trešdiena, 2023. gada 4. oktobris

Pirmsskola

 

Miķeļu nedēļa Tumes pamatskolas pirmsskolas grupās


Pēdējo septembra nedēļu pirmsskolas grupiņu bērni pavadīja Miķeļdienas aktivitātēs ar mērķi iepazīstināt bērnus ar latviešu gadskārtu svētku svinēšanu. Visas nedēļas garumā bērni, atbilstoši savam vecumam, gan telpās, gan iestādes teritorijā pētīja dažādas rudens pazīmes. Viņi noskaidroja, kāpēc Miķeļus dēvē par ražas svētkiem. Noskaidroja, kādi darāmie darbi ir jādara tieši Miķeļos.  Bērni iepazina no mājām atnesto rudens ražu, pētīja, degustēja, klasificēja. Mācījās izdomāt un minēt aprakstošās mīklas. Miķeļdienas pasākumam arī inscenēja pasaku ludziņu "Zem sēnītes", mācījās latviešu tautas rotaļas un dziesmas par rudeni.

Svētku nedēļas ietvaros  bērnudārza teritorijā tapa 5-6 gadīgo bērnu grupas kopdarbs ''Rudens Mandalas", ar kurām startēsim arī bērnu žurnāla "Pūcīte"-"Pūcītes olimpiādē". Paldies bērnu vecākiem, par materiālu sagādi mandalu gatavošanai.

                                                                                                                                                                      Pirmsskolas skolotāja Guna Dudko

I.Strazdiņas, G.Dudko, A.Bērzmžrtiņas foto

 


pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris


Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Pirmajā posmā notika trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.

Arī Tumes pamatskolas 3 aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki devās klātienes mācībās Jelgavā. Nākamais posms -  projekta izstrāde. Bijām gandarīti, saņemot ziņu, ka Tumes skolas iesniegtais projekts ir apstiprināts.

Trešais posms - projekta īstenošana no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

19. un 20. septembrī pienāca laiks realizēt projektā ieplānoto aktivitāti - divu dienu nometni kempingā "Melnsils” Tās  mērķis bija -  veicināt pašpārvaldes  dalībnieku saliedēšanu, mācīties sadarboties grupā, analizēt iepriekšējā mācību gadā paveikto un saplānot parlamenta darbības plānu jaunajam mācību gadam, aktīvi un dabai draudzīgi pavadīt brīvo laiku.

Plānotais izdevās. Lūk, dažas atziņas: “Labi pavadījām laiku kopā ar pārējiem gan plānojot darbu, gan izklaidējoties”, “Pavadot dienu kopā ar parlamenta biedriem vēl vairāk saliedējāmies un attīstījām komandas darba un komunikācijas spējas. Tas bija tā vērts!”, “Mans ieguvums bija labi pavadīts laiks ar draugiem,  ir izplānots darbiņš. Un, protams, bija pārgājiens gar jūru un pa mežu, supošana un citas sportiskās aktivitātes - bija vērts braukt!”, “Es ieguvu foršas atmiņas un redzēju, un piedalījos, parlamenta pasākumu plānošanā “, “Paldies par iespēju piedalīties projektā!”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jauniešus atbalstīja un viņu domas apkopoja Anita Kokaine

A.Kokaines, L.Salenieces, M.Pavlovičas, A.Saveļjeva, A Salenieka foto

svētdiena, 2023. gada 1. oktobris

Miķeļdienas tirdziņš 29. 09.2023. Foto.

Fotoalbums
Miķeļdienas tirdziņš šogad notika jaunajā brīvdabas (āra) klasē, kuru iekārtoja mūsu mazpulcēni, nosaucot to par Dabas sētu. 

Lai šī vieta gūst vēl daudz un dažādu pielietojumu!

pirmdiena, 2023. gada 25. septembris

10 profesijas, kas būs pieprasītas pēc 10 gadiem

Balstoties uz globālajām tendencēm,
Pasaules ekonomikas foruma eksperti 2022.gadā izveidojuši
specialitāšu sarakstu, pēc kuriem varētu būt vislielākais pieprasījums 2030.gadā
lasi šeit:
https://www.tvnet.lv/7456553/10-profesijas-kas-bus-pieprasitakas-2030-gada

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere


Karjeras nedēļa 2023

 Karjeras nedēļā 2023 aicinās jauniešus iepazīt un pilnveidot dažādas prasmes

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.

Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, un Latvijā to koordinē VIAA.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnē sadaļā “Karjeras nedēļa”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

"Izlūku gaitās" 21.09.2023. dodas 6.,7.klašu skolēni

                                                                Izlūku gaitās
interaktīvi izglītojošā veidā - piedzīvojumu spēlē 6. un 7.klašu skolēni guva ieskatu latviešu strēlnieku gaitās un cīņās Ķemeru purvos, īpaši izzinot latviešu strēlnieku - izlūku darbību.

Piedzīvojumu spēles laikā, skolēnu atgriezās 100 gadus senā pagātnē, kur pāri purvu klajumiem atblāzmoja kauju ugunis. Spēles noteikumi paredzēja tādus apstākļus, kādos dzīvoja un cīnījās strēlnieki. Tikai paši drosmīgākie un veiklākie spēja izkļūt no vācu gūsta...
Dalībnieki iepazinās ar latviešu strēlnieku bataljonu izveidi, politisko un ekonomisko situāciju bataljonu veidošanas brīdī. Visas spēles gaitā iegūtās prasmes tika pielietotas, dodoties izlūkgājienā, tai skaitā karšu zīmēšana, novērošana un sakaru nodibināšana, lēmumu pieņemšana un sadarbība to īstenošanā. 

Sirsnīgs paldies programmas vadītājam Mārim Ribickim!

skolotāja Daiga Elpere

Foto - I.Miķelsone, M.Bogdanovs

ceturtdiena, 2023. gada 14. septembris

MOT motivācijas programma 7.,8.klašu skolēniem


MOT ir iedvesmojoša motivācijas programma
 mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem.
MOT no norvēģu valodas nozīmē drosme.
Programma ir balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina:

Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam.
Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtās vientuļi un atstumti.
Drosmi pateikt "nē" jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu "jā" kaut kam lielākam un svarīgākm. 
Programmas mērķis: stipra jaunatne, kas izdara apzinātas izvēles un tic savām spējām.

Fotokolāžā epizodes no pirmās nodarbības "par drosmi"


MOT treneres Lienīte Āriņa un Daiga Elpere

 D.Elperes foto

piektdiena, 2023. gada 8. septembris

632. Tumes mazpulks, Sapņi piepildās

Sapņi piepildās!


Pavasarī 632. Tumes mazpulka komanda piedalījās organizācijas Latvijas Mazpulki rīkotajā “Projektu naktī”, kurā izstrādāja ideju āra klases iekārtošanai bijušajā skolas malkas novietnē (kā arī ieguva naudas balvu 100 eiro!). Teritorijas tīrīšana bija smags un laikietilpīgs (un ļoti putekļains) darbs, taču mazpulcēni un viņu vecāki ar apbrīnojamu degsmi un azartu strādāja vairākas dienas. Lielie mazpulcēni tikmēr rakstīja Jauniešu iniciatīvas projektu konkursa pieteikumu, lai iegūtu finansējumu ideju realizācijai.

Kā mums gāja?

19.04.2023. “Dabas sētas” teritorijas sakopšanas talka (piedalījās 1.-4. klases 632. Tumes mazpulka mazpulcēni);

27.04.2023. Teritorijas plānošana (Elīza, Zane);

19.05.2023. Lielā talka. Slīpējām un taisījām āra mēbeļu komplektus, krāsojām durvis un mēbeles, ravējām, izvedām lieko zemi no asfalta, ravējām, veidojām puķu dobes pamatu, tapa smilšu kastes rāmis (Visa vecuma 632. Tumes mazpulka mazpulcēni, vecāki, skolotāji, tehniskais personāls);

17.08.2023. Puķu dobes iekārtošana, augu stādīšana (Elīza);

29.08.2023. Nezāļu ravēšana, teritorijas kopšana (Līga);

30.08.2023. Lielā talka. Noslīpējām un nokrāsojām palešu mēbeles, sakārtojām smilšu kasti, krāsojām koka detaļas, izgatavojām galdus, pielikām plauktus, finiera ekrānu, izslaucījām asfalta daļu, izdekorējām teritoriju ar papīra un auduma karodziņiem (632. Tumes mazpulka mazpulcēni, vecāki, draugi);

01.09.2023. “Dabas sētas” atklāšanas pasākums (visi skolas skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki).

1.septembrī visi kopā atklājām āra klasi “Dabas sēta”! Esam piepildījuši savu sapni par sakārtotu, mājīgu un stilīgu vietu mācībām un atpūtai. Tumes pagasts ir ieguvis sakārtotu un skaistu vietu. Esam saliedējuši arī skolas bērnus, jo arī viņi gūst pārliecību, ka visi kopā varam uzlabot un attīstīt vidi sev apkārt.

Projekts īstenots konkursa “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” ietvaros ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes atbalstu un Tukuma novada pašvaldības finansējumu. Liels paldies par atbalstu arī organizācijai Latvijas mazpulki par iedvesmu, atbalstu, palīdzību un sirsnību!

632. Tumes mazpulka vadītāja Līga Saleniece

L.Salenieces foto

ceturtdiena, 2023. gada 7. septembris

632. Tumes mazpulks. Atskats uz padarīto 2023.g.

632.Tumes mazpulkam piedzīvojumu netrūkst 

Kamēr Tumes 632. mazpulka mazpulcēni audzē bietes, pēta soju, strādā individuālo projektu darbus un vienkārši atpūšas, tikmēr pastāstīšu par pēdējo mēnešu notikumiem. Maijā 3 mazpulka komandas piedalījās ikgadējās sporta spēlēs “Zaļais starts”- kādam pirmā pieredze, citi jau otro gadu, bet visi centīgi sportojuši, domājuši un baudījuši. Vecākā komanda “Tumes topiņš” mājās atveda godam nopelnīto 3. vietas apbalvojumu!

19. maijā topošajā projekta “Dabas sēta” (šo projektu Līva, Freija, Markuss un Artuss uzrakstīja mazpulku organizētajā “Projektu naktī”, finansējumu piešķīra Tukuma novada dome) āra klasē pulcējās gan lielie, gan jaunākie mazpulcēni, kā arī Māra un Paulas vecāki, lai kopīgiem spēkiem paveiktu grūtākos darbus- noslīpētu paletes, savāktu nezāles, krāsotu dažādas virsmas. Visi darbi tika darīti aizrautīgi un ar prieku, paveicot ļoti, ļoti daudz! Talkas noslēgumā- desiņas, maršmelovi, ballīte un supergardais skolas direktores atvestais saldējums! Sirsnīgs paldies par palīdzību arī saimniekam Spodrim un Rutai par bērnu lielāko prieku- smilšu kasti, kā arī ikvienam skolas skolotājam par labu vārdu un atbalstu!

Šogad nominācijas “Skolas vērtību vēstnieks” atzinības mazpulcēni saņēma no Tumes pamatskolas vadības, jo pati, kopā ar mazpulku biroja meitenēm, devos pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Pat grūti aprakstīt emocijas, ieguvumus, bet noteikti ļoti daudz no mazpulku darba Norvēģijā centīšos iekļaut mūsu mazpulku ikdienas darbā.

Jūnija vidū piedalījāmies divu dienu nometnē “Vasaras skola Lielozolos”- tās bija divas piedzīvojumu, zināšanu un aktivitāšu pilnas dienas. Mācījāmies sadarboties veicot dažādus uzdevumus, draudzēties ar citu mazpulku dalībniekiem, vairākiem bērniem šī bija pirmā telts celšanas (un gulēšanas tajā) pieredze. Vakarā visi pulcējāmies kopīgā ielīgošanas pasākumā. Vērtējums no mazpulcēniem- bija ļoti forši!

Mūsu skaistākais notikums (ar tādu mazliet skumju noti) bija Tumes pamatskolas 9. klases izlaidums, kurā 632. Tumes mazpulka bijusī vadītāja Dzintra Driķe un tagadējā vadītāja Līga pasniedza Līvai Mazpulku Goda nomināciju un sudraba karotīti, jo Līva ir mazpulkos darbojusies vismaz 5 gadus, kā arī izstrādājusi un aizstāvējusi vismaz 5 projektus. Sirsnība, asaras un priecīgs smaids, bet Līva arvien būs mūsēja- no 632. Tumes mazpulka!

Prieks, ka mūs arvien vairāk zin, atpazīst un aicina ciemos- jūlija ieskaņā piedalījāmies Bērnu svētkos Degoles pagasta Vienībā, mācījām bērniem gatavot Mohito kokteiļus. Kā arvien- piekrišana liela, bērni un pieaugušie paši gatavoja un baudīja. Kā pagatavot gardāko, stāsta Elīza Egle: glāzē ieliek 2 gabaliņus no uz pusēm sagriezta laima, un 1 gabaliņu citrona, 2 tējkarotes brūnā cukura, 5 piparmētru lapiņas , visu kopā saspiež ar kādu virtuves priekšmetu, pielej gāzētu ūdeni, samaisa un tad var izdekorēt ar citrona šķēlīti, pasniegt ar salmiņu (iesakām iztikt bez- rūpēsimies par vidi). Jau otro reizi šajā aktivitātē mazpulcēni Artuss un Elīza Egle izmantoja paštaisītos dzēriena aparātus- koka korpusa otrā pusē ir novietota pudele, tajā iekšā plastmasas trubiņa un blakus motoriņš, kas darbojas ar bateriju. Piespiežot podziņu, ūdens no pudeles tiek pārsūknēts glāzē.

632. Tumes mazpulka vadītāja Līga Saleniece

L.Salenieces foto

 

trešdiena, 2023. gada 30. augusts

Silto smilšu nodarbības Tumes pamatskolā, 2023./24.m.g.

 

Priecājamies, ka ar 2023./2024.m.g. Tumes pamatskolā sadarbībā ar biedrības “Dabas vides estētikas studiju apvienība” bērniem būs iespēja apmeklēt silto smilšu nodarbības iekārtā WARMSANDBOX.

WARMSANDBOX iekārta ir veidota no kastes, piepildītas ar smiltīm, un siltuma radošas ierīces, kura ar silta ūdens palīdzību smiltis uzsilda līdz bērna ķermenim komfortablai temperatūrai. Kastē ir noteiktas kvalitātes smiltis ar paaugstinātu kvarca sastāvu un šūnu reģenerācijai labvēlīgām fizikālām īpašībām.

Tumes pamatskolā uzstādīta Silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX versija – Silto smilšu galds - uz balsta, tādējādi pielāgojot iekārtu skolēnu vajadzībām.


Iekārta paredzēta attīstošām, izglītojošām un korekcijas nodarbībām individuāli, pāros un mazās grupās.

Silto smilšu nodarbības tiek organizētas atbilstoši Dabas vides estētikas teorētiskajai un metodiskajai bāzei, kura balstīta 30 gadu praksē un pētījumos. Nodarbībās veiktie vingrinājumi un radošie darbi tiek veikti Dabas estētiskajā kārtībā, izmantojot daudzveidīgus metodiskos un dabas materiālus. Mērķtiecīgi organizēta saskarsme ar dabu un tās materiāliem cilvēkam sniedz iespēju rast pielietojumu saviem radošo, fizisko, emocionālo, kognitīvo un garīgo veselību veicinošajiem personības kopveseluma uzturošajiem resursiem.

Individuālas nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Nodarbības notiek ne biežāk kā reizi nedēļā. Pamata ciklu veido 4 nodarbības (cikliskā kārtība paredz 4, 7 un 12 nodarbību ciklus).

Silto smilšu nodarbībām ir veselību stiprinošs un vispārējo attīstību atbalstošs raksturs. Nodarbības ir rekomendējamas bērniem ar runas, miega, emocionāliem, mācīšanās, uzvedības traucējumiem, komunikācijas, adaptācijas, integrācijas grūtībām,  bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Silto smilšu nodarbības ir viena no Dabas vides estētikas jomām līdzās Dabas kustību un formu spēlēm, Krāsaino smilšu spēlēm un Krāsaino graudu spēlēm, kas tiek organizētas Tumes pamatskolā iekļaujošās izglītības kontekstā, atbalstot jebkuru bērnu pēc nepieciešamības.


Tumes pamatskolas

Silto smilšu un Dabas vides estētikas speciāliste 

Evija Dziļuma


pirmdiena, 2023. gada 28. augusts

1. septembris - Zinību diena Tumes pamatskolā, 2023


08.30 -  tikšanās klasēs

09.00 - svinīgais pasākums skolas pagalmā

09.50 - 10.30 - Zinību dienas klases stunda

10.40 - 11.40 - sarunas un citas aktivitātes klasē, fotografēšanās

🌞 Lai satikšanās prieks! 🌻
trešdiena, 2023. gada 31. maijs

Pēdējā skolas diena, 31.05.2023. Foto, video.

 

Fotoalbums
31. maijā Tumes kultūras namā notika svinīgais pasākums, noslēdzot 2022./23. mācību gadu. Pasākumu vadīja 8. klašu skolēni. Sākumā visi dziedāja Latvijas valsts himnu, tad tika sveikti skolēni, kuru sekmes šajā mācību gadā bija augstas (vidējais vērtējums 7 un augstāk, varēja arī būt daži sešinieki), apbalvoti bija arī skolēni par izcilu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Savus censoņus un aktīvākos skolēnus sveica interešu izglītības skolotāji: O.Laugalis, A.Antule-Antiņa, S.Šteinberga. 

Noslēgumā tika sumināti Tumes skolas vērtību vēstnieki - skolēni, kuri ikdienā aktīvi pilda kādu no skolas vērtībām: atbildību, centību un toleranci.

Skolas direktore I.Dāvidsone pateicās visiem par ražīgo mācību darbu, apsveica centīgos skolotājus.

Dziedāja 1.-4. klašu ansamblis S.Šteinbergas vadībā, noslēgumā dziedāja sākumskolas apvienotais koris.

Klausītājus priecēja arī 9.klases skolēni ar dziesmu ģitāras pavadībā.

Noslēgumā visi dziedāja skolas himnu.

Lai visiem saulaina, silta un mīļa vasara!

🔆🎶🌼🌻☀🌸🌞🌤⛅🏖🌺🕶⛱Ielūgums uz 9.kl. izlaidumu `2023

 9. klases absolventi ielūdz visus, visus uz izlaidumu 16. jūnijā plkst. 17:00 Tumes kultūras namā.

otrdiena, 2023. gada 30. maijs

Pēdējais zvans 30.05.2023, foto

 Šajā dienā 9. klases skolēniem oficiāli tika ieskandināts pēdējais zvans. Ziedu ceļā pārējie skolēni un arī skolotāji sveica mūsu devītos.


sestdiena, 2023. gada 20. maijs

Sporta diena 20.05.2023. Foto.

 20. maiju skolēni pavadīja sportiskā garā, 9. klasei organizējot dažādas aktivitātes brīvā dabā skolas sporta laukumā.

Fotaoalbumu veidoja O.Laugalis


Top "Dabas sēta" 19.05.2023.

Projekts "Dabas sēta" tiek  īstenots
 konkursa “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” ietvaros ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes atbalstu un Tukuma novada pašvaldības finansējumu. 

Liels paldies par atbalstu
arī organizācijai Latvijas mazpulki par iedvesmu, atbalstu, palīdzību un sirsnību!

D.Elperes foto

Atkarību prevencija jauniešiem


2023.gadā maijā Latvijā pirmo reizi notiek  Pusaudžu dienas. To mērķis ir  vērst uzmanību uz jauniešiem kā mūsu valsts un sabiedrības daļu - atšķirīgiem gan no bērniem, gan no pieaugušajiem, taču tikpat nozīmīgiem. Daudz tiek runāts par dažādām grūtībām, ar kurām saskaras pusaudži - viņi ir tā ir sabiedrības daļa, kuru dzīves īpaši ietekmējuši pēdējo gadu satricinājumi.
          10. un 11.maijā 7.un 8.klašu skolēni sadarbībā ar atkarību speciālisti Ingrīdu Rudzīti izglītojās, analizēja, diskutēja par dažādām atkarībām jauniešu vidū (telefons, dators, smēkēšana, alkohols, narkotikas). No vienas puses pieejama plaša informācija, bet ar to nepietiek. No otras puses, būtiski, ka jaunieši padziļināja zināšanas par atkarībām un to riskiem, mācījās kritiski domāt un pilnveidoja prasmes izprast cēloņu-seku sakarības. 
     No 8.-20.maijam 7.klases skolēni iesaistījās veipinga mazināšanas programmā skolēniem "Nē - klase". 12 dienu laikā skolēni apguva prasmes un tehnikas, kas iemācīs pastāvēt par savām vērtībām un izvairīties no sliktām izvēlēm nākotnē.
         15.maijā skolas vecāku sapulcē tika aktualizēti jautājumi par atkarības vielu lietosanas ietekmi uz pusaudžu veselību. Speciāliste aicināja runāt ar pusaudžiem un nepieciešamības gadījumos meklēt palīdzību.
 Sirsnīgs paldies par sadarbību
Tukuma novada Sociālā dienesta atkarību speciālistei Ingrīdai Rudzītei!

Direktora vietniece Daiga Elpere
D.Elpere foto

trešdiena, 2023. gada 17. maijs

 VENDEN zīmējumu konkurss "Ūdens mūsu pasaulē."Arī šogad, par godu Pasaules Ūdens diena, pirmsskolas grupas piedalījās VENDEN organizētajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Lai labāk izprastu tā nozīmi, bērni iepazinās ar ūdens aprites ciklu, ar ūdens īpašībām (konsistenci, smaržu, garšu). Pētot secināja, ka ūdens ir šķidrs, bezkrāsains. Ūdenim nav smaržas. Ūdeni nedrīkst piesārņot un tas ir jātaupa, par ko uzzināja animācijas filmiņā "Ūdens nākotne."

Noskaidroja milzīgo  ūdens nozīmi cilvēku un visu dzīvo organismu dzīvē.

Kad tēma bija padziļināti izpētīta, bērni ķērās pie radošā procesa un zīmēja konkursam savu redzējumu par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Divu nedēļu garumā, no 17.-29.martam, par mazo mākslinieku darbiem vietnē www.udensdiena.lv balsoja gan vecāki, gan draugi. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem! Konkursa noslēgumā visi dalībnieki saņēma atzinības rakstus par dalību konkursā un padziļinātu tēmas aktualitātes izpēti.  

                                                       Pirmsskolas skolotāja-Guna Dudko.

G.Dudko foto


Interešu izglītība


Tukuma novada skolu Olimpiskā diena vieglatlētikā U-14 un U-16 grupām

Tukumā, 16.05.2023.

 

U – 14 grupa

Artis Saldaks                            80 m/b                         13,1 s              1.v.

                                                augstlēkšana                1,63 m              1.v.

Gustavs Gorodovičs                lodes grūšana               9,22 m             2.v.

Adrians Kristaps Bautra           80 m/b                         14,5 s              2.v.

                                                augstlēkšana                1,30 m              2.v.

Rihards Jēkabsons                   80 m/b                         17,0 s               3.v.

                                                300 m                          52,3 s                2.v.

Mārtiņš Pavlovičs                    80 m                            12,1 s               3.v.

                                                300 m                          53,5 s                4.v.

Krišs Birkenšteins                    80 m                            13,1 s               6.v.

                                                300 m                          53,1 s                 3.v.

Rinalds Adlers                         80 m                            13,8 s                5.v.

                                                300 m                          59,2 s                 8.v.

U – 16 grupa

Madara Pavloviča                   100 m                          15,1 s                 8.v.

                                                400 m                          1:17,7                2.v.

Zane Āboliņa                          100 m                          16,9 s                10.v.

                                                lodes grūšana               5,33 m             4.v.                             

Imants Biters                           100 m                          12,7 s               2.v.

                                                400 m                          1:04,2               2.v.

Kārlis Mackevičs                    100 m                          13,4 s                4.v.

                                                augstlēkšana                1,35 m              1.v.

Ģirts Vītolnieks                      lodes grūšana               9,28 m               8.v.      

otrdiena, 2023. gada 9. maijs

10.Jauniešu Saeima 21.04.2023. Noteikti palikšu Latvijā!
       Zemgales vēlēšanu apgabalā startēja un Jauniešu Saeimā iekļuva arī Tumes pamatskolas 9.klases skolniece Līva Strautiņa. Viņa par iespēju šādās "vēlēšanās" startēt skolā uzzinājusi tikai pirms mēneša."Mums bija Karjeras diena, un tās laikā tikāmies ar skolas absolventiem. Mani iedvesmoja Lauras Karatajevas karjeras stāst. Viņa atzina, ka pati reiz piedalījusies (4.Jauniešu Saeima, 2014.). Pēc šīs tikšanās iegāju mājas lapā, paskatījos, kas tas ir, un šķita, ka ļoti interesanti. Skolas direktora vietniece Daiga palīdzēja pieteikties, un, kad nosacījumi bija izpildīti, izrādījās, ka arī es tiku Jauniešu Saeimā," notikušā priekšvēsturi skaidro Līva. Idejas jeb problēmas, par ko piedāvājusi diskutēt Jauniešu Saeimā, bija saistītas ar sabiedrības saliedēšanu, kā arī par to, kā veicināt jauniešos līdzjūtību jeb empātijas spēju attiecībā pret dažādām sociālām grupām, tādējādi mazinot vai pat novēršot iespējamo mobingu."Manuprāt, tā ir liela mūsdienu problēma, un jaunieši nemaz neapzinās, cik tas patiesībā ir nopietni.Novērots, ka bieži vien jauniešiem, kuri cieš no mobinga, ir bail iet pie pieaugušajiem, skolotājiem. Iespējams, tas tādēļ, ka saprast situāciju jauniešu kolektīvā, vidē un palīdzēt mobinga skartajiem no malas nereti ir ļoti grūti. Tieši tādēļ šķiet vēl svarīgāk vispirms par to stāstīt un runāt tieši ar pašiem jauniešiem, lai viņi saprot, cik tas ir slikti,"tā savu izvēli skaidro Līva.Rīgā, piedaloties komiteju sēdēs un vērojot Saeimas darbu, sastapusi arī daudzus līdzīgi domājošos, ar viņiem Līva turpina sazināties joprojām.
      Vaicāta, kura joma pašai tuvāka un kur plāno turpināt mācības, Līva atklāj, ka ir aktīva Latvijas Mazpulku vadītāja un šogad izlaidumā saņems Goda apbalvojumu un Sudraba karotīti. "Savu nākotni noteikti saistu ar Latviju - te palikšu. Mācīšos vidusskolā, lai tālāk varētu studēt medicīnu. Vēlētos kļūt par ārsti, bērnu ārsti"- tā Līva. Savukārt, vēlreiz atgriežoties pie tā, kas iegūts, piedaloties Jauniešu Saeimā, viņa atzīst, ka tā bijusi lieliska iespēja izmēģināt, kā aizstāvēt savas idejas. Bet pieredze bijusi jau iepriekš - gan darbojoties skolas parlamentā, gan arī Mazpulkā.
       Saviem vienaudžiem valsts svētkos Līva novēl aktīvi iesaistīties mūsu Latvijas izaugsmē - arī izsakot savas idejas, domas par to, kā dažādas lietas būtu iespējams uzlabot. Un, kā meitene uzskata, jo pārliecinošāk tās tiks izteiktas un būs pietiekami pamatotas, jo vairāk jaunieši arī tiks uzklausīti, ņemti vērā. "Bet Latvijai novēlu - Saules mūžu!"

avots - Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 03.05.2023., L.Trēde, Neatkarības dienā - ar nākotnes idejām.
            Jauniešu Saeimas foto

Mācību priekšmetu olimpiādes

 


Apsveicam un lepojamies!

Tukuma novada un valsts mācību priekšmetu   olimpiāžu un konkursu dalībnieki


Jaunrades darbu konkurss “I. Ziedonis un ziedošais Tukums”
Ance Ventlande – nominācija “Pamācošākā pasaka” (8. kl.)
Terēze Ādiņa (9. kl.)
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei

Ģeogrāfijas konkurss “Apkārt zemeslodei”
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Antrai Brinkmanei-Brimanei

 Konkurss “Nāc un eksperimentē!” 8.-9. klašu skolēniem
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Evelīna Putāne (9. kl.)
Artuss Salenieks (8. kl.)
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Sociālo zinību un vēstures konkurss 6. kl. skolēniem 6. vieta
Rūta Druka (6. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Krišjānis Pugačovs (6. kl.)
Paldies skolotajāIngunai Jansonei un Jolantai Ventlandei

Konkurss SMART 4.-6. kl. skolēniem
Dāvids Kurka (4. kl.)
Adrians Kristaps Bautra (5. kl.)
Artis Saldaks (6. kl.)
Paldies skolotajāi  Agnijai Antulei-Antiņai

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Maksis Kolkāns (7. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Angļu valoda 5. – 6. klasēm
Marsels Žoluds (5. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Ķīmija
Evelīna Putāne (9. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmene

Bioloģija  
Evelīna Putāne (9. kl.) – 6. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Fizika
Evelīna Lindermane (9. kl.) –
5. vieta 
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Artuss Salenieks (8. b kl.) – 6. vieta
Paula Rolova (8. b kl.)
Paldies skolotājai Maritai Gustanei
 
Latviešu valodas un literaturas valsts 49. olimpiāde
8. – 9. klasēm
Evelīna Putāne (9. kl.)  
5. vieta  
Adrians Saveļjevs (8. b kl) 4. vieta
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei
 
Skaļās lasīšanas konkurss 2. klašu grupā
Māris Katrevič(2. kl.)
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai
 
Konkurss SMART 2.-3.kl. skolēniem
Māris Katrevič(2. kl.)
Paula Zaperecka (2. kl.)
Emanuels Dāvids Ozols (3. kl.)
Katrīna Anna Sikerina (3. kl.)
Paldies skolotājāDanusijai Miltiņai un Andai Zaķei