pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

Jūrmala Tumē

632. Tumes mazpulka projekts "Jūrmala Tumē” ir realizēts!

Projekta ideja tapa Latvijas Mazpulku organizētā hakatona ”Dodiet ceļu- jaunieši!” laikā. No maija beigām līdz augusta vidum aktīvi strādājām, lai atjaunotu Tumes pamatskolas volejbola laukumu, vēloties radīt vietu kvalitatīvai un jēgpilnai atpūtai gan skolas skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
Paldies 632. Tumes mazpulka dal
ībniekiem Līvai, Freijai, Paulai, Elīzai, Rihardam un Artusam par aktīvo darbu ieceres realizēšanā! Paldies Tukuma novada Domei un Tukuma jauniešu centra speciālistam Sandim Ozoliņam, Tumes un Degoles pagasta pārvaldei un L. Legzdiņai. Īpaši sirsnīgs paldies sporta darba organizatorei  L. Dudko.
Paldies m
ūsu tehniskajai palīdzībai SIA IKU Eduards un Adriana tētim, kā arī sk. Renātei, sporta skolotājiem, Mazpulku vadības meitenēm un visiem priecīgajiem sportotā
jiem!
skolotāja L.Saleniece

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!