otrdiena, 2020. gada 18. februāris

Mācību priekšmetu olimpiādes


Apsveicam!
Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un
 valsts olimpiāžu rezultāti:
Angļu valoda
Daniela Liepiņ(8. kl.) – 5. vieta
Krista Burmasa (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Matemātika
Evelīna Putāne (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

Vizuālās mākslas konkursa 2.-4. klasei ”Dari – radi!” komanda:
Gastons Hauka (2. kl.)
Rūta Druka (3. kl.)
Evelīna Kraukle (4. kl.)
Paldies skolotājām  Renātei Važai, Danusijai Miltiņai, Andai Zaķei

Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiāde
 (novada posms):
Līva Rulle (9. kl.) – 1. vieta
Elīza Dūš(8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Bioloģija
Līva Rulle (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei


trešdiena, 2020. gada 12. februāris

"Soliņš" un žonglēšanas nodarbība 12.02.2020.


        2.februārī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros Tumes pamatskolas 1.-6.klašu  skolēni satikās ar "Teātri azotē" un izdzīvoja  divu meiteņu stāstu izrādē "Soliņš". Neparasti, ka viss notika bez vārdiem, taču mēs sapratām gan par meiteņu draudzību, gan kopīgajām spēlēm, gan jautrajiem piedzīvojumiem. Īpašu šo teātra piedzīvojumu darīja neparastā mūzika un iespēja pašiem iesaistīties: zumzināt kā mušiņām, šalkot kā jūrai, dejot, vingrot. Aizraujoši bija vērot dažādos žonglēšanas veidus ar bumbiņām, vālītēm un riņķiem.
       Nozīmīgi, ka pirms izrādes aktrises Marika un Jolanta pārrunāja, ka šāda izrāde - bez vārdiem, ir vērtīga, jo to var skatīties cilvēki ar dzirdes traucējumiem, dažādu valodu (tautību) cilvēki un gala beigās - liek būt ļoti uzmanīgam, dzirdīgam ikvienam, lai saprastu īpašo stāstu. 
        Pēc izrādes, skolēnu grupa no dažādām klasēm vispirms uzklausīja ieteikumus, bet pēc tam - vingrinājās, trenējās apgūt dažādos žonglēšanas paņēmienus. Šajā brīdī kultūras nama zāle patiesi atgādināja čaklo bitīšu stropu. Un tad - nodarbības noslēgumā - lielais pārsteigums - skan mūzika un uz skatuves kāpj ikviens, kas vislabāk apguvis žonglēšanu ar vienu bumbiņu, tad jau ar divām un trijām, un protams, žonglēšanas meistari ar riņķiem.
        Paldies Marikai un Jolantai par pārdomu raisošo izrādi un azartu, iedrošināšanu ticēt savai varēšanai aizraujošajā žonglēšanas mākslā! Mums viss patika ļoti, ļoti!
 skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto

ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

Atnāc un uzzini! 06.02.2020.


       6.februārī Tumes pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni piedalījās tradicionālajā Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu karjeras dienā "Atnāc un uzzini", kurā var uzzināt par tālākizglītības iespējām profesionālās izglītības mācību iestādēs pēc 9.klases. Šoreiz plašāk iepazīties varēja ar 11 profesionālajām  izglītības iestādēm: Jelgavas tehnikums, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, RTU Olaines Tehnoloģiju koledža, Saldus tehnikums, Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola, Bulduru Dārzkopības vidusskola,  Kandavas Lauksaimniecības tehnikums un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. 
   Prezentācijās, meistarklasēs,  demonstrējumos un sarunās ar skolu jauniešiem, pedagogiem - meistariem skolēni varēja gūt priekšstatu par profesijām, mācību procesu un nepieciešamajām prasmēm. Tas rosināja vēlmi apmeklēt skolas klātienē jau šajā pavasarī- Atvērto durvju dienās.
      Skolēni ļoti pozitīvi novērtēja, ka paši audzēkņi runāja par mācībām, ikdienu un brīvo laiku. Pārdomas raisīja Saldus tehnikuma jauniešu un pedagogu stāsts par 21.gadsimta prasmēm, kā arī aicinājums  katram atrast atbildi uz jautājumu "Ko tu proti?", cik azartiski, ar kādu degsmi acīs un cik radoši spēj paveikt darbiņu, piemēram, kaut vai pagatavojot un pasniedzot tēju klientam.
      Bija prieks satikties ar mūsu skolas absolventiem: Vikiju, Edgaru un Denisu no Jelgavas tehnikuma, Saldus tehnikuma un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. 
      Skolēnu iedvesmojošās atsauksmes, ieteikumi, izvērtējums par karjeras dienas ieguvumiem apliecina, ka šādas tikšanās skolēniem ir nozīmīgas, plānojot nākotnes karjeru.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere
      
D.Elperes foto

ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Kā kļūt par to, ko vēlies? 15.01.2020.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
nodarbībā “Kā kļūt par to, ko vēlies?" 7.-9.klašu skolēni
starptautiskas apmācību programmas "Start Strong" trenera Andra Arhomkina vadībā
paplašināja savu izpratni par veiksmīgas karjeras nosacījumiem, 
to nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā.

Vadītāja Andra iedvesmoti, nodarbības ievadā skolēni iesaistījās aktīvās diskusijās  kritērijiem, ar ko "veiksmīga karjera" atšķiras no "karjeras" un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. 
Iesaistoties dažāda veida uzdevumos un praktiskajos vingrinājumos, skolēni mācījās saprast, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. 
Apgūstot līdz šim neiepazītus karjeras izveides pamatinstrumentus, to pielietošanu, skolēni būtībā saņēma citādāku karjeras izveides plānu, pie kura īstenošanas var ķerties jau tūlīt: atrast savu sirdslietu, kurai  spēj veltīt 100%-tīgu uzmanību, būt atbildīgam par to, ko dari un trenēt tūlīt tās lietas, kas vēl neizdodas, bet kuras var būt izšķirošas karjeras lēmumu pieņemšanā.
Pēc nodarbības skolēni atzina, ka nodarbība ir bijusi ļoti interesanta, saprotama un rosinājusi praktiskai rīcībai:
*Man patika stāsts par to, kā cilvēki var mainīties, sākšu ar uzmanības trenēšanu, kā puisis hokejā. (7.klase)
*Man patika klausīties, uzzināju, kā varu trenēt uzmanību un lai kaut ko dzīvē sasniegtu, jābūt entuziastiskam. (7.klase)
*Man ļoti, ļoti  patika, jo man tagad ir liela motivācija un gribas darīt daudz un labas lietas. (8.klase)
*Man patika, ka pastāstīja, kā veidot veiksmīgu karjeru. (8.klase)
*Ļoti patika, bija interesanti, patika stāsts par pārdevējiem. (8.klase)
*Es sapratu, ka jāmācās sadarboties ar citiem cilvēkiem, vajag būt uzmanīgākam un apzināties savu atbildību jebkurā darbā. (9.klase)
*Es iemācījos, ka, lai plānotu savu karjeru, svarīgas ir manas intereses, vērtības, vēlmes; ka nākotnes karjeru nepieciešams plānot pa soļiem un ir dažādi plānošanas instrumenti. (9.klase)
*Ļoti labi lika aizdomāties par savu nākotni, tagad zināšu kādam būt  cilvēkam, lai būtu interesants citiem. (9.klase)
*Man patika, ka visiem karjeras soļiem tika minēti piemēri no dzīves; patika shēmas un veids, kā stāstīja. (9.klase)
*Man ir ļoti daudz hobiju, kurus varu izmantot savā labā; sapratu, ka man ir jādara vairāk priekš citiem un tas ir jādara ar prieku. (9.klase)
*Man patika, kā tika vadīta nodarbība; sapratu, kas man var palīdzēt mainīties uz labo pusi. (9.klase)
Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere
D.Elperes foto 

pirmdiena, 2019. gada 23. decembris

Ziemassvētku laiks Durbes pilī 20.12.2019.20.decembra rītā Tumes pamatskolas 2.klases skolēni devās uz Durbes pili, lai iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros piedalītos pasākumā "Ziemassvētku laiks Durbes pilī".
          Pirms pasākuma - klases stundā skolēni iepazinās ar Durbes pils vēsturi, tās vietu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā; mājturības stundā notika saruna par drošības pasākumiem, lejot laimes un cepot piparkūkas, bet dabaszinību stundā - iepazīšanās ar dabas materiālu - vasku.
       Pasākuma laikā skolēni  tikās ar Durbes pils ļaudīm, kas iejutās 19.gs. beigu pils iemītnieku tēlos - fon der Reku ģimene. Uzzinājām, ka 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā pastāvēja tradīcija - muižu īpašniekiem un kalpotājiem svinēt kopīgus svētkus. Ziemassvētki bija viena  no tām svētku reizēm, kad kopā pulcējās pils īpašnieki, viņu ģimenes locekļi, draugi, pils kalpotāji, muižas ļaudis un viņu ģimenes.
        Skolēni iepazinās ar svētku  tradīcijām Durbes pilī. Praktiskajā darbībā skolēni mācījās darināt vaska sveces, lēja laimes, gatavoja dāvanu maisiņus un egles dekorus no dabas materiāliem. Pasākuma noslēgumā visi gāja rotaļās, atbilstoši 19./20.gadsimtu mijas tradīcijām.    
         Skolēni ar lielu prieku un aizrautību piedalījās visās aktivitātēs. Īpaši patika laimes liešana pils pagrabā, kuru daži veica pirmo reizi dzīvē. 
Paldies visiem Durbes pils darbiniekiem,
kuri iejutās savos tēlos, un sniedza mums neaizmirstamas emocijas un jaunas zināšanas!

skolotāja Renāte Važa

R.Važas foto