piektdiena, 2019. gada 29. marts

Vīru kopa "Vilki". Koncertlekcija

Vīru kopas "Vilki" koncertlekcija "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām"

Jau no seniem laikiem Dziesma ir pavadījusi latvieti darba gaitās, svētkus svinot un cīņu laukos. Šoreiz koncertlekcijā ar vīru kopu “VILKI” 1.-9.klašu skolēni iepazina latviešu karavīru dziesmas. Tās pamatmērķis bija veicināt Latvijas skolās patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu.
Pasākumā dziesmas attiecīgā laika mūzikas instrumentu (kokles, ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, mandolīna, akordeons) pavadībā mijās ar vēsturiskajiem stāstījumiem par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Koncerta laikā skolēni tika aicināti īpaši  uzmanīgi ieklausīties dziesmu tekstos, lai sadzirdētu karavīru domas par mājām, tuvajiem cilvēkiem, kā arī  cerību un ticību gūt uzvaru kaujās.  Papildus stāstījumiem un dziesmām uz ekrāna tika demonstrēti gan arheoloģiskā materiāla atdarinājumu tuvplāni, gan 20.gs. latviešu karavīra gaitas fotoattēlos. Vīru kopas “VILKI” dalībnieki bija tērpušies arheoloģiskajos tērpos.
Šī patiesi bija lieliska vēstures un Dzimtenes mīlestības mācībstunda. Noslēgumā saņēmām īpašu dāvanu – grāmatu par latviešu karavīru cīņas gaitām, kas bagātīgi ilustrēta fotomateriāliem, kā arī mūzikas diskus. Paldies par to vīru kopas “VILKI” dalībniekiem!
Pēc koncertlekcijas mācību stundās vēlreiz tika pārrunāts redzētais un dzirdētais, pievēršot uzmanību, cik daudzveidīgu un latviešu kultūrai būtisku informāciju varēja uzzināt, kā no citu skatu punkta varējām ieraudzīt un  atpazīt  faktus un notikumus, ko iepriekš bijām mācījušies. 6.klases skolēni veica padziļinātu latviešu karavīra tērpa un rotu izpēti, saistībā ar mācību tēmu  Latvijas vēsturē. Savukārt  klases stundās, šķirstot fotogrāfijām bagāto grāmatu un klausoties ierakstus, ritēja sarunas par tikumiem: atbildību, drosmi, gudrību un līdzcietību kā karavīram, miera un kaujas situācijās un dziesmas spēku jeb ko mēs varam mācīties no latviešu karavīra.


Skolotāja Daiga Elpere
O.Laugaļa foto

pirmdiena, 2019. gada 25. marts

Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu koru skate 21.03.2019.

SVEICAM
5.-9.klašu kori - novada koru skates 2.pakāpes laureātu!
PALDIES mūzikas skolotājai Sandrai Šteinbergai un koncertmeistaram Tomam!


Pēc konkursa 5.-9.klašu koris piedalījās kopmēģinājumā, lai izdziedātu 
30.maija koncerta "Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem" repertuāra dziesmas.
D.Elperes foto

Pavasara sveiciens

Datorgrafikas pulciņa dalībnieku kopdarbi. Veidoti ar MS Paint (Molberts)
4.a klases skolēni: V.Pone, R.Burmass, H.Kviesis

4.b klases skolēni: A.Salenieks, A.Ventlande, V.Ventlands, K.Zaļais, M.Petkevičs, R.Rozenbergs, V.Sarmule
3. klases skolēni: A.Prikule, A.Zemture, M.Olšteins, Ģ.Vītolnieks, I.Biters, M.Pone
2. klases skolēni: A.Saldaks, G.Gorodovičs, K.Bautra, K.Pugačovs, D.Straume, G.Mikuličs

trešdiena, 2019. gada 20. marts

Karjeras nodarbība 5.klasē "Iepazīsti profesiju"

Iepazīsti profesijas!
   5.klases skolēni kārtējā karjeras nodarbībā turpināja iepazīt dažādas profesijas, izmantojot profesiju iepazīšanas kārtis "Tava profesija".
      Iepriekšējā nodarbībā lielāka uzmanība tika pievērsta nākotnes profesijai - uzzīmējot un diskutējot, kāpēc tā šķiet tik interesanta, kādi pienākumi jāveic konkrētās profesijas darītājam. Savukārt 20.marta nodarbībā, strādājot komandā, bija 2 uzdevumi. Pirmais -  "Uzraksti padomu, kas, tavuprāt, jādara šodien 5.klases skolēnam, lai kļūtu par ..." Katra komanda saņēma klases skolēnu nākotnes profesiju sarakstu un kopīgās diskusijās tapa labākie ieteikumi, piemēram, "pavārs" jau šodien var gatavot ēdienu mājās, "retro auto atjaunotājam" jālasa par auto vēsturi, jāmācās par tehnikas funkcijām un jāmēģina labot/atjaunot auto", bet lai kļūtu par "ugunsdzēsēju" jāmācās būt drošam, ātram un sportiskam. Vērtīgos klases biedru ieteikumus saņems katrs skolēns. 2.uzdevums "Iepazīsti profesiju" rosināja iepazīt jaunas profesijas. Vispirms katrs skolēns saņēma vienu kārti ar profesijas zīmējumu. Uzdodot dažādus jautājumus, skolēni noskaidroja komandas locekļu profesijas. Pēc kopīgas vienošanās, tapa kolāžas par ķīmiķa, viesmīļa, bibliotekāra un mežkopja profesijām. Tajā skolēni atspoguļoja īpašības, prasmes, kas nepieciešamas konkrētās profesijas veicējam, kā arī pienākumus, iespējamās darba vietas un līdzīgās profesijas.
Daiga Elpere, pedagogs karjeras konsultants

D.Elpere foto


piektdiena, 2019. gada 15. marts

Skatuves runas konkurss Kurzemes reģionā

Sveicam 
Kurzemes reģiona skolēnu Skatuves runas konkursa
2019.gada 15.martā Kandavā
1.pakāpes laureāti 
ARTU ZEMTURI!

Paldies
skolotājai Andai Zaķei!


A.Zaķes foto

trešdiena, 2019. gada 6. marts

Skatuves runas konkurss


PALDIES 
par interesantajiem priekšnesumiem 
Skatuves runas konkursā skolā 18.02.2019.:

A.Bautram, G.Švēderam, K.Birkenšteinam, K.Ādiņai,  T.Liepiņam, E.Krauklei, A.Zemturei, Z.Burmasai, D.Liepiņai, P.Rolavai, N.Uzulam, T.Ādiņai, E.Putānei, M.Liepiņai, K.L.Laugalei, E.Dūšai, D.Liepiņai, N.N.Vasermanei!

PALDIES skolotājām: R.Važai, D.Miltiņai, A.Zaķei, L.Bautrai, L.Lauziniecei!

Sveicam
Tukuma, Engures un Jaunpils novada Skatuves runas konkursa 05.03.2019. laureātes:
Artu Zemturi un Noru Namedu Vasermani
Paldies skolotājām A.Zaķei un L.Lauziniecei!


D.Elperes foto