ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Kā kļūt par to, ko vēlies? 15.01.2020.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
nodarbībā “Kā kļūt par to, ko vēlies?" 7.-9.klašu skolēni
starptautiskas apmācību programmas "Start Strong" trenera Andra Arhomkina vadībā
paplašināja savu izpratni par veiksmīgas karjeras nosacījumiem, 
to nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā.

Vadītāja Andra iedvesmoti, nodarbības ievadā skolēni iesaistījās aktīvās diskusijās  kritērijiem, ar ko "veiksmīga karjera" atšķiras no "karjeras" un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. 
Iesaistoties dažāda veida uzdevumos un praktiskajos vingrinājumos, skolēni mācījās saprast, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. 
Apgūstot līdz šim neiepazītus karjeras izveides pamatinstrumentus, to pielietošanu, skolēni būtībā saņēma citādāku karjeras izveides plānu, pie kura īstenošanas var ķerties jau tūlīt: atrast savu sirdslietu, kurai  spēj veltīt 100%-tīgu uzmanību, būt atbildīgam par to, ko dari un trenēt tūlīt tās lietas, kas vēl neizdodas, bet kuras var būt izšķirošas karjeras lēmumu pieņemšanā.
Pēc nodarbības skolēni atzina, ka nodarbība ir bijusi ļoti interesanta, saprotama un rosinājusi praktiskai rīcībai:
*Man patika stāsts par to, kā cilvēki var mainīties, sākšu ar uzmanības trenēšanu, kā puisis hokejā. (7.klase)
*Man patika klausīties, uzzināju, kā varu trenēt uzmanību un lai kaut ko dzīvē sasniegtu, jābūt entuziastiskam. (7.klase)
*Man ļoti, ļoti  patika, jo man tagad ir liela motivācija un gribas darīt daudz un labas lietas. (8.klase)
*Man patika, ka pastāstīja, kā veidot veiksmīgu karjeru. (8.klase)
*Ļoti patika, bija interesanti, patika stāsts par pārdevējiem. (8.klase)
*Es sapratu, ka jāmācās sadarboties ar citiem cilvēkiem, vajag būt uzmanīgākam un apzināties savu atbildību jebkurā darbā. (9.klase)
*Es iemācījos, ka, lai plānotu savu karjeru, svarīgas ir manas intereses, vērtības, vēlmes; ka nākotnes karjeru nepieciešams plānot pa soļiem un ir dažādi plānošanas instrumenti. (9.klase)
*Ļoti labi lika aizdomāties par savu nākotni, tagad zināšu kādam būt  cilvēkam, lai būtu interesants citiem. (9.klase)
*Man patika, ka visiem karjeras soļiem tika minēti piemēri no dzīves; patika shēmas un veids, kā stāstīja. (9.klase)
*Man ir ļoti daudz hobiju, kurus varu izmantot savā labā; sapratu, ka man ir jādara vairāk priekš citiem un tas ir jādara ar prieku. (9.klase)
*Man patika, kā tika vadīta nodarbība; sapratu, kas man var palīdzēt mainīties uz labo pusi. (9.klase)
Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere
D.Elperes foto 

otrdiena, 2020. gada 14. janvāris

Mācību priekšmetu olimpiādes


Apsveicam!
Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un
 valsts olimpiāžu rezultāti:
Latviešu valodas un literatūras valsts 46. olimpiāde
 (novada posms):
Līva Rulle (9. kl.) – 1. vieta
Elīza Dūš(8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Bioloģija
Līva Rulle (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei


pirmdiena, 2019. gada 23. decembris

Ziemassvētku laiks Durbes pilī 20.12.2019.20.decembra rītā Tumes pamatskolas 2.klases skolēni devās uz Durbes pili, lai iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros piedalītos pasākumā "Ziemassvētku laiks Durbes pilī".
          Pirms pasākuma - klases stundā skolēni iepazinās ar Durbes pils vēsturi, tās vietu Latvijas kultūrvēsturiskajā mantojumā; mājturības stundā notika saruna par drošības pasākumiem, lejot laimes un cepot piparkūkas, bet dabaszinību stundā - iepazīšanās ar dabas materiālu - vasku.
       Pasākuma laikā skolēni  tikās ar Durbes pils ļaudīm, kas iejutās 19.gs. beigu pils iemītnieku tēlos - fon der Reku ģimene. Uzzinājām, ka 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā pastāvēja tradīcija - muižu īpašniekiem un kalpotājiem svinēt kopīgus svētkus. Ziemassvētki bija viena  no tām svētku reizēm, kad kopā pulcējās pils īpašnieki, viņu ģimenes locekļi, draugi, pils kalpotāji, muižas ļaudis un viņu ģimenes.
        Skolēni iepazinās ar svētku  tradīcijām Durbes pilī. Praktiskajā darbībā skolēni mācījās darināt vaska sveces, lēja laimes, gatavoja dāvanu maisiņus un egles dekorus no dabas materiāliem. Pasākuma noslēgumā visi gāja rotaļās, atbilstoši 19./20.gadsimtu mijas tradīcijām.    
         Skolēni ar lielu prieku un aizrautību piedalījās visās aktivitātēs. Īpaši patika laimes liešana pils pagrabā, kuru daži veica pirmo reizi dzīvē. 
Paldies visiem Durbes pils darbiniekiem,
kuri iejutās savos tēlos, un sniedza mums neaizmirstamas emocijas un jaunas zināšanas!

skolotāja Renāte Važa

R.Važas foto

trešdiena, 2019. gada 18. decembris

Nodarbība gida vadībā Tukuma muzeja Audēju darbnīcā 17.12.2019.


      17.decembrī iniciatīvas "Latvijas skolas somas" ietvaros 8.klases skolnieces skolotājas A.Antules-Antiņas vadībā iepazinās ar Tukuma muzeja Audēju darbnīcu. Vispirms meitenes aplūkoja audējas I.Konrādes izstādi "Leduspuķes zieds", ieklausoties darbnīcas vadītājas V.Šulca interesantajā stāstījumā. Priekšstatu un pirmās iemaņas aušanas procesā meitenes guvušas mājturības un tehnoloģiju stundās aužot dažādas audenes un minigobelēnus, tāpēc īpaša interese par īstajām stellēm. Ir tik pārsteidzoši uzzināt, kā  šajās stellēs top lakati, segas, lina galdauti, brunču un kreklu audumi, jostas. Katrai audējai ir svarīgi domāt ne tikai par krāsu un rakstu salikumiem, bet arī par laiku un izmaksām, kas ieguldītas izstrādājumā. Būtiski, ka tādējādi tiek saglabāts nacionālais kultūras mantojums.
     Pēc iepazīšanās ar darbnīcu, aprīkojumu un aušanas procesa vērošanas, meitenes pašas sēdās stellēs. Lupatiņa pie lupatiņa un top pirmais kolektīvais darinājums, savukārt Elīzai izdodas noaust mazo grāmatzīmīti ar uzrakastu "Tume".
    Pēc nodarbības radās jaunas ierosmes -"es vēlētos aust ne tikai lupatnieka stellēs", "es varētu apmeklēt brīvajā laikā un vispirms noaust lupatu deķīti un pēc tam sēsties citās stellēs". Turpmākā mācību procesā noderēs gan jaunā pieredze, gan jaunās zināšanas.
     Paldies Audēju darbnīcas vadītājai Vinetai Šulcai par lielisko nodarbību!
skolotāja A.Antule-Antiņa
A.Antules-Antiņas foto