trešdiena, 2023. gada 17. maijs

 VENDEN zīmējumu konkurss "Ūdens mūsu pasaulē."Arī šogad, par godu Pasaules Ūdens diena, pirmsskolas grupas piedalījās VENDEN organizētajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Lai labāk izprastu tā nozīmi, bērni iepazinās ar ūdens aprites ciklu, ar ūdens īpašībām (konsistenci, smaržu, garšu). Pētot secināja, ka ūdens ir šķidrs, bezkrāsains. Ūdenim nav smaržas. Ūdeni nedrīkst piesārņot un tas ir jātaupa, par ko uzzināja animācijas filmiņā "Ūdens nākotne."

Noskaidroja milzīgo  ūdens nozīmi cilvēku un visu dzīvo organismu dzīvē.

Kad tēma bija padziļināti izpētīta, bērni ķērās pie radošā procesa un zīmēja konkursam savu redzējumu par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē."

Divu nedēļu garumā, no 17.-29.martam, par mazo mākslinieku darbiem vietnē www.udensdiena.lv balsoja gan vecāki, gan draugi. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem! Konkursa noslēgumā visi dalībnieki saņēma atzinības rakstus par dalību konkursā un padziļinātu tēmas aktualitātes izpēti.  

                                                       Pirmsskolas skolotāja-Guna Dudko.

G.Dudko foto


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!