otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Ē.Vilsona monoizrāde "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem

5. - 9.klašu  skolēni 
monoizrādē "Nezāle" pēc R.Blaumaņa motīviem 
2019.gada 12.februārī
   
      Pamatskolas literatūras mācību programmā iekļauta R.Blaumaņa daiļrades iepazīšana. Arī Latvijas kultūras kanonā - izcilāko kultūras un mākslas vērtību sarakstā atrodam R.Blaumaņa darbus. Šoreiz  neparasta bija teātra izrādes forma, nevis tradicionāli zināmā, bet gan - monoizrāde. Būtiski, ka tās norisē tika iesaistīti arī skolēni. 
     Izrādes ievadā aktieris Ē.Vilsons rosināja skolēnus domāt: gan par to, kādi esam un kā uzvedamies dažādās ikdienas situācijās, gan iepazīstinot ar to, kā top izrāde, piemēram, aktieru skaits, lugas izvēle, aktiera darba eksemplārs, aktiera un režisora sadarbība.
     Tas palīdzēja skolēniem iejusties izrādes noskaņā, septiņi skolēni tika iesaistīti galveno varoņu "atveidošanai". Tālāk jau emocionālais stāsts par palaidnieku Jānīti - ciema nelaimi, bāreni, kas dzīvo pie audžuvecākiem, par Jānīša un ganu meitenes Līzes attiecībām, par pieaugušo un jauniešu savstarpējām attiecībām, attieksmi vienam pret otru, rīcību un tās sekām. Lai gan notikumi risinājušies ļoti sen, tomēr problēmas, kas tajos atklājas, ir aktuāli arī šodien - kādam man būt, kā veidot attiecības ar apkārtējiem.

skolotāja Daiga Elpere
D.Elperes foto 

Lēmums par Tumes vidusskolas nosaukuma maiņu 31.01.2019.

Lēmums

2019. gada 31. janvārī,
prot. Nr.2, 14.§

Par Tumes vidusskolas reorganizāciju

1. Reorganizēt Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes vidusskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Tumes pamatskola" (juridiskā adrese: Skolas iela 1C, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139) ar 2019. gada 1. septembri (reorganizācija pabeidzama līdz 2019. gada 31. augustam).
2. Noteikt, ka Tumes pamatskola ir Tumes vidusskolas darba tiesisko attiecību, saistību, lietu pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti un saistības ir nodibinātas licencēto pamatizglītības programmu īstenošanai un vispārējās pirmsskolas programmas īstenošanai.

piektdiena, 2019. gada 8. februāris

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu rezultāti:

Matemātika
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai VīnakmeneiDatorikas nodarbības 07.02.2019.


PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”8.3.2.2/16/I/001
Projekta  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros 07.02.2019. notika  nodarbības datorikā, ko vadīja SIA "Aspired" no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka. 5.-9. klases skolēni tika iepazīstināti ar programmēšanas pielietojumu, saistību ar mācību priekšmetos apgūtajām zināšanām un prasmēm. Tika gūts priekšstats par to, ar ko vislabāk sākt apgūt programmēšanu.
Nodarbības praktiskajā daļā tika attīstītas programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes, izmantojot spēli, kurā spēlētāji tika iepazīstināti ar programmēšanas pamatiem un funkcijas “ja–tad” pielietojumu. Skolēni tika iepazīstināti ar kodēšanas un Java programmēšanas principiem.
Nodarbības laikā skolēni izmantoja iepriekš iegūtās zināšanas matemātikā, informātikā un sociālajās zinībās, kā arī aktīvi pielietoja loģisko domāšanu, tādējādi saistot jaunās zināšanas un prasmes ar skolā apgūto.