ceturtdiena, 2023. gada 23. februāris

Karjeras diena 24.02.2023.


 

Ritmu un skaņu pasaulē 22.02.2023. Ritmu un skaņu pasaulē ar  Nilu Īli
2023.gada 22.februārī

 1.-9.klašu skolēni piedalījās aizraujošā un iedvesmojošā mācību stundā - muzikālajā darbnīcā ritma un skaņu pasaulē.

Kopīgi saspēlējot instrumentus un citādi praktiski darbojoties, skolēni iepazinās ar dažādiem perkusiju instrumentiem no visas pasaules.  Ieklausoties dažādo tautu mūzikas instrumentu skaņu burvībā un viens otrā, skolēni radīja kopējas muzikālās kompozīcijas brīnišķīgu skolotāju Nila un Maijas vadībā.
Saruna mūzikas valodā ļāva ieraudzīt mūzikas daudzveidību no citu skatu punkta, noticēt, ka mēs katrs varam piedalīties mūzikas radīšanā. Kopīgi radītā mūzika aizveda pavisam citā pasaulē. Tā raisīja jaunas pārdomas, piemēram, kā no dabas materiāliem top neparasti instrumenti, par īpašajām prasmēm to spēlēšanai.
Sirsnīgs paldies skolotājiem Nilam un Maijai 
par mūzikas stundu, kas aizzibēja kā viens mirklis!
skolotāja Daiga Elpere


S.Šteinbergas foto un video

svētdiena, 2023. gada 12. februāris

Sveiciens Tumes pamatskolas topošajiem pirmklasniekiem, video 12.02.2023.

 


TUMES PAMATSKOLĀ NO 1.MARTA TIEK UZSĀKTA SKOLĒNU UZŅEMŠANA 1. KLASĒ 2023./2024. MĀCĪBU GADAM 

Vispārējās pamatizglītības programmā: 21011111
Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem: 21015611 
Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem: 21015711
 
 Skola papildus piedāvā: 
• Pagarināto dienas grupu 
• Dziedāt 1.- 4.klašu vokālajā ansamblī
• Novadpētniecības pulciņu
• Zīmēšanas/gleznošanas pulciņu 
• Sporta pulciņu 
• Datorikas pulciņu 
• Netradicionālo rokdarbu pulciņu 
• Darbošanos Tumes 632. mazpulka aktivitātēs 
• Atbalsta personāla (logopēda, sociālā pedagoga, psihologa) palīdzību. 
• Dabas vides estētikas nodarbības

Vecākiem / likumiskajam pārstāvim, lai pieteiktu skolēnus mācībām Tumes pamatskolā

Iesniedzot iesniegumu personīgi, uzrāda: 
✓ Personu apliecinošu dokumentu 
✓ Bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu 
✓ Aizbildnību apliecinoša dokumenta kopiju. 

 Iesniedzot iesniegumu elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi tumesskola@tukums.lv nosūta iesniegumu (veidlapu skatīt šeit), parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, aizbildnim pievienojot aizbildnību apliecinošu dokumenta kopiju. Iesniedzot dokumentus elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis līdz mācību gada pirmajai dienai uzrāda elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus. 
Iesniegumus pieņem (iepriekš vienojoties) skolas kancelejā no plkst. 8:00 – 16:00 
Tālrunis informācijai: 29184551 

ceturtdiena, 2023. gada 9. februāris

Barikāžu laiks Latvijā

 Latvijas okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbībā 
"Par savu zemi ir jāpastāv. Barikāžu laiks."
24.01.2023.
     9.klases skolēni mācījās izprast Barikāžu laika notikumus no 1991. gada janvāra līdz 21. augustam, kad Latvijas tauta aizstāvēja savu valsti un ieguva pilnīgu neatkarību.
     Tā bija atbilžu meklēšana uz dažādiem jautājumiem, piemēram, k
āds bija pārejas laiks no juridiskās Latvijas neatkarības līdz faktiskajai? Vai ar nevardarbīgu pretošanos var apturēt tankus un omoniešus? Kas deva drosmi cilvēkiem un kāda bija viņu motivācija? Tā bija diskusija par vērtībām, par drosmi, par Latviju pirms 30 gadiem un tagad, jo nodarbības tēma nav tikai vēsture - kopā svarīgi ir mēģināt izprast tautas vienotības spēku un brīvas, neatkarīgas valsts vērtību.
Skolēni tika rosināti vairāk izzināt savas ģimenes un novada cilvēku pieredzi un sajūtas Barikāžu laikā.

2023.gada 26.janvārī Tumes centrā

piestājās 1991.gada barikāžu muzeja mobilais muzejs - MUZEOBUSS.

 IKARUSS autobuss, kurā ierīkota muzeja mobilā ekspozīcija, pirmo reizi bija apskatāms interesentiem 2006.gada 20.maijā Muzeju nakts ietvaros. Skolēniem iepazīšanās ar muzeobusa krājumiem ļauj apgūt prasmes un iemaņas  darbā ar dažādiem informācijas avotiem, savienojot informāciju no mācību grāmatām, vecāku stāstījuma, barikāžu laikabiedru atmiņām, veidojot izpratni par vēstures daudzveidīgās interpretācijas cēloņiem un  nozīmi. Muzeja speciālistei Evita Mačai īpaši daudz nācās skaidrot un atbildēt uz jaunāko klašu nopietnajiem jautājumiem.


D.Elperes foto

1991.gada barikāžu muzeja cilpošanas spēle
     Ar interaktīvās pastaigu spēles palīdzību skolēni varēja izzināt dažādus interesantus faktus gan par barikādēm, gan par Atmodas laiku kopumā. Lūk, kā veicās 6.klases skolēniem: 

      Mūsu klases skolēniem patīk sportiskas aktivitātes. Tāpēc nolēmām piedalīties 1991.gada Barikāžu muzeja Cilpošanas spēlē. Cilpošanas spēle ir interaktīva pastaiga, kuras laikā viedierīcē tiek spēlēta erudīcijas spēle. To varēja spēlēt jebkurā vietā Latvijā un pasaulē. 
    Cilpošanas spēlē piedalījāmies 27.janvārī, jo 26.janvārī savas zināšanas papildinājām, apmeklējot Muzeobusu, kurā guvām priekšstatu par barikāžu laiku fotogrāfijās un izstādītajos tā laika sadzīves priekšmetos. 
       Lai uzsāktu spēli, mums telefonos vajadzēja lejuplādēt lietotni, ievadīt skolas un klases nosaukumu, kā arī izdomāt komandas nosaukumu. Izvēlējāmies maršrutu un devāmies ceļā. Spēle piedāvāja sešas cilpas, katrā cilpā četri jautājumi un vēl papildjautājumi. Pēc katriem noietiem 250m telefonos “iebira” jautājumi. Katrs km noslēdzās ar cilpas jautājumu – tajā tika apkopotas zināšanas no iepriekš dotajām atbildēm. Ja nepratām atbildēt, bija iespēja izmantot papildjautājumus.
    U
zdevumi bija daudzveidīgi – jāpēta fotogrāfijas, jāklausās dziesmas, jālasa apraksti. Bija pat uzdevums, kurā jānofotografējas kopā ar Latvijas TV torni. Bijām apmulsuši – kur dabūsim TV torni, bet, izvēloties uzdevumā opciju “kamera”, tas parādījās telefona ekrānā.
  Cilpošana bija interesanta, aktīva un jautra! Guvām jaunas zināšanas un prasmes. 
            6.klases skolēni un skolotājas Inese, Renāte


I.Miķelsones foto

Sirsnīgs paldies Tumes kultūras nama darbiniekiem par iespēju iepazīties ar MUZEOBUSU!