otrdiena, 2016. gada 20. decembris

Ziemassvētku koncerts 2016. Foto.

Ziemassvētku koncertā dziedāja 5. - 11. klašu koris, 1. - 4. klašu ansamblis, dejoja "Rikšiņš", kokli spēlēja I.Muceniece un N.Vasermane, solo dziedāja M.Pētersone, K.Laugale, L.Laugale, tika sveikti skolēni, kas labi mācījušies, kā arī saņēmuši 1. semestrī kādu desmitnieku. 
Pasākumu vadīja V.Peipāne, A.Birkmane un R.Žoluds.

piektdiena, 2016. gada 9. decembris

Bebr[a]s konkurss. Rezultāti.

 
Paldies visiem, kas piedalījās informātikas konkursā Bebr[a]s 
21. un 22. novembrī!

Uzdevumu pareizās atbildes:
5.-6.klašu grupa
7.-8.klašu grupa
9.-10.klašu grupa
11.-12.klašu grupa


Rezultāti (punkti no 105 max iespējamiem)
5. klase
 1. Nata Linde 46,25
 2. Daniela Liepiņa 42,5
 3. Alise Andersone 41,25
6. klase
 1. Līva Rulle 65 (1. vieta skolā)
 2. Roberts Viesturs Sprūģis 45
 3. Agija Mikute 40
7. klase
 1. Daniels Kārkliņš 61,25 (2. vieta skolā)
 2. Madars Čuhnovs 47,5
 3. Aleksis Dzērve 43,75
8. klase
 1. Iveta Majevska 55
 2. Rebeka Līcīte 40
 3. Ieva Bērzmārtiņa 38,75
9.a klase
 1. Alise Birkmane 60 (3. vieta skolā)
 2. Krišs Vasermans 47,5
 3. Kitija Pone 46,25
9.b klase
 1. Kristers Buza 37,5
 2. Sabīne Gorodcova 32,5
 3. Gundars Ādminis 31,25
10. klase
 1. Santis Lipe 33,75
 2. SAndijs Spruģis 33,75
 3. Rolands Putriņš 32,5
11. klase
 1. Inese Liepiņa 35
 2. Raivis Bonfelds 28,75
 3. Liene Vadapale 23,75
12. klase
 1. Lauris Kviesis 53,75
 2. Madara Brandava 40
 3. Santa Pone 32,25
Paldies par centību! Pēc gada gūsim vēl labākus rezultātus!

ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Fotoalbums. Ierindas skate, literāri-muzikāla kompozīcija.

16. novembra svētku pasākumi Tumes Kultūras namā

 • Literāri – muzikāla kompozīcija “Es gribu uzzīmēt Latviju”. (1.-4.kl. vokālais ansamblis, 5.-12.klašu koris, 11.klases skolēni).
 • Ierindas skate


piektdiena, 2016. gada 4. novembris

Fotoalbums. Konkurss "Piedalies un dalies"

Konkurss notika Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā 2016. gada 1.novembrī. Piedalījās 11.klases skolēni. Balvā ieguva Dāvanu karti no Valguma Baskāju takas. Tika pārbaudītas zināšanas par bīstamajiem atkritumiem mūsu ikdienā un to likvidāciju. Gatavojoties konkursam, skolēni apmeklēja BAO Tumes pagastā, iepazinās ar skolas apkopējas rīcībā esošajiem tīrāmajiem līdzekļiem, skolas medmāsa pastāstīja par šļirču un medikamentu likvidāciju.

pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Foto. Skolas 95 gadu salidojuma koncerts


Video. Svētku stunda: Tumes skolai 95 gadi.

Svinīgajā mācību stundā, kas veltīta Tumes skolas 95 dzimšanas dienai, novadpētniecības interešu izglītības pulciņa dalībnieces iepazīstina Tumes vidusskolas skolēnus ar Tumes skolas svarīgākajiem notikumiem. Dzied Tumes vidusskolas 5.-12. klašu koris (vadītāja S.Šteinberga), dejo "Rikšiņš" (vadītāja I.Buka). Tiek arī apsveikti fotokonkursa uzvarētāji.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris


Efektīva komunikācija ietver aktīvu klausīšanos jūsu bērnā un sapratni par to, ko viņš vēlas pateikt. Palīdziet viņam saprast arī savu viedokli....

Vecāku diena
trešdien, 26.oktobrī
14.00 - tikšanās ar klases audzinātāju, skolas vadību
15.00 - 18.00 - tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu (logopēds, speciālais pedagogs)
18.00 - skolas padomes sēdetrešdiena, 2016. gada 12. oktobris

Profesiju diena

"Karjeras nedēļa 2016" 
Profesiju diena "Kad izaugšu liels" 
8.klases komanda iepazīstina sešgadīgos bērnus ar profesiju daudzveidību un izspēlē dažādus uzdevumus

svētdiena, 2016. gada 2. oktobris

Tumes skolai 95Tiekamies Tumes skolas salidojumā sestdien, 22.oktobrī.
Dienas kārtība:

16:30 - reģistrācija Tumes vidusskolā
18:00 - svinīgais pasākums Tumes Kultūras namā
19:30 - atgriešanās skolā
21:00 - balle Tumes vidusskolā
Dalības maksa 5 EUR


trešdiena, 2016. gada 21. septembris

Tumes skola svētku zīmē

Aicinām piedalīties
skolēnus, skolotājus un darbiniekus
 projektā
„Tumes skola svētku zīmē”


1.aktivitāte”Mantojums”
*Aktivitātē aicināts iesaistīties ikviens bijušais un esošais skolēns, absolvents, skolotājs, pulciņa vadītājs, absolvents, vecāki, kurš apraksta kādu atmiņā palikušu vai kādā fotogrāfijā iemūžinātu spilgtu notikumu, piedzīvojumu vai pārdzīvojumu skolas laikā .
*Ieskaties savas ģimenes, dzimtas vēsturē un, iespējams, atradīsi savējos, kas kādreiz mācījušies Tumes skolā – ir ģimenes, kuru bērni trīs un pat četrās paaudzēs pamatizglītību ieguvuši Tumes skolā. Ja vēlies šo stāstu atstāt skolas vēsturē, uzraksti!

2.aktivitāte „MANS skolas laiks, MANA skolas laika sajūta ...”
*Skolēniem tiek piedāvāta iespēja dzejoļos, esejās, stāstos, intervijās izteikt pārdomas par skolas laiku gan nopietni, gan ar humora pieskaņu.(A4 ). Radošie darbi var būt ar autora ilustrācijām, foto (jāapraksta attēlā redzamais – kas, kur, kad, kāpēc).
*Var veidot savu „vēstījumu, vēlējumu, ziņu” skolai dzimšanas dienā

3.aktivitāte „3.oktobris – pēc 95 gadiem”
Skolas mācības sāktas Tumes pamatskolā 1921.gada 3.oktobrī, pirmdienā. Jau pirmā dienā pieteicās un bija ieradušies 30 skolēni… Tā skolas pirmais pārzinis Teodors Lagzdiņš rakstīja Tumes pamatskolas hronikā 1921.gadā.
Foto akcija notiek 2016.gada 3.oktobrī –
notikumi, cilvēki, skolas vide, viss, kas raksturo Tumes skolu no agra rīta līdz vakaram

Projekta aktivitātēs var piedalīties:
o     Individuāli
o     Interešu/domubiedru grupas
o     Klašu kolektīvi
Darbu noformējums un iesniegšana:
o         1.un 2.aktivitātes darbus noformējam uz A4 lapas, iesniegšanas      termiņš – 10.oktobris, direktora vietniecei D.Elperei , 101.kabinets
o   3.aktivitātes – fotogrāfijas var iesniegt elektroniski līdz 7.oktobrim
elektroniski – konkursi@tumesvsk.lv

Radošie darbi un fotogrāfijas būs nozīmīgs papildinājums skolas vēstures izpētē,
vispirms tie tiks izvietoti  Tumes skolas 95.dzimšanas dienas svinību izstādē
2016.gada oktobrī, pēc tam – pieejami skolas vēstures muzejā

Gatavosimies mūsu skolas dzimšanas dienai visi kopā!

piektdiena, 2016. gada 16. septembris

Parlamenta ziņas
16.09.2016.

Saskaņā ar skolas parlamenta nolikumu, katra mācību gada sākumā notiek Parlamenta prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas.

Trešdien, 21.septembrī - pretendentu izvirzīšana (skolas mazajā zālītē, piedalās visi 5.-12.klašu skolēni) un rezultātu paziņošana (balsu skaitīšanas komisija).

No 22.-26.09. izvirzītie pretendenti sagatavo darbības programmu.

 Pirmdien, 26.septembrī  - pretendentu noklausīšanās un amatpersonu vēlēšanas (balso parlamentārieši).

sestdiena, 2016. gada 27. augusts

1.septembris 2016. gadā

1. septembra plānojums 8.30 - tikšanās klasēs 9.00 - svinīgā līnija skolas basketbola laukumā. Lūgums ģērbties atbilstoši laika apstākļiem! 9.50 - 10.30 - klases stunda līdz 12.00 - aktivitātes klasē

piektdiena, 2016. gada 26. augusts

Lepojamies

Mazo vidusskolu grupā esam 1. vietā mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos vidusskolas posmā (10. - 12. klase). Tā turpināt arī šajā mācību gadā!

trešdiena, 2016. gada 24. augusts

Informācija vecākiem no Uzdevumi.lv

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī - vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!


pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

Mācību gada pēdējā diena

Vairāk bildes
Pēdējā skolas diena - izcili vasarīga, tika aizvadīta sportiskās aktivitātēs, kuras organizēja 11. klase. Pēc tam tika saņemtas liecības, kā arī atzinības raksti gan par izcilām sekmēm mācību priekšmetos, gan par pastāvīgu centību mācību darbā.
Saulainu, priecīgu vasaru un uz tikšanos nākošajā mācību gadā!

ceturtdiena, 2016. gada 19. maijs

Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi

Paldies visiem

Tukuma, Engures un Jaunpils 

novadu, Zemgales reģiona  un 

valsts olimpiāžu laureātiem, 

dalībniekiem un pedagogiem!

Dalībnieks
Klase
Mācību priekšmets
Iegūtā vieta
Pedagogs
Maija Laugale
12.
bioloģija
1.
Gita Vīnakmene
Maija Laugale
12.
latv. val. un lit.
2.
Līga Lauziniece
Maija Laugale
12.
fizika
atzinība
Aivars Jurševskis
Maija Laugale
12.
angļu valoda

Aiva Leitāne
Maija Laugale
12.
42. latv.val. un lit. valsts olimp.

Līga Lauziniece
Linda Lazdiņa
12.
filozofija

Daiga Elpere
Vika Viktorija Jermakova
12.
krievu valoda
1.
Elita Kaminska
Vika Viktorija Jermakova
12.
21.krievu val.valsts olimp.

Elita Kaminska
Anete Līva Vasermane
12.
angļu valoda
atzinība
Aiva Leitāne
Kate Annija Auziņa
11.
filozofija
3.
Daiga Elpere
Kate Annija Auziņa
11.
2.valsts filozofijas olimp.
2.
Daiga Elpere
Samanta Houpa Ļaskovska
11.
SZPD
atzinība
Ilze Strautmane
Lauris Kviesis
11.
angļu valoda

Aiva Leitāne
Lauris Kviesis
11.
Zemgales reģ. angļu val. olimp.

Aiva Leitāne
Maksims Bogdanovs
11.
fizika

Aivars Jurševskis
Santa Pone
11.
bioloģija

Gita Vīnakmene
Madara Brandava
11.
SZPD
1.
Daiga Elpere
Santa Pone
Madara Brandava
11.
Zemgales reģiona SZPD
2.
Daiga Elpere
Santa Pone
Madara Brandava
11.
Valsts  SZPD

Daiga Elpere
Santa Pone
Linda Muceniece
10.
bioloģija
atzinība
Gita Vīnakmene
Linda Muceniece
10.
fizika
atzinība
Aivars Jurševskis
Liene Trēde
10.
vizuālā māksla

Agnija Antule
Aiva Līdaka
9.
bioloģija
3.
Gita Vīnakmene
Aiva Līdaka
9.
fizika

Aivars Jurševskis
Aiva Līdaka
9.
ķīmija
3.
Gita Vīnakmene
Aiva Līdaka
9.
vizuālā māksla
atzinība
Agnija Antule
Elza Anastasija Vasermane
9.
vēsture

Jolanta Ventlande
Elza Anastasija Vasermane
9.
fizika

Aivars Jurševskis
Elza Anastasija Vasermane
9.
angļu valoda

Aiva Leitāne
Annija Ūdre
9.
latv. val. un lit.
atzinība
Diāna Auziņa
Katrīna Stikute
9.
mūzika
2.
Sanita Apine
Katrīna Stikute
9.
reģiona mūzikas olimp.

Sanita Apine
Endija Krīgerte
9.
mūzika
atzinība
Sanita Apine
Linards Lazdiņš
9.
angļu valoda

Aiva Leitāne
Sandijs Jānis Spruģis
9.
angļu valoda

Aiva Leitāne
Alise Birkmane
8. a
latv. val. un lit.

Līga Lauziniece
Alise Birkmane
8. a
matemātika

Inga Kokina
Alise Birkmane
8. a
vizuālā māksla

Agnija Antule
Alise Birkmane
8. a
mājturība un tehn.

Agnija Antule
Alise Birkmane
8. a
ģeogrāfija

Ilze Strautmane
Lelde Laugale
8. a
bioloģija
2.
Gita Vīnakmene
Lelde Laugale
8. a
latv. val. un lit.

Līga Lauziniece
Lelde Laugale
8. a
matemātika

Inga Kokina
Lelde Laugale
8. a
angļu valoda

Aiva Leitāne
Kitija Pone
8. a
mājturība un tehn.

Agnija Antule
Alise Birkmane
8. a
8. a
8. a
sociālās zinības
3.
Anita Kokaine
Lelde Laugale
Kitija Pone
Krišs Aleksandrs Vasermans
8. a
angļu valoda

Aiva Leitāne
Roberts Roķis
8. a
vizuālā māksla

Agnija Antule
Roberts Roķis
8. a
mājturība un tehn.

Oskars Laugalis
Alise Birkmane
8. a
fizika
atzinība
Aivars Jurševskis
Krišs Aleksandrs Vasermans
8. a
Aiva Līdaka
9.
Elza Anastasija Vasermane
9.
Gundars Ādminis
8. b
mājturība un tehn.
atzinība
Oskars Laugalis
Adrija Pukate
7.
matemātika

Inga Kokina
Vikija Peipāne
7.
argumentācijas prasmju konkurss
3.
Daiga Elpere
Adrija Pukate
7.
vizuālā māksla

Agnija Antule
Adrija Pukate
7.
argumentācijas prasmju konkurss

Daiga Elpere
Jēkabs Murāns
7.
ģeogrāfija

Ilze Strautmane
Jēkabs Murāns
7.
argumentācijas prasmju konkurss

Daiga Elpere
Ieva Bērzmārtiņa
7.
argumentācijas prasmju konkurss

Daiga Elpere
Alise Bitere
7.
informātika

Oskars Laugalis
Sandra Kadiķe
6.
matemātika
1.
Inese Miķelsone
Betija Benjamiņa
6.
vizuālā māksla

Agnija Antule
Una Birkmane
5.
matemātika

Inga Kokina
Annija Mālkalne
5.
vizuālā māksla

Agnija Antule
Betija Benjamiņa
6.
angļu valodas konkurss

Dzintra Driķe
Sandra Kadiķe
6.
Daiga Kroņkalne
6.
Elīza Dūša
4.vizuālā māksla
 3.
Anda Zaķe
Elīza Dūša
4.
latviešu valoda

Anda Zaķe
Renards Ūdris
4.matemātika
Anda Zaķe
Renards Ūdris
4.
sākumsk.pētniec. darbi

Anda Zaķe
Alise Andersone
4.
glītrakstīšanas konkurss
2.
Anda Zaķe
Valters Brizga
3.
matemātika

Danusija Miltiņa
Nora Nameda Vasermane
3.
latviešu valoda

Danusija Miltiņa
Nora Nameda Vasermane
3.
glītrakstīšanas konkurss

Danusija Miltiņa
Evelīna Putāne
2.
2.kl. kombinētā

Renāte Važa
Kristiāns Lormanis
2.
glītrakstīšanas konkurss

Renāte Važa
Ance Ventlande
1.
1.kl. kombinētā

Solveiga Imbovica
Freija Pugačova
1.
vizuālā māksla

Solveiga Imbovica
Dinija Laura Liepiņa
1.
1.kl. kombinētā

Solveiga Imbovica
Annija Pētersone
1.
glītrakstīšanas konkurss

Anda Zaķe
Zane Āboliņa
1.
glītrakstīšanas konkurss

Solveiga Imbovica