piektdiena, 2019. gada 25. oktobris

Karjeras nedēļa 2019

Karjeras nedēļas 2019 vadmotīvs - skats uz nākotnes profesijām, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū-atspoguļojās karjeras pasākumos gan skolā, gan Tukuma novadā.
Skolā - 1.-4.klašu skolēni, karjeras konsultantes J.Priedes rosināti mācījās saprast zināšanu, spēju un prasmju nozīmi, izvēloties atbilstošāko profesiju.
Sākumskolas skolēni aktīvi iesaistījās zīmējumu konkursā "Mana nākotnes profesija".
5.,6.klašu skolēni pedagoga karjeras konsultanta D.Elperes vadībā, vērojot videosižetus un veicot praktiskos uzdevumus, padziļinātāk iepazinās ar pavāra, ugunsdzēsēja - glābēja, mežsaimnieka, kinologa un galdnieka profesijām. Īpaša uzmanība tika pievērsta konkrēto profesiju darba pienākumiem un nepieciešamajām rakstura īpašībām un prasmēm.
7.klases skolēni izzināja profesijas, veidojot infografikas Tukuma novada konkursam "Mana nākotnes profesija".
9.klašu skolēni ķīmijas stundas ietvaros iepazinās ar tuvākās apkārtnes kalēju Gintu Haņecki. Apbrīnojama ir Ginta mīlestība uz metālu, jo visas prasmes ir apgūtas pašmācības ceļā, saņemts Latvijas Amatniecības kameras Meistara diploms, bet ikdienā - darbs, kas dod patiesu gandarījumu.
Novadā - Pirmo reizi Tukuma novada skolēni tika aicināti veidot tērpu kolekcijas vai individuālus tērpus  modes skatei "Šodienas profesija nākotnes spogulī". Netradicionālo rokdarbu pulciņa dalībnieku kolekcijā skolotājas L.Salenieces vadībā tapa pavārs - robots, "taču ēdiens garšos pasakaini gardi, jo robotā pukstēs silta, cilvēciska un mīlestības pilna sirds", skolas busa šoferis, kura "galvenais uzdevums nākotnē - zināt katra skolēna adresi un dienaskārtību, lai spētu ieprogrammēt iekārtas, kuras, paceļoties gaisā kā droni, nogādātu katru skolēnu vajadzīgajā vietā". Neiztika arī bez Skola 2030 vīzijas, kad "galvenais būs zināšanas, radošums un praktiskā darbība, tāpēc skolēni paši izvēlēsies ko, kur un kad mācīties. Apģērbam vairs nebūs nozīmes - mode nepastāvēs". Pasākuma runasvīrs Jānis Palkavnieks uzteica tumenieku kolekciju  par videi draudzīgu materiālu izmantošanu. Paldies skolotājai L.Saleniecei un pulciņa dalībniekiem: Elīzai Eglei, Evelīnai, Zanei, Vendijai, Danielai un Artusam un kolekcijas komentētājām Dārtai un Viktorijai! 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere

I.Dāvidsones un D.Elperes foto 

pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Stunda Ziedoņa klasē 18.10.2019.

Tumes pamatskolas 7.klases skolēni turpina iepazīt novadnieku I.Ziedoni un viņa daiļradi, šoreiz piedaloties alternatīvajā mācību stundā - Ziedoņa klasē, Rīgā, Sporta ielā 2. Stundas mērķis  - iepazīt I.Ziedoņa personību un daiļradi neierastā veidā - šķetinot apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās istabā. Būtiski, ka šajā stundā tiek attīstīta audiovizuālās uztvere un lasītprasme, kā arī savstarpējā sadarbība. 
Pirms stundas Ziedoņa klasē tika izlasītas I.Ziedoņa "Blēņas un pasakas", tomēr  nonākot izlaušanās istabā nācās secināt, ka neesam bijuši ļoti uzmanīgi lasītāji un vajadzēja lūgt palīdzību spēles koordinatorei. Aizrautība, piedzīvojuma sajūta, nepadošanās grūtībām, gandarījums par veikto uzdevumu, prieks kopā būt - šķiet bija galvenie atslēgas vārdi, kas raksturoja skolēnu darbību spēles gaitā. Un apbrīna par I.Ziedoņa bagātīgo fantāziju, jo ar stāstiem par pogu, uzpirksteni, Kroko un Dilu, suni Funi un vēju patiesībā mēs varam iepazīt un saprast vērtības, kas svarīgas katram cilvēkam.
skolotāja Daiga Elpere
D.Elpere foto

Vecāku diena 28.10.2019.


Cienījamie vecāki!
Priecāsimies tikties
 Vecāku dienā
 pirmdien, 28.oktobrī

15.30 – 18.00 - Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, atbalstu personālu un skolas vadību
18.00Skolas padomes sēde (mazajā zālītē)
Ja nevarat ierasties,
aicinām informēt klases audzinātāju, lai vienotos par turpmāko tikšanos.


ceturtdiena, 2019. gada 10. oktobris

Kad izaugšu liels, es būšu. (1.-4.klašu skolēniem) 09.10.2019.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
nodarbībā “Kad izaugšu liels, es būšu” 1.-4.klašu skolēni
karjeras konsultantes Jolantas Priedes vadībā
padziļināja savus priekšstatus par to, kā izvēlēties profesiju. 

     

    Profesiju daudzveidība atklājās, piedāvājot animācijas varoņiem piemērotākās profesijas.
Pirmajā brīdī šķiet, ka katrs taču var strādāt jebkurā no nosauktajām profesijām. Turpmākā sarunā 
noskaidrojās, ka, izvēloties atbilstošāko profesiju, ir jāizpēta katra spējas, prasmes, zināšanas un 
raksturs. Un ne mazāk svarīgi - pirms galīgā lēmuma pieņemšanas ir vērts ieklausīties arī apkārtējo
cilvēku padomos.
   Kā secina otrklasnieki, viņi lieliski tika galā ar rakstura īpašību un interešu noteikšanu, taču 
grūtības sagādāja Tīģerēnam atbilstošu profesiju izvēle. Nodarbības noslēgumā Gastonam labi izdevās 
pamatot bērnu kopīgi izvēlētās Tīģerēnam piemērotākās profesijas. 
Trešklasniekiem paticis lēmuma – piemērotākās profesijas izvēle Tīģerītim - pieņemšanas process:
vienam šķiet, ka viņš varētu būt dārznieks, citam – policists, vēl citam – traktorists.  
Atsauksmēs par nodarbību skolēni raksta, ka “profesijas izvēlē svarīgi ņemt vērā savas intereses un
prasmes” (Daņila); “profesijas izvēlē svarīgs ir raksturs”(Katrīna), “man izdevās nosaukt daudz 
profesijas” (Gustavs); “es uzzināju, ka ir tik daudz profesijas”(Gabriels).

                                                              Pedagogs karjeras  konsultants DaigaElpere

R.Važas foto