pirmdiena, 2023. gada 2. oktobris

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”


Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) Latvijas skolu pašpārvaldēm organizēja iniciatīvu izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Pirmajā posmā notika trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu.

Arī Tumes pamatskolas 3 aktīvi skolēnu pašpārvaldes dalībnieki devās klātienes mācībās Jelgavā. Nākamais posms -  projekta izstrāde. Bijām gandarīti, saņemot ziņu, ka Tumes skolas iesniegtais projekts ir apstiprināts.

Trešais posms - projekta īstenošana no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

19. un 20. septembrī pienāca laiks realizēt projektā ieplānoto aktivitāti - divu dienu nometni kempingā "Melnsils” Tās  mērķis bija -  veicināt pašpārvaldes  dalībnieku saliedēšanu, mācīties sadarboties grupā, analizēt iepriekšējā mācību gadā paveikto un saplānot parlamenta darbības plānu jaunajam mācību gadam, aktīvi un dabai draudzīgi pavadīt brīvo laiku.

Plānotais izdevās. Lūk, dažas atziņas: “Labi pavadījām laiku kopā ar pārējiem gan plānojot darbu, gan izklaidējoties”, “Pavadot dienu kopā ar parlamenta biedriem vēl vairāk saliedējāmies un attīstījām komandas darba un komunikācijas spējas. Tas bija tā vērts!”, “Mans ieguvums bija labi pavadīts laiks ar draugiem,  ir izplānots darbiņš. Un, protams, bija pārgājiens gar jūru un pa mežu, supošana un citas sportiskās aktivitātes - bija vērts braukt!”, “Es ieguvu foršas atmiņas un redzēju, un piedalījos, parlamenta pasākumu plānošanā “, “Paldies par iespēju piedalīties projektā!”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jauniešus atbalstīja un viņu domas apkopoja Anita Kokaine

A.Kokaines, L.Salenieces, M.Pavlovičas, A.Saveļjeva, A Salenieka foto

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!