ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Bebr[a]s konkurss 2017

Bebr[a]s konkursā 2017. gada novembrī piedalījās visi skolēni sākot no 5. klases. Pusstundā bija jāatrisina 15 uzdevumi, kas saistīti ar algoritmisko domāšanu.
5. klasē
1. vieta Markuss Buza 33,5 punkti
2. vieta Nora Vasermane 31 punkts
3. vieta Ilze Elizabete Muceniece 29,75 punkti
6. klasē
1. vieta Annija Zaļā 44,75 punkti  (3. vieta skolā)
2. vieta Daniela Liepiņa 43,5 punkti
3. vieta Renards Ūdris 41 punkts
7. klasē
1. vieta Līva Rulle 47,25 punkti (1. vieta skolā)
1. vieta Annija Krīgerte 47,25 punkti (1. vieta skolā)
2. vieta Una Birkmane 42,25 punkti
3. vieta Sanija Lāce 32,25 punkti
8. klasē
1. vieta Daniels Kārkliņš 46 punkti (2. vieta skolā)
2. vieta Madars Čuhnovs 37,25 punkti
3. vieta Marta Buza 32,25 punkti
3. vieta Daiga Kroņkalne 32,25 punkti
3. vieta Kristaps Lakstiņš 32,25 punkti
9. klasē
1. vieta Adrija Pukate 37,25 punkti
2. vieta Ernests Veitners 33,5 punkti
3. vieta Melānija Vigule 27,5 punkti
11. klasē
1. vieta Kristers Valenburgs 32,25 punkti
12. klasē
1. vieta Raivis Bonfelds 28,5 punkti
Paldies čaklajiem uzdevumu risinātājiem!
Visas Latvijas rezultātus vari aplūkot VISMA.LV tīmekļa vietnē.
2017. gada uzdevumus un atbildes vari aplūkot šajā vietnē.

otrdiena, 2017. gada 21. novembris


Cienījamie vecāki!

Aicinām piedalīties 
skolas vecāku sapulcē 
trešdien, 29.novembrī plkst.18.00 mazajā zālītē

Darba kārtībā:
 1. Jaunā kompetencēs balstītā satura ieviešanas gaita (direktore I.Dāvidsone)
 2. Atbalsta personāla darbs skolā (atbalsta komandas vadītāja D.Elpere)
 3. Audzināšanas loma bērna rakstura veidošanā (psiholoģe A.Grūbe)


pirmdiena, 2017. gada 20. novembris

Ierindas skates rezultāti 2017. gadā

Ierindas skates 2017 rezultāti:

4.-6.klašu grupā - 4.klasei - 1.vieta
                             5.klasei - 2.vieta
                             6.klasei - 3.vieta
7.-9.klašu grupā - 7.klasei - 1.vieta
                             8.klasei - 3.vieta
                             9.klasei - 2.vieta

Labākie komandieri:
4.-6.klašu grupā - Kristians Sčuckis/4.klase
7.-9.klašu grupā - Una Birkmane/7.klase

Skolas un zemessardzes 51.Kājnieku bataljona dāvana 4.-9.klašu soļotājiem:
        * bataljona bāzes Dobelē apmeklēšana - 07.12.2017.
         *iepazīšanās ar K.Ulmaņa piemiņas muzeju "Pikšas" - 07.12.2017.

PALDIES 
par literāri muzikālo kompozīciju "SKAISTA MANA TĒVU ZEME":
                   *5. un 12.klases skolēniem
                   *1.- 4.klašu ansamblim
                   *5.- 9.klašu korim
                   *skolotājām Līgai Lauziniecei un Sandrai Šteinbergai

ceturtdiena, 2017. gada 9. novembris

Ceļā uz Latvijas simtgadi


piektdien, 17.novembrī

Suminām LATVIJU  99.dzimšanas dienā!


Ierindas skate
Valsts himnas dziedāšana
Literāri muzikāla  kompozīcija "Skaista mana tēvu zeme"
Starts labajiem darbiem ceļā uz Latvijas simtgadi 
"Augam Latvijai"

pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris

Informatīvais izdevums vecākiem 23.10.2017.

Iznācis informatīvais izdevums vecākiem, kurā var iepazīties ar: 

 • skolas prioritātēm, 
 • atbalsta personāla funkcijām un darba laikiem, 
 • interešu izglītības, individuālā darba un pagarināto grupu darba laikiem,
 • oktobrī notikušajiem projektiem skolā,
 • Mykoob atskaiti,
 • tuvākajiem konkursiem.

piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Tumes vidusskolas un biedrības "Cidonya" sociālais projekts

 “Tavas spējas un iespējas” 

Tumes vidusskolā sadarbībā ar biedrību "Cidonya"

Projekta laikā notika gan sportiskās aktivitātes svaigā gaisā,  gan izglītojošas nodarbības:
pētījumi par veselīgu uzturu, veselīgu ēdienu gatavošana un degustēšana, izveidots 
veselīgu paradumu kalendārs, kurā katru dienu atzīmēts labais darbs veselībai, spēles, 
krustvārdu mīklas, smaržīgie augu maisiņi, kas palīdz atpazīt ārstniecības augus. 5.,6.klašu 
skolēni izveidoja modeļus un aprakstu ierīcēm, kurus var izmantot ikdienas fiziskajām 
aktivitātēm skolas apkārtnē. 7.klašu skolēni, sadarbībā ar “Manu aptieku” un A.Riteni 
iepazinās ar farmaceita darbu un arī paši sagatavoja veselīgu produktu, savukārt 8.klases 
skolēni videofilmiņās atspoguļoja jauniešu veselīgo aktivitāšu un uztura paradumus. 
Īpaša uzmanība tika veltīta skolēnu sadarbībai, piemēram, 9.klašu skolēni  vadīja "rīta
vingrošanu” 7. un 8.klašu skolēniem, 12.klases skolēni vadīja konkursu "Atpazīsti tējas" 
5.klases skolēniem. Arī sākumskolas skolēni radošajās darbnīcās vadīja aktivitātes viens
otram, piemēram, 4.klasē darbojās “Burtu domnīca”, bet 3.b klasē “Tējas galds”
Oktobris Tumes skolā ir skolas dzimšanas dienas mēnesis. 
Šogad, Tumes skolas 96. dzimšanas dienā  kļuvām bagātāki ar 3 brīnišķīgām dāvanām:
1)esam vairāk iepazinuši savas spējas un apzinājuši iespējas  sevis pilnveidošanā,
 izvēloties veselīgu dzīvesveidu  un mācoties sadarboties,
2)animācijas filmiņu “Reiz senos laikos Tumē…”, kurā atspoguļoti Tumes skolas pirmsākumi 
20.gadsimta 20.gados vēsturiskā kontekstā. Filmiņu veidojuši novadpētniecības pulciņa 
dalībnieki skolotājas J.Ventlandes vadībā, bet pirmizrāde notika 20.oktobrī,
3)”vingrošanas kubs”- biedrības “Cidonya” dāvana - ierīce ikdienas fiziskajām aktivitātēm 
svaigā gaisā.
Projekta noslēgumā – 20.oktobrī klašu aktivitātēs piedalījās  biedrības “Cidonya“ pārstāves 
A.Kalvāne, D.Mustafejeva.
Par aktīvu piedalīšanos projekta aktivitātēs klašu kolektīvi saņēma biedrības “Cidonya”
Pateicības  un  “Tukuma piens” gardos produktus.

Paldies 
biedrības “Cidonya” vadītājai Agitai Kalvānei par veselīgo piedāvājumu un auglīgo sadarbību!

pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris


Cienījamie vecāki!
Gaidīsim Jūs VECĀKU DIENĀ
pirmdien, 23.oktobrī Tumes vidusskolā
15.00 -18.00
tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, klases audzinātāju un skolas vadību
18.00 
skolas padomes sēde


17.00 - 1.klases vecāku sapulce - 116.kab.
17.30 - 9.klases vecāku sapulce - 209.kab.
18.00 - 3.b klases vecāku sapulce - 117.kab.
18.00 - 4.klases vecāku sapulce (piedalās psiholoģe A.Grūbe) - 215.kab.
skolas

pirmdiena, 2017. gada 9. oktobris

Tumes vidusskolas un biedrības "Cidonya" sociālais projektsTAVAS SPĒJAS UN IESPĒJAS

     Projekta mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību savas veselības un vides 
kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizēt veselīgas dzīves veida priekšrocības, 
izprotot savu ķermeni un mācoties to saudzēt.

     Projekta laikā notiek gan sportiskās aktivitātes, gan izglītojošas nodarbības: 
pētījumi par veselīgu uzturu, veselīgu ēdienu gatavošana un degustēšana,
kalendāra veidošana, kurā katru dienu atzīmē labo darbu veselībai. Tiek 
iepazīti ārstniecības augi, smiltsērkšķi, to labās īpašības, kā arī veidoti 
modeļi - ierīces, kurus var izmantot fiziskajām aktivitātēm un videofilmiņas.

     Gūtās zināšanas un prasmes veicinās skolēnu izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un iedrošinās katru daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

Projekta noslēgumā - 20.oktobrī plkst.12.00

notiks "vingrošanas kuba" svinīga atklāšana un aktivitāšu izvērtēšana.

Tā būs skaista dāvana Tumes skolas 96.dzimšanas dienā.


svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Karjeras nedēļa 2017.g. oktobris


9.oktobris - 19.oktobris
Tukuma, Engures un Jaunpils novados jau trešo reizi norisināsies
karjeras nedēļa "ES būšu..."

neklātienes konkurss "Iepazīsti uzņēmumus!" (Tukuma, Engures un Jaunpils novados ) 4.-12.klašu skolēniem
9. - 13.oktobris
sīkāka informācija par konkursa norises gaitu - skolas informatīvajā stendā
radošais konkurss "Mans interesantais CV" 11.-12.klašu skolēniem
9.-12. oktobris - konkurss skolā
16.- 19. oktobris - konkurss novadā
sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem - skolas informatīvajā stendā

"Profesiju diena Kad izaugšu liels, es būšu..."
9.-19.oktobris
8.klases skolēni vada nodarbību 5 un 6 -gadīgajiem bērniem par dažādām profesijām

Iepazīstam savu vecāku profesijas 1.-6.klašu skolēniem!
(Tikšanās - sarunas ar vecākiem par savām profesijām)
9.-19.oktobris

"Iespēju durvis"- karjeras nedēļas noslēguma pasākums Tukuma 2.pamatskolā
19.oktobris
Piedalās 9.klases skolēnu komanda 7 cilvēku sastāvā

piektdiena, 2017. gada 29. septembris

Miķeļdienas tirgus 2017

Miķeļdienas tirdziņā
Viss ir raibs kā pasakā:
Kēksiņi un vafeles,
Pīrādziņš uz salvetes,
Gribas visu nogaršot,
Visam naudas nepietiek.

sestdiena, 2017. gada 23. septembris

Olimpiskā diena Lauktehnikas stadionā 2017

22. septembrī Tukuma Lauktehnikas stadionā pulcējās audzēkņi no Tukuma 1. pamatskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Tukuma 2. pamatskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Džūkstes pamatskolas, Zemgales vidusskolas, Tumes vidusskolas un Tukuma 2. vidusskolas. Pēc kopīgas vingrošanas pagājušā gada laureāti – Tukuma 2. vidusskolas pārstāvji – stadionā ienesa un uzvilka mastā Olimpisko karogu. Un, uzklausījuši Tukuma olimpietes Ievas Zundas laba vēlējumus, visi uzsāka sacensības, lai noskaidrotu šī gada Olimpiskās dienas laureātus.

Olimpiskā diena Tumes vidusskolā 22.09.2017.

22. septembrī Olimpiskajā dienā piedalījās 1. - 5. klašu skolēni. Jautrību un stafetes organizēja sporta skolotājs U.Niedra. Vingrojumu kustības rādīja un stafetēs palīdzēja 9. klases meitenes.

piektdiena, 2017. gada 15. septembris

PARLAMENTA ZIŅAS
 15.09.2017.

Konkurss par ekrāna nosaukumu - veiksmīgāko, interesantāko un īsāko!

18.09.-21.09.
Lai paātrinātu informācijas apriti, izmantojot ekrānu virs ziņojuma dēļa, aicinām rakstiskā veidā paust idejas par ekrāna nosaukumu.
zīmītes ar idejām iemest balsošanas kastē - skolas gaitenī- līdz ceturtdienai, 21.septembrim plkst. 15.30
Rezultātu paziņošana pirmdien, 25.oktobrī.
Parlamenta vārdā Vika, Linda, Lauma (8.,9.kl.)

pirmdiena, 2017. gada 28. augusts

1. septembris 2017. gadā. Afiša.

Dienas plānojums

 • 8:30 - tikšanās klasē,
 • 9:00 - svētku pasākums Tumes Kultūras namā,
 • 9:40 - 9:50 - fotografēšanās 1. un 12. klasei,
 • 9:40 - 9:50 - starpbrīdis,
 • 9:50 - 10:30 - klases stunda 1. - 12. klasei,
 • 10:30 - 10:40 - starpbrīdis,
 • 10:40 - 11:40 - aktualitātes, sarunas klasē, kā arī fotografēšanās pēc saraksta.sestdiena, 2017. gada 26. augusts

Aicinājums atpūtas vietas izveidei

Otrdien, 29.augustā, pl.9.30 gaidīšu LIELUS un STIPRUS PALĪGUS - tētus, mammas, bērnus- pie Tumes vidusskolas sporta laukuma
JAUNĀS ATPŪTAS VIETAS
izveidei!
Līdzi jāņem darbaprieks, darba cimdi, lāpstas - jārok būs daudz, cirvis, kāds motorzāģis. Par citiem instrumentiem sīkāku info var iegūt pie manis personīgi! Ceru uz labu laiku un Jūsu atsaucību! Katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek!
I.Strautmane

pirmdiena, 2017. gada 17. jūlijs

Latvijas mazpulku nometne Jaunpilī


AR  SAULI  SIRDĪ
Lai piepildītas ar jauniem piedzīvojumiem, jaunām prasmēm un draugiem
Latvijas mazpulku nometnē
"Visu daru es ar prieku"
Jaunpilī no 17.-21.jūlijam
632.Tumes mazpulka dalībniekiem un vadītājai Dzintrai Driķei!

ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

Par izcilību mācībās 2017. gadā

Sveicam mūsu skolēnus, kas ieguvuši atzinību ar izcilu mācību darbu:
Alise Birkmane,
Jana Danute Lasenberga,
Kate Annija Auziņa,
Lelde Laugale,
Nora Nameda Vasermane,
kā arī skolotāji:
Daiga Elpere,
Danusija Miltiņa,
Diāna Auziņa.

ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Plenērs Dzirciemā 2017

Šogad Mājturības un tehnoloģiju (kokapstrādes un metālapstrādes) radošo darbu plenērā gatavojām divus darbus - dāvanu makšķerniekam un briļļu turētāju. Tā kā šogad plenēram ir apaļa jubileja - 10 gadi, tad metodiskās apvienības vadītājs Vilnis Prancāns atveda uz Dzirciema internātskolu grupu PRO, sniedzot mazu koncertu. Plenēra saimnieku Andi Jēkabsonu sveica arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāve. No mūsu skolas šogad plenērā piedalījās 7. klases skolēns Daniels Markuss Kārkliņš.

piektdiena, 2017. gada 5. maijs

Mazpulku sporta spēles


Ģimenes dienas noskaņās

pasākums ĢIMENES DIENAS noskaņās
sestdien, 13.maijā plkst.10.00 
Tumes kultūras namā

                      ☺ Sveiciens Ģimenes dienā
            ☺ Mācību olimpiāžu un konkursu dalībnieku un laureātu sumināšana
              ☺ Pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem

piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis

Foto konkurss “Mans 4.maijs”
Piedalies arī tu! 
Vēro un dokumentē šo svētku svinības
 savā mājā, ciemā, tuvākajā apkārtnē, pilsētā, …. jebkur,
 kur tu atrodies un interesantākās fotogrāfijas  iesūti 
skolas konkursam “Mans 4.maijs”  -
konkursi@tumesvsk.lv

trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādes


Apsveicam!

    

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu, valsts olimpiāžu, SZPD un mācību priekšmetu konkursu rezultāti:
Reģionālā 4. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai

4. klašu skolēnu pētnieciskie darbi
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai


Argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”
Alīna Rūmniece (7. kl.) – 2. vieta
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Daiga Kroņkalne (7. kl.) – dalībniece
Karīna Annija Leskoviča (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Sociālās zinības
Ieva Bērzmārtiņa (8. kl.) – 2.vieta
Alise Bitere (8. kl.) – 2.vieta
Adrija Pukate (8. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Anitai Kokainei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – 4.vieta
Ēriks Nauris Toks (8. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Alise Andersone (5. kl.) – dalībniece
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Vikija Peipāne (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

Latvijas 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Informātika
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim


Angļu valoda
Krista Burmasa (5. kl.) – dalībniece
Leo Voldemārs Kāposts (5. kl.) – dalībnieks
Daniela Liepiņa (5. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei


Latviešu valoda
Zane Āboliņ(2. kl.) – dalībniece
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Andai Zaķei, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Ģeogrāfija
Betija Benjamiņa (7.kl.) – dalībniece
Daniels Markuss Kārkliņš (7.kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Ilzei Strautmanei


Angļu valoda
Linards Lazdiņš (10.kl.) – 5.vieta
Sandijs Jānis Spruģis (10. kl.) – dalībnieks
Hardijs Riekstiņš (12. kl.) – dalībnieks
Krišs Aleksandrs Vasermans (9. a kl.) – dalībnieks
Kristers Švarcs (9. b kl.) – dalībnieks
Līga Liene Priede (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Aivai Leitānei

Kristaps Lakstiņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei

Glītrakstīšanas konkurss
Madara Liene Pone (1. kl.) - dalībniece
Zane Āboliņa (2. kl.) - dalībniece
Kristians Ščuckis (3. kl.) – dalībnieks
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājām Andai Zaķei, Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Matemātika
Kristers Vorobjovs (2. kl.) – dalībnieks
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (4. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Latviešu valodas un literatūras valsts 43. olimpiāde:
Kate Annija Auziņa (12. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Vizuālā māksla
Marta Pētersone (2. kl.) – dalībniece
Megija Rūta Murāne(3.kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Elīza Dūša (5. kl.) – dalībniece
Līva Rulle(6. kl.) – dalībniece
Laura Grinberga (11. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

SZPD:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Matemātika:
Elīza Dūš(5. kl.) – dalībniece
Līga Druka (5. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Inesei Miķelsonei!  

Una Birkmane (6. kl.) – dalībniece
Adrija Pukate (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Ingai Kokinai! 


 Latviešu valoda un literatūra
Ieva Bērzmārtiņ(8.kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

 Krievu valoda:
Melānija Vigule (8.kl.) – 2. vieta
Laura Rudzīte (8.kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai Elitai Kaminskai!

Latviešu valoda un literatūra
Kate Annija Auziņa (12.kl.) – 1.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Inese Liepiņ(11.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

Vēsture
Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Linda Muceniece (11. kl.) – dalībniece
Santa Pone (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei