trešdiena, 2019. gada 13. marts

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:
Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei


Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmeneitrešdiena, 2019. gada 6. marts

Skatuves runas konkurss


PALDIES 
par interesantajiem priekšnesumiem 
Skatuves runas konkursā skolā 18.02.2019.:

A.Bautram, G.Švēderam, K.Birkenšteinam, K.Ādiņai,  T.Liepiņam, E.Krauklei, A.Zemturei, Z.Burmasai, D.Liepiņai, P.Rolavai, N.Uzulam, T.Ādiņai, E.Putānei, M.Liepiņai, K.L.Laugalei, E.Dūšai, D.Liepiņai, N.N.Vasermanei!

PALDIES skolotājām: R.Važai, D.Miltiņai, A.Zaķei, L.Bautrai, L.Lauziniecei!

Sveicam
Tukuma, Engures un Jaunpils novada Skatuves runas konkursa 05.03.2019. laureātes:
Artu Zemturi un Noru Namedu Vasermani
Paldies skolotājām A.Zaķei un L.Lauziniecei!


D.Elperes foto

trešdiena, 2019. gada 27. februāris

Iepazīsti profesiju dažādību

IEPAZĪSTI PROFESIJU DAŽĀDĪBU

karjera nākotnē - 
vimeo.com filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu

filmas par karjeras veidošanu

 PROFESIJASsvētdiena, 2019. gada 24. februāris

Vecākiem

Gaidīsim Tumes vidusskolā nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākus!

Tikšanās ar nākamā 2019./2020. mācību gada
pirmklasnieku vecākiem
Tumes vidusskolā notiks
pirmdien, 4. martā plkst.17:00

piektdiena, 2019. gada 22. februāris

"Rikšiņš" Lapmežciemā 21.02.2019.

Pateicība!

Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvam "Rikšiņš" (1.-2. klašu grupai) par iegūto 1. pakāpi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncertā "Būšu liels".
Lapmežciemā
21.02.2019.

Projekts "Pirmās palīdzības sniegšana" 12.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 12.02.2019. sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA)  9. klases skolēniem notika nodarbības „Pirmās palīdzības sniegšanā”.
Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. 9. klasē bioloģijā skolēni apgūst cilvēka anatomiju un mācās par 10 orgānu sistēmām. Katrs varēja izvērtēt savas zināšanas un likt lietā, praktiski darbojoties. Nodarbību otrajā daļā bija praktiska darbošanās, kur skolēni viens otru varēja likt stabilajā sānu guļā, pārbaudīt elpošanu, sirds darbību un uzlikt spiedošo pārsēju. Noslēguma nodarbība bija veltīta mākslīgai sirds masāžai, kuru katrs varēja izmēģināt uz maketa.  Mācoties uz maketu, var iegūt pieredzi, lai vajadzības gadījumā cilvēks nenobītos sniegt pirmo palīdzību, lai būtu pieredze un zināšanas nevilcinoties palīdzēt.
Liela loma ir precizitātei, ātrai reakcijai un drosmei. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, pacietībai, rūpīgumam, neatlaidībai, sadarbībai, instrukciju izpildei, līdzjūtībai un sapratnei. Skolēniem bija iespēja apliecināt savu varēšanu, sadarbību un komunikāciju kas ir kompetenču izglītības pamati.

trešdiena, 2019. gada 20. februāris

7. klases skolēniem nodarbības ekoloģijā 17.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 19.02.2019. sadarbībā ar Dabas muzeja pasniedzējiem 7. klases skolēniem notika nodarbības – “Eksperimenti „Augu fizioloģijā” un “Mikrobioloģijā”.
Nodarbību mērķis bija, aktīvi darbojoties, iepazīt pasauli, procesus pašam un rast skaidrību sarežģītu procesu būtībā. Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. Notika trīs dažādas nodarbības: „Ķērpis – divi vienā”, „Ūdens piesārņojums”, „ Nepērc viņu dzīvības”.
Skolēniem mācību programmā ir jāapgūst tēma „Ķērpji”. Jāprot skaidrot ķērpju uzbūvi, simbiozi (aļģe un sēne vai arī baktērijas), laponi. Skolā jāapgūst arī ķērpju daudzveidība. Ar muzejam piederošo ķērpju uzskati varēja eksperimentēt un noteikt kreves, lapu vai krūmu ķērpjus. Praktiskā darbošanās ar palielināmajām ierīcēm, ir ļoti veiksmīga metode mācīties darot.
Liela loma ir izpratnei par dabas procesiem, tās aizsardzību.  Cilvēks ir kļuvis par nozīmīgāko dabas pārveidotāju, tāpēc tās resursi un bagātības jāizmanto saudzīgi, lai to pietiktu ne vien šodienas vajadzībām, bet arī nākotnē. To apzinoties, vides aizsardzība un cilvēces ilgtspējīga attīstība mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. Šajā nodarbībā skolēni novērtēja savus ikdienas paradumus un ūdens kvalitāti ūdens tilpnēs.
Nodarbību laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, neatlaidībai, sadarbībai.  Skolēniem bija iespēja strādāt grupās, vienam otru papildināt un pārliecināties par savām zināšanām un ikdienas paradumu ietekmi uz dabu. Skolēni varēja izteikt savu viedokli, diskutēt un meklēt piemērotākos variantus dabas vērtību saglabāšanā un ilgtspējībā.