piektdiena, 2018. gada 30. novembris

Iepazīstam mākslas jomas profesijas.Profesijas animācijā. 29.11.2018.

 Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Tumes vidusskolas 2.-5. un 7. klases skolēni pasākumā “Iepazīstam mākslas jomas profesijas. Profesijas animācijā” 29.11.2018. 
sadarbībā ar biedrību "MULTENKULTEN":
1.daļā - lekcijā -iepazinās ar dažādām profesijām animācijā, guva priekšstatu par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis. Videostāstos interesanti bija iepazīt konkrētus profesiju pārstāvjus, vienlaicīgi sekojot filmas izveides procesam, kas skolēniem ļauj uztvert animācijas veidošanas kopskatu.
2.daļā- praktiskajā nodarbībā - skolēni redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētas animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek, praksē apgūstot scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus.Skolēnu veidotie animācijas darbi

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

D.Elperes foto

otrdiena, 2018. gada 13. novembris

Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris. 13.11.2018.

13.novembrī, Latvijas simtgades svētku nedēļas laikā, 7.,8.,9. klases skolēni devās uz Rīgu. Vispirms 7.,8.klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, bet 9.klases skolēni – Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Mākslas muzejā skolēni iepazinās ar muzeja ēku un praktiskajā nodarbībā izzināja kultūrvēsturisko mantojumu, Latvijas mākslas daudzveidību. Vēstures muzejā  gida pavadībā jaunieši izdzīvoja pēdējos 100 gadus Latvijā, uzzinot daudz jauna par Latvijas veidošanos, attīstību, aplūkojot dažādus vēstures avotus, priekšmetus. 
Pēc muzeja apmeklējuma skolēni devās uz Latvijas Nacionālo teātri, lai kopīgi piedzīvotu vēsturisko notikumu pirms 100 gadiem – Latvijas valsts proklamēšanu  izrādē “Tikšanās vieta – II pilsētas teātris”.
Atgriežoties mājās, skolēni patiesi bija gandarīti par pavadīto dienu Rīgā. Lielākā daļa 7.klases skolēnu atzina, ka mākslas muzeju apmeklē pirmo reizi. Skolēniem patika praktiskā nodarbība – būt par “mākslas darbu atradējiem un pazinējiem”, kā arī plašās un skaistās muzeja telpas. Daļai bija interesanti apskatīt īstu mākslas darbu tuvplānā, daļai ļoti patika salīdzināt mūsdienu mākslu ar senāku laiku darbiem. Savukārt devītklasnieki uzskata, ka nodarbībā “Latvijas gadsimts” skolēni spēj iegūt zināšanas, kas palīdzināmas vairākām Latvijas vēstures stundām skolā un tiešā veidā palīdz gatavoties vēstures eksāmenam. 
Jaunas emocijas, neparasta teātra izrāde – pirmās domas, kas radās pēc teātra izrādes noskatīšanās. Dažiem liels notikums šķita pats teātra apmeklējums, jo tas notika  pirmo reizi. Devītās klases skolēni atzina, ka īpašāku šo izrādi padarīja tas, ka uz skatuves notiekošais bija ne tikai jāvēro, bet arī jāklausās izsniegtajās austiņās. Tas bija vēl kas nepiedzīvots! Savu viedokli par redzēto skolēni pauda arī  Latvijas Televīzijas 1 Ziņu žurnālistiem. 
Jaunieši uzskata, ka “šāda izrāde ir interesanta, jo palīdz iztēloties, kā notikumi risinājās”, “varēja saprast, ka mazākā nejaušība  varēja izjaukt valsts nodibināšanu, “jutāmies lepni, ka Latvija ir nodibināta un esam aculiecinieki  pēc 100 gadiem”.
Projekta koordinatore Daiga Elpere

Valsts dibināšanas simulācija Nacionālajā teātrī

Latvijas Nacionālajā teātrī, vietā, kur 1918. gada 18. novembrī tika dibināta Latvijas valsts, tiek spēlēta izrāde “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris”. Iestudējums ir vēsturiskā Latvijas dzimšanas notikuma simulācija. Mūsu skolas 7., 8. un 9. klases skolēni skatījās šo izrādi un tika arī pamanīti.

pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

Sveiciens valsts svētkos 2018


Šis ir ļoti īpašs gads – mūsu Latvijai 100. dzimšanas diena, un mēs ļoti vēlamies, lai Jūs katrs lepojaties ar savu valsti, pilsētu, pagastu, skolu, ģimeni!
Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu. Latvijas valsts nav nejaušība, tās iegūšanā ir ieguldīts liels tautas darbs un mīlestība.

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L.Vāczemnieks)

Lai gaiši svētki katrā jūsu ģimenē, katrā sirdī!
Tumes vidusskolas kolektīvs

ceturtdiena, 2018. gada 8. novembris

Sasildām Latviju


Cimdiņu akcija
Sasildām Latviju

1.klases skolēnu un vecāku 
radošā darbnīca - 
cimdiņu darināšana
Latvijas simtgadēR.Važas un Z.Paševičas foto

pirmdiena, 2018. gada 5. novembris