piektdiena, 2020. gada 28. augusts

Norādījumi jaunajam mācību gadam 2020./2021.

 Cien. vecāki!


Ar 2020./2021.m.g. 1.septembri 1.-9.kl. skolēniem mācību process Tumes pamatskolā  tiek uzsākts klātienē, ievērojot higiēnas un distancēšanās normas (A modelis). Mācību sākums plkst.8.30.

 Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, skolēni dodas uz nozīmēto garderobi un klases telpu.

Starpbrīžos skolēni uzturas pie tā mācību kabineta, kur paredzēta mācību stunda. Mācību procesu pēc iespējas organizējam blokstundās (2 viena priekšmeta stundas pēc kārtas). Skolotājs organizē dinamiskās pauzes un atpūtu pēc nepieciešamības. Zvanu starp mācību stundām neizmantojam.

Skolā neierodas skolēni, ja:

  •       skolēnam vai kādam ģimenes loceklim noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  •       ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
  •       paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Skolēni pēc slimības ierodas skolā ar ģimenes ārsta izziņu.

Starpbrīžu laikā skolēni ievēro distancēšanās nosacījumus.

Ēdināšana tiek organizēta divos starpbrīžos, ievērojot distancēšanās noteikumus, kā arī roku higiēnu pirms ēšanas:

 

Stundu laiki

Klases, kuras ēd pusdienas

1.

8.30 – 9.10

 

2.

9.20 – 10.00

 

3.

10.10 – 10.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl.

4.

11.10– 11.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

6.a, 6.b, 7.kl., 8.kl., 9.kl.

5.

12.10 – 12.50

 

6.

13.00 – 13.40

 

7.

13.50 – 14.30

 

8.

14.40 – 15.20

 

 Lai novērstu drūzmēšanos iestādē, ievērojot distancēšanos, vecāki pavada skolēnus līdz ieejai skolā, kur arī sagaida bērnus pēc stundām vai nodarbībām. Ja vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām nepieciešams satikt skolēnu mācību procesa norises laikā, to savlaicīgi jāsaskaņo ar skolēna klases audzinātāju, vai arī ar skolas administrāciju.  Skolēnu vecāki, kuri vēlas tikties ar kādu pedagogu, savlaicīgi iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku.

 Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, datumu un telefona numuru.

1.septembrī vecāki drīkst pavadīt  skolēnus līdz klašu telpai. Sākot ar 2.septembri skolēnus vecāki atved līdz ieejai skolā (izņēmums ir 1.klases skolēni – par kārtību informēs klases audzinātāja).

Vecākiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene, bērns-invalīds, vai bērns, kurš slimo ar celiakiju, jāraksta iesniegums skolas kancelejā par ēdināšanas atlaižu saņemšanu, pievienojot 3+ Ģimenes kartes kopiju, ārsta izziņu u.c. apliecinājumus.

Iekšējie noteikumi “Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu” skatāmi šeit.

Iepazīšanos ar tiem skolēni un vecāki apliecina ar parakstu!

BŪSIM ATBILDĪGI, IEVĒROJOT NOTEIKUMUS!

trešdiena, 2020. gada 26. augusts

Zinību diena - 1. septembris 2020. gadā

 


1.-9.klašu skolēni!

Pēc ienākšanas skolā dodamies uz savu klases telpu, nedrūzmējamies gaiteņos un bez vajadzības nepārvietojamies pa skolas telpām! 
Esam atbildīgi un ievērojam visus valstī noteiktos drošības noteikumus!

trešdiena, 2020. gada 19. augusts

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

 

Projekta līguma Nr. 2020-1-LV01-KA101-077199

Piešķirtais finansējums: 7863,00 EUR

 Projekta ilgums: 16 mēneši (01.08.2020.-30.11.2021.)

 Projekta mērķis ir:

-apgūt prasmes un iemaņas darbā ar iekļaujošās izglītības skolēniem, motivējot viņus kvalitatīvam un jēgpilnam mācību procesam un nodrošinot atbalstu mācību procesā, sekmējot sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites pilnveidi mācību procesā.

 Projekta aktivitāšu laikā dalībnieki:

-iepazīsies ar iespējām veicināt skolēna motivāciju un iespējām nodrošināt atbalstu skolēnam mācību procesā

- apgūs inovatīvus rīkus un resursus skolēnu intereses mācīties un motivācijas veicināšanai

-izvērtēs savu digitālo pratību un prasmes un apzināsies savu IKT prasmju potenciālu mācību procesā, motivējot visus skolēnus klasē iesaistīties mācību procesā.

 Lai apgūtu jaunas profesionālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas skolēnu motivācijas veicināšanai, projekta dalībnieki piedalīsies trīs strukturētos kursos.

 1. Kursi: Stratēģijas klases atmosfēras uzlabošanai un mācību motivācijas veicināšanai. Laiks: 2020.gada 21.-27.novembris. Vieta: Madride.

2. Kursi: Speciālā izglītība un iekļaujošā izglītība, Itālijas pieredze. Laiks: 2021.gada 7.-13.februāris. Vieta: Boloņa.

3. Kursi: Inovatīvas mācību metodes skolotājiem, skolām un pieaugušo izglītībai. Laiks: 2021.gada 23.-29.maijs. Vieta: Tenerife.

Pilnu projekta aprakstu, kā arī pieteikuma anketu vari atrast šeit.