otrdiena, 2023. gada 9. maijs

Mācību priekšmetu olimpiādes

 


Apsveicam un lepojamies!

Tukuma novada un valsts mācību priekšmetu   olimpiāžu un konkursu dalībnieki


Jaunrades darbu konkurss “I. Ziedonis un ziedošais Tukums”
Ance Ventlande – nominācija “Pamācošākā pasaka” (8. kl.)
Terēze Ādiņa (9. kl.)
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei

Ģeogrāfijas konkurss “Apkārt zemeslodei”
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Antrai Brinkmanei-Brimanei

 Konkurss “Nāc un eksperimentē!” 8.-9. klašu skolēniem
Evelīna Lindermane (9. kl.)
Evelīna Putāne (9. kl.)
Artuss Salenieks (8. kl.)
Adrians Saveļjevs (8. kl.)
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Sociālo zinību un vēstures konkurss 6. kl. skolēniem 6. vieta
Rūta Druka (6. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Krišjānis Pugačovs (6. kl.)
Paldies skolotajāIngunai Jansonei un Jolantai Ventlandei

Konkurss SMART 4.-6. kl. skolēniem
Dāvids Kurka (4. kl.)
Adrians Kristaps Bautra (5. kl.)
Artis Saldaks (6. kl.)
Paldies skolotajāi  Agnijai Antulei-Antiņai

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Maksis Kolkāns (7. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Angļu valoda 5. – 6. klasēm
Marsels Žoluds (5. kl.)
Gustavs Gorodovičs (6. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Ķīmija
Evelīna Putāne (9. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmene

Bioloģija  
Evelīna Putāne (9. kl.) – 6. vieta
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Fizika
Evelīna Lindermane (9. kl.) –
5. vieta 
Paldies skolotājai Gitai Vīnakmenei

Angļu valoda 7. – 8.klasēm
Artuss Salenieks (8. b kl.) – 6. vieta
Paula Rolova (8. b kl.)
Paldies skolotājai Maritai Gustanei
 
Latviešu valodas un literaturas valsts 49. olimpiāde
8. – 9. klasēm
Evelīna Putāne (9. kl.)  
5. vieta  
Adrians Saveļjevs (8. b kl) 4. vieta
Paldies skolotājai Solvitai Bērsonei
 
Skaļās lasīšanas konkurss 2. klašu grupā
Māris Katrevič(2. kl.)
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai
 
Konkurss SMART 2.-3.kl. skolēniem
Māris Katrevič(2. kl.)
Paula Zaperecka (2. kl.)
Emanuels Dāvids Ozols (3. kl.)
Katrīna Anna Sikerina (3. kl.)
Paldies skolotājāDanusijai Miltiņai un Andai Zaķei

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!