Interešu izglītība 2018./19.m.g.1.semestris

Pulciņš/grupa
Vadītājs/vieta
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Tautas deju kolektīvs
Rikšiņš 1.-2.kl.
I.Buka
Tumes
kultūras nams
13.00 -13.40
13.00 -13.40


13.00 - 13.40
Tautas deju kolektīvs
Rikšiņš 3.-4.kl.
I.Buka
Tumes
kultūras nams
13.50 - 14.30
13.50 -14.30


13.50 - 14.30
Tautas deju kolektīvs
Rikšiņš 5.-6.kl.
I.Buka
Tumes
kultūras nams
14.40 - 15.20
14.40 - 15.20


14.40 - 15.20
15.30 - 16.10
Vokālais ansamblis
1.-4.kl.
S. Šteinberga
109.kab.
13.50 -14.30


12.10 – 12.50
13.00 – 13.40

5.-9.klašu
 koris
S.Šteinberga
109.kab.


13.50 - 14.30
14.40 - 15.20
13.50 – 14.30
14.40 – 15.20

Datorgrafika-1
2.klase
O.Laugalis
201.kab.
13.50 - 14.30
Datorgrafika-2
3.klase
O.Laugalis
201.kab.


13.00 - 13.40


Kokapstrāde
3.-5.klase
O.Laugalis
mājt.kab.13.00 - 13.40
13.50 - 14.30

Sports/sporta spēles
7.-9.klase
G.Auziņš


14.40  -15.20


Sports/indiv. sp. v.
2.- 4.klase
G.Auziņš


13.50 - 14.30


Tumes 632.mazpulks
Dz.Driķe
115.kab.
13.50 - 14.30

14.40 - 15.20


Netradicionālie
rokdarbi, 5.-9.klase
L.Saleniece
114.kab.

14.40 - 15.20

14.40 – 15.20

Zīmēšana/gleznošana
1.-4.klase
K.Kāle-Pūkaine
114.kab.


13.50 –14.30
14.40 - 15.20


Novadpētniecība
J.Ventlande
213.kab.
13.50 -14.30