ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris

Lāčplēša dienā 23.11.2022.

2022.gada 23.novembrī 
ar koncertlekciju "Lāčplēša dienā" 
piedaloties Rūtai Dūdumai-Ķirsei un Jānim Ķirsim,
 
noslēdzās valsts svētku mēnesis. 
 


        Novembrī mācību un audzināšanas procesā īpaša uzmanība tiek veltīta  pilsoniskuma, valstiskās piederības veicināšanai. Lāčplēša dienā 11. novembrī – Ierindas skatē 1.-9. klašu skolēni demonstrē sporta stundā apgūtos ierindas elementus, vienotu klases svinīgu svētku noformējumu  un izdzied  patriotiskās dziesmas. Katras klases uzstāšanos vērtē zemessargu ekspertu komanda. 7. un 8.b klases skolēni piedalījās piedzīvojumu spēlēs “Izlūku gaitās” Ķemeru nacionālajā parkā, gūstot ieskatu latviešu strēlnieku gaitās un cīņās Ķemeru purvos, īpaši iepazīstot latviešu strēlnieku – izlūku darbību. Valsts svētku ieskaņā 17.11., jaunāko klašu skolēni sadarbojās ar vecāko klašu skolēniem (1. un 9., 2. un 8.a, 3. un 8.b, 4. un 7., 5. un 6.kl. ) spēlēs, viktorīnās un konkursos paplašināja zināšanas par Latviju un pilnveidoja sadarbības, jaunrades un uzstāšanās prasmes. 
     Koncertlekcija ir kā skolēnu izpratni par Latvijas kultūras vērtību saistību ar vēsturiskajiem notikumiem papildinošs pasākums. Tās laikā  mākslinieki Rūta Dūduma – Ķirse un Jānis Ķirsis rosināja sarunai par Lāčplēsi kā simbolisku latviešu tēlu, kas ir aprakstīts literatūrā un filmās, arī mūzikā.  Lāčplēsis simbolizē tautas diženumu, bet viņa varonība simbolizē cilvēka drošsirdību, aizstāvot dzimteni no iebrucējiem. 
    Kultūras, mūzikas klātbūtne vēsturisko procesu kontekstā ir ļoti būtiska, tādēļ arī skanēja fragmenti no Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis”, mūzika no kino filmām: “Rīgas sargi”, “Baiga vasara”, “Nameja gredzens”, “Vella kalpi” un “Pūt, vējiņi”, kā arī citu latviešu komponistu radītā patriotiskā mūzika. Arī skolēni piedalījās dziedāšanā.
Koncertlekcijas muzikālo vēstījumu papildināja vēsturiski fotouzņēmumi, video fragmenti. 
   Pēc pasākuma 5.-9.klašu skolēni veica pašvērtējumu  koncertlekcijas autoru piedāvātajā darba lapā. Kā atzina 7.klases skolēni, atbildes uz dažiem jautājumiem nācās meklēt internetā, saka "iespējams neesam uzmanīgi klausījušies", taču galvenais, ka īstās atbildes  noskaidrotas un ir bagātinātas zināšanas par savu Latviju. Klases stundās analizē jauniegūtās zināšanas par Latviju, atbilstoši vecumposmam, skaidro un pamato savu skatījumu par šodienas notikumiem vietējā mērogā un pasaulē. 

skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto


piektdiena, 2022. gada 18. novembris

otrdiena, 2022. gada 15. novembris

Karjeras mēnesis 2022


Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolā norisinās visu gadu,
Karjeras mēneša  un Karjeras nedēļas  laikā
tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības 
 jomā aktuālām tēmām.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras nedēļa notika desmito gadu, šajā gadā ar vadmotīvu "Uzņēmējspējas  - tavas superspējas". Skolēni tika aicināti iepazīt uzņēmējspējas - tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām ar tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Mērķtiecība, komunikācija, drosme, radošums un kritiskā domāšana ir spējas, kas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, ka bērni un jaunieši apzinās gan viņam piemītošās, gan vēl attīstamās uzņēmēspējas.
Tukuma novada skolēni tika aicināti izzināt uzņēmēju superspējas, apmeklējot tuvākās apkārtnes uzņēmumus, mājražotājus, amatniekus un komunicējot ar dažādu profesiju cilvēkiem un ieklausoties viņu pieredzes stāstos.
Pasākuma "Tas būšu Es" mērķis - uzzīmēt sevi un savu profesiju pēc 20-30 gadiem. Pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo skolēnu populārāko profesiju TOP 3 izveidojās šāds: 1. dārznieki; 2.frizieri; 3.ugunsdzēsēji. Kā neparastākā profesija tika nosaukta "princeses profesija". Izstādes ir aplūkojamas gan pirmsskolas grupiņā, gan skolas zālītē.


"Izspēlē mūsu uzņēmumus" - uzdevums 3.,4.klašu skolēniem ar mērķi izveidot spēles, krustvārdu mīklas, iepazīstot uzņēmumus.


8.klases skolēni sadarbībā ar skolas pedagogu karjeras konsultantu, video mācību stundā ar biznesa treneri Eduardu Krūmiņu, veica vairākus uzdevumus: vispirms apzināja savas superspējas, pārdomāja, kuras no superspējām var attīstīt jau skolas laikā, bet noslēgumā pārdomāja un pierakstīja mazos soļus, kā sākt attīstīt savas superspējas. Viss sākas ar ideju, ļoti jāstrādā pašam ar sevi, lai kļūtu par personību, kas spēj idejas īstenot un protams, sasniegt rezultātu, mēģināt un nepadoties, kaut X reizes, lai sasniegtu rezultātu. 
9.klases skolēni ieklausījās jauniešu diskusijas "Kādas superspējas veidos manu nākotni" atziņās par to, kādas spējas, prasmes un kompetences būs svarīgas nākotnes profesijām.
  


Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elperepirmdiena, 2022. gada 14. novembris

Ierindas skate 2022. Video.


Ierindas skates rezultāti

1.-3. klašu grupa
1.vieta - 3.klase
2.vieta - 1.klase
3.vieta - 2.klase

4.-6. klašu grupa
1.vieta - 6.klase
2.vieta - 5.klase
3.vieta - 4.klase

7.-9. klašu grupa
1.vieta - 9.klase
2.vieta - 8.a klase
3.vieta - 7.klase
4.vieta - 8.b klase

Ierindas skates fotogalerija

otrdiena, 2022. gada 8. novembris

Vecākiem

 


Cienījamie vecāki!

Aicinām piedalīties Tumes pamatskolas tiešsaistes

vecāku SAPULCĒ

Pirmdien, 14.11.2022.

Plkst. 18:00

Ø Skolas aktualitātes.

Ø Mācīšanās un uzvedības grūtības dažādos vecumposmos. (Saruna ar psiholoģi Andželu Grūbi)

Ø Atbildes uz vecāku jautājumiem.

Sapulce notiks attālināti, MS Teams platformā.

Pieslēgšanās saiti klašu audzinātāji nosūtīs piektdien, 11.11.2022.


Uz tikšanos!

Skolas administrācija

piektdiena, 2022. gada 4. novembris

Konference "No iedvesmas līdz praktiskai darbībai" 25.10.2022.


 25. oktobrī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā konferencē 
 “No iedvesmas līdz praktiskai darbībai”
 pulcējās vairāk kā 180 Tukuma novada izglītības iestāžu 5.-12. klašu pedagogi, lai dalītos un gūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās mācīšanas un mācīšanās metodēs.
Praktiskas un aizraujošas bija dažādu Tukuma novada izglītības iestāžu pedagogu pieredzes stāstu darbnīcas. Ar saviem pieredzes stāstiem piedalījās arī Tumes pamatskolas pedagogi: A.Kokaine, D.Elpere, A.Antule - Antiņa, J.Ventlande, L.Saleniece, bet meistarklasi vadīja A.Leitāne.
 
L.Āriņas foto

ceturtdiena, 2022. gada 3. novembris

"Izveido savu uzņēmumu" 03.11.2022.

 Tukuma novada izglītības iestāžu 8.9.klašu projektu konkursā
 "Izveido savu uzņēmumu "
8.b klases komanda prezentē roku krēmu " MASCORSA"


I.Bērziņas foto