trešdiena, 2019. gada 13. marts

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:
Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei


Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmeneitrešdiena, 2019. gada 6. marts

Skatuves runas konkurss


PALDIES 
par interesantajiem priekšnesumiem 
Skatuves runas konkursā skolā 18.02.2019.:

A.Bautram, G.Švēderam, K.Birkenšteinam, K.Ādiņai,  T.Liepiņam, E.Krauklei, A.Zemturei, Z.Burmasai, D.Liepiņai, P.Rolavai, N.Uzulam, T.Ādiņai, E.Putānei, M.Liepiņai, K.L.Laugalei, E.Dūšai, D.Liepiņai, N.N.Vasermanei!

PALDIES skolotājām: R.Važai, D.Miltiņai, A.Zaķei, L.Bautrai, L.Lauziniecei!

Sveicam
Tukuma, Engures un Jaunpils novada Skatuves runas konkursa 05.03.2019. laureātes:
Artu Zemturi un Noru Namedu Vasermani
Paldies skolotājām A.Zaķei un L.Lauziniecei!


D.Elperes foto