trešdiena, 2020. gada 23. decembris

"Zelta Ziemassvētki" 1.-4.klašu skolēniem


  Ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu Tumes pamatskola  turpina paplašināt skolēnu redzesloku, veidot mācību procesu aizraujošāku, izmantojot digitālās iespējas un iepazīstot Latvijas kultūras vērtības. 

Laika posmā no 14.12. līdz 17.12. 1.- 4. klašu skolēni iepazinās ar 

animācijas filmu izlasi “Zelta Ziemassvētki”.

          Mācību procesā skolēni lasījuši literāros darbiņus, kuru varoņi atveidoti filmiņās piemēram,  1.klasē - Kraukšķītis, I.Ziedoņa Baltā pasaka, 4.klases skolēni sociālo zinību un vēsturēs stundās turpina iepazīties ar Latvijas kultūras tradīcijām un guvuši priekšstatu par Latvijas kultūras kanonu. Latviešu valodas un literatūras stundās īpašu uzmanību veltījuši jūtu un emociju attēlošanai. 2., 3.klases skolēni pievērsuši uzmanību dažādu tekstu ilustrēšanai.

Skatoties filmiņas, skolēniem bija konkrēti uzdevumi, kam pievērst īpašu uzmanību, piemēram, varoņu attiecībām, emocijām, vērtībām, kā arī filmiņu dažādībai pēc to  mākslinieciskā izpildījuma.

             Pirmie uzdevumi pēc skatīšanās jau veikti: emocijas, sajūtas, mīļākie varoņi atveidoti zīmējumos. 4.klases skolēni, pēc filmiņas “Brālis un māsa” noskatīšanās, atcerējās par klātienes interesanto tikšanos septembrī ar Inesi Zanderi un zīmējumos veidoja dzejoļa turpinājumu ar domu – kur aizceļoja brālis un māsa. 

Taču sarunas turpināsies Jaunajā gadā: literatūras, vizuālās mākslas stundās izvērtēs, kā filmās tika attēlotas jūtas un emocijas, kādi paņēmieni palīdz attēlot emocijas (mūzika, krāsa, vide, gaisma).

Klases stundās saskatīs līdzības attēloto varoņu situācijās un pašu ikdienas dzīvē, pārdomās, kā pašam kļūt labākam.

skolotāja Daiga Elpere

 

piektdiena, 2020. gada 18. decembris

Sniegavīru salidojums 2020

Kas tur krita, kas planēja

No kalniņa lejiņā?

Tā bij' liela sniega pika,

Sniegavīrā pārvērtās.

Datorgrafikas pulciņa skolēni visiem novēl 
sniegotu ziemu!

4. klases skolēnu darbi

3. klases skolēnu darbi

2. klases skolēnu darbi


ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris

"Rikšiņa" sveiciens Ziemsvētkos ❄2020❄

Ticiet Saulgriežu sniegiem,❄

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk,

Ticiet Ziemsvētku klusajam brīnumam,

Kuram dvēselē jāienāk.

Priecīgi sagaidīt un lustīgi aizvadīt Ziemassvētkus un Jauno gadu! 

Vēl Tumes pamatskolas TDK "Rikšiņš" dejotāji un skolotāja Ilze Buka.
pirmdiena, 2020. gada 16. novembris

otrdiena, 2020. gada 3. novembris

Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

Tumes pamatskolā 4.-6. klasēm tiek realizēts Zviedrijā radies projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kura mērķis ir veicināt spēju pieņemt atšķirīgo, būt iecietīgiem, veicināt izpratni par cilvēku ar garīgās attīstības un/vai funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Šis projekts mudina mūs pozitīvi pieņemt cilvēku dažādību, ieraudzīt to, ka ikvienam cilvēkam piemīt spējas un resursi, un izprast, kā mazināt aizspriedumus, vairojot zināšanas un iepazīstot vienam otru.

 Projekta ietvaros novembrī un decembrī  tiks realizētas sekojošas aktivitātes:

 • Bērnu iepazīstināšana ar projekta aktivitātēm, filmas “Cik brūkleņu ir pasaulē?” aktieru videoportretu noskatīšanās;
 • Filmas “Cik brūkleņu ir pasaulē?” noskatīšanās;
 • Diskusija par redzēto filmu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar projekta saturu, refleksija;
 • Domraksta “Ja vienu dienu visu pasaulē varētu noteikt es” rakstīšana;
 • Klases konvencijas ar desmit pantiem izveidošana;
 • Viena labā darba izdarīšana katram individuāli vai klases kolektīvam kopā;
 • Satikšanās ar viesiem no aprūpes jomas;
 • Projekta noslēguma aktivitātes (bērni piedalās plānošanā un organizēšanā).

Aktivitāšu secība un forma var mainīties līdz ar COVID-19 izplatību un saistošajiem ierobežojumiem.

Projektu koordinē skolas sociālais pedagogs Agnese Čamane.

Turpinājumā LTV Ziņu dienesta sižets par šo pašu tēmu 22. gada 13. janvārī.

trešdiena, 2020. gada 30. septembris

Ceļojums laikā. 1919.gads.

      

       24. septembrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9. klases skolēni ar audzinātāju Inesi Miķelsoni un vēstures skolotāju Jolantu Ventlandi  apmeklēja Durbes pili, lai piedalītos muzeja pedagoģiskajā programmā „Ceļojums laikā. 1919. gads”. Iepriekš skolēni vēstures un klases stundās rūpīgi izstudēja muzeja darbinieku izveidotos mācību materiālus, lai sagatavotos programmas apmeklējumam Durbes pilī.

       Izmantojot Tukuma Durbes pils lazaretes piemēru, skolēni caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē iepazina 1919. gada  valstiskuma saglabāšanas vēsturisko situāciju Latvijā. Dalībnieki ar interesi klausījās stāstījumu par izstādi “Par Dzimteni un Latviju.  1918 -1920”, kas veltīta landesvēra lomai Latvijas Neatkarības karā.

   Noskatoties īsfilmu, varēja iegūt priekšstatu par lomu tēliem, kuros skolēniem bija jāiejūtas. Katram īsts pārbaudījums bija  darboties vēsturisko personību situācijās. Lomu spēle palīdzēja izprast indivīda nozīmi vēstures laikmetā, jo katrs piedalījās īstenībai tuvinātās aktivitātēs Baltijas landesvēra 1. lazaretē Durbes pilī. Dalībnieki iekārtoja lazareti, pārsēja ievainotos, veica kara ārsta ieteiktos vingrinājumus, žurnāliste fotografēja, intervēja notikuma dalībniekus. Tapa vēsturiskais foto pie Durbes pils lauvām. Skolēniem situācijas izspēle nostiprināja priekšstatu par Durbes pili, kā nozīmīgu kultūrainavas objektu un laikmeta liecinieci, atdarinot vēsturisku fotogrāfiju. Noslēgumā dalībnieki varēja nogaršot atbilstoši vēsturiskajam laikmetam gatavotu pieticīgu maltīti, jo notikumu galvenā varone ārsta palīdze Lizija svinēja dzimšanas dienu.

   Skolēni ieguva jaunas zināšanas vēstures tematā “Valdībām Latvijā 1919. gadā” un nostiprināja izpratni par valstiskuma saglabāšanu 1919.gada notikumos. Izspēlēja jēdzienus landesvērs, lielinieki, boļševiki. Mācījās kritiski analizēt  dažādus vēstures avotu veidus. Skolēni apguva jaunas prasmes- savas darbības plānošanā, jaunradē - atbilstoši esošai situācijai, savstarpējā komunikācijā, lomu spēlē, pielietoja zināšanas un prasmes netradicionālās situācijās. Novērtēja dažādu artefaktu nozīmi gan vēstures izpētē, gan saglabāšanā.

   Skolēni atzina, ka piedalīšanās muzeja pedagoģiskajā programmā “Ceļojums laikā.1919.gads” viņiem ir jauna pieredze, kā interesantāk apgūt Latvijas vēstures mācību priekšmetu, padziļināti izprast sarežģītu Latvijas vēstures periodu.

 vēstures skolotāja Jolanta Ventlande

otrdiena, 2020. gada 22. septembris

"Pastaiga pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām Jūrmalā" 16.09.2020.
        Saulainajā un ļoti siltajā 16.septembra dienā 8.klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, gides Lindas rosināti, devās interesantā 7 km garā pastaigā pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības  vietām Jūrmalā no Pumpuru stacijas līdz Majoriem.

         Lasot  atmiņu un vēstuļu fragmentus pie Pēperkoku namiņa, kopīgi celtās Jaundubultu vasarnīcas mēģinājām iztēloties laiku, kad rakstnieki dzīvoja. Nebija mobilo telefonu, toties rakstīja vēstules un cik garš bija vēstules ceļš pie adresāta? Savukārt Raiņa priedes - dzejnieka iemīļotā atpūtas un iedvesmas vieta pie jūras daudziem no mums kļuva par vietu, kur pirmo reizi publiski norunājām savus izvēlētos Raiņa un Aspazijas dzejoļus. Pēc atspirdzinošās pastaigas gar pludmali satiekam tēlnieces O.Šilovas skulptūru “Aspaziju”, kas šeit “ieradās” 2020.gada 10.septembrī. Arī Aspazijai par godu norunājam savus izvēlētos dzejoļus. Saule un maigais atvasaras vējš droši vien bija arī  Raiņa un Aspaziju pastaigu pavadoņi, taču diez vai viņi varēja iedomāties, ka jūrmalas pludmalē norisināsies Eiropas sacensības volejbolā kā tas notiek šodien.

Tā nemanot mūsu pastaiga noslēdzās Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros. Tur aplūkojam gan dzejnieku istabas, kurās eksponētas autentiskās mēbeles, gan muzeja ekspozīciju “Tu un Es” gida vadībā. Te rakstītas Raiņa pēdējās lugas “Mīla stiprāka par nāvi”, “Rīgas ragana” un daudzi dzejoļi, bet Aspazija strādāja pie krājuma “Asteru laikā”. 
Vasarnīcas zālē mūsu uzmanību piesaistīja Ievas Muzikantes gleznu izstāde “Latvijas gadalaiki”: neparasts bija mākslinieces radošais risinājums – atveidot gadalaikus dažādo cilvēku saulesbriļļu spoguļstiklos.

       Paldies Raiņa un Aspazijas vasarnīcas Majoros gidei Lindai Grīnbergai par jauko un izzinošo pastaigu pa Raiņa un Aspazijas vietām un iespēju piknikot vasarnīcas dārzā!

skolotāja Daiga Elpere

 V.Maļikas un D.Elperes foto

trešdiena, 2020. gada 16. septembris

Olimpiāde vieglatlētikā 15-16.09.2020.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta olimpiāde vieglatlētikā U-12, U-14 un U-16 grupā

Tukumā, 15. – 16.09.2020.

U – 12 grupa 

U – 14 grupa


U – 16 grupa

Foto: A.Čamane
Vairāk attēlu, spiežot uz bildes
otrdiena, 2020. gada 1. septembris

piektdiena, 2020. gada 28. augusts

Norādījumi jaunajam mācību gadam 2020./2021.

 Cien. vecāki!


Ar 2020./2021.m.g. 1.septembri 1.-9.kl. skolēniem mācību process Tumes pamatskolā  tiek uzsākts klātienē, ievērojot higiēnas un distancēšanās normas (A modelis). Mācību sākums plkst.8.30.

 Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, skolēni dodas uz nozīmēto garderobi un klases telpu.

Starpbrīžos skolēni uzturas pie tā mācību kabineta, kur paredzēta mācību stunda. Mācību procesu pēc iespējas organizējam blokstundās (2 viena priekšmeta stundas pēc kārtas). Skolotājs organizē dinamiskās pauzes un atpūtu pēc nepieciešamības. Zvanu starp mācību stundām neizmantojam.

Skolā neierodas skolēni, ja:

 •       skolēnam vai kādam ģimenes loceklim noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
 •       ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
 •       paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Skolēni pēc slimības ierodas skolā ar ģimenes ārsta izziņu.

Starpbrīžu laikā skolēni ievēro distancēšanās nosacījumus.

Ēdināšana tiek organizēta divos starpbrīžos, ievērojot distancēšanās noteikumus, kā arī roku higiēnu pirms ēšanas:

 

Stundu laiki

Klases, kuras ēd pusdienas

1.

8.30 – 9.10

 

2.

9.20 – 10.00

 

3.

10.10 – 10.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl.

4.

11.10– 11.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

6.a, 6.b, 7.kl., 8.kl., 9.kl.

5.

12.10 – 12.50

 

6.

13.00 – 13.40

 

7.

13.50 – 14.30

 

8.

14.40 – 15.20

 

 Lai novērstu drūzmēšanos iestādē, ievērojot distancēšanos, vecāki pavada skolēnus līdz ieejai skolā, kur arī sagaida bērnus pēc stundām vai nodarbībām. Ja vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām nepieciešams satikt skolēnu mācību procesa norises laikā, to savlaicīgi jāsaskaņo ar skolēna klases audzinātāju, vai arī ar skolas administrāciju.  Skolēnu vecāki, kuri vēlas tikties ar kādu pedagogu, savlaicīgi iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku.

 Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, datumu un telefona numuru.

1.septembrī vecāki drīkst pavadīt  skolēnus līdz klašu telpai. Sākot ar 2.septembri skolēnus vecāki atved līdz ieejai skolā (izņēmums ir 1.klases skolēni – par kārtību informēs klases audzinātāja).

Vecākiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene, bērns-invalīds, vai bērns, kurš slimo ar celiakiju, jāraksta iesniegums skolas kancelejā par ēdināšanas atlaižu saņemšanu, pievienojot 3+ Ģimenes kartes kopiju, ārsta izziņu u.c. apliecinājumus.

Iekšējie noteikumi “Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu” skatāmi šeit.

Iepazīšanos ar tiem skolēni un vecāki apliecina ar parakstu!

BŪSIM ATBILDĪGI, IEVĒROJOT NOTEIKUMUS!

trešdiena, 2020. gada 26. augusts

Zinību diena - 1. septembris 2020. gadā

 


1.-9.klašu skolēni!

Pēc ienākšanas skolā dodamies uz savu klases telpu, nedrūzmējamies gaiteņos un bez vajadzības nepārvietojamies pa skolas telpām! 
Esam atbildīgi un ievērojam visus valstī noteiktos drošības noteikumus!

trešdiena, 2020. gada 19. augusts

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

 

Projekta līguma Nr. 2020-1-LV01-KA101-077199

Piešķirtais finansējums: 7863,00 EUR

 Projekta ilgums: 16 mēneši (01.08.2020.-30.11.2021.)

 Projekta mērķis ir:

-apgūt prasmes un iemaņas darbā ar iekļaujošās izglītības skolēniem, motivējot viņus kvalitatīvam un jēgpilnam mācību procesam un nodrošinot atbalstu mācību procesā, sekmējot sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites pilnveidi mācību procesā.

 Projekta aktivitāšu laikā dalībnieki:

-iepazīsies ar iespējām veicināt skolēna motivāciju un iespējām nodrošināt atbalstu skolēnam mācību procesā

- apgūs inovatīvus rīkus un resursus skolēnu intereses mācīties un motivācijas veicināšanai

-izvērtēs savu digitālo pratību un prasmes un apzināsies savu IKT prasmju potenciālu mācību procesā, motivējot visus skolēnus klasē iesaistīties mācību procesā.

 Lai apgūtu jaunas profesionālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas skolēnu motivācijas veicināšanai, projekta dalībnieki piedalīsies trīs strukturētos kursos.

 1. Kursi: Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai. Laiks: 2020.gada 21.-27.novembris. Vieta: Madride.

2. Kursi: Speciālā izglītība un iekļaujošā izglītība, Itālijas pieredze. Laiks: 2021.gada 7.-13.februāris. Vieta: Boloņa.

3. Kursi: Inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolām un pieaugušo izglītībai. Laiks: 2021.gada 23.-29.maijs. Vieta: Tenerife.

Pilnu projekta aprakstu, kā arī pieteikuma anketu vari atrast šeit.

pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

Aktualitātes karjeras izglītībā

Par aktuālo karjeras izvēlē
 Turpinās dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./2021.m.g. 
                                           - arī izvēlētās skolas mājas lapā
 • Jaunākie apraksti par profesijām, piemēram, kuģa vadītājs (kapteinis, stūrmanis), loģistikas vadītājs, rūpnieciskais farmaceits un citi resursi profesiju iepazīšanai:
  skatīt -  http://www.profesijupasaule.lv/
 • programmu piedāvājumi un uzņemšanas noteikumi Tukuma novada skolās - skatīt skolu mājas lapās: 

*Tukuma Raiņa ģimnāzija: skatīt-  https://tukumagimn.lv/reflektantiem/
              *Tukuma 2.vidusskola - skatīt - https://t2v.lv/518-visparejas-videjas-izglitibas-
*Zemgales vidusskolā - skatīt - https://www.zevid.lv/lvl/?page_id=7440

        Tu vari pieteikties attālinātajai individuālajai  karjeras konsultācijai Mykoob!

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere
sestdiena, 2020. gada 4. aprīlis

Drošība internetā 6-11 g.v. bērniem. Aitu dzīve

“Aitu dzīve” materiāli paredzēti 6 -11 gadus veciem bērniem, darbojoties kopā ar vecākiem vai pedagogiem. “Aitu dzīve” stāsta par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, tieši tāpat kā pie mums, strauji attīstās tehnoloģijas, kas ne vienmēr rada tikai pozitīvus efektus.
Materiālu kopas mērķis ir pilnveidot pirmsskolas bērnu un sākumskolas skolēnu izpratni un zināšanas par  interneta vidi, tās radītajiem riskiem, drošu uzvedību interneta vidē, kā arī mudinātu domāt par jēgpilnu un samērīgu tehnoloģiju lietošanu ikdienā. 
Materiālu kopā iekļautas 13 animācijas filmiņas, 13 darba lapas, 11 komiksi, 5 krāsojamās lapas. 
Var piedalīties konkursā "Izdomā aitām vārdus!" Idejas tiks gaidītas līdz 27.aprīlim! Interesantāko vārdu autoriem balvas no Drossinternets.lv.

trešdiena, 2020. gada 1. aprīlis

Ieteikumi karjeras veidošanai

Ieteikumi karjeras veidošanai attālināti
Ko darīt pēc 9.klases?

  
Ieskaties shēmā un noskaidro – kurš būs Tavas izglītības ceļš!
Turpini “izzināt sevi”:
Izmanto testus, 
lai izzinātu savas intereses, vajadzības un spējas:

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei 
Izpēti profesiju pats - nepilnas sešas minūtes garajā video pamācībā uzzināsi: kur un kā meklēt informāciju par profesiju, ko un kāpēc ir vērts uzzināt par profesiju, kur šo profesiju var apgūt.
“Profesiju pasaule” - http://www.profesijupasaule.lv/
Sazinies attālināti ar skolas pedagogu karjeras konsultantu
 Daigu Elperi –
*raksti, jautā Mykoob,
*gatavojies konsultācijai attālināti!
Lai izdodas!

otrdiena, 2020. gada 24. marts

Par skolēnu uzņemšanu 1. klasē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 2020. gada 17. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim vecāka iesniegumu bērna reģistrācijai 1. klasē lūdzam nosūtīt pa pastu uz adresi: Skolas iela 1c, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139 vai nosūtīt elektroniski uz Tumes pamatskolas e-pasta adresi: tumesskola@tukums.lv

sestdiena, 2020. gada 21. marts

Datorgrafikas konkurss "Radi rotājot"

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu datorgrafikas, datorapmācības un animācijas darbu konkursā “Radi rotājot!” Tumes pamatskola piedalījās ar 10 darbiem. Bija gan animācijas darbi, gan datorgrafikas darbi. Paldies 2.-4. klašu čaklajiem skolēniem, kuri vēl paguva februārī un martā izveidot šos darbus!

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Par mācību procesu no 23.03.2020.Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē 
un arī iespējamos riskus Latvijā, 
valstī izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību,
 šajā laikā tiek īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp 
no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti.

Par mācību procesa norisi Tumes pamatskolā un saziņu  ar skolu skatīt  informatīvajā vēstulē vecākiem elektroniskā žurnāla Mykoob sadaļā “vēstules”.
Centīsimies visi būt atbildīgi, savstarpēji iecietīgi un saprotoši, 
jo visiem mums šī ir jauna situācija, kurai meklējam labākos risinājumus.

Skolas vadība.