svētdiena, 2015. gada 29. novembris

Ziemassvētku radošās darbnīcas 2015

ceturtdien, 3.decembrī 
15.30 - 17.30 - piparkūku darbnīca
16.00 - 18.00 - apsveikumu, rotājumu darbnīcas


līdzi ņemsim: 

  • parasto zīmuli,
  • mīļākās šķēres, kas labi griež,
  • stikla burciņu lukturīša veidošanai. Lūgums iepriekš notīrīt etiķeti!


pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Lepojamies!

Sirsnīgi sveicam 

tautas deju kolektīva "Rikšiņš" vadītāju GUNTU KRECERI, 
saņemot Tukuma novada Domes Atzinības rakstu 18.11.2015.

svētdiena, 2015. gada 8. novembris

10.11.-18.11.- Patriotisma nedēļa

otrdien, 10.novembrī
10.10.- Kā sargāsim Latviju? 9.-12.klašu skolēniem, sadarbībā ar Aizsardzības ministrijas speciālistiem

trešdien, 11.novembrī
projekta diena "...vēsture ir stāsts par pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas"(G.Strenga)
                         8.30 -11.40 -  aktivitātes klasēs
zīmējumu konkurss - izstāde "Valsts simboli manā ģimenē"1.-4.klašu skolēniem
literārais konkurss "Mans karoga stāsts... (personīgais, ģimenes, dzimtas stāsts par valsts simboliem) - 5.-12.klašu skolēniem                        
                        12.10 -  svinīgais pasākums Tumes kultūras namā:
literāri muzikālā kompozīcija (10.klase, 5.-12.klašu koris)
   Kur tu teci mēnestiņ
        Ar to zvaigžņu pudurīti?
        Karā eimu, karā teku
        Jaunu puišu palīgā.
      Ierindas skate (ar Zemessardzes 51.kājnieku bataljona zemessargiem) - 4.-12.klasei  
      
  ceturtdien, 12.novembrī
   8.40 - seno cīņu un folkloras grupas "Vilkači"koncerts 5.-12.klasei
        
  pirmdien, 16.novembrī
   projekta diena "Ko darbam devi, tas simtkārt zels, 
                            Un darbs vien tevi uz augšu cels."(Rainis) 
        
  otrdien, 17.novembrī
   projekta diena "Tavas saknes tavā zemē. Tavas pēdas tēva sētā" (V.Belševica)
      
    trešdien, 18.novembrī
   svētku diena ģimenēs

j


sestdiena, 2015. gada 7. novembris

Skolas 94. jubileja 2015.gadā

Svētku stunda Tumes skolas 94. jubilejā 
  • Novadpētniecības pulciņa dalībnieces stāsta par Tumes vidusskolas svarīgākajiem notikumiem gadu gaitā, ko papildina fotoattēli.


  • Koncertā muzicē Tukuma 2. vidusskolas grupa "Pro"

Gudrs, vēl gudrāks

Apsveicam 8.a klases skolnieci 

Alisi Birkmani 

ar labiem panākumiem

konkursa "Gudrs, vēl gudrāks" ierakstā Latvijas Televīzijā.

Šo raidījumu varēsim redzēt decembrī. 
Skatieties LTV1!

ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās Karjeras dienas 2015 Tukuma novadā aktivitātēs!

 Īpašais paldies 
par tikšanos un iepazīstināšanu ar savām profesijām:
          2.klasē- Terēzes vecmāmiņai,
          3.klasē – Alises un Adriana mammām .
Tukuma, Engures novada skolu 8.-9.klašu skolēnu Profesiju konkursa komandai 16.10. Tukuma 2.vidusskolā:

          Alisei Birkmanei - 8.a klase, 
          Kristeram Švarcam – 8.b klase, 
          Elzai Anastasijai Vasermanei - 9.klase,
          Endijai Krīgertei - 9.klase, 
          skolotājai Agnijai Antulei. 

       SUMINĀM VEIKSMĪGĀKOS: 
5 -6 gadīgo zīmējumu konkursā “Interesantākā profesija manā ģimenē”: 
    Gabriels Mikuļičs,
   Samanta Lasmane, 
   Guntars Pavlovičs, 
   Haralds Apinis, 
   Arta Zemture, 
   Kārlis Mackevičs,
   Evelīna Kraukle, 
   Gustavs Gorodovičs,
   Elīza Saliniece,
   Artis Saldaks. 
neklātienes konkursā par Tukuma, Engures, Jaunpils novada uzņēmumiem un profesijām tajos: 
5.-9.klašu grupā – MAREKS BRUNOVSKIS (5.klase)
10.-12.klašu grupā – LINDA MUCENIECE (10.klase) LINDA LAZDIŅA                          (12.klase),VIKA VIKTORIJA JERMAKOVA (12.klase)