trešdiena, 2020. gada 23. decembris

"Zelta Ziemassvētki" 1.-4.klašu skolēniem


  Ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu Tumes pamatskola  turpina paplašināt skolēnu redzesloku, veidot mācību procesu aizraujošāku, izmantojot digitālās iespējas un iepazīstot Latvijas kultūras vērtības. 

Laika posmā no 14.12. līdz 17.12. 1.- 4. klašu skolēni iepazinās ar 

animācijas filmu izlasi “Zelta Ziemassvētki”.

          Mācību procesā skolēni lasījuši literāros darbiņus, kuru varoņi atveidoti filmiņās piemēram,  1.klasē - Kraukšķītis, I.Ziedoņa Baltā pasaka, 4.klases skolēni sociālo zinību un vēsturēs stundās turpina iepazīties ar Latvijas kultūras tradīcijām un guvuši priekšstatu par Latvijas kultūras kanonu. Latviešu valodas un literatūras stundās īpašu uzmanību veltījuši jūtu un emociju attēlošanai. 2., 3.klases skolēni pievērsuši uzmanību dažādu tekstu ilustrēšanai.

Skatoties filmiņas, skolēniem bija konkrēti uzdevumi, kam pievērst īpašu uzmanību, piemēram, varoņu attiecībām, emocijām, vērtībām, kā arī filmiņu dažādībai pēc to  mākslinieciskā izpildījuma.

             Pirmie uzdevumi pēc skatīšanās jau veikti: emocijas, sajūtas, mīļākie varoņi atveidoti zīmējumos. 4.klases skolēni, pēc filmiņas “Brālis un māsa” noskatīšanās, atcerējās par klātienes interesanto tikšanos septembrī ar Inesi Zanderi un zīmējumos veidoja dzejoļa turpinājumu ar domu – kur aizceļoja brālis un māsa. 

Taču sarunas turpināsies Jaunajā gadā: literatūras, vizuālās mākslas stundās izvērtēs, kā filmās tika attēlotas jūtas un emocijas, kādi paņēmieni palīdz attēlot emocijas (mūzika, krāsa, vide, gaisma).

Klases stundās saskatīs līdzības attēloto varoņu situācijās un pašu ikdienas dzīvē, pārdomās, kā pašam kļūt labākam.

skolotāja Daiga Elpere

 

piektdiena, 2020. gada 18. decembris

Sniegavīru salidojums 2020

Kas tur krita, kas planēja

No kalniņa lejiņā?

Tā bij' liela sniega pika,

Sniegavīrā pārvērtās.

Datorgrafikas pulciņa skolēni visiem novēl 
sniegotu ziemu!

4. klases skolēnu darbi

3. klases skolēnu darbi

2. klases skolēnu darbi


ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris

"Rikšiņa" sveiciens Ziemsvētkos ❄2020❄

Ticiet Saulgriežu sniegiem,❄

Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk,

Ticiet Ziemsvētku klusajam brīnumam,

Kuram dvēselē jāienāk.

Priecīgi sagaidīt un lustīgi aizvadīt Ziemassvētkus un Jauno gadu! 

Vēl Tumes pamatskolas TDK "Rikšiņš" dejotāji un skolotāja Ilze Buka.