otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un valsts olimpiāžu rezultāti:
Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45. olimpiāde
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Madara Petkeviča (5. kl.) – dalībniece
Megija Liepiņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Eduards Gorodovičs (8. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Marita Matisone (8. kl.) – dalībniece
Eduards Bogdanovs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Informātika
Krista Lūcija Laugale (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

1.kl. kombinētā
Gastons Hauka (1. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Latviešu valoda
Rūta Druka (2. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – dalībnieks
Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – 5. vieta
Ance Ventlande (4. b kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Ģeogrāfija
Aleksa Laura Kļaviņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Angļu valoda
Evelīna Lindermane (5. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Angļu valoda
Krista Burmasa (7. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņ(7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingunai Rozenbergai

Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmeneipiektdiena, 2019. gada 29. marts

Vīru kopa "Vilki". Koncertlekcija

Vīru kopas "Vilki" koncertlekcija "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām"

Jau no seniem laikiem Dziesma ir pavadījusi latvieti darba gaitās, svētkus svinot un cīņu laukos. Šoreiz koncertlekcijā ar vīru kopu “VILKI” 1.-9.klašu skolēni iepazina latviešu karavīru dziesmas. Tās pamatmērķis bija veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu.
Pasākumā dziesmas attiecīgā laika mūzikas instrumentu (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons) pavadībā mijās ar vēsturiskajiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Koncerta laikā skolēni tika aicināti īpaši  uzmanīgi ieklausīties dziesmu tekstos, lai sadzirdētu karavīru domas par mājām, tuvajiem cilvēkiem, kā arī  cerību un ticību gūt uzvaru kaujās.  Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.
Šī patiesi bija lieliska vēstures un Dzimtenes mīlestības mācībstunda. Noslēgumā saņēmām īpašu dāvanu – grāmatu par latviešu karavīru cīņas gaitām, kas bagātīgi ilustrēta fotomateriāliem, kā arī mūzikas diskus. Paldies par to vīru kopas “VILKI” dalībniekiem!
Pēc koncertlekcijas mācību stundās vēlreiz tika pārrunāts redzētais un dzirdētais, pievēršot uzmanību, cik daudzveidīgu un latviešu kultūrai būtisku informāciju varēja uzzināt, kā no citu skatu punkta varējām ieraudzīt un  atpazīt  faktus un notikumus, ko iepriekš bijām mācījušies. 6.klases skolēni veica padziļinātu latviešu karavīra tērpa un rotu izpēti, saistībā ar mācību tēmu  Latvijas vēsturē. Savukārt  klases stundās, šķirstot fotogrāfijām bagāto grāmatu un klausoties ierakstus, ritēja sarunas par tikumiem: atbildību, drosmi, gudrību un līdzcietību kā karavīram, miera un kaujas situācijās un dziesmas spēku jeb ko mēs varam mācīties no latviešu karavīra.


Skolotāja Daiga Elpere
O.Laugaļa foto

pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu koru skate 21.03.2019.

SVEICAM
5.-9.klašu kori - novada koru skates 2.pakāpes laureātu!
PALDIES mūzikas skolotājai Sandrai Šteinbergai un koncertmeistaram Tomam!


Pēc konkursa 5.-9.klašu koris piedalījās kopmēģinājumā, lai izdziedātu 
30.maija koncerta "Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem" repertuāra dziesmas.
D.Elperes foto

Pavasara sveiciens

Datorgrafikas pulciņa dalībnieku kopdarbi. Veidoti ar MS Paint (Molberts)
4.a klases skolēni: V.Pone, R.Burmass, H.Kviesis

4.b klases skolēni: A.Salenieks, A.Ventlande, V.Ventlands, K.Zaļais, M.Petkevičs, R.Rozenbergs, V.Sarmule
3. klases skolēni: A.Prikule, A.Zemture, M.Olšteins, Ģ.Vītolnieks, I.Biters, M.Pone
2. klases skolēni: A.Saldaks, G.Gorodovičs, K.Bautra, K.Pugačovs, D.Straume, G.Mikuličs