ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Kad izaugšu liels, es būšu. (1.-4.klašu skolēniem) 09.10.2019.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
nodarbībā “Kad izaugšu liels, es būšu” 1.-4.klašu skolēni
karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā
padziļināja savus priekšstatus par to, kā izvēlēties profesiju. 

     

    Profesiju daudzveidība atklājās, piedāvājot animācijas varoņiem piemērotākās profesijas.
Pirmajā brīdī šķiet, ka katrs taču var strādāt jebkurā no nosauktajām profesijām. Turpmākā sarunā 
noskaidrojās, ka, izvēloties atbilstošāko profesiju, ir jāizpēta katra spējas, prasmes, zināšanas un 
raksturs. Un ne mazāk svarīgi - pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir vērts ieklausīties arī apkārtējo
cilvēku padomos.
   Kā secina otrklasnieki, viņi lieliski tika galā ar rakstura īpašību un interešu noteikšanu, taču 
grūtības sagādāja Tīģerēnam atbilstošu profesiju izvēle. Nodarbības noslēgumā Gastonam labi izdevās 
pamatot bērnu kopīgi izvēlētās Tīģerēnam piemērotākās profesijas. 
Trešklasniekiem paticis lēmuma – piemērotākās profesijas izvēle Tīģerītim - pieņemšanas process:
vienam šķiet, ka viņš varētu būt dārznieks, citam – policists, vēl citam – traktorists.  
Atsauksmēs par nodarbību skolēni raksta, ka “profesijas izvēlē svarīgi ņemt vērā savas intereses un
prasmes” (Daņila); “profesijas izvēlē svarīgs ir raksturs”(Katrīna), “man izdevās nosaukt daudz 
profesijas” (Gustavs); “es uzzināju, ka ir tik daudz profesijas”(Gabriels).

                                                              Pedagogs karjeras  konsultants DaigaElpere

R.Važas foto


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!