pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

svētdiena, 2015. gada 20. decembris

Ziemassvētku sarīkojums - foto, 2015


 

Ziemassvētku koncerts - video


 Koncertā piedalās 1. - 4. klašu ansamblis un 5. - 12. klašu koris, ko vada mūzikas skolotāja Sanita Apine, dejo tautas deju kolektīvs "Rikšiņš" - trīs grupas, kuras vada deju skolotāja Gunta Krecere. Šogad skolēnus, kas labi mācījušies, sveic skolas absolventi un mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji. Prieks par apzinīgiem un centīgiem skolēniem!

piektdiena, 2015. gada 11. decembris

Ziemassvētki skolā

Piektdien, 18.decembrī

10.00 - Interešu izglītības pulciņu koncerts
Ziemassvētku noskaņās Tumes kultūras namā

12.00 - Klašu eglītes, liecību saņemšana

Paldies visiem
par latviskajām rakstu zīmēm skolas telpu noformējumā!

Ziemassvētku pasts
strādās līdz 16.decembrim (ieskaitot).

trešdiena, 2015. gada 9. decembris

Projekta dienu konkursu laureātu apbalvošana, 2015

Zīmējumu konkurss „Valsts simboli manā ģimenē” 1.-4.klašu skolēniem

 • Ance Ventlande – 1.klasē
 • Evelīna Putāne – 2.klasē
 • Nora Nameda Vasermane – 3.klasē
 • Elīza Dūša - 4.klasē

Literārais konkurss „Mans karoga stāsts...”

 • 6.klasē –
  • Aleksis Dzērve
  • Marta Buza
  • Sandra Kadiķe
  • Nora Koptjajeva
  • Daiga Kroņkalne
 • 7.klasē –
  • Vikija Peipāne
  • Alise Bitere
  • Evelīna Dombrovska
 • 11.klasē –
  • Jana Danuta Lasenberga

Datorātrrakstīšanas konkurss

 • 5.klasē – Kristiāna Ansone - 27 v/min
 • 6.,7.kl.grupā – Kristaps Lakstiņš – 40 v/min
 • 8.klašu grupā – Toms Riekstiņš – 55 v/min
 • 9., 10.klašu grupā – Sandijs Spruģis – 64 v/min
 • 11.,12.klašu grupā – Sabīne Čerņika – 52 v/min

Valodu konkurss

 • Betija Benjamiņa - 6. klase
 • Alise Birkmane - 8.a klase
 • Lelde Laugale - 8.a klase
 • Ivars Ilārs Šteinbergs - 8.a klase
 • Katrīna Stikute - 9. klase
 • Endija Krīgerte - 9.klase
 • Annija Ūdre - 9.klase
 • Elza Anastasija Vasermane - 9.klase