svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Uzņemšana 1. klasē 2024./25.m.g.

Vecāki / likumiskie pārstāvji, iesniedzot iesniegumu personīgi, uzrāda: 
Personu apliecinošu dokumentu, 
Bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, 
Aizbildnību apliecinoša dokumenta kopiju. 

 Iesniedzot iesniegumu elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi: tumesskola@tukums.lv, nosūta iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.

Iesniegumus pieņem  skolas kancelejā no plkst. 8:30 – 16:00 

Tālrunis informācijai: 29184551 

Sīkāka informācija  Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājaslapā: Uzņemšana 1. klasē - Tukuma novada Izglītības pārvalde (tip.edu.lv)

ceturtdiena, 2024. gada 22. februāris

Apciemojot vietējo uzņēmumu. 21.02.2024.

 “Labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reiz dzirdēt.”

21. februārī 3. klase apmeklēja Tumes pagasta uzņēmumu “Auseklītis”. Sociālajās zinībās mācāmies par tēmu “Ko dara uzņēmēji?“, tāpēc devāmies noskaidrot par vietējo un tuvāko uzņēmumu. 

Uzņēmējs R.Zvaigzne izsmeļoši izstāstīja par uzņēmumu. Tad bērni uzdeva savus jautājumus, kurus bija iepriekš sagatavojuši. Uzzinājām daudz ko jaunu:

  • Uzņēmums ir nodibināts 1992. gadā uz kolhoza Dzimtene dārzu bāzes. Tagad tas ir kooperatīvs “Zelta ābele” ar 5 uzņēmumiem.
  • Uzzināju, ka uzņēmums bez ābelēm audzē arī ķiršus.
  • Dārzi aizņem 43ha, no tiem 2ha ir ķiršu dārzi.
  • Kā ābeles paši pavairo, potējot uz potcelma. To es dzirdēju pirmo reizi.
  • Uzzināju, kā radās uzņēmuma simbols, ka aplis nozīmē pārgriezts ābols uz pusēm un vidū ir redzama zvaigznīte.
  • Ka no āboliem iegūst arī sulu.
  • Ka Rimi veikalā varam nopirkt SIA “Auseklītis” ābolus.
  • Mūs pacienāja ar āboliem. Cik gardi ir vietējie ābolīši!

D.MiltiņaSMART konkurss 2024.gada februārī

Februārī Tukuma muzejā notika 2.-3. klašu  novada SMART konkurss - Smaidi, Mācies, Atmini, Radi Tiekamies!

Konkursa mērķis ir dot iespēju dalībniekiem apliecināt savas spējas, zināšanas un prasmes dažādās mācību jomās – kultūras un pašizpausmes mākslu jomā, vēstures jomā, dabaszinību u.c. mācību  jomās.

Konkursa saturs saistīts ar praktisku un teorētisku darbību. Gatavojoties konkursam bērni apmeklēja Tukuma mākslas muzejā izstādi “Klusāk”, mācījās apgūt mākslas darba analizēšanas pamatiemaņas. Konkursā bērni apliecināja prasmes lasīt, rakstīt, rēķināt, orientēties telpā, izteikties krāsās un materiālā.

No mūsu skolas piedalījās 2. klases skolēni: Riks Timotejs Riekstiņš un Ieva Vītolniece; no 3. klases: Paula Zaperecka un Māris Katrevičs. Viņi vispirms piedalījās konkursa 1. kārtā, izcīnīja iespēju piedalīties arī 2. kārtā.

Konkursa 2. kārtā tika izvirzītas 5 komandas, kuras ieguvušas augstāko punktu skaitu. Viegli nebija, bet mūsu komanda konkursā ieguva 2. vietu.

D.Miltiņapirmdiena, 2024. gada 5. februāris

Interešu izglītība


Apsveicam un lepojamies!52. Starptautiskais bērnu mākslas – konkurss „LIDICE 2024”
 Tukuma novada kārta

Elīza Egle Saleniece (8. kl.) – Atzinība
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei
 
Arina Černova (5. kl.) – Atzinība
Rita Grošteina (5. kl.) –Pateicība
Ieva Grīnberga (8. kl.) –Pateicība
Paldies skolotājai  Agnijai Antulei-Antiņai
 
Ralfs Jerohins (3. kl.) – Atzinība
Jānis Štāls (5. kl.) –Pateicība
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim
 

 

Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi


Apsveicam un lepojamies!

Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi


Fizika
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Ķīmija
Artuss Salenieks (9. kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmene

Vēsture 
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija 
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Krievu valoda (svešvaloda)
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Anitai Haritonovai

Angļu valoda 4. – 7. klasēm
Emanuels Dāvids Ozols (4. kl.)
Dāvids Kurka (5. kl.)
Adrians Kristaps Bautra(6. kl.)
Rūta Druka (7. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Angļu valoda 9. klasei
Artuss Salenieks (9. kl.) – 3. vieta
Ance Ventlande (9. kl.)
Paldies skolotājām  Maritai Gustanei un
Aivai Leitānei
 
Konkurss SMART 2.-3.kl. skolēniem
Riks Timotejs Riekstiņš (2. kl.)
Ieva Vītolniece (2. kl.)
Māris Katrevičs (3. kl.)
Paula Zaperecka (3. kl.)
Paldies skolotājām  Laurai Strazdiņai un
Danusijai Miltiņai

otrdiena, 2024. gada 9. janvāris

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”

 


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. 

Arī Tumes pamatskolas pašpārvaldes jaunieši piedalījās šī projekta īstenošanā. Bija ieplānotas 7 aktivitātes:

1.  Skolas kopienas (skolēni, pedagogi, vecāki) saliedēšanās pasākums - skolas apkārtnes labiekārtošana/sakopšana.

2.      Prāta vētra / konkurss “Piederība manai skolai” - T kreklu dizaina izstrāde.

3.      Divu dienu nometne kempingā "Melnsils”.

4.      Skolēnu anketēšana ar mērķi apzināt skolēnu vēlmes un vajadzības.

5.      Erudīcijas konkurss 1.-5. klašu skolēniem “Ko tu zini par Latviju?

6.      Biedrības “Papardes zieds” aktivitātes  par vielu atkarībām 7.-9. klašu skolēniem.

7.  Saliedēšanas pasākums ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pašpārvaldes skolēniem.

Projekta īstenošanas rezultātā  tika sasniegti projekta mērķi un ieplānotās aktivitātes. Tās tika realizētas 2023./2024.m.g. 1.semestrī. Pilnveidots skolēnu pašpārvaldes darbs. Tās dalībnieki mācījās darboties kā viena komanda, apzināt atbildību par uzticētajiem pienākumiem, stiprinot  skolas pašpārvaldes attīstību un sekmējot  aktīvu pilsonisko līdzdalību. Skolēni atzīst, ka projekta laikā ir attīstījuši dažādas prasmes - kā plānot kopīgas aktivitātes, veiksmīgi un efektīvi sadalīt pienākumus, veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības, pilnveidot komunikācijas prasmes, uzņemties iniciatīvu, veicināt sadarbību ar skolēniem un skolotājiem.

18.decembrī notika projekta noslēguma pasākums kopā ar Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pašpārvaldes skolēniem un dalībniekiem no Tukuma Valsts Raiņa ģimnāzijas. Skolēni kopīgi bija izveidojuši  lugu “Zelta zivtiņa”.  Pēc tam pēcpusdiena pagāja baudot kliņģerus un picas, dažādās saliedēšanās aktivitātēs, sarunās par katras skolas pašpārvaldes labo pieredzi un demonstrēja savas prasmes “Talantu šovā”. Skolēni savstarpēji sadraudzējas, un jau tiek plānoti nākošie kopīgie pasākumi.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts     programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta koordinatore K.Kokaine
D.Elperes, A.Kokaines foto