sestdiena, 2023. gada 28. oktobris

MOT 3. un 4. nodarbība 2023.gada oktobrī


           4.nodarbībā "Dialogs" pilnveidojām komunikācijas prasmes.


 3.nodarbībā "Fokuss"  mācījāmies, trenējāmies saskatīt pozitīvo sevī, citos cilvēkos un situācijās.
D.Elperes un L.Āriņas foto

sestdiena, 2023. gada 21. oktobris

Mazie mūciņi Jaunpils pilī 17.10.2023.


Programmmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 
2023.gada 17.oktobrī 1.klase

iepazinās ar Jaunpils pili un apmeklēja "Mazo mūciņu skolu"

J.Puplakas foto

     Gatavojoties pasākumam, skolēni lasīja teiku par Jaunpils pili un domāja, kāda izskatījās Jaunpils pils senatnē. Tā tapa pils skolēnu zīmējumos. Ierodoties pilī, no ārpuses tā tika uzmanīgi vērota, cik augsts ir tornis, kāpēc tas ir apaļš, salīdzināti logi, durvis, izpētīts pagalms.
       "Mazo mūciņu" nodarbības laikā skolēni ietērpās viduslaiku mūciņu tērpos un muzeja gida vadībā izspēlēja viduslaiku skolas notikumus. Daudz sarunu raisījās par tērpu, vai tāds būtu pieņemams mūsdienu skolēnam. Tika salīdzināti tā laika un mūsdienu skolas pieklājības likumi.
        Pēc pasākuma skolēni raksturoja Jaunpils pils arhitektūru un mācījās saprast, kāpēc ir svarīgi saglabāt šādas celtnes un kāpēc to sauc par "kultūrvēsturisko mantojumu". Protams, neizpalika arī emocijas, iespaidi par piedzīvoto, jauniegūtās zināšanas. Kopīgais piedzīvojums lieliski stiprināja klases kolektīvu.

Skolotāja Jolanta Puplaka

Rīgas motormuzejā un Atlecošā bumbiņa 10.10.2023.Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros
2023.gada 10.oktobrī 4.un 5.klašu skolēni iepazina
 Rīgas Motormuzeju un čakli darbojās nodarbībā "Atlecošā bumbiņa"

A.Zaķes foto

Tukuma novada skolu Rudens kross 10.09.2023.M.Bogdanova foto

 Sporta skolotājs Maksims Bogdanovs

ceturtdiena, 2023. gada 19. oktobris

Ceļojums laikā. 1919.gads. 09.10.2023.

 

            Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros
2023.gada 9.oktobrī 8.un 9.klašu skolēni piedzīvoja notikumus Durbes pilī
pirms vairāk nekā 100 gadiem

Ceļojums laikā. 1919.gads 
 
   Gatavojoties  pasākumam, skolēni izvēlējās piedāvātās vēsturiskās personības un mēģināja iztēloties šo cilvēku dzīves stāstu un, uzvelkot tā laika apģērbus, piedzīvojums varēja sākties.
   Izmantojot Tukuma Durbes pils lazaretes piemēru, skolēni caur personīgo pieredzi un dalību lomu spēlē iepazīst 1919.gada sarežģīto vēsturisko situāciju Latvijā. Skolēni apskata izstādi "Par Dzimteni un Latviju. 1918.-1920.", kas veltīta landesvēra lomai Latvijas Neatkarības karā, pēta vēstures avotus. Skolēni iejūtas vēsturisku personību situācijās, piedaloties īstenībai  tuvinātās aktivitātēs, Baltijas landesvēra 1.lazaretē Durbes pilī.
   Vadoties no programmas metodiskajiem ieteikumiem, pēc  nodarbības jaunieši rakstīja vēstules kādam no personāžiem, pārdomu darbu "Cilvēki izvēles situācijās" un asociāciju zīmēšanu un komentēšanu - 10 priekšmeti, ar ko saistās piedzīvotais notikums.

Skolotāja Daiga Elpere

G.Vīnakmenes foto


otrdiena, 2023. gada 10. oktobris

KiVa antibulinga programma

 2023./2024. mācību gadā Latvija pievienojas KiVa saimei, apņemoties ieviest Turku Universitātē
(Somija) izstrādāto KiVa programmu, kas ir pētījumos un pierādījumos balstīta un starptautiski atzīta metodika bulinga izplatības mazināšanai skolu vidē. Šogad par KiVa skolām kļūst 60 Latvijas vispārējās izglītības iestādes (no 1. līdz 9. klasei), tajā skaitā arī Tumes pamatskola.

Bulings (bulings latviešu valodā tiek saukts arī par ņirgāšanos vai pāridarīšanu) ir apzināti un atkārtoti pāridarījumi situācijās, kur viena vai vairākas citas personas pauž fizisku, mutvārdu vai sociālu agresiju pret kādu skolēnu. Bulingu raksturo  apzināta un atkārtota rīcība. Bulings var izpausties arī internetā. Bērni, kuri cieš no bulinga, biežāk pieredz dažādas veselības problēmas, piemēram, nespecifiskas vēdera un galvassāpes, depresīvus traucējumus, ēšanas traucējumus un panikas lēkmes. Bērni, kas cietuši no bulinga, biežāk noslēdzas un izolējas no apkārtējiem, sliktāk iekļaujas skolas vidē, un ir novērota lielāka varbūtība uzvedības problēmām, piemēram, bieža iesaistīšanās kautiņos, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un neattaisnota stundu kavēšana.

KiVa programmas veiksmes atslēga balstās uz sadarbību starp vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Metodika paredz strādāt ar skolēniem no 1. līdz 9.klasei, taču īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnes par bulingu veidošanai 1., 4. un 7. klasē, kur ar grupu diskusiju, video, vizualizācijas vingrinājumu un mācību uzdevumu palīdzību tiek skaidrota cieņpilnu savstarpējo attiecību nozīme. Programma palīdzēs  bērniem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pretotos vardarbībai, kā arī veidotu stipru pamatu tādām vērtībām kā empātija, sapratne un līdzjūtība. Skolas KiVa komandas pedagogi ir apguvuši KiVa metodes, lai, vienlaikus strādājot gan ar pāridarītāju, gan ar cietušo bērnu, risinātu situācijas un nepieļautu to atkārtošanos. 

3. oktobrī Tumes pamatskolā notika KiVa programmas atklāšanas pasākums. Katrs skolēns ar savu plaukstu apstiprināja apņemšanos par 365 dienām bez pāri darījumiem. Kopā mums izdosies!

Direktores vietniece Anita Kokaine

Fotoalbums. O. Laugaļa foto.


ceturtdiena, 2023. gada 5. oktobris

Latvijas skolēnu IT eksāmens 18.-20.10.2023.


Piedaloties IT eksāmenā, Tu varēsi pārbaudīt un attīstīt savas zināšanas digitālajā pasaulē. Tas ir lielisks veids, kā novērtēt savu pašreizējo līmeni un redzēt, kā to nākotnē vari audzēt. Tāpat Tev būs iespēja laimēt vērtīgas balvas.

Kas var piedalīties eksāmenā?

Ikviens Latvijas skolēns (sākot no 5. klases) tiešsaistes testā varēs pārbaudīt savas IT prasmes un gūt neatsveramu pieredzi!

Jo vairāk uzdevumus izpildīsi un uz vairākiem jautājumiem atbildēsi pareizi, jo vairāk punktus saņemsi! Papildus IT eksāmenam dalībnieki ir aicināti piedalīties Programmēšanas izaicinājumā - pievienojies Discord kopienai, iepazīsties ar uzdevumu un saņem papildus punktus par radošākā mājasdarba iesniegšanu - tādā veidā palielinot savu iespēju tikt pie vērtīgām balvām.
Uzdevumu līmeņi būs sadalīti 3 grupās:

5.-7. klase;
8.-9. klase;
10.-12. klase un profesionālo skolu audzēkņi

Reģistrēšanās un plašāka informācija: https://www.iteksamens.lv/

trešdiena, 2023. gada 4. oktobris

Miķeļu nedēļa pirmsskolā, 2023.g.

 

Miķeļu nedēļa Tumes pamatskolas pirmsskolas grupās

I.Strazdiņas, G.Dudko, A.Bērzmārtiņas foto

Pēdējo septembra nedēļu pirmsskolas grupiņu bērni pavadīja Miķeļdienas aktivitātēs ar mērķi iepazīstināt bērnus ar latviešu gadskārtu svētku svinēšanu. Visas nedēļas garumā bērni, atbilstoši savam vecumam, gan telpās, gan iestādes teritorijā pētīja dažādas rudens pazīmes. Viņi noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē par ražas svētkiem. Noskaidroja, kādi darāmie darbi ir jādara tieši Miķeļos. Bērni iepazina no mājām atnesto rudens ražu, pētīja, degustēja, klasificēja. Mācījās izdomāt un minēt aprakstošās mīklas. Miķeļdienas pasākumam arī inscenēja pasaku ludziņu "Zem sēnītes", mācījās latviešu tautas rotaļas un dziesmas par rudeni.

Svētku nedēļas ietvaros  bērnudārza teritorijā tapa 5-6 gadīgo bērnu grupas kopdarbs ''Rudens Mandalas", ar kurām startēsim arī bērnu žurnāla "Pūcīte"-"Pūcītes olimpiādē". Paldies bērnu vecākiem par materiālu sagādi mandalu gatavošanai.

                                                                                                                                                                      Pirmsskolas skolotāja Guna Dudko

 


pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Pirmajā posmā notika trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.

Arī Tumes pamatskolas 3 aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki devās klātienes mācībās Jelgavā. Nākamais posms -  projekta izstrāde. Bijām gandarīti, saņemot ziņu, ka Tumes skolas iesniegtais projekts ir apstiprināts.

Trešais posms - projekta īstenošana no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

19. un 20. septembrī pienāca laiks realizēt projektā ieplānoto aktivitāti - divu dienu nometni kempingā "Melnsils” Tās  mērķis bija -  veicināt pašpārvaldes  dalībnieku saliedēšanu, mācīties sadarboties grupā, analizēt iepriekšējā mācību gadā paveikto un saplānot parlamenta darbības plānu jaunajam mācību gadam, aktīvi un dabai draudzīgi pavadīt brīvo laiku.

Plānotais izdevās. Lūk, dažas atziņas: “Labi pavadījām laiku kopā ar pārējiem gan plānojot darbu, gan izklaidējoties”, “Pavadot dienu kopā ar parlamenta biedriem vēl vairāk saliedējāmies un attīstījām komandas darba un komunikācijas spējas. Tas bija tā vērts!”, “Mans ieguvums bija labi pavadīts laiks ar draugiem,  ir izplānots darbiņš. Un, protams, bija pārgājiens gar jūru un pa mežu, supošana un citas sportiskās aktivitātes - bija vērts braukt!”, “Es ieguvu foršas atmiņas un redzēju, un piedalījos, parlamenta pasākumu plānošanā “, “Paldies par iespēju piedalīties projektā!”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jauniešus atbalstīja un viņu domas apkopoja Anita Kokaine

A.Kokaines, L.Salenieces, M.Pavlovičas, A.Saveļjeva, A Salenieka foto

svētdiena, 2023. gada 1. oktobris

Miķeļdienas tirdziņš 29. 09.2023. Foto.

Fotoalbums
Miķeļdienas tirdziņš šogad notika jaunajā brīvdabas (āra) klasē, kuru iekārtoja mūsu mazpulcēni, nosaucot to par Dabas sētu. 

Lai šī vieta gūst vēl daudz un dažādu pielietojumu!