pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

2018./2019.mācību gada pirmklasnieki


Gaidīsim Tumes vidusskolā nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākus!


Tikšanās ar nākamā 2018./2019. mācību gada pirmklasnieku vecākiem Tumes vidusskolā notiks pirmdien, 5. martā plkst.18:00 

otrdiena, 2018. gada 20. februāris

Savu nākotni veido pats!

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"ietvaros
otrdien, 27.februārī 7.-12.klašu skolēniem
"SAVU NĀKOTNI VEIDO PATS"
karjeras plānošanas tēmā "Pašvērtējuma veikšana un karjeras lēmuma pieņemšana"
ar AGITU ŠMITIŅU, 
karjeras konsultanti, Vidzemes augstskolas docenti, interaktīvo spēļu veidotāju
Mērķis:
teorētiskā un praktiskā nodarbībā veicināt skolēnu karjeras izvēli, atbilstoši viņu stiprajām pusēm un darba tirgus vajadzībām, izmantojot interaktīvas karjeras izvēles metodikas.

Uzdevumi: 1.izzināt karjeras jautājumus no dažādiem skatu punktiem un atklāt iespējamos soļus karjeras attīstības procesā,
            2.palīdzēt skolēnam iepazīt sevi, veikt pašvērtējumu, izmantojot 
 dažādas metodikas,
      3.iepazīt darba iespējas un aktuālās darba tirgus vajadzības, 
saskatot potenciālu savās stiprajās pusēs,
 4.diskutēt par karjeras plānošanu un lēmumu pieņemšanu
šajā vecumposmā.Skatuves runas konkurss


Skatuves runas konkursa 
2018.gada 19.februārī rezultāti:
PATEICĪBA
par veiksmīgu piedalīšanos skolas konkursā:
  1.Samantai Lasmanei
  2.Helēnai Gudmonai
3.Zanei Burmasai
 4.Kārlim Mackevičam
5.Zanei Āboliņai
 6.Annijai Pētersonei
  7.Annai Čečulinai
                      8.Elīzai Dūšai 
                     9.Līvai Rullei
                    10.Unai Birkmanei
                    11.Annijai Mālkalnei
                     12.Karinai Leskovičai
                     13.Alisei Biterei
ATZINĪBA:Martai Pētersonei,Terēzei Ādiņai, Norai Namedai Vasermanei, Alisei Andersonei, Ievai Bērzmārtiņai.

Paldies pedagogiem: D.Miltiņai, A.Zaķei, L.Bautrai, R.Važai, E.Kaminskai un L.Lauziniecei!

Novada konkursā piedalās: Nora Nameda Vasermane un Ieva Bērzmārtiņa. 

Tumes kultūras nama darbinieku -žūrijas locekļu Simpātiju balvas saņēma:
M.Pētersone, N.N.Vasermane, I.Bērzmārtiņa.


pirmdiena, 2018. gada 5. februāris

Skolas vecāku sapulce

Cienījamie vecāki!

aicinām piedalīties 
skolas vecāku sapulcē
pirmdien, 19.februārī plkst.18.00 mazajā zālītē

Darba kārtībā:
1.Aktualitātes karjeras izglītībā; ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 01.01.2016.-31.12.2020. īstenošana skolā.
(D.Elpere - pedagogs karjeras konsultants)

2.Adekvātu robežu nospraušana jeb pašapziņas, paškontroles un pašdisciplinēšanas psiholoģiskie aspekti.
(A.Grūbe - psiholoģe)