otrdiena, 2019. gada 30. aprīlis

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu sporta olimpiāde pavasara krosā Tukumā, 30.04.2019.


Markuss Vīksna
1650 m
6:01,5
1.vieta
Ketija Pone
1100 m
4:21,8
2.vieta
Elīza Dūša
1100 m
4:42,9
2.vieta
Leonora Pētersone
1100 m
5:19,2
4.vieta
Madara Majevska
550 m
2:11,7
5.vieta
Mārtiņš Jānis Dūša
550 m
1:54,5
2.vieta
Ance Ventlande
550 m
2:22,3
8.vieta
Kristers Vorobjovs
550 m
2:14,1
7.vieta
Verners Ventlands
550 m
2:18,7
8.vieta
Imants Biters
550 m
2:12,2
6.vieta
Megija Lormane
550 m
2:21,7
5.vieta
Gustavs Gorodovičs
550 m
2:07,3
2.vieta
Artis Saldaks
550 m
2:12,7
5.vieta

 
Paldies 
sporta skolotājiem
Uldim Niedram
 un Guntim Auziņam!


G.Auziņa foto

Vides izziņas diena - talka 30.04.

D.Elperes foto

I.Strautmanes foto

otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādesApsveicam!


Tukuma, Engures, Jaunpils novadu un valsts olimpiāžu rezultāti:

Latviešu valodas 8.-9.klašu valsts 45. olimpiāde
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Madara Petkeviča (5. kl.) – dalībniece
Megija Liepiņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Līgai Saleniecei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Eduards Gorodovičs (7. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājam  Oskaram Laugalim

Sociālās zinības
Līva Rulle (8. kl.) – dalībniece
Marita Matisone (8. kl.) – dalībniece
Eduards Bogdanovs (8. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Anitai Kokainei

Sociālo zinību konkurss
Dārta Gunta Lēruma (6. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Ingunai Jansonei

Informātika
Krista Lūcija Laugale (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

1.kl. kombinētā
Gastons Hauka (1. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Latviešu valoda
Rūta Druka (2. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – dalībnieks
Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – 5. vieta
Ance Ventlande (4. b kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Ģeogrāfija
Aleksa Laura Kļaviņa (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ilzei Strautmanei

Angļu valoda
Evelīna Lindermane (5. kl.) – 5. vieta
Nora Nameda Vasermane (6. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Dzintrai Driķei

Angļu valoda
Krista Burmasa (7. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņ(7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Ingunai Rozenbergai

Matemātika
Ģirts Vītolnieks (3. kl.) – 4. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei

Krišjānis Pugačovs (2. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Adrians Saveļjevs (4. b kl.) – dalībnieks
Artuss Salenieks (4. b kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai  Laimai Bautrai

Vizuālā māksla
Ksenija Gavrina (1. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Renātei Važai

Gustavs Gorodovičs (2. kl.) – dalībnieks
Freija Pugačova  (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai

Terēze Ādiņa  (5. kl.) – dalībniece
Daniela Liepiņa  (7. kl.) – dalībniece
Anete Sprūģe (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Kintijai Kālei-Pūkainei

Matemātika
Evelīna Putāne (5. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (6. kl.) – dalībnieks
Evija Zvirbule (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Inesei Miķelsonei

 Latviešu valoda un literatūra
Līva Rulle (8. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Līgai Lauziniecei

Vēsture
Daiga Kroņkalne (9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Betija Benjamiņ(9. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmeneisestdiena, 2019. gada 20. aprīlis

Goda nominācija "Augsim Latvijai!" 2019

Ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlī, Zemkopības ministrijā norisinājās gadskārtējais pasākums mazpulcēniem, kuri izvirzīti Goda nominācijai "Augsim Latvijai!". 
Šādai nominācijai varēja tikt izvirzīts mazpulcēns, kas vismaz 5 gadus ir čakli rakstījis un aizstāvējis projektus, ko var apliecināt ar iegūtajiem sertifikātiem projektu forumos.
Varam lepni teikt, ka Tumes vidusskolas 9. klases skolniece Daiga Kroņkalne veiksmīgi aizstāvēja savus projektus un ieguva tiesības saņemt sudraba karotīti kā apbalvojumu! Sveicam!