@tukums.lv, nosūta iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

Iesniegumus pieņem  skolas kancelejā no plkst. 8:30 – 16:00 

Tālrunis informācijai: 29184551 

Sīkāka informācija  Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājaslapā: Uzņemšana 1. klasē - Tukuma novada Izglītības pārvalde (tip.edu.lv)

ceturtdiena, 2024. gada 22. februāris

Apciemojot vietējo uzņēmumu. 21.02.2024.

 “Labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reiz dzirdēt.”

21. februārī 3. klase apmeklēja Tumes pagasta uzņēmumu “Auseklītis”. Sociālajās zinībās mācāmies par tēmu “Ko dara uzņēmēji?“, tāpēc devāmies noskaidrot par vietējo un tuvāko uzņēmumu. 

Uzņēmējs R.Zvaigzne izsmeļoši izstāstīja par uzņēmumu. Tad bērni uzdeva savus jautājumus, kurus bija iepriekš sagatavojuši. Uzzinājām daudz ko jaunu:

  • Uzņēmums ir nodibināts 1992. gadā uz kolhoza Dzimtene dārzu bāzes. Tagad tas ir kooperatīvs “Zelta ābele” ar 5 uzņēmumiem.
  • Uzzināju, ka uzņēmums bez ābelēm audzē arī ķiršus.
  • Dārzi aizņem 43ha, no tiem 2ha ir ķiršu dārzi.
  • Kā ābeles paši pavairo, potējot uz potcelma. To es dzirdēju pirmo reizi.
  • Uzzināju, kā radās uzņēmuma simbols, ka aplis nozīmē pārgriezts ābols uz pusēm un vidū ir redzama zvaigznīte.
  • Ka no āboliem iegūst arī sulu.
  • Ka Rimi veikalā varam nopirkt SIA “Auseklītis” ābolus.
  • Mūs pacienāja ar āboliem. Cik gardi ir vietējie ābolīši!

D.MiltiņaSMART konkurss 2024.gada februārī

Februārī Tukuma muzejā notika 2.-3. klašu  novada SMART konkurss - Smaidi, Mācies, Atmini, Radi Tiekamies!

Konkursa mērķis ir dot iespēju dalībniekiem apliecināt savas spējas, zināšanas un prasmes dažādās mācību jomās – kultūras un pašizpausmes mākslu jomā, vēstures jomā, dabaszinību u.c. mācību  jomās.

Konkursa saturs saistīts ar praktisku un teorētisku darbību. Gatavojoties konkursam bērni apmeklēja Tukuma mākslas muzejā izstādi “Klusāk”, mācījās apgūt mākslas darba analizēšanas pamatiemaņas. Konkursā bērni apliecināja prasmes lasīt, rakstīt, rēķināt, orientēties telpā, izteikties krāsās un materiālā.

No mūsu skolas piedalījās 2. klases skolēni: Riks Timotejs Riekstiņš un Ieva Vītolniece; no 3. klases: Paula Zaperecka un Māris Katrevičs. Viņi vispirms piedalījās konkursa 1. kārtā, izcīnīja iespēju piedalīties arī 2. kārtā.

Konkursa 2. kārtā tika izvirzītas 5 komandas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu. Viegli nebija, bet mūsu komanda konkursā ieguva 2. vietu.

D.Miltiņapirmdiena, 2024. gada 5. februāris

Interešu izglītība


Apsveicam un lepojamies!52. Starptautiskais bērnu mākslas – konkurss „LIDICE 2024”
 Tukuma novada kārta

Elīza Egle Saleniece (8. kl.) – Atzinība
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei
 
Arina Černova (5. kl.) – Atzinība
Rita Grošteina (5. kl.) –Pateicība
Ieva Grīnberga (8. kl.) –Pateicība
Paldies skolotājai  Agnijai Antulei-Antiņai
 
Ralfs Jerohins (3. kl.) – Atzinība
Jānis Štāls (5. kl.) –Pateicība
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim