trešdiena, 2019. gada 27. februāris

Iepazīsti profesiju dažādību

IEPAZĪSTI PROFESIJU DAŽĀDĪBU

karjera nākotnē - 
vimeo.com filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu

filmas par karjeras veidošanu

 PROFESIJASsvētdiena, 2019. gada 24. februāris

Vecākiem

Gaidīsim Tumes vidusskolā nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākus!

Tikšanās ar nākamā 2019./2020. mācību gada
pirmklasnieku vecākiem
Tumes vidusskolā notiks
pirmdien, 4. martā plkst.17:00

piektdiena, 2019. gada 22. februāris

"Rikšiņš" Lapmežciemā 21.02.2019.

Pateicība!

Tumes vidusskolas tautas deju kolektīvam "Rikšiņš" (1.-2. klašu grupai) par iegūto 1. pakāpi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncertā "Būšu liels".
Lapmežciemā
21.02.2019.

Projekts "Pirmās palīdzības sniegšana" 12.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 12.02.2019. sadarbībā ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA)  9. klases skolēniem notika nodarbības „Pirmās palīdzības sniegšanā”.
Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. 9. klasē bioloģijā skolēni apgūst cilvēka anatomiju un mācās par 10 orgānu sistēmām. Katrs varēja izvērtēt savas zināšanas un likt lietā, praktiski darbojoties. Nodarbību otrajā daļā bija praktiska darbošanās, kur skolēni viens otru varēja likt stabilajā sānu guļā, pārbaudīt elpošanu, sirds darbību un uzlikt spiedošo pārsēju. Noslēguma nodarbība bija veltīta mākslīgai sirds masāžai, kuru katrs varēja izmēģināt uz maketa.  Mācoties uz maketu, var iegūt pieredzi, lai vajadzības gadījumā cilvēks nenobītos sniegt pirmo palīdzību, lai būtu pieredze un zināšanas nevilcinoties palīdzēt.
Liela loma ir precizitātei, ātrai reakcijai un drosmei. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, pacietībai, rūpīgumam, neatlaidībai, sadarbībai, instrukciju izpildei, līdzjūtībai un sapratnei. Skolēniem bija iespēja apliecināt savu varēšanu, sadarbību un komunikāciju kas ir kompetenču izglītības pamati.

trešdiena, 2019. gada 20. februāris

7. klases skolēniem nodarbības ekoloģijā 17.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 19.02.2019. sadarbībā ar Dabas muzeja pasniedzējiem 7. klases skolēniem notika nodarbības – “Eksperimenti „Augu fizioloģijā” un “Mikrobioloģijā”.
Nodarbību mērķis bija, aktīvi darbojoties, iepazīt pasauli, procesus pašam un rast skaidrību sarežģītu procesu būtībā. Nodarbību sākumā skolēni tika iepazīstināti ar teorētiskām zināšanām. Notika trīs dažādas nodarbības: „Ķērpis – divi vienā”, „Ūdens piesārņojums”, „ Nepērc viņu dzīvības”.
Skolēniem mācību programmā ir jāapgūst tēma „Ķērpji”. Jāprot skaidrot ķērpju uzbūvi, simbiozi (aļģe un sēne vai arī baktērijas), laponi. Skolā jāapgūst arī ķērpju daudzveidība. Ar muzejam piederošo ķērpju uzskati varēja eksperimentēt un noteikt kreves, lapu vai krūmu ķērpjus. Praktiskā darbošanās ar palielināmajām ierīcēm, ir ļoti veiksmīga metode mācīties darot.
Liela loma ir izpratnei par dabas procesiem, tās aizsardzību.  Cilvēks ir kļuvis par nozīmīgāko dabas pārveidotāju, tāpēc tās resursi un bagātības jāizmanto saudzīgi, lai to pietiktu ne vien šodienas vajadzībām, bet arī nākotnē. To apzinoties, vides aizsardzība un cilvēces ilgtspējīga attīstība mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. Šajā nodarbībā skolēni novērtēja savus ikdienas paradumus un ūdens kvalitāti ūdens tilpnēs.
Nodarbību laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei, neatlaidībai, sadarbībai.  Skolēniem bija iespēja strādāt grupās, vienam otru papildināt un pārliecināties par savām zināšanām un ikdienas paradumu ietekmi uz dabu. Skolēni varēja izteikt savu viedokli, diskutēt un meklēt piemērotākos variantus dabas vērtību saglabāšanā un ilgtspējībā.

ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris

Raitu soli Jaunajā gadiņā

6.sadancošanas koncertā
RAITU SOLI JAUNAJĀ GADIŅĀ
14.02.2019. Džūkstes kultūras namā
piedalās tautas deju kolektīva "Rikšiņš" 5.-6.klašu dejotājas skolotājas I.Bukas vadībāD.Elperes foto

otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Ē.Vilsona monoizrāde "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem

5. - 9.klašu  skolēni 
monoizrādē "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem 
2019.gada 12.februārī
   
      Pamatskolas literatūras mācību programmā iekļauta R.Blaumaņa daiļrades iepazīšana. Arī Latvijas kultūras kanonā - izcilāko kultūras un mākslas vērtību sarakstā atrodam R.Blaumaņa darbus. Šoreiz  neparasta bija teātra izrādes forma, nevis tradicionāli zināmā, bet gan - monoizrāde. Būtiski, ka tās norisē tika iesaistīti arī skolēni. 
     Izrādes ievadā aktieris Ē.Vilsons rosināja skolēnus domāt: gan par to, kādi esam un kā uzvedamies dažādās ikdienas situācijās, gan iepazīstinot ar to, kā top izrāde, piemēram, aktieru skaits, lugas izvēle, aktiera darba eksemplārs, aktiera un režisora sadarbība.
     Tas palīdzēja skolēniem iejusties izrādes noskaņā, septiņi skolēni tika iesaistīti galveno varoņu "atveidošanai". Tālāk jau emocionālais stāsts par palaidnieku Jānīti - ciema nelaimi, bāreni, kas dzīvo pie audžuvecākiem, par Jānīša un ganu meitenes Līzes attiecībām, par pieaugušo un jauniešu savstarpējām attiecībām, attieksmi vienam pret otru, rīcību un tās sekām. Lai gan notikumi risinājušies ļoti sen, tomēr problēmas, kas tajos atklājas, ir aktuāli arī šodien - kādam man būt, kā veidot attiecības ar apkārtējiem.

skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto 

Lēmums par Tumes vidusskolas nosaukuma maiņu 31.01.2019.

Lēmums

2019. gada 31. janvārī,
prot. Nr.2, 14.§

Par Tumes vidusskolas reorganizāciju

1. Reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes vidusskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes pamatskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) ar 2019. gada 1. septembri (reorganizācija pabeidzama līdz 2019. gada 31. augustam).
2. Noteikt, ka Tumes pamatskola ir Tumes vidusskolas darba tiesisko attiecību, saistību, lietu pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti un saistības ir nodibinātas licencēto pamatizglītības programmu īstenošanai un vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanai.

piektdiena, 2019. gada 8. februāris

Datorikas nodarbības 07.02.2019.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 07.02.2019. notika  nodarbības datorikā, ko vadīja SIA "Aspired" no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka. 5.-9. klases skolēni tika iepazīstināti ar programmēšanas pielietojumu, saistību ar mācību priekšmetos apgūtajām zināšanām un prasmēm. Tika gūts priekšstats par to, ar ko vislabāk sākt apgūt programmēšanu.
Nodarbības praktiskajā daļā tika attīstītas programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes, izmantojot spēli, kurā spēlētāji tika iepazīstināti ar programmēšanas pamatiem un funkcijas “ja–tad” pielietojumu. Skolēni tika iepazīstināti ar kodēšanas un Java programmēšanas principiem.
Nodarbības laikā skolēni izmantoja iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās, kā arī aktīvi pielietoja loģisko domāšanu, tādējādi saistot jaunās zināšanas un prasmes ar skolā apgūto.

Izvēlies profesiju ar nākotni


"Izvēlies profesiju ar nākotni" 07.02.2019. Tumes vidusskolā

 Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  
Tumes vidusskolas 1.-9.klašu skolēni pasākumā 
“Izvēlies profesiju ar nākotni” 07.02.2019. 
sadarbībā ar SIA "Aspired" 

Pasākuma galvenais mērķis - turpināt iepazīt inženierjomas profesijas.
 Nodarbības ievadā skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, piemēram, fiziķis, elektriķis, ķīmiķis, zinātnieks - izgudrotājs un tām radniecīgajām profesijām, tām nepieciešamajām prasmēm un atbilstošajām rakstura īpašībām. Prezentācijās laikā skolēnu uzzināja par galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un darba instrumentiem. Nodarbību vadītāji aicināja skolēnus vairāk iepazināt katram pašam sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru, padomāt, kāpēc konkrētā profesija ir interesanta un kādu ceļu varētu izvēlēties, lai to apgūtu. 
Nodarbības otrajā daļā skolēni iesaistījās praktiskajā izmēģinājumdarbībā, iejūtoties konkrētajā profesijā. Nodarbībās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta darba procesa precizitātei un nepieciešamajām rakstura īpašībām: pacietībai, zinātkārei, rūpīgumam, neatlaidībai, precizitātei, sadarbībai, instrukciju izpildei.Pedagogs  karjeras konsultants Daiga Elpere
D.Elperes foto