pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Informatīvais izdevums vecākiem 23.10.2017.

Iznācis informatīvais izdevums vecākiem, kurā var iepazīties ar: 

  • skolas prioritātēm, 
  • atbalsta personāla funkcijām un darba laikiem, 
  • interešu izglītības, individuālā darba un pagarināto grupu darba laikiem,
  • oktobrī notikušajiem projektiem skolā,
  • Mykoob atskaiti,
  • tuvākajiem konkursiem.

piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Tumes vidusskolas un biedrības "Cidonya" sociālais projekts

 “Tavas spējas un iespējas” 

Tumes vidusskolā sadarbībā ar biedrību "Cidonya"

Projekta laikā notika gan sportiskās aktivitātes svaigā gaisā,  gan izglītojošas nodarbības:
pētījumi par veselīgu uzturu, veselīgu ēdienu gatavošana un degustēšana, izveidots 
veselīgu paradumu kalendārs, kurā katru dienu atzīmēts labais darbs veselībai, spēles, 
krustvārdu mīklas, smaržīgie augu maisiņi, kas palīdz atpazīt ārstniecības augus. 5.,6.klašu 
skolēni izveidoja modeļus un aprakstu ierīcēm, kurus var izmantot ikdienas fiziskajām 
aktivitātēm skolas apkārtnē. 7.klašu skolēni, sadarbībā ar “Manu aptieku” un A.Riteni 
iepazinās ar farmaceita darbu un arī paši sagatavoja veselīgu produktu, savukārt 8.klases 
skolēni videofilmiņās atspoguļoja jauniešu veselīgo aktivitāšu un uztura paradumus. 
Īpaša uzmanība tika veltīta skolēnu sadarbībai, piemēram, 9.klašu skolēni  vadīja "rīta
vingrošanu” 7. un 8.klašu skolēniem, 12.klases skolēni vadīja konkursu "Atpazīsti tējas" 
5.klases skolēniem. Arī sākumskolas skolēni radošajās darbnīcās vadīja aktivitātes viens
otram, piemēram, 4.klasē darbojās “Burtu domnīca”, bet 3.b klasē “Tējas galds”
Oktobris Tumes skolā ir skolas dzimšanas dienas mēnesis. 
Šogad, Tumes skolas 96. dzimšanas dienā  kļuvām bagātāki ar 3 brīnišķīgām dāvanām:
1)esam vairāk iepazinuši savas spējas un apzinājuši iespējas  sevis pilnveidošanā,
 izvēloties veselīgu dzīvesveidu  un mācoties sadarboties,
2)animācijas filmiņu “Reiz senos laikos Tumē…”, kurā atspoguļoti Tumes skolas pirmsākumi 
20.gadsimta 20.gados vēsturiskā kontekstā. Filmiņu veidojuši novadpētniecības pulciņa 
dalībnieki skolotājas J.Ventlandes vadībā, bet pirmizrāde notika 20.oktobrī,
3)”vingrošanas kubs”- biedrības “Cidonya” dāvana - ierīce ikdienas fiziskajām aktivitātēm 
svaigā gaisā.
Projekta noslēgumā – 20.oktobrī klašu aktivitātēs piedalījās  biedrības “Cidonya“ pārstāves 
A.Kalvāne, D.Mustafejeva.
Par aktīvu piedalīšanos projekta aktivitātēs klašu kolektīvi saņēma biedrības “Cidonya”
Pateicības  un  “Tukuma piens” gardos produktus.

Paldies 
biedrības “Cidonya” vadītājai Agitai Kalvānei par veselīgo piedāvājumu un auglīgo sadarbību!

pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris


Cienījamie vecāki!
Gaidīsim Jūs VECĀKU DIENĀ
pirmdien, 23.oktobrī Tumes vidusskolā
15.00 -18.00
tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, klases audzinātāju un skolas vadību
18.00 
skolas padomes sēde


17.00 - 1.klases vecāku sapulce - 116.kab.
17.30 - 9.klases vecāku sapulce - 209.kab.
18.00 - 3.b klases vecāku sapulce - 117.kab.
18.00 - 4.klases vecāku sapulce (piedalās psiholoģe A.Grūbe) - 215.kab.
skolas

pirmdiena, 2017. gada 9. oktobris

Tumes vidusskolas un biedrības "Cidonya" sociālais projektsTAVAS SPĒJAS UN IESPĒJAS

     Projekta mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību savas veselības un vides 
kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizēt veselīgas dzīves veida priekšrocības, 
izprotot savu ķermeni un mācoties to saudzēt.

     Projekta laikā notiek gan sportiskās aktivitātes, gan izglītojošas nodarbības: 
pētījumi par veselīgu uzturu, veselīgu ēdienu gatavošana un degustēšana,
kalendāra veidošana, kurā katru dienu atzīmē labo darbu veselībai. Tiek 
iepazīti ārstniecības augi, smiltsērkšķi, to labās īpašības, kā arī veidoti 
modeļi - ierīces, kurus var izmantot fiziskajām aktivitātēm un videofilmiņas.

     Gūtās zināšanas un prasmes veicinās skolēnu izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un iedrošinās katru daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

Projekta noslēgumā - 20.oktobrī plkst.12.00

notiks "vingrošanas kuba" svinīga atklāšana un aktivitāšu izvērtēšana.

Tā būs skaista dāvana Tumes skolas 96.dzimšanas dienā.


svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Karjeras nedēļa 2017.g. oktobris


9.oktobris - 19.oktobris
Tukuma, Engures un Jaunpils novados jau trešo reizi norisināsies
karjeras nedēļa "ES būšu..."

neklātienes konkurss "Iepazīsti uzņēmumus!" (Tukuma, Engures un Jaunpils novados ) 4.-12.klašu skolēniem
9. - 13.oktobris
sīkāka informācija par konkursa norises gaitu - skolas informatīvajā stendā
radošais konkurss "Mans interesantais CV" 11.-12.klašu skolēniem
9.-12. oktobris - konkurss skolā
16.- 19. oktobris - konkurss novadā
sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem - skolas informatīvajā stendā

"Profesiju diena Kad izaugšu liels, es būšu..."
9.-19.oktobris
8.klases skolēni vada nodarbību 5 un 6 -gadīgajiem bērniem par dažādām profesijām

Iepazīstam savu vecāku profesijas 1.-6.klašu skolēniem!
(Tikšanās - sarunas ar vecākiem par savām profesijām)
9.-19.oktobris

"Iespēju durvis"- karjeras nedēļas noslēguma pasākums Tukuma 2.pamatskolā
19.oktobris
Piedalās 9.klases skolēnu komanda 7 cilvēku sastāvā