Tumes skolas vēsture, 1925.- 1929.

Aizgājušie gadi 1925.- 1929.

Materiāls sagatavots, izmantojot Tumes skolas arhīva materiālus. Personvārdos pārsvarā izmantota tā laika transkripcija.


Jaunās skolas būves plānošana

 • 1.att. Vecā skola ar savestajiem materiāliem jaunajai skolai
  1925.-26.gada ziemā pie vecās skolas ēkas tika savesti akmeņi jaunās skolas pamatiem un kokmateriāli. (1.attēls)
 • 1926. gada 5. jūnijā pagasta padome ievadīja sarunas ar Sēlīšu-Tomenu māju saimnieku Eimani par zemes pirkšanu skolas vajadzībām Tomenu māju robežās, lielā purva malā.
 • 1926. gada 4. augustā pagasta padome nolemj No Eimaņa Tomenu robežās pirkt 12 pūrvietas zemes par 60 Ls pūrvietā. Interese par skolas būvi apslāpst uz veselu gadu. Tikai 1927. gada 14. novembrī tiek lemts par trūkstošo kokmateriālu izciršanu un sagatavošanu. 
 • 1927.-28. gada ziemā laba daļa akmeņu tiek aizvesti no Tumes muižas uz Tomenu laukiem, paliek tikai lielākie, kuri iesaluši un grūti izkustināmi.
 • 1928. gada oktobrī vecāku sapulcē, sakarā ar jaunu apriņķa valdes priekšsēdētāju (Kārkliņš), vecāki ierosina skolu tomēr celt vecajā izraudzītajā vietā - Tumes muižā. Kārkliņš kopā ar pamatskolu inspektoru Mežuli vispusīgi iepazinās ar šo jautājumu, sasauca 1929. gada 6. februārī pagasta padomi ar interesentiem un Tukuma apriņķa skolu valde un apriņķa valde, pamatojoties uz Izglītības Ministrijas aizrādījumiem skolu tīkla izveidošanas jautājumā, izlēma, ka skolu jāceļ Tumes muižā, blakus vecajai skolas ēkai. 16. martā no meža tika izvesti kokmateriāli, arī akmeņus no purva malas bija jāved atpakaļ. Tas bija grūts darbs, jo 1929.-30. gada ziema bija tikpat kā bez sniega.
 • 1930. gada maijā izsludinātajā izsolē par būvdarbu veikšanu tos uztic būvuzņēmējam J. Skumpem no Tukuma, un jau 11. maijā tika sākti darbi pie pamatu rakšanas. 19. jūlijā tika ielikts pamatakmens un līdz rudenim ēka bija zem jumta.

Skolas dzīve

2.att. Skolēni pie skolas ēkas 1925.g. febr.
Kamēr tiek plānota jaunās skolas būvniecība, vecajā skolā (Muižas ēkā) notiek mācību darbs. Telpas ir vecas, taču pielāgotas, lai skolēni varētu ne tikai mācīties, bet arī darboties ārpusklases nodarbībās, svinēt svētkus, kā arī citas vietējās sabiedriskās organizācijas skolas telpas izmantoja kā pulcēšanās vietu saviem pasākumiem (lekcijām, teātra izrādēm, atpūtas vakariem). 
 • 1925. gada 10. maijā skolā notika pasākums (izrīkojums) ar dziesmām, deklamācijām, skolēnu teātri un balli. 
  • Skolēnu koris nodziedāja dziesmas: "Dievs, svētī Latviju", "Neviens putniņš tā nepūta", "Tumša nakte, zaļa zāle", "Ai, zaļai līdaciņa", "Vai, priedītē, vai, eglīte", "Dzērājpuisis bēdājāsi", "Trīs sārtas rozes", "Ar gailīti Rīgā braucu", "Nāc nākdama vasariņa", "Bērziņš mani aicināja", "Cekulaina zīle dzied". 
  • Tika izrādīta J. Jaunsudrabiņa ludziņa "Sapnis Saulītē". Ludziņā darbojās sekojoši skolēni: Marija Lindenberga (Anniņa), Anna Katlape (Marta), Otomars Svarenieks (Auseklis), Adolfs Gulbis (Evalds Raimunds), Milda Liepa (Laimes māte), Aleksis Meierlands (Tīter-Tītars), Fricis Kūla (Cūka). 
  • Uz teātri pārdotas 83 biļetes, uz deju (pieaugušajiem) 44 biļetes. Ienākumi no pasākuma - Ls 30,53.
 • 3.att. Skolēnu gatavotie rokdarbi
  1925. gada 6. decembrī skola sarīkoja mantu izlozi (bazaru) un teātra izrādi ar saviesīgu vakaru. 
  • Jau pāris gadu skolēni rosīgi strādāja rokdarbu stundās, gatavodami dažādas lietas, kuras jau bija domātas kādreiz izlietot skolas tirdziņā. Samērā daudz mantas gan meitenes, gan zēni sagatavoja pēdējos mēnešos - oktobrī un novembrī. (3. attēls) 
  • Tika sagatavotas 768 lozes, katras lozes cena bija 40 santīmi. Kopējais ienākums no izlozes, teātra un balles - Ls 374,43. Par šo naudu skolas vajadzībām tika iegādātas dažādas lietas, bet lielākās bija: projekcijas (burvju) lukturis un influences (elektriskā) mašīna. 
  • Tika iestudēta R.Blaumaņa luga 4 cēlienos "No saldenās pudeles"
 • 1925. gada 6. decembrī notika Ziemassvētku eglītes vakars. 
  • Skolēni pie eglītes dziedāja Ziemassvētku dziesmas, runāja deklamācijas, spēlēja teātri, notika dejas un rotaļas.
  • Bērni iestudēja ludziņu "Pēcis" (Krastiņa dramatizējums, pēc J.Neikena stāsta "Bāris").
 • 1926. gada 9. maijā notika skolēnu vakars ar dziesmām un deklamācijām, tad teātris, dejas un rotaļas. 
  • Tajā vakarā ir bijis ļoti lietains laiks, bet uz teātra izrādi tika pārdotas 53 biļetes, uz dejām (pieaugušajiem) pārdotas 20 biļetes. Tika pacienāti arī visi skolēni ar tēju un baltmaizi. 
  • 4.att. Skolas priekšpuse 1926.g. augustā
   Iestudēta ludziņa "Toms Soijers", joku luga 3 gleznās, M.Tvena romāna dramatizējums. Darbojās sekojoši skolēni: Alfreds Gulbis (Toms Soijers), Erika Puķukalne (Polli vecmāmiņa), Roberts Šulcs (Džims, sulainis), Otomars Svarenieks ( Hakelberijs Fins), Fricis Kūla (Bens Rodžers), Anna Eiķena (Bekki Fečer), Fricis Golgats (Mister Doblins), Elga Eglīte (Sessi Džip), Jekabs Bļodnieks (Sids), Līda Gabaliņa (Meri). Mazākajās lomās piedalījās vēl daudzi citi skolēni.
 • 1926. gadā no 14.-20. novembrim Latvijas Mazsaimniecību Veicināšanas Biedrības Tumes
  5.att. 1926.g.4.okt - pirmā skolas diena

  nodaļa sarīkoja skolas telpās mājturības-lauksaimniecības kursus. Skolā katru vakaru pulcējās pieaugušie uz interesantām lekcijām dārzkopībā, laukkopībā-pļavkopībā. Kursi beidzās ar goda mielastu un saviesīgu vakaru. Skolēnu ēdamistabā bija klāts galds apm. 40 personām, tika turētas runas, atskanēja dziesmas.
 • 1926. gada 5. decembrī skolas padome organizēja saviesīgu vakaru ar teātra izrādi un deju vakaru. Rūpīgi tika sagatavota R.Blaumaņa luga "Ļaunais gars" 3 cēlienos. Hronists T.Lagzdiņš pukojas, jo tika izpārdota apm. puse no sēdvietām uz teātra izrādi. Skolēni izrādes laikā kavējas klašu telpās vai koridorā un gaida balles sākumu. Pat uz balli daudzi blēdas ar biļetēm, negrib izdot naudiņu. Lugā piedalās: Fricis Katlaps, Emīlija Gulbe, Adolfs Gulbis, Lība Gulbe, Fricis Veibulis, Milda Lagzdiņa, Līda Puriņa, Juris Stenderis, Augusts Kleinhofs, Jekabs Lagzdiņš, Jekabs Valdmanis, Voldemars Freimanis, Žanis Ģinters.
 • 6.att. Lagzdiņu ģimene 1926.g. Tumes parkā
  (kreisajā pusē - aukle)
  1926. gada 19. decembrī notika gadskārtējais skolēnu Ziemassvētku eglītes vakars. 
  • Apmeklētāju bijis diezgan daudz, pārdotas uz teātri 114 biļetes (pieaugušajiem). Programma parastā: pie eglītes dziesmas un deklamācijas (dzejoļi), tad otrā istabā teātris, un beidzot dejas un rotaļas. Arī skolēniem parastās dāvanas - saldumi, tēja un baltmaize.
  • Īsta raušanās bijusi ar teātri, jo piedalījušies visi skolēni. Izrādīja A.Linduļa lugu "Dadzītis", pasaku 3 cēlienos.
 • 1927. gada 15. maijā notika skolēnu pasākums ar dziesmām, deklamācijām, teātri, deju un rotaļām. Izrādīta Zalcmaņu Mildas pasaka 3 cēlienos "Burvību slogā". (5. attēls)
  • Ludziņā darbojas sekojoši skolēni: Jekabs Gailis (Karalis), Erika Puķukalne (Karaliene), Rasma Aumale (Princese), Hermine Ķēniņa (Ilga), Olga Poga (Līga). 
  • Likteņa dieves: Līda Gabaliņa, Vera Kviese, Emilija Ķēniņa, Natalija Riekstiņa, Emilija Ozoliņa, Katrine Lapsiņa, Olga Trautmane, Olga Revina. 
   7.att. Aktieru pulciņš lugā "Burvību slogā"
  • Naida Dieve - Anna Eiķene.
  • Otomars Svarenieks (Princis), Valda Beide (Likteņa vērpēja), Roberts Šulcs (Mežainis), Vera Kviese (Ragana).
  • Mežaines: Kate Gulbe, Marija Galveniece, Lilija Aužule, Zelma Auziņa, Olga Riekstiņa, Emilija Kūla, Mirdza Zandberga, Milda Vidumane.
  • Rūķi: R.Valdmanis, Laimonis Svarenieks, Arnolds Kokainis, Valfrids Lagzdiņš, Ernests Gabaliņš.
 • 1928. gada 4. februārī  Latvijas Mazsaimniecību Veicināšanas Biedrības Tumes nodaļa sarīkoja skolas telpās priekšlasījumu par "Lopkopības ienesīguma pacelšanu". Notika arī kino izrāde un saviesīgs vakars ar dejām un loteriju. Iztirgotas 65 kino biļetes un 56 biļetes uz balli.
 • 1928. gada 17. martā Latvijas Mazsaimniecību Veicināšanas Biedrības Tumes nodaļa sarīkoja skolas telpās saviesīgu vakaru ar dejām un loteriju. Visas lozes pilnas. Loze maksā Ls 0,30. Izdotas 44 ieejas biļetes.
 • 1928. gada 6. maijā Latvijas Mazsaimniecību Veicināšanas Biedrības Tumes nodaļa sarīkoja skolas telpās priekšlasījumu par putnkopību (ar gaismas bildēm). Tad priekšlasījums par pļavu un lauku meliorāciju. Pēc tam saviesīgs vakars ar dejām līdz plkst. 3 no rīta.
 • 1928. gada 20. maijā notika skolēnu sarīkojums ar teātri. Apmeklētāju skaits: 30 personu sēdvietās, 20 stāvvietās, 16 bērnu biļetes.
 • 1928. gada 23. decembrī pamatskolas sarīkoja Ziemassvētku eglīti ar dziesmām, deklamācijām un teātri. Izrādīja Valdas Moor divcēlienu "Ziemassvētku sapnis". Apmeklētāju skaits: 28 pers. sēdvietās, 61 stāvvietās.
 • 1928. gada 30. decembrī skolas padome sarīkoja jauna gada sagaidīšanu ar teātri un dejām. Izrādīja Akuratera komēdiju "Priecīgais saimnieks". Apmeklētāji: 39 sēdvietās, 44 stāvvietās, 73 balles biļetes.
 • 1929. gada 12. maijā notika skolēnu vakars ar skolēnu dziesmām un deklamācijām. Izrādīja arī ludziņu "Sarkancepurīte".
 • 1929. gada 22. septembrī Tumes Lauksaimniecības biedrība sarīkoja savus atklāšanas svētkus. Notika atklāšanas akts, teātris, dejas un rotaļas. Izrādīja R.Blaumaņa drāmu vienā cēlienā "Sestdienas vakars". Režisors T.Lagzdiņš. Aktieri: Linda Puriņa, Hilda Lagzdiņa, Milda Lagzdiņa, Fricis Veibulis, Augusts Kleinups, Juris Stenders, Valfrids Lagzdiņš, Vilma Grivica. Suflieris: Jekabs Valdmanis. Apmeklētāju skaits: 28 sēdvietās, 30 stāvvietās, izdotas 68 balles biļetes. Spēlēja Fr.Fogeļa orķestris par Ls 60.
 • 1929. gada 17. novembrī pamatskolas padome sarīkoja tirdziņu, teātra izrādi un viesīgu sadzīvi. Izrādīja R.Blaumaņa joku lugu 4 cēlienos "Trīnes grēki". Par biļetēm ietirgota rekordliela summa - Ls 227,31. Par to skolas vajadzībām iegādāts radioaparāts.
 • 1929. gada 22. decembrī skola rīkoja skolēnu eglītes vakaru ar parasto svētku programmu, bet teātra vietā J.Ozola trīs ainas tautas dziesmās "Budeļi". Tika sarīkota arī izloze, jo no pēdējā tirdziņa bija palicis pāri diezgan daudz mantu. Apmeklētāju skaits: 35 sēdvietas, 64 stāvvietas, 26 dejas biļetes. Peļņa Ls 107,48.
 • 1929. gada 31. decembrī Tumes Lauksaimniecības biedrība sarīkoja saviesīgu vakaru ar teātra izrādi Jaunā gada sagaidīšanai. Izrādīja Rutku Tēva 2 cēlienu komēdiju "Sirdsdraugs Kārlis"

Remonta darbi vecajā skolā

 • 1926. gada 4. janvārī skolas pārzinis pagasta padomei lūdz izlabot skolas ūdens pumpi. Padome nolemj skolas akai ielikt jaunus grodus no cementa caurulēm un ielikt jaunu metāla pumpi.
 • 1928. gada 4. jūlijā pagasta padome apsprieda jautājumu par telefona ievilkšanu skolā. Priekšlikums noraidīts līdzekļu trūkuma dēļ, jo tam nepieciešams daudzu zemes īpašnieku piekrišana un līdzdalība. Jautājums atlikts uz nenoteiktu laiku. (Telefons tomēr tiks ievilkts - tas notiks 1931. gadā)
 • 1928. gada 8. augustā pagasta padome nolēma izlabot krāsnis vecajā skolā. Dažas tika izlabotas, bet viena (skolotāju istabā) no jauna uzmūrēta.
 • 1929. gada vasarā skolas pārzinim no pagasta padomes atvēlēti Ls 30 skolas apkārtnes labiekārtošanai. Tie tika izlietoti skolas parka celiņu nograntēšanai.

Skolēni 1927. gada 15. maijā

 • Pirmajā rindā sēž: Ernests Lindenberģis, Arnolds Kokainis, Ansis Revins, Rudolfs Valdmanis, Ernests Gabaliņš, skolotāja Hilda Lagzdiņa, Fricis Meierlands, skolotājs Teodors Lagzdiņš, Anna Eiķene, Olga Revine, Hermine Ķēniņa, Olga Trautmane, Zelma Auziņa, Marija Galveniece, Lina Galveniece.
 • Otrā rindā: Jānis Gailis, Fricis Golgats, Mirdza Zandberģe, Lilija Aužele, Katrine Lapiņa, Emilija Ozoliņa, Natalija Riekstiņa, Olga Poga, Katrine Gulbe, Rasma Aumale, Līda Gabaliņa, Olga Riekstiņa, Teodors Vecsils, Žanis Segliņš.
 • Trešā rindā: Valfrids Lagzdiņš, Atis Riekstiņš, Otomars Svarenieks, Jekabs Gailis, Adolfs Auziņš, Ansis Grunte, Jekabs Bļodnieks, Rihards Segliņš, Vera Kviese, Erika Puķukalne, Valda Beide, Emilija Ķēniņa, Emilija Kūla, malā (kāda sveša skolniece).
  8.att. Skolēni 15.05.1927.

Skolas padome 1926.-27. mācību gadā

 • Sēž: skolas pārzinis Teodors Lagzdiņš, skolotāja Hilda Lagzdiņa, padomes priekšsēdētājs Fricis Šulcs.
 • Stāv: revīzijas komisijas loceklis Fricis Lagzdiņš, kasieris Fricis Gailis, Jēkabs Gabaliņš. 
  9.att. Skolas padome 1926.-27.m.g.


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!