trešdiena, 2020. gada 30. septembris

Ceļojums laikā. 1919.gads.

 

     

       24. septembrī projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 9. klases skolēni ar audzinātāju Inesi Miķelsoni un vēstures skolotāju Jolantu Ventlandi  apmeklēja Durbes pili, lai piedalītos muzeja pedagoģiskajā programmā „Ceļojums laikā. 1919. gads”. Iepriekš skolēni vēstures un klases stundās rūpīgi izstudēja muzeja darbinieku izveidotos mācību materiālus, lai sagatavotos programmas apmeklējumam Durbes pilī.

       Izmantojot Tukuma Durbes pils lazaretes piemēru, skolēni caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē iepazina 1919. gada  valstiskuma saglabāšanas vēsturisko situāciju Latvijā. Dalībnieki ar interesi klausījās stāstījumu par izstādi “Par Dzimteni un Latviju.  1918 -1920”, kas veltīta landesvēra lomai Latvijas Neatkarības karā.

   Noskatoties īsfilmu, varēja iegūt priekšstatu par lomu tēliem, kuros skolēniem bija jāiejūtas. Katram īsts pārbaudījums bija  darboties vēsturisko personību situācijās. Lomu spēle palīdzēja izprast indivīda nozīmi vēstures laikmetā, jo katrs piedalījās īstenībai tuvinātās aktivitātēs Baltijas landesvēra 1. lazaretē Durbes pilī. Dalībnieki iekārtoja lazareti, pārsēja ievainotos, veica kara ārsta ieteiktos vingrinājumus, žurnāliste fotografēja, intervēja notikuma dalībniekus. Tapa vēsturiskais foto pie Durbes pils lauvām. Skolēniem situācijas izspēle nostiprināja priekšstatu par Durbes pili, kā nozīmīgu kultūrainavas objektu un laikmeta liecinieci, atdarinot vēsturisku fotogrāfiju. Noslēgumā dalībnieki varēja nogaršot atbilstoši vēsturiskajam laikmetam gatavotu pieticīgu maltīti, jo notikumu galvenā varone ārsta palīdze Lizija svinēja dzimšanas dienu.

   Skolēni ieguva jaunas zināšanas vēstures tematā “Valdībām Latvijā 1919. gadā” un nostiprināja izpratni par valstiskuma saglabāšanu 1919.gada notikumos. Izspēlēja jēdzienus landesvērs, lielinieki, boļševiki. Mācījās kritiski analizēt  dažādus vēstures avotu veidus. Skolēni apguva jaunas prasmes- savas darbības plānošanā, jaunradē - atbilstoši esošai situācijai, savstarpējā komunikācijā, lomu spēlē, pielietoja zināšanas un prasmes netradicionālās situācijās. Novērtēja dažādu artefaktu nozīmi gan vēstures izpētē, gan saglabāšanā.

   Skolēni atzina, ka piedalīšanās muzeja pedagoģiskajā programmā “Ceļojums laikā.1919.gads” viņiem ir jauna pieredze, kā interesantāk apgūt Latvijas vēstures mācību priekšmetu, padziļināti izprast sarežģītu Latvijas vēstures periodu.

 vēstures skolotāja Jolanta Ventlande

otrdiena, 2020. gada 22. septembris

"Pastaiga pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām Jūrmalā" 16.09.2020.
        Saulainajā un ļoti siltajā 16.septembra dienā 8.klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, gides Lindas rosināti, devās interesantā 7 km garā pastaigā pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības  vietām Jūrmalā no Pumpuru stacijas līdz Majoriem.

         Lasot  atmiņu un vēstuļu fragmentus pie Pēperkoku namiņa, kopīgi celtās Jaundubultu vasarnīcas mēģinājām iztēloties laiku, kad rakstnieki dzīvoja. Nebija mobilo telefonu, toties rakstīja vēstules un cik garš bija vēstules ceļš pie adresāta? Savukārt Raiņa priedes - dzejnieka iemīļotā atpūtas un iedvesmas vieta pie jūras daudziem no mums kļuva par vietu, kur pirmo reizi publiski norunājām savus izvēlētos Raiņa un Aspazijas dzejoļus. Pēc atspirdzinošās pastaigas gar pludmali satiekam tēlnieces O.Šilovas skulptūru “Aspaziju”, kas šeit “ieradās” 2020.gada 10.septembrī. Arī Aspazijai par godu norunājam savus izvēlētos dzejoļus. Saule un maigais atvasaras vējš droši vien bija arī  Raiņa un Aspaziju pastaigu pavadoņi, taču diez vai viņi varēja iedomāties, ka jūrmalas pludmalē norisināsies Eiropas sacensības volejbolā kā tas notiek šodien.

Tā nemanot mūsu pastaiga noslēdzās Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros. Tur aplūkojam gan dzejnieku istabas, kurās eksponētas autentiskās mēbeles, gan muzeja ekspozīciju “Tu un Es” gida vadībā. Te rakstītas Raiņa pēdējās lugas “Mīla stiprāka par nāvi”, “Rīgas ragana” un daudzi dzejoļi, bet Aspazija strādāja pie krājuma “Asteru laikā”. 
Vasarnīcas zālē mūsu uzmanību piesaistīja Ievas Muzikantes gleznu izstāde “Latvijas gadalaiki”: neparasts bija mākslinieces radošais risinājums – atveidot gadalaikus dažādo cilvēku saulesbriļļu spoguļstiklos.

       Paldies Raiņa un Aspazijas vasarnīcas Majoros gidei Lindai Grīnbergai par jauko un izzinošo pastaigu pa Raiņa un Aspazijas vietām un iespēju piknikot vasarnīcas dārzā!

skolotāja Daiga Elpere

 V.Maļikas un D.Elperes foto

trešdiena, 2020. gada 16. septembris

Olimpiāde vieglatlētikā 15-16.09.2020.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta olimpiāde vieglatlētikā U-12, U-14 un U-16 grupā

Tukumā, 15. – 16.09.2020.

U – 12 grupa 

U – 14 grupa


U – 16 grupa

Foto: A.Čamane
Vairāk attēlu, spiežot uz bildes
otrdiena, 2020. gada 1. septembris

piektdiena, 2020. gada 28. augusts

Norādījumi jaunajam mācību gadam 2020./2021.

 Cien. vecāki!


Ar 2020./2021.m.g. 1.septembri 1.-9.kl. skolēniem mācību process Tumes pamatskolā  tiek uzsākts klātienē, ievērojot higiēnas un distancēšanās normas (A modelis). Mācību sākums plkst.8.30.

 Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, skolēni dodas uz nozīmēto garderobi un klases telpu.

Starpbrīžos skolēni uzturas pie tā mācību kabineta, kur paredzēta mācību stunda. Mācību procesu pēc iespējas organizējam blokstundās (2 viena priekšmeta stundas pēc kārtas). Skolotājs organizē dinamiskās pauzes un atpūtu pēc nepieciešamības. Zvanu starp mācību stundām neizmantojam.

Skolā neierodas skolēni, ja:

  •       skolēnam vai kādam ģimenes loceklim noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  •       ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
  •       paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Skolēni pēc slimības ierodas skolā ar ģimenes ārsta izziņu.

Starpbrīžu laikā skolēni ievēro distancēšanās nosacījumus.

Ēdināšana tiek organizēta divos starpbrīžos, ievērojot distancēšanās noteikumus, kā arī roku higiēnu pirms ēšanas:

 

Stundu laiki

Klases, kuras ēd pusdienas

1.

8.30 – 9.10

 

2.

9.20 – 10.00

 

3.

10.10 – 10.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl.

4.

11.10– 11.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

6.a, 6.b, 7.kl., 8.kl., 9.kl.

5.

12.10 – 12.50

 

6.

13.00 – 13.40

 

7.

13.50 – 14.30

 

8.

14.40 – 15.20

 

 Lai novērstu drūzmēšanos iestādē, ievērojot distancēšanos, vecāki pavada skolēnus līdz ieejai skolā, kur arī sagaida bērnus pēc stundām vai nodarbībām. Ja vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām nepieciešams satikt skolēnu mācību procesa norises laikā, to savlaicīgi jāsaskaņo ar skolēna klases audzinātāju, vai arī ar skolas administrāciju.  Skolēnu vecāki, kuri vēlas tikties ar kādu pedagogu, savlaicīgi iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku.

 Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, datumu un telefona numuru.

1.septembrī vecāki drīkst pavadīt  skolēnus līdz klašu telpai. Sākot ar 2.septembri skolēnus vecāki atved līdz ieejai skolā (izņēmums ir 1.klases skolēni – par kārtību informēs klases audzinātāja).

Vecākiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene, bērns-invalīds, vai bērns, kurš slimo ar celiakiju, jāraksta iesniegums skolas kancelejā par ēdināšanas atlaižu saņemšanu, pievienojot 3+ Ģimenes kartes kopiju, ārsta izziņu u.c. apliecinājumus.

Iekšējie noteikumi “Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu” skatāmi šeit.

Iepazīšanos ar tiem skolēni un vecāki apliecina ar parakstu!

BŪSIM ATBILDĪGI, IEVĒROJOT NOTEIKUMUS!