trešdiena, 2023. gada 31. maijs

Pēdējā skolas diena, 31.05.2023. Foto, video.

 

Fotoalbums
31. maijā Tumes kultūras namā notika svinīgais pasākums, noslēdzot 2022./23. mācību gadu. Pasākumu vadīja 8. klašu skolēni. Sākumā visi dziedāja Latvijas valsts himnu, tad tika sveikti skolēni, kuru sekmes šajā mācību gadā bija augstas (vidējais vērtējums 7 un augstāk, varēja arī būt daži sešinieki), apbalvoti bija arī skolēni par izcilu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Savus censoņus un aktīvākos skolēnus sveica interešu izglītības skolotāji: O.Laugalis, A.Antule-Antiņa, S.Šteinberga. 

Noslēgumā tika sumināti Tumes skolas vērtību vēstnieki - skolēni, kuri ikdienā aktīvi pilda kādu no skolas vērtībām: atbildību, centību un toleranci.

Skolas direktore I.Dāvidsone pateicās visiem par ražīgo mācību darbu, apsveica centīgos skolotājus.

Dziedāja 1.-4. klašu ansamblis S.Šteinbergas vadībā, noslēgumā dziedāja sākumskolas apvienotais koris.

Klausītājus priecēja arī 9.klases skolēni ar dziesmu ģitāras pavadībā.

Noslēgumā visi dziedāja skolas himnu.

Lai visiem saulaina, silta un mīļa vasara!

🔆🎶🌼🌻☀🌸🌞🌤⛅🏖🌺🕶⛱Ielūgums uz 9.kl. izlaidumu `2023

 9. klases absolventi ielūdz visus, visus uz izlaidumu 16. jūnijā plkst. 17:00 Tumes kultūras namā.

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Pēdējais zvans 30.05.2023, foto

 Šajā dienā 9. klases skolēniem oficiāli tika ieskandināts pēdējais zvans. Ziedu ceļā pārējie skolēni un arī skolotāji sveica mūsu devītos.


sestdiena, 2023. gada 20. maijs

Sporta diena 20.05.2023. Foto.

 20. maiju skolēni pavadīja sportiskā garā, 9. klasei organizējot dažādas aktivitātes brīvā dabā skolas sporta laukumā.

Fotaoalbumu veidoja O.Laugalis


Top "Dabas sēta" 19.05.2023.

Projekts "Dabas sēta" tiek  īstenots
 konkursa “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” ietvaros ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes atbalstu un Tukuma novada pašvaldības finansējumu. 

Liels paldies par atbalstu
arī organizācijai Latvijas mazpulki par iedvesmu, atbalstu, palīdzību un sirsnību!

D.Elperes foto

Atkarību prevencija jauniešiem


2023.gadā maijā Latvijā pirmo reizi notiek  Pusaudžu dienas. To mērķis ir  vērst uzmanību uz jauniešiem kā mūsu valsts un sabiedrības daļu - atšķirīgiem gan no bērniem, gan no pieaugušajiem, taču tikpat nozīmīgiem. Daudz tiek runāts par dažādām grūtībām, ar kurām saskaras pusaudži - viņi ir tā ir sabiedrības daļa, kuru dzīves īpaši ietekmējuši pēdējo gadu satricinājumi.
          10. un 11.maijā 7.un 8.klašu skolēni sadarbībā ar atkarību speciālisti Ingrīdu Rudzīti izglītojās, analizēja, diskutēja par dažādām atkarībām jauniešu vidū (telefons, dators, smēkēšana, alkohols, narkotikas). No vienas puses pieejama plaša informācija, bet ar to nepietiek. No otras puses, būtiski, ka jaunieši padziļināja zināšanas par atkarībām un to riskiem, mācījās kritiski domāt un pilnveidoja prasmes izprast cēloņu-seku sakarības. 
     No 8.-20.maijam 7.klases skolēni iesaistījās veipinga mazināšanas programmā skolēniem "Nē - klase". 12 dienu laikā skolēni apguva prasmes un tehnikas, kas iemācīs pastāvēt par savām vērtībām un izvairīties no sliktām izvēlēm nākotnē.
         15.maijā skolas vecāku sapulcē tika aktualizēti jautājumi par atkarības vielu lietosanas ietekmi uz pusaudžu veselību. Speciāliste aicināja runāt ar pusaudžiem un nepieciešamības gadījumos meklēt palīdzību.
 Sirsnīgs paldies par sadarbību
Tukuma novada Sociālā dienesta atkarību speciālistei Ingrīdai Rudzītei!

Direktora vietniece Daiga Elpere
D.Elpere foto

trešdiena, 2023. gada 17. maijs

 VENDEN zīmējumu konkurss "Ūdens mūsu pasaulē."Arī šogad, par godu Pasaules Ūdens diena, pirmsskolas grupas piedalījās VENDEN organizētajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Lai labāk izprastu tā nozīmi, bērni iepazinās ar ūdens aprites ciklu, ar ūdens īpašībām (konsistenci, smaržu, garšu). Pētot secināja, ka ūdens ir šķidrs, bezkrāsains. Ūdenim nav smaržas. Ūdeni nedrīkst piesārņot un tas ir jātaupa, par ko uzzināja animācijas filmiņā "Ūdens nākotne."

Noskaidroja milzīgo  ūdens nozīmi cilvēku un visu dzīvo organismu dzīvē.

Kad tēma bija padziļināti izpētīta, bērni ķērās pie radošā procesa un zīmēja konkursam savu redzējumu par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Divu nedēļu garumā, no 17.-29.martam, par mazo mākslinieku darbiem vietnē www.udensdiena.lv balsoja gan vecāki, gan draugi. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem! Konkursa noslēgumā visi dalībnieki saņēma atzinības rakstus par dalību konkursā un padziļinātu tēmas aktualitātes izpēti.  

                                                       Pirmsskolas skolotāja-Guna Dudko.

G.Dudko foto


Interešu izglītība


Tukuma novada skolu Olimpiskā diena vieglatlētikā U-14 un U-16 grupām

Tukumā, 16.05.2023.

 

U – 14 grupa

Artis Saldaks                            80 m/b                         13,1 s              1.v.

                                                augstlēkšana                1,63 m              1.v.

Gustavs Gorodovičs                lodes grūšana               9,22 m             2.v.

Adrians Kristaps Bautra           80 m/b                         14,5 s              2.v.

                                                augstlēkšana                1,30 m              2.v.

Rihards Jēkabsons                   80 m/b                         17,0 s               3.v.

                                                300 m                          52,3 s                2.v.

Mārtiņš Pavlovičs                    80 m                            12,1 s               3.v.

                                                300 m                          53,5 s                4.v.

Krišs Birkenšteins                    80 m                            13,1 s               6.v.

                                                300 m                          53,1 s                 3.v.

Rinalds Adlers                         80 m                            13,8 s                5.v.

                                                300 m                          59,2 s                 8.v.

U – 16 grupa

Madara Pavloviča                   100 m                          15,1 s                 8.v.

                                                400 m                          1:17,7                2.v.

Zane Āboliņa                          100 m                          16,9 s                10.v.

                                                lodes grūšana               5,33 m             4.v.                             

Imants Biters                           100 m                          12,7 s               2.v.

                                                400 m                          1:04,2               2.v.

Kārlis Mackevičs                    100 m                          13,4 s                4.v.

                                                augstlēkšana                1,35 m              1.v.

Ģirts Vītolnieks                      lodes grūšana               9,28 m               8.v.      

otrdiena, 2023. gada 9. maijs

10.Jauniešu Saeima 21.04.2023. Noteikti palikšu Latvijā!
       Zemgales vēlēšanu apgabalā startēja un Jauniešu Saeimā iekļuva arī Tumes pamatskolas 9.klases skolniece Līva Strautiņa. Viņa par iespēju šādās "vēlēšanās" startēt skolā uzzinājusi tikai pirms mēneša."Mums bija Karjeras diena, un tās laikā tikāmies ar skolas absolventiem. Mani iedvesmoja Lauras Karatajevas karjeras stāst. Viņa atzina, ka pati reiz piedalījusies (4.Jauniešu Saeima, 2014.). Pēc šīs tikšanās iegāju mājas lapā, paskatījos, kas tas ir, un šķita, ka ļoti interesanti. Skolas direktora vietniece Daiga palīdzēja pieteikties, un, kad nosacījumi bija izpildīti, izrādījās, ka arī es tiku Jauniešu Saeimā," notikušā priekšvēsturi skaidro Līva. Idejas jeb problēmas, par ko piedāvājusi diskutēt Jauniešu Saeimā, bija saistītas ar sabiedrības saliedēšanu, kā arī par to, kā veicināt jauniešos līdzjūtību jeb empātijas spēju attiecībā pret dažādām sociālām grupām, tādējādi mazinot vai pat novēršot iespējamo mobingu."Manuprāt, tā ir liela mūsdienu problēma, un jaunieši nemaz neapzinās, cik tas patiesībā ir nopietni.Novērots, ka bieži vien jauniešiem, kuri cieš no mobinga, ir bail iet pie pieaugušajiem, skolotājiem. Iespējams, tas tādēļ, ka saprast situāciju jauniešu kolektīvā, vidē un palīdzēt mobinga skartajiem no malas nereti ir ļoti grūti. Tieši tādēļ šķiet vēl svarīgāk vispirms par to stāstīt un runāt tieši ar pašiem jauniešiem, lai viņi saprot, cik tas ir slikti,"tā savu izvēli skaidro Līva.Rīgā, piedaloties komiteju sēdēs un vērojot Saeimas darbu, sastapusi arī daudzus līdzīgi domājošos, ar viņiem Līva turpina sazināties joprojām.
      Vaicāta, kura joma pašai tuvāka un kur plāno turpināt mācības, Līva atklāj, ka ir aktīva Latvijas Mazpulku vadītāja un šogad izlaidumā saņems Goda apbalvojumu un Sudraba karotīti. "Savu nākotni noteikti saistu ar Latviju - te palikšu. Mācīšos vidusskolā, lai tālāk varētu studēt medicīnu. Vēlētos kļūt par ārsti, bērnu ārsti"- tā Līva. Savukārt, vēlreiz atgriežoties pie tā, kas iegūts, piedaloties Jauniešu Saeimā, viņa atzīst, ka tā bijusi lieliska iespēja izmēģināt, kā aizstāvēt savas idejas. Bet pieredze bijusi jau iepriekš - gan darbojoties skolas parlamentā, gan arī Mazpulkā.
       Saviem vienaudžiem valsts svētkos Līva novēl aktīvi iesaistīties mūsu Latvijas izaugsmē - arī izsakot savas idejas, domas par to, kā dažādas lietas būtu iespējams uzlabot. Un, kā meitene uzskata, jo pārliecinošāk tās tiks izteiktas un būs pietiekami pamatotas, jo vairāk jaunieši arī tiks uzklausīti, ņemti vērā. "Bet Latvijai novēlu - Saules mūžu!"

avots - Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 03.05.2023., L.Trēde, Neatkarības dienā - ar nākotnes idejām.
            Jauniešu Saeimas foto

Mācību priekšmetu olimpiādes

 


Apsveicam un lepojamies!

Tukuma novada un valsts mācību priekšmetu   olimpiāžu un konkursu dalībnieki


Jaunrades darbu konkurss “I. Ziedonis un ziedošais Tukums”
Ance Ventlande – nominācija “Pamācošākā pasaka” (8. kl.)
Terēze Ādiņa (9. kl.)
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei

Ģeogrāfijas konkurss “Apkārt zemeslodei”
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Antrai Brinkmanei-Brimanei

 Konkurss “Nāc un eksperimentē!” 8.-9. klašu skolēniem
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Evelīna Putāne (9. kl.)
Artuss Salenieks (8. kl.)
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Sociālo zinību un vēstures konkurss 6. kl. skolēniem 6. vieta
Rūta Druka (6. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Krišjānis Pugačovs (6. kl.)
Paldies skolotajāIngunai Jansonei un Jolantai Ventlandei

Konkurss SMART 4.-6. kl. skolēniem
Dāvids Kurka (4. kl.)
Adrians Kristaps Bautra (5. kl.)
Artis Saldaks (6. kl.)
Paldies skolotajāi  Agnijai Antulei-Antiņai

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Maksis Kolkāns (7. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Angļu valoda 5. – 6. klasēm
Marsels Žoluds (5. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Ķīmija
Evelīna Putāne (9. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmene

Bioloģija  
Evelīna Putāne (9. kl.) – 6. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Fizika
Evelīna Lindermane (9. kl.) –
5. vieta 
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Artuss Salenieks (8. b kl.) – 6. vieta
Paula Rolova (8. b kl.)
Paldies skolotājai Maritai Gustanei
 
Latviešu valodas un literaturas valsts 49. olimpiāde
8. – 9. klasēm
Evelīna Putāne (9. kl.)  
5. vieta  
Adrians Saveļjevs (8. b kl) 4. vieta
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei
 
Skaļās lasīšanas konkurss 2. klašu grupā
Māris Katrevič(2. kl.)
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai
 
Konkurss SMART 2.-3.kl. skolēniem
Māris Katrevič(2. kl.)
Paula Zaperecka (2. kl.)
Emanuels Dāvids Ozols (3. kl.)
Katrīna Anna Sikerina (3. kl.)
Paldies skolotājāDanusijai Miltiņai un Andai Zaķei