pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

svētdiena, 2015. gada 20. decembris

Ziemassvētku sarīkojums - foto, 2015


 

Ziemassvētku koncerts - video


 Koncertā piedalās 1. - 4. klašu ansamblis un 5. - 12. klašu koris, ko vada mūzikas skolotāja Sanita Apine, dejo tautas deju kolektīvs "Rikšiņš" - trīs grupas, kuras vada deju skolotāja Gunta Krecere. Šogad skolēnus, kas labi mācījušies, sveic skolas absolventi un mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Prieks par apzinīgiem un centīgiem skolēniem!

piektdiena, 2015. gada 11. decembris

Ziemassvētki skolā

Piektdien, 18.decembrī

10.00 - Interešu izglītības pulciņu koncerts
Ziemassvētku noskaņās Tumes kultūras namā

12.00 - Klašu eglītes, liecību saņemšana

Paldies visiem
par latviskajām rakstu zīmēm skolas telpu noformējumā!

Ziemassvētku pasts
strādās līdz 16.decembrim (ieskaitot).

trešdiena, 2015. gada 9. decembris

Projekta dienu konkursu laureātu apbalvošana, 2015

Zīmējumu konkurss „Valsts simboli manā ģimenē” 1.-4.klašu skolēniem

 • Ance Ventlande – 1.klasē
 • Evelīna Putāne – 2.klasē
 • Nora Nameda Vasermane – 3.klasē
 • Elīza Dūša - 4.klasē

Literārais konkurss „Mans karoga stāsts...”

 • 6.klasē –
  • Aleksis Dzērve
  • Marta Buza
  • Sandra Kadiķe
  • Nora Koptjajeva
  • Daiga Kroņkalne
 • 7.klasē –
  • Vikija Peipāne
  • Alise Bitere
  • Evelīna Dombrovska
 • 11.klasē –
  • Jana Danuta Lasenberga

Datorātrrakstīšanas konkurss

 • 5.klasē – Kristiāna Ansone - 27 v/min
 • 6.,7.kl.grupā – Kristaps Lakstiņš – 40 v/min
 • 8.klašu grupā – Toms Riekstiņš – 55 v/min
 • 9., 10.klašu grupā – Sandijs Spruģis – 64 v/min
 • 11.,12.klašu grupā – Sabīne Čerņika – 52 v/min

Valodu konkurss

 • Betija Benjamiņa - 6. klase
 • Alise Birkmane - 8.a klase
 • Lelde Laugale - 8.a klase
 • Ivars Ilārs Šteinbergs - 8.a klase
 • Katrīna Stikute - 9. klase
 • Endija Krīgerte - 9.klase
 • Annija Ūdre - 9.klase
 • Elza Anastasija Vasermane - 9.klase

svētdiena, 2015. gada 29. novembris

Ziemassvētku radošās darbnīcas 2015

ceturtdien, 3.decembrī 
15.30 - 17.30 - piparkūku darbnīca
16.00 - 18.00 - apsveikumu, rotājumu darbnīcas


līdzi ņemsim: 

 • parasto zīmuli,
 • mīļākās šķēres, kas labi griež,
 • stikla burciņu lukturīša veidošanai. Lūgums iepriekš notīrīt etiķeti!


pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Lepojamies!

Sirsnīgi sveicam 

tautas deju kolektīva "Rikšiņš" vadītāju GUNTU KRECERI, 
saņemot Tukuma novada Domes Atzinības rakstu 18.11.2015.

svētdiena, 2015. gada 8. novembris

10.11.-18.11.- Patriotisma nedēļa

otrdien, 10.novembrī
10.10.- Kā sargāsim Latviju? 9.-12.klašu skolēniem, sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas speciālistiem

trešdien, 11.novembrī
projekta diena "...vēsture ir stāsts par pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas"(G.Strenga)
                         8.30 -11.40 -  aktivitātes klasēs
zīmējumu konkurss - izstāde "Valsts simboli manā ģimenē"1.-4.klašu skolēniem
literārais konkurss "Mans karoga stāsts... (personīgais, ģimenes, dzimtas stāsts par valsts simboliem) - 5.-12.klašu skolēniem                        
                        12.10 -  svinīgais pasākums Tumes kultūras namā:
literāri muzikālā kompozīcija (10.klase, 5.-12.klašu koris)
   Kur tu teci mēnestiņ
        Ar to zvaigžņu pudurīti?
        Karā eimu, karā teku
        Jaunu puišu palīgā.
      Ierindas skate (ar Zemessardzes 51.kājnieku bataljona zemessargiem) - 4.-12.klasei  
      
  ceturtdien, 12.novembrī
   8.40 - seno cīņu un folkloras grupas "Vilkači"koncerts 5.-12.klasei
        
  pirmdien, 16.novembrī
   projekta diena "Ko darbam devi, tas simtkārt zels, 
                            Un darbs vien tevi uz augšu cels."(Rainis) 
        
  otrdien, 17.novembrī
   projekta diena "Tavas saknes tavā zemē. Tavas pēdas tēva sētā" (V.Belševica)
      
    trešdien, 18.novembrī
   svētku diena ģimenēs

j


sestdiena, 2015. gada 7. novembris

Skolas 94. jubileja 2015.gadā

Svētku stunda Tumes skolas 94. jubilejā 
 • Novadpētniecības pulciņa dalībnieces stāsta par Tumes vidusskolas svarīgākajiem notikumiem gadu gaitā, ko papildina fotoattēli.


 • Koncertā muzicē Tukuma 2. vidusskolas grupa "Pro"

Gudrs, vēl gudrāks

Apsveicam 8.a klases skolnieci 

Alisi Birkmani 

ar labiem panākumiem

konkursa "Gudrs, vēl gudrāks" ierakstā Latvijas Televīzijā.

Šo raidījumu varēsim redzēt decembrī. 
Skatieties LTV1!

ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās Karjeras dienas 2015 Tukuma novadā aktivitātēs!

 Īpašais paldies 
par tikšanos un iepazīstināšanu ar savām profesijām:
          2.klasē- Terēzes vecmāmiņai,
          3.klasē – Alises un Adriana mammām .
Tukuma, Engures novada skolu 8.-9.klašu skolēnu Profesiju konkursa komandai 16.10. Tukuma 2.vidusskolā:

          Alisei Birkmanei - 8.a klase, 
          Kristeram Švarcam – 8.b klase, 
          Elzai Anastasijai Vasermanei - 9.klase,
          Endijai Krīgertei - 9.klase, 
          skolotājai Agnijai Antulei. 

       SUMINĀM VEIKSMĪGĀKOS: 
5 -6 gadīgo zīmējumu konkursā “Interesantākā profesija manā ģimenē”: 
    Gabriels Mikuļičs,
   Samanta Lasmane, 
   Guntars Pavlovičs, 
   Haralds Apinis, 
   Arta Zemture, 
   Kārlis Mackevičs,
   Evelīna Kraukle, 
   Gustavs Gorodovičs,
   Elīza Saliniece,
   Artis Saldaks. 
neklātienes konkursā par Tukuma, Engures, Jaunpils novada uzņēmumiem un profesijām tajos: 
5.-9.klašu grupā – MAREKS BRUNOVSKIS (5.klase)
10.-12.klašu grupā – LINDA MUCENIECE (10.klase) LINDA LAZDIŅA                          (12.klase),VIKA VIKTORIJA JERMAKOVA (12.klase)

pirmdiena, 2015. gada 12. oktobris

Karjeras dienas 12.-16. oktobrīKarjeras dienas 2015 Tukuma novadā
12.-16.oktobris
Veido savu karjeru  pats
 • Zīmējumu konkurss “Interesantākā profesija manā ģimenē” –  piedalās  5-6 gadīgie audzēkņi.
 • Tikšanās ar vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem – 1.-4.klašu skolēniem
 • 12. – 14.oktobris - neklātienes konkurss par 
 • Tukuma, Engures, Jaunpils novada uzņēmumiem
un profesijām tajos :
tiešsaistē: 5.-9.klašu grupā un 10.-12.klašu grupā
datorklasē, 203.kabinetā
Pirmdien, 12.oktobrī:
4.stundā -  10.klase/D.Elpere
6.stundā – 11.klase/D.Elpere
Otrdien, 13.oktobrī:
1.stundā – 12.klase/A.Kokaine
3.stundā – 6.klase /A.Kokaine
6.stundā – 5.klase/Dz.Driķe
Trešdien, 14.oktobrī:
2.stundā – 7.klase/D.Elpere
4.stundā – 9.klase/D.Elpere
Individuāli -  8.a, 8.b klase/adresi neklātienes konkursam var saņemt datorklasē
16.oktobrī plkst.13.00 – apbalvošana Tukuma ledus hallē
 • 15.oktobrī plkst.13.00 Tukuma 2.vidusskolā - karjeras izglītības konkurss
“Ceļvedis profesiju pasaulē”  8.,9.klašu skolēniem

otrdiena, 2015. gada 6. oktobris

Spēle "Atver profesiju durvis"


Veido savu karjeru pats!
Vai pamanīji,
ka tavā iecienītajā sociālajā tīklā Draugiem.lv
ir pieejama interaktīva un aizraujoša spēle „Atver profesiju durvis”?
Tajā varēsi iepazīt profesiju daudzveidību, kā arī specifiskās zināšanas, prasmes un personības īpašības, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos dažādās profesijās.
Ieskaties un piedalies jau šodien: http://www.draugiem.lv/viaa/
Spēle veidota divos līmeņos. Pirmajā līmenī (spēle jau ir pieejama) dalībniekiem ir jāatver astoņas profesiju durvis, uzminot profesiju pēc sniegtā apraksta. Savukārt otrajā līmenī (spēle pieejama no 7.oktobra) jauniešiem būs jādodas uz Karjeras nedēļas pasākumiem, lai uzzinātu unikālo kodu, ko ievadīt spēlē, tā iegūstot papildu punktus.
Aktīvākajiem un veiksmīgākajiem spēlētājiem būs iespēja saņemt vērtīgas balvas.
Lai veicas!

Vecāku diena 12. oktobrī


“Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem kļūst.”


http://dafideen.files.wordpress.com/2012/09/familie.gif?w=300&h=200&crop=1
Cienījamie vecāki!
Aicinām uz VECĀKU DIENU Tumes vidusskolā
pirmdien, 12. oktobrī
16.00 – 18.00 tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, skolas vadību

15.00 - 18.00 tikšanās ar skolas psiholoģi A.Grūbi (tel.25996275)
plkst. 18.00 – klašu vecāku sapulces:
 • 1.klasei – 216.kabinetā
 • 2.klasei – 215.kabinetā
 • 7.klasei – 209.kabinetā
 • 8.b klasei – lasītavā
 • 11.klasei – 213.kabinetā
Ja nevarat ierasties pirmdien,12.oktobrī, lūdzam vienoties ar klases audzinātāju par ierašanos skolā citā dienā!
Skaties informatīvo izdevumu vecākiem!

Skolotāju diena 2015


Skolotājus no rīta sveica 11. klases un 9. klases skolēni ar dzeju, pārdomām, mūziku.

trešdiena, 2015. gada 30. septembris

Sveiciens skolotāju dienā

5.oktobris – Pasaules skolotāju diena. 
No sirds - sveicam!!!

Cienījamie pedagogi!
Uz brīdi atstāsim ikdienas kņadu un
 atvēlēsim sev mirkli klusuma un spirdzinājuma
filosofisko pārdomu dārzā
piektdien, 2.oktobrī plkst. 8.00
mazajā zālītē

skolēnu Parlaments

Miķeļdienas tirgus

Miķeļdienas tirgus Tumes vidusskolā, kur galvenie darītāji ir sākumskolas skolēni, kā vienmēr izpelnās milzīgu atsaucību. Šoreiz bija daudz piedomāts pie noformējuma, ko nevar nepamanīt šajā foto galerijā.


otrdiena, 2015. gada 29. septembris

Atvērto durvju diena 17. oktobrī

Tava karjera sākas šodien!

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sestdien, 17. oktobrī no plkst. 10 līdz 14
aicina 9. klašu skolēnus un vidusskolēnus apmeklēt Atvērto durvju dienu
Rīgā, Ķīpsalas ielā 6
Atvērto durvju dienā topošie studenti varēs iegūt informāciju par:
ü   deviņu RTU fakultāšu un Rīgas Biznesa skolas piedāvātajām studiju programmām un studiju norisi;
ü   centralizētajiem eksāmeniem matemātikā, fizikā, ķīmijā un angļu valodā;
ü   RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem;
ü   RTU uzņemšanas noteikumiem un pieteikšanos studijām;
ü   veiksmīgu karjeras veidošanu.
Būs arī iespēja tikties ar RTU Inženierzinātņu vidusskolas mācībspēkiem un skolēniem un uzzināt par iestāšanos un mācībām šajā skolā.
Plānotas arī ekskursijas fakultātēs. Interesenti lūgti uz ekskursijām iepriekš pieteikties.


piektdiena, 2015. gada 25. septembris

pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

Sveiciens septembrī

Esmu priecīgs piedāvāt šo emuāru, kas savā ziņā iet pāri emuāru pamatbūtībai, jo šeit pamazām tiks integrēti visi tumesvsk.valsts.lv materiāli, kas krāti jau vairāk kā 10 gadu garumā. Kā jau emuāram pienākas, šeit tiks publicēts jaunākais Tumes vidusskolas dzīvē. Šīs ziņas varēsi komentēt, ieteikt citiem, citēt, pārpublicēt utt.
Kā jau redzi, kalendārā tiks fiksēti, gan arī ieplānoti nozīmīgākie notikumi mūsu skolā.
Vēl kādu laiku būs pieejama vietne www.tumesvsk.valsts.lv.

Iesaki savas idejas šim emuāram!

Oskars Laugalis
olaugalis@gmail.com

1. septembris 2015. gadāceturtdiena, 2015. gada 3. septembris

Parlamenta ziņas
Parlamenta ziņas
Interesantu un radošiem atklājumiem bagātu jauno –
2015./2016.mācību gadu!
! Otrdien, 8.septembrī – 213.kabinetā – pēc 7.stundas
Parlamenta sanāksme

(piedalās vismaz 2 pārstāvji no 5.-12.klasei)

Ø Pašpārvaldes vēlēšanu organizēšana

! Piektdien, 11.septembrī – mazajā zālē – pēc 7.stundas
“Prāta vētra” – veidosim interesantu skolas dzīvi!

(piedalās vismaz 3-5 skolēni no 5.-12.klasei)