otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Ē.Vilsona monoizrāde "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem

5. - 9.klašu  skolēni 
monoizrādē "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem 
2019.gada 12.februārī
   
      Pamatskolas literatūras mācību programmā iekļauta R.Blaumaņa daiļrades iepazīšana. Arī Latvijas kultūras kanonā - izcilāko kultūras un mākslas vērtību sarakstā atrodam R.Blaumaņa darbus. Šoreiz  neparasta bija teātra izrādes forma, nevis tradicionāli zināmā, bet gan - monoizrāde. Būtiski, ka tās norisē tika iesaistīti arī skolēni. 
     Izrādes ievadā aktieris Ē.Vilsons rosināja skolēnus domāt: gan par to, kādi esam un kā uzvedamies dažādās ikdienas situācijās, gan iepazīstinot ar to, kā top izrāde, piemēram, aktieru skaits, lugas izvēle, aktiera darba eksemplārs, aktiera un režisora sadarbība.
     Tas palīdzēja skolēniem iejusties izrādes noskaņā, septiņi skolēni tika iesaistīti galveno varoņu "atveidošanai". Tālāk jau emocionālais stāsts par palaidnieku Jānīti - ciema nelaimi, bāreni, kas dzīvo pie audžuvecākiem, par Jānīša un ganu meitenes Līzes attiecībām, par pieaugušo un jauniešu savstarpējām attiecībām, attieksmi vienam pret otru, rīcību un tās sekām. Lai gan notikumi risinājušies ļoti sen, tomēr problēmas, kas tajos atklājas, ir aktuāli arī šodien - kādam man būt, kā veidot attiecības ar apkārtējiem.

skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto 

Lēmums par Tumes vidusskolas nosaukuma maiņu 31.01.2019.

Lēmums

2019. gada 31. janvārī,
prot. Nr.2, 14.§

Par Tumes vidusskolas reorganizāciju

1. Reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes vidusskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes pamatskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) ar 2019. gada 1. septembri (reorganizācija pabeidzama līdz 2019. gada 31. augustam).
2. Noteikt, ka Tumes pamatskola ir Tumes vidusskolas darba tiesisko attiecību, saistību, lietu pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti un saistības ir nodibinātas licencēto pamatizglītības programmu īstenošanai un vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanai.

piektdiena, 2019. gada 8. februāris

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:

Matemātika
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai VīnakmeneiDatorikas nodarbības 07.02.2019.


PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 07.02.2019. notika  nodarbības datorikā, ko vadīja SIA "Aspired" no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka. 5.-9. klases skolēni tika iepazīstināti ar programmēšanas pielietojumu, saistību ar mācību priekšmetos apgūtajām zināšanām un prasmēm. Tika gūts priekšstats par to, ar ko vislabāk sākt apgūt programmēšanu.
Nodarbības praktiskajā daļā tika attīstītas programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes, izmantojot spēli, kurā spēlētāji tika iepazīstināti ar programmēšanas pamatiem un funkcijas “ja–tad” pielietojumu. Skolēni tika iepazīstināti ar kodēšanas un Java programmēšanas principiem.
Nodarbības laikā skolēni izmantoja iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās, kā arī aktīvi pielietoja loģisko domāšanu, tādējādi saistot jaunās zināšanas un prasmes ar skolā apgūto.

Izvēlies profesiju ar nākotni


"Izvēlies profesiju ar nākotni" 07.02.2019. Tumes vidusskolā

 Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  
Tumes vidusskolas 1.-9.klašu skolēni pasākumā 
“Izvēlies profesiju ar nākotni” 07.02.2019. 
sadarbībā ar SIA "Aspired" 

Pasākuma galvenais mērķis - turpināt iepazīt inženierjomas profesijas.
 Nodarbības ievadā skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, piemēram, fiziķis, elektriķis, ķīmiķis, zinātnieks - izgudrotājs un tām radniecīgajām profesijām, tām nepieciešamajām prasmēm un atbilstošajām rakstura īpašībām. Prezentācijās laikā skolēnu uzzināja par galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un darba instrumentiem. Nodarbību vadītāji aicināja skolēnus vairāk iepazināt katram pašam sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru, padomāt, kāpēc konkrētā profesija ir interesanta un kādu ceļu varētu izvēlēties, lai to apgūtu. 
Nodarbības otrajā daļā skolēni iesaistījās praktiskajā izmēģinājumdarbībā, iejūtoties konkrētajā profesijā. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei un nepieciešamajām rakstura īpašībām: pacietībai, zinātkārei, rūpīgumam, neatlaidībai, precizitātei, sadarbībai, instrukciju izpildei.

Pedagogs  karjeras konsultants Daiga Elpere
otrdiena, 2019. gada 29. janvāris

Angļu valodas konkurss 01.2019.

Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 17.01. notika  konkurss "Ko es protu?" angļu valodā 3.klasei.
Skolēni varēja attīstīt savas  prasmes sadarboties, izteikt sevi, lasīt, klausīties un atbildēt uz jautājumiem.
Konkursā  1.vieta – Ērikam Zukulam, 2. vieta – Zanei Burmasei, 3.vieta – Ģirtam Vītolniekam. Atzinību konkursā saņēma Markuss Olšteins un Modris Lauva.

18.01. notika olimpiāde angļu valodā 5.klasei. Skolēni varēja pilnveidot savu sociokultūras kompetenci, attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes, kā arī lasīšanas, valodas lietošanas, klausīšanās un runāšanas prasmes.
Olimpiādē 1. vietu, ar vienādu punktu skaitu  ieguva Evelīna Lindermane un Sigita Erzama; 2. vieta  - Martai Bahirai un 3. vieta – Adrianam Puknem.
Atbildīgais pedagogs: Dz. Driķe


PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001

ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

Tautas mūzikas instrumentu pasaulē

1-4.klašu skolēni 
nodarbībā "Tautas mūzikas instrumentu pasaulē"
2019.gada 24.janvārī

     Spēlējot, izdziedot un ieklausoties nodarbības vadītāju Ilgas Reiznieces un Ivetas Mielavas interesantajos stāstos, 1.-4.klašu skolēni iepazina latviešu tautas instrumentu pasauli. Nu, kaut vai eglīte, kuru senie latvieši izmantoja kāzu godos, vai dūdas, kas ir visīstākais latviešu tautas instruments. Un bagātīgā stīgu instrumentu grupa, sākot ar vienstīdzi, jo instrumentam tiešām ir viena stīga līdz cītarai ar daudz stīgām. No šīs tikšanās Tumē skolotāja Ilga atcerēsies arī cītaras otru nosaukumu - simtstīdzis, kā to ierosināja saukt kāds no skolēniem. Īpašu noskaņu sarunai piešķīra instrumentu "spēle - puzzle". Katrs dalībnieks saņēma vienu instrumenta attēlu un kad sākās stāsts par skolēna instrumentu, viņš ievietoja attēlu lielajā puzzlē un varēja pamēģināt, kā skan - priecīgi, bēdīgi, ļoti skaļi, klusi, cik viegli vai grūti var izspēlēt kādu melodiju. Tā, pavisam nemanot, iepazinām gan 24 senos latviešu tautas instrumentus, gan tradīcijas un notikumus, kad visbiežāk tos spēlē. Arī paši skaisti dziedājām, par ko saņēmām nodarbību vadītāju sirsnīgu atzinību.
     Pēc nodarbības skolēni atzina, ka "neticami, cik daudz mums ir dažādu instrumentu", "nemaz nezināju, ka vijoles lociņu veido no balta zirga astes", "man ļoti patika pūst dažos instrumentos un klausīties", "man jaunums bija āža rags, tā skaņa bija skaļa un jocīga", "arī ar mednieka atrasto ragu var spēlēt", "es iemācījos daudzu instrumentu nosaukumus". Savukārt kāds otrklasnieks bija cieši nolēmis, aizejot mājās, sameklēt koka dēlīšus un pagatavot instrumentu pats sev. 
      Arī tā varam iepazīt un piedzīvot, izspēlēt un izdziedāt Latviju.
skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto