ceturtdiena, 2021. gada 11. februāris

Afiša

 Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!

Tumes pamatskola aicina uz virtuālu iepazīšanos ar skolu


Tālrunis informācijai: 29184551

trešdiena, 2021. gada 10. februāris

Miera osta

2020./21. mācību gada I semestrī Tumes pamatskolas sociālais pedagogs 2. klasē realizēja nodibinājuma „Centrs Dardedze” izstrādāto antimobinga programmas „Lielās dzīves skola” nodarbību ciklu. Šīs programmas mērķis ir mācīt bērniem sociālemocionālo prasmju un pozitīvās uzvešanās iemaņu apguvi, empātijas attīstīšanos un mazināt bērnu savstarpējo vardarbību. 

Programmas finālā paredzēts, ka klasē tiek izveidota īpaša vieta Miera osta, kur bērnam pēc savas iniciatīvas „piestāt”, kad viņš sevī sajūt dusmas, agresiju, satraukumu, kad gadījies ar kādu sastrīdēties vai tamlīdzīgi. Tā ir vieta, kas rosina bērnus reflektēt, diskutēt, risināt problēmas. Kad bērni jūtas pārāk emocionāli, lai mācītos, šī vieta piedāvā iespēju „pārstrādāt” savas emocijas un sagatavoties, lai atkal būtu kopā ar ar citiem bērniem un atgrieztos pie darba. 

Bērni paši izteica savas vēlmes, ko Miera ostā vēlētos redzēt un radīja savu vīziju par šo vietu. Miera ostai izdevās tapt pateicoties 2. klases skolotāju Jolantas Gūtšmites, Julianas Potjomkinas, sociālā pedagoga Agneses Čamanes un skolas tehniskā personāla sadarbībai. Papildus klasē tika veikts kosmētiskais remonts un radīta vieta, kur novietot bērnu radošos darbiņus. 

Saistībā ar epidemioloģiskajiem rādītājiem un nestabilo situāciju izglītības sistēmā, Miera osta 2. klases bērnus joprojām pacietīgi gaida. Bērni ar jaunumiem klasē pagaidām iepazīstas, apmeklējot vienīgi individuālās konsultācijas.
otrdiena, 2021. gada 2. februāris

Karjeras mēnesis 8.-9.klašu skolēniem "Pieslēdzies savai karjerai"


 Seko informācijai savā e-pastā e-klasē

Jautā, raksti pedagogiem karjeras konsultantiem D.Elperei un E.Kornai-Opincānei

49.starptautiskais bērnu mākslas konkurss "LIDICE 2021"

2021.gada konkursa tēma  “ROBOTS un mākslīgais intelekts”

Novada skatē Pateicības saņēma: 

                       Deivids Koršunovs “Robotu transmisija”, 

                       Daniela Straume ar  animāciju “Robotu cīņa”, 

                       Gabriels Mikuličs ar animāciju "Robotu cīņa".

                      Atzinība: Elīzai Eglei Saleniecei par kompozīciju "2121".

Latvijas kārtā  konkursa laureātu godā ir Elīzas Egles Salenieces darbs “2121” un tiek izvirzīts izstādei-konkursam Čehijā.

Paldies skolotājiem Līgai Saleniecei un Oskaram Laugalim!

 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādes – konkursa “LIDICE 2021 Latvijas kārtas laureātu darbu digitālo  katalogu skatīt šeit: 

https://www.intereses.lv/wp-content/uploads/2021/02/Izstades_katalogs_2021_CD_FINAL_5.pdf