pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris

Foto. Skolas 95 gadu salidojuma koncerts


Video. Svētku stunda: Tumes skolai 95 gadi.

Svinīgajā mācību stundā, kas veltīta Tumes skolas 95 dzimšanas dienai, novadpētniecības interešu izglītības pulciņa dalībnieces iepazīstina Tumes vidusskolas skolēnus ar Tumes skolas svarīgākajiem notikumiem. Dzied Tumes vidusskolas 5.-12. klašu koris (vadītāja S.Šteinberga), dejo "Rikšiņš" (vadītāja I.Buka). Tiek arī apsveikti fotokonkursa uzvarētāji.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris


Efektīva komunikācija ietver aktīvu klausīšanos jūsu bērnā un sapratni par to, ko viņš vēlas pateikt. Palīdziet viņam saprast arī savu viedokli....

Vecāku diena
trešdien, 26.oktobrī
14.00 - tikšanās ar klases audzinātāju, skolas vadību
15.00 - 18.00 - tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu (logopēds, speciālais pedagogs)
18.00 - skolas padomes sēdetrešdiena, 2016. gada 12. oktobris

Profesiju diena

"Karjeras nedēļa 2016" 
Profesiju diena "Kad izaugšu liels" 
8.klases komanda iepazīstina sešgadīgos bērnus ar profesiju daudzveidību un izspēlē dažādus uzdevumus

svētdiena, 2016. gada 2. oktobris

Tumes skolai 95Tiekamies Tumes skolas salidojumā sestdien, 22.oktobrī.
Dienas kārtība:

16:30 - reģistrācija Tumes vidusskolā
18:00 - svinīgais pasākums Tumes Kultūras namā
19:30 - atgriešanās skolā
21:00 - balle Tumes vidusskolā
Dalības maksa 5 EUR