otrdiena, 2022. gada 15. novembris

Karjeras mēnesis 2022


Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolā norisinās visu gadu,
Karjeras mēneša  un Karjeras nedēļas  laikā
tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības 
 jomā aktuālām tēmām.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras nedēļa notika desmito gadu, šajā gadā ar vadmotīvu "Uzņēmējspējas  - tavas superspējas". Skolēni tika aicināti iepazīt uzņēmējspējas - tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām ar tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Mērķtiecība, komunikācija, drosme, radošums un kritiskā domāšana ir spējas, kas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, ka bērni un jaunieši apzinās gan viņam piemītošās, gan vēl attīstamās uzņēmēspējas.
Tukuma novada skolēni tika aicināti izzināt uzņēmēju superspējas, apmeklējot tuvākās apkārtnes uzņēmumus, mājražotājus, amatniekus un komunicējot ar dažādu profesiju cilvēkiem un ieklausoties viņu pieredzes stāstos.
Pasākuma "Tas būšu Es" mērķis - uzzīmēt sevi un savu profesiju pēc 20-30 gadiem. Pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo skolēnu populārāko profesiju TOP 3 izveidojās šāds: 1. dārznieki; 2.frizieri; 3.ugunsdzēsēji. Kā neparastākā profesija tika nosaukta "princeses profesija". Izstādes ir aplūkojamas gan pirmsskolas grupiņā, gan skolas zālītē.


"Izspēlē mūsu uzņēmumus" - uzdevums 3.,4.klašu skolēniem ar mērķi izveidot spēles, krustvārdu mīklas, iepazīstot uzņēmumus.


8.klases skolēni sadarbībā ar skolas pedagogu karjeras konsultantu, video mācību stundā ar biznesa treneri Eduardu Krūmiņu, veica vairākus uzdevumus: vispirms apzināja savas superspējas, pārdomāja, kuras no superspējām var attīstīt jau skolas laikā, bet noslēgumā pārdomāja un pierakstīja mazos soļus, kā sākt attīstīt savas superspējas. Viss sākas ar ideju, ļoti jāstrādā pašam ar sevi, lai kļūtu par personību, kas spēj idejas īstenot un protams, sasniegt rezultātu, mēģināt un nepadoties, kaut X reizes, lai sasniegtu rezultātu. 
9.klases skolēni ieklausījās jauniešu diskusijas "Kādas superspējas veidos manu nākotni" atziņās par to, kādas spējas, prasmes un kompetences būs svarīgas nākotnes profesijām.
  


Pedagogs karjeras konsultants Daiga ElpereNav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!