piektdiena, 2020. gada 31. janvāris

Muzeja stunda Tukuma mākslas muzejā 30.01.2020.


A.Zaķes foto

Pirms nodarbības skolēni izzināja mākslas darbu žanrus: ainava, portrets, sadzīves žanrs, marīna, klusā daba un mācījās tos atpazīt gleznu fotogrāfijās (vizuālās mākslas stundā). Klases stundā tika atkārtotas iepriekš apgūtās uzvedības normas, apmeklējot muzeju, izstādi.

Mākslas muzeja vadītājas iepazīstināja ar mākslas darbu izstādi “Katram savs stāsts”. Tikaaktualizētas skolēnu zināšanas par mākslas darbu žanriem, gleznošanas tehniku. Skolēni mācījās analizēt mākslas darbu, pievēršot uzmanību konkrētiem kritērijiem. Praktiskajā daļā skolēni piedalījās aktivitātēs, piemēram, pēc žanra apraksta atrod atbilstošo darbu, grupās izvēlās darbu, kuru analizē. 

Pēc nodarbības tika apkopotas iegūtās zināšanas un prasmes, izvērtēta jauniegūtā pieredze gan mutiski, gan rakstiski, aizpildot anketu: Man patika…., Man vislabāk izdevās…, Šodien no jauna uzzināju….  Iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot apmeklējot muzejus, izstādes, gleznojot savus darbus, piedaloties konkursā “ Dari, radi”. Pēc pasākuma, vizuālās mākslas stundā, skolēni veica darbu “ Kopē gleznu!”: izvēlējās gleznu fotogrāfiju, žanru, pētīja to, analizēja un centās gleznot līdzīgi, prezentēja to, iepazīstinot ar savu darbu klasesbiedrus, veidoja klasē darbu izstādi. 

skolotāja Anda Zaķeceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

Kā kļūt par to, ko vēlies? 15.01.2020.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
nodarbībā “Kā kļūt par to, ko vēlies?" 7.-9.klašu skolēni
starptautiskas apmācību programmas "Start Strong" trenera Andra Arhomkina vadībā
paplašināja savu izpratni par veiksmīgas karjeras nosacījumiem, 
to nozīmi karjeras lēmumu pieņemšanā.

Vadītāja Andra iedvesmoti, nodarbības ievadā skolēni iesaistījās aktīvās diskusijās  kritērijiem, ar ko "veiksmīga karjera" atšķiras no "karjeras" un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. 
Iesaistoties dažāda veida uzdevumos un praktiskajos vingrinājumos, skolēni mācījās saprast, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. 
Apgūstot līdz šim neiepazītus karjeras izveides pamatinstrumentus, to pielietošanu, skolēni būtībā saņēma citādāku karjeras izveides plānu, pie kura īstenošanas var ķerties jau tūlīt: atrast savu sirdslietu, kurai  spēj veltīt 100%-tīgu uzmanību, būt atbildīgam par to, ko dari un trenēt tūlīt tās lietas, kas vēl neizdodas, bet kuras var būt izšķirošas karjeras lēmumu pieņemšanā.
Pēc nodarbības skolēni atzina, ka nodarbība ir bijusi ļoti interesanta, saprotama un rosinājusi praktiskai rīcībai:
*Man patika stāsts par to, kā cilvēki var mainīties, sākšu ar uzmanības trenēšanu, kā puisis hokejā. (7.klase)
*Man patika klausīties, uzzināju, kā varu trenēt uzmanību un lai kaut ko dzīvē sasniegtu, jābūt entuziastiskam. (7.klase)
*Man ļoti, ļoti  patika, jo man tagad ir liela motivācija un gribas darīt daudz un labas lietas. (8.klase)
*Man patika, ka pastāstīja, kā veidot veiksmīgu karjeru. (8.klase)
*Ļoti patika, bija interesanti, patika stāsts par pārdevējiem. (8.klase)
*Es sapratu, ka jāmācās sadarboties ar citiem cilvēkiem, vajag būt uzmanīgākam un apzināties savu atbildību jebkurā darbā. (9.klase)
*Es iemācījos, ka, lai plānotu savu karjeru, svarīgas ir manas intereses, vērtības, vēlmes; ka nākotnes karjeru nepieciešams plānot pa soļiem un ir dažādi plānošanas instrumenti. (9.klase)
*Ļoti labi lika aizdomāties par savu nākotni, tagad zināšu kādam būt  cilvēkam, lai būtu interesants citiem. (9.klase)
*Man patika, ka visiem karjeras soļiem tika minēti piemēri no dzīves; patika shēmas un veids, kā stāstīja. (9.klase)
*Man ir ļoti daudz hobiju, kurus varu izmantot savā labā; sapratu, ka man ir jādara vairāk priekš citiem un tas ir jādara ar prieku. (9.klase)
*Man patika, kā tika vadīta nodarbība; sapratu, kas man var palīdzēt mainīties uz labo pusi. (9.klase)
Pedagogs karjeras konsultants Daiga Elpere
D.Elperes foto