ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris

Profesiju diena "Kad izaugšu liels, es būšu..." 27.11.2019.

     Tradicionālo profesiju dienu "Kad izaugšu liels, es būšu.." pirmskolas 5/6-gadīgajiem bērniem šoreiz vadīja 7.klašu skolēni pedagoga karjeras konsultanta D.Elperes vadībā.
      Saskaņā ar ielūgumu uz pasākumu skolā, katrs bērns nāca ar zīmējumu, kurā attēlota "nākotnes profesija". 
      Nodarbības sākumā - saruna par profesijām  pie bērnu zīmējumu izstādes. Pēc bērnu stāstiem secinām, ka populārākās profesijas ir: lauksaimnieks, veterinārārsts, zvejnieks, pārdevēja, māksliniece un to, kāpēc bērniem interesē tieši šīs profesijas. 
Drīz jau nākamais uzdevums - "uzmini profesiju!" Pēc attēla kartītē un septītklasnieku sniegtajiem padomiem vērojam profesijas attēlošanu kustībā - citi skrien - sportisti, citi attēlo frizieri, citi- skolotāju, vēl citi - dabas pētnieku. Šī rotaļa īpaši rosināja domāt par profesiju un veicamo pienākumu dažādību.
Noslēgumā - veiklības stafete četru profesiju komandām: policistiem, pavāriem, ceļu būvētājiem un mežsaimniekiem.

       Ieguvumi:
Prieks, ka mazie bērni aizrautīgi iesaistījās sarunās un aktivitātēs par profesijām.
Gandarījums, ka kopīgi plānotā nodarbība izdevās, jo katram bija savs pienākums - Viktorija, Dārta un Aleksandra izveidoja zīmējumu izstādi un iesaistīja bērnus aktivitātēs,  Valters un Adrians atskaņoja muzikālos akcentus, bet Vanesa un Edijs - fotografēja. Mācot mazos bērnus, mācījāmies paši un pilnveidojām savas prasmes, kā arī guvām jaunu pieredzi.
Paldies par atbalstu skolotājām Gunai un Inetai!
Pedagogs karjeras konsultants D.Elpere 
V.Maļikas un E.Balsera foto

trešdiena, 2019. gada 13. novembris

Foto. Video. Ierindas skate, apbalvošana 2019

Foto: Agnese Čamane

Rezultāti

7. - 9. klašu grupa
1.vieta - 8. klase
2.vieta - 9. klase
3.vieta - 7. klase

4. - 6. klašu grupa
1.vieta - 6. klase
2.vieta - 4. klase
3.vieta - 5.a klase
4. vieta - 5.b klase

1. - 3. klašu grupa
1.vieta - 3. klase
2.vieta - 2. klase
3.vieta - 1. klaseVideo: A.Kleists

"Latvijas gadsimts"12.11.2019.


Latvijas gadsimts. Koncertstāsts.

Valsts svētku nedēļā – 12.novembrī 1.-9.klašu skolēni devās vēsturiskā muzikālā ceļojumā, iepazīstot profesionālo mūziku, personības no pirmsākumiem līdz mūsdienām Latvijā.  Koncertstāstu izveidojusi vokālā grupa UNIVERSUM, kurā  apvienojušies četri profesionāli mūziķi ar bagātu pieredzi klasiskās un tautas mūzikas žanros.  Baiba Rudzīte, Līga Paegle, Mikus Abaroniņš un Rihards Rudzītis savu  pieredzi guvuši Latvijas profesionālajos koros, kā arī ansambļos FRAMEST un DAILE.
Pirms koncerta - mācību stundās, klasēs stundās, atceroties nozīmīgākos notikumus Latvijas 101 gadu garajā pievērsa uzmanību tam, kā šie notikumi atklājas mūzikā. Interesanti, ka Baumaņu Kārlis valsts himnu “Dievs svētī Latviju” komponējis pie flīģeļa. Šobrīd arī skolēni var baudīt flīģeļa skanējumu, jo tas kopš 2019.gada vasaras atrodas Tumes kultūras namā.
 Koncerta laikā ar nelieliem stāstiem un vizuālām projekcijām vokālā grupa UNIVERSUM izdziedāja latviešu komponistu radītās mūzikas ceļu, sākot ar tautasdziesmu “Rīga dimd”, kas koncerta noslēguma piedevās jau izskanēja kā “Tume dimd”. Tālāk stāsts par mūziķu skolotāju Jāni Cimzi,  dziesmu - himnu „Dievs svētī Latviju” un Kārli Baumani, Latvijas konservatorijas dibinātāju Jāzepu Vītolu. Fantastiski skaisti izskanēja Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis”. Un kur vēl  Arvīda Žilinska rotaļīgā “Lelles jaka”, I.Kalniņa sirsnīgais “Zilais putniņš”. Klausoties R.Paula “Manai Dzimtenei” izbaudījām lielo Dziesmu svētku Mežaparkā sajūtu. Īpaši jutāmies, kad kopā ar ansambļa dalībniekiem dziedājām Z.Liepiņa “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas” un R.Kaupera “Manu dziesmu”.
Paldies vokālajai grupai UNIVERSUM par koncertstāstu, kas mūsos raisīja emocionālo pacēlumu, vienotības sajūtu, prieku un lepnumu par Latviju!
 skolotāja Daiga Elpere
Foto: Agnese Čamane

                                                                                                                                        trešdiena, 2019. gada 6. novembris

Iepazīšanās ar Dzintaru koncertzāli 31.10.2019.       5. a un 8. klases skolēni 31. oktobrī apmeklēja Dzintaru koncertzāli Jūrmalā. Brauciena mērķis bija iepazīties ar Latvijas kultūras vērtībām un to laikmetīgām izpausmēm. 
        Pirms pasākuma skolēni  iepazinās ar Latvijas kultūras kanona vērtībām- arhitektūras pieminekli Dzintaru koncertzāli un  piedalījās konkursā, diskusijā. Mūzikas stundās iepazina Dzintara koncertzāles nozīmi Latvijas koncertdzīvē. Ekskursijas laikā aplūkoja koncertzāli, kurā atrodas Anša Cīruļa gleznu orģināli, Aigara Bikšes veidotā skulptūra diriģentam Arvīdam Jansonam un redzēja  gan  koncertzāles sākotnējo izskatu, gan mūsdienīgo. Koncertzālē noklausījās interesantu gides stāstījumu par novadnieka Vestarda Šimkus  izvēlēto koncertflīģeli, kuram ir atzīts  labākais  skanējums Baltijā. Liels saviļņojums bija pašiem pamēģināt dziedāt uz Dzintaru koncertzāles skatuvēm un pārliecināties par lielisko skanējumu. Interesanti bija nokļūt aizkulisēs un ielūkoties grimmētavās, jo šādu iespēju  bieži negadās izbaudīt. Skolēni varēja spoguļoties iespaidīgajos spoguļos un izbaudīt  moderno apgaismojumu, kā arī nofotografēties Raimonda Paula vai cita ievērojama mūziķa  grimmētavā.
    Pēc pasākuma - audzinātāja stundās, iepazīstot kultūras kanonu un citas kultūras vērtības, skolēni atbildēja uz jautājumiem, iesaistījās pārrunās. Skolēni  atzinīgi novērtēja iegūtās zināšanas un izteica vēlēšanos, šādā veidā iepazīt arī citas Latvijas kultūras vērtības. Protams, arī kopā būšanas prieks un sadarbība ekskursijas laikā deva lielu gandarījumu un pieredzi.
skolotājas Gita Vīnakmene un Inese Miķelsone


pirmdiena, 2019. gada 4. novembris

Sveicam un lepojamies!


Sveicam 
Tumes 632.Mazpulka dalībnieci LĪVU STRAUTIŅU,
saņemot 
biedrības "Latvijas mazpulki" 1.pakāpes sertifikātu
par projektu "Sojas pupiņas"
Valdemārpilī, 25.10.2019.


Paldies par atbalstu 
Tumes 632.mazpulka vadītājai Dzintrai Driķei!
G.Jēkabsones foto

piektdiena, 2019. gada 25. oktobris

Karjeras nedēļa 2019

Karjeras nedēļas 2019 vadmotīvs - skats uz nākotnes profesijām, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū-atspoguļojās karjeras pasākumos gan skolā, gan Tukuma novadā.
Skolā - 1.-4.klašu skolēni, karjeras konsultantes J.Priedes rosināti mācījās saprast zināšanu, spēju un prasmju nozīmi, izvēloties atbilstošāko profesiju.
Sākumskolas skolēni aktīvi iesaistījās zīmējumu konkursā "Mana nākotnes profesija".
5.,6.klašu skolēni pedagoga karjeras konsultanta D.Elperes vadībā, vērojot videosižetus un veicot praktiskos uzdevumus, padziļinātāk iepazinās ar pavāra, ugunsdzēsēja - glābēja, mežsaimnieka, kinologa un galdnieka profesijām. Īpaša uzmanība tika pievērsta konkrēto profesiju darba pienākumiem un nepieciešamajām rakstura īpašībām un prasmēm.
7.klases skolēni izzināja profesijas, veidojot infografikas Tukuma novada konkursam "Mana nākotnes profesija".
9.klašu skolēni ķīmijas stundas ietvaros iepazinās ar tuvākās apkārtnes kalēju Gintu Haņecki. Apbrīnojama ir Ginta mīlestība uz metālu, jo visas prasmes ir apgūtas pašmācības ceļā, saņemts Latvijas Amatniecības kameras Meistara diploms, bet ikdienā - darbs, kas dod patiesu gandarījumu.
Novadā - Pirmo reizi Tukuma novada skolēni tika aicināti veidot tērpu kolekcijas vai individuālus tērpus  modes skatei "Šodienas profesija nākotnes spogulī". Netradicionālo rokdarbu pulciņa dalībnieku kolekcijā skolotājas L.Salenieces vadībā tapa pavārs - robots, "taču ēdiens garšos pasakaini gardi, jo robotā pukstēs silta, cilvēciska un mīlestības pilna sirds", skolas busa šoferis, kura "galvenais uzdevums nākotnē - zināt katra skolēna adresi un dienaskārtību, lai spētu ieprogrammēt iekārtas, kuras, paceļoties gaisā kā droni, nogādātu katru skolēnu vajadzīgajā vietā". Neiztika arī bez Skola 2030 vīzijas, kad "galvenais būs zināšanas, radošums un praktiskā darbība, tāpēc skolēni paši izvēlēsies ko, kur un kad mācīties. Apģērbam vairs nebūs nozīmes - mode nepastāvēs". Pasākuma runasvīrs Jānis Palkavnieks uzteica tumenieku kolekciju  par videi draudzīgu materiālu izmantošanu. Paldies skolotājai L.Saleniecei un pulciņa dalībniekiem: Elīzai Eglei, Evelīnai, Zanei, Vendijai, Danielai un Artusam un kolekcijas komentētājām Dārtai un Viktorijai! 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

I.Dāvidsones un D.Elperes foto