piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis

Foto konkurss “Mans 4.maijs”
Piedalies arī tu! 
Vēro un dokumentē šo svētku svinības
 savā mājā, ciemā, tuvākajā apkārtnē, pilsētā, …. jebkur,
 kur tu atrodies un interesantākās fotogrāfijas  iesūti 
skolas konkursam “Mans 4.maijs”  -
konkursi@tumesvsk.lv

trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādes


Apsveicam!

    

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu, valsts olimpiāžu, SZPD un mācību priekšmetu konkursu rezultāti:
Reģionālā 4. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai

4. klašu skolēnu pētnieciskie darbi
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai


Argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”
Alīna Rūmniece (7. kl.) – 2. vieta
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Daiga Kroņkalne (7. kl.) – dalībniece
Karīna Annija Leskoviča (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Sociālās zinības
Ieva Bērzmārtiņa (8. kl.) – 2.vieta
Alise Bitere (8. kl.) – 2.vieta
Adrija Pukate (8. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Anitai Kokainei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – 4.vieta
Ēriks Nauris Toks (8. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Alise Andersone (5. kl.) – dalībniece
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Vikija Peipāne (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

Latvijas 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Informātika
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim


Angļu valoda
Krista Burmasa (5. kl.) – dalībniece
Leo Voldemārs Kāposts (5. kl.) – dalībnieks
Daniela Liepiņa (5. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei


Latviešu valoda
Zane Āboliņ(2. kl.) – dalībniece
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Andai Zaķei, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Ģeogrāfija
Betija Benjamiņa (7.kl.) – dalībniece
Daniels Markuss Kārkliņš (7.kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Ilzei Strautmanei


Angļu valoda
Linards Lazdiņš (10.kl.) – 5.vieta
Sandijs Jānis Spruģis (10. kl.) – dalībnieks
Hardijs Riekstiņš (12. kl.) – dalībnieks
Krišs Aleksandrs Vasermans (9. a kl.) – dalībnieks
Kristers Švarcs (9. b kl.) – dalībnieks
Līga Liene Priede (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Aivai Leitānei

Kristaps Lakstiņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei

Glītrakstīšanas konkurss
Madara Liene Pone (1. kl.) - dalībniece
Zane Āboliņa (2. kl.) - dalībniece
Kristians Ščuckis (3. kl.) – dalībnieks
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājām Andai Zaķei, Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Matemātika
Kristers Vorobjovs (2. kl.) – dalībnieks
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (4. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Latviešu valodas un literatūras valsts 43. olimpiāde:
Kate Annija Auziņa (12. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Vizuālā māksla
Marta Pētersone (2. kl.) – dalībniece
Megija Rūta Murāne(3.kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Elīza Dūša (5. kl.) – dalībniece
Līva Rulle(6. kl.) – dalībniece
Laura Grinberga (11. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

SZPD:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Matemātika:
Elīza Dūš(5. kl.) – dalībniece
Līga Druka (5. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Inesei Miķelsonei!  

Una Birkmane (6. kl.) – dalībniece
Adrija Pukate (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Ingai Kokinai! 


 Latviešu valoda un literatūra
Ieva Bērzmārtiņ(8.kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

 Krievu valoda:
Melānija Vigule (8.kl.) – 2. vieta
Laura Rudzīte (8.kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai Elitai Kaminskai!

Latviešu valoda un literatūra
Kate Annija Auziņa (12.kl.) – 1.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Inese Liepiņ(11.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

Vēsture
Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Linda Muceniece (11. kl.) – dalībniece
Santa Pone (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei


otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis

Uzņemam ciemiņus

25.aprīlī 
tautas deju kolektīva "Rikšiņš" 3.-4.klašu dejotāji skolotājas Ilzes Bukas vadībā
ar savām skaistākajām dejām iepriecināja
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas  e-Twinning projekta “NAIS” skolēnus un skolotājus no Beļģijas, Horvātijas un Rumānijas.
Vispirms latviešu tautas deju skatīšanās, tad jau – mācām viesiem “Plaukstiņpolku” un noslēgumā – kopīgs foto.


ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

Kurzemes reģiona Skatuves runas konkurss

Sveicam
Noru Namedu Vasermani -
Kurzemes reģiona skatuves runas konkursa
2017.gada 31.martā Talsos
2.pakāpes laureāti !
Paldies
skolotājai Danusijai Miltiņai!