otrdiena, 2023. gada 10. oktobris

KiVa antibulinga programma

 2023./2024. mācību gadā Latvija pievienojas KiVa saimei, apņemoties ieviest Turku Universitātē
(Somija) izstrādāto KiVa programmu, kas ir pētījumos un pierādījumos balstīta un starptautiski atzīta metodika bulinga izplatības mazināšanai skolu vidē. Šogad par KiVa skolām kļūst 60 Latvijas vispārējās izglītības iestādes (no 1. līdz 9. klasei), tajā skaitā arī Tumes pamatskola.

Bulings (bulings latviešu valodā tiek saukts arī par ņirgāšanos vai pāridarīšanu) ir apzināti un atkārtoti pāridarījumi situācijās, kur viena vai vairākas citas personas pauž fizisku, mutvārdu vai sociālu agresiju pret kādu skolēnu. Bulingu raksturo  apzināta un atkārtota rīcība. Bulings var izpausties arī internetā. Bērni, kuri cieš no bulinga, biežāk pieredz dažādas veselības problēmas, piemēram, nespecifiskas vēdera un galvassāpes, depresīvus traucējumus, ēšanas traucējumus un panikas lēkmes. Bērni, kas cietuši no bulinga, biežāk noslēdzas un izolējas no apkārtējiem, sliktāk iekļaujas skolas vidē, un ir novērota lielāka varbūtība uzvedības problēmām, piemēram, bieža iesaistīšanās kautiņos, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un neattaisnota stundu kavēšana.

KiVa programmas veiksmes atslēga balstās uz sadarbību starp vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Metodika paredz strādāt ar skolēniem no 1. līdz 9.klasei, taču īpaša uzmanība tiek pievērsta izpratnes par bulingu veidošanai 1., 4. un 7. klasē, kur ar grupu diskusiju, video, vizualizācijas vingrinājumu un mācību uzdevumu palīdzību tiek skaidrota cieņpilnu savstarpējo attiecību nozīme. Programma palīdzēs  bērniem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pretotos vardarbībai, kā arī veidotu stipru pamatu tādām vērtībām kā empātija, sapratne un līdzjūtība. Skolas KiVa komandas pedagogi ir apguvuši KiVa metodes, lai, vienlaikus strādājot gan ar pāridarītāju, gan ar cietušo bērnu, risinātu situācijas un nepieļautu to atkārtošanos. 

3. oktobrī Tumes pamatskolā notika KiVa programmas atklāšanas pasākums. Katrs skolēns ar savu plaukstu apstiprināja apņemšanos par 365 dienām bez pāri darījumiem. Kopā mums izdosies!

Direktores vietniece Anita Kokaine

Fotoalbums. O. Laugaļa foto.


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!