pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Erasmus+ KA1 projekts “Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem”

Erasmus+ KA  projekta 
"Motivējoša atbalsta nodrošinājums iekļaujošās izglītības skolēniem" 
noslēdzošā mobilitāte
 notika Itālijas pilsētā Boloņā no 10. līdz 16. oktobrim. 
Kursa mērķis: iepazīt stratēģijas, metodiku un instrumentus, lai izglītībā iesaistītu visus izglītojamos un uzzinātu, kā Itālijā darbojas iekļaujošā izglītība.
Darba grupās, praktiskajās aktivitātēs un viedokļu apmaiņas diskusijās piedalījās pedagogi no Zviedrijas, Čehijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas un Latvijas.
Tā bija iespēja pārdomāt un apspriest dažādas stratēģijas, metodes un labāko praksi, lai veicinātu iekļaušanu klasē. Šīs apmācības atslēgas vārdi bija empātija, sadarbība un dalība kā iekļaujošās izglītības elementi. 
Pirmais atslēgas vārds "empātija" ir pamats, lai veidotu attiecības starp skolotāju, skolēniem un ģimeni: citu perspektīvas uztveršana, spēja nebūt nosodošam, mācīšanās saprast otra cilvēka jūtas un komunicēt. Tas, kā izprotam emocijas, dažādos uzvedības veidus veicina saikni ar citiem cilvēkiem. 
Līdzdalība apliecina piederību grupai un stiprina skolēna sajūtu, ka mans ieguldījums ir nozīmīgs citiem. Piederības sajūta, kas veidojusies, noņemot dažādus dialogu kavējošos šķēršļus, veicina savstarpējo sapratni, toleranci un cieņu, ir ļoti svarīga. Tā veicina viesmīlīgu vidi, kas stimulē un atbalsta mācību procesu.
Trešais atslēgas vārds ir sadarbība. Tas attiecas uz attiecībām ar ģimeni, kas ir viens no elementiem sistēmā, kurā atrodas skolēni ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti. Sadarbība ar ģimenēm ir ļoti svarīga, veidojot atbalsta sistēmu skolēnam. Citiem vārdiem sakot, skolotājiem jābūt vadošajiem iedvesmotājiem gan skolēniem, gan vecākiem, sniedzot informāciju un idejas par to, kā vecāki var vislabāk palīdzēt sava bērna mācību procesā.
Divu itāļu skolotāju - Alesandro un Monikas stāstījums bagātināja dalībnieku pieredzi. Analizējot Itālijas izglītības modeļa īpatnības iekļaujošās izglītības kontekstā, var pamanīt būtisku principu: nav speciālo skolu. Tātad, galvenā ideja ir "iekļaut" visus vienā sistēmā, vienlaicīgi rēķinoties ar atbalsta nodrošināšanu: īpašiem darbiniekiem, piemēram, atbalsta skolotājiem un pedagogiem."
Kursu noslēgumā aktualizējās galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes meklēsim katrs savā skolā: 
*Ko iekļaušana nozīmē mūsu skolā"?
*Kādus stratēģijas, metodes un rīkus izmantojam?
*Kā mūsu skola sadarbojas ar ārpusskolas iestādēm?
Šie un daudzi citi jautājumi, no vienas puses, rosināja apgūt jaunus rīkus un iepazīt jaunus modeļus, bet, no otras puses, radīja iespēju apšaubīt dažas līdzšinējās stratēģijas un prakses. Un tas ir svarīgi, jo mobilitātes mērķis ir saprast, kā lietas darīt labāk, veicināt pastāvīgus uzlabojumus.
PALDIES par atbalstu 
Tumes pamatskolas direktorei Ingai Dāvidsonei un projekta koordinatorei Aivai Leitānei!

Daiga Elpere, speciālais pedagogs
PrezentācijaNav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!