piektdiena, 2024. gada 17. maijs

Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi


Apsveicam un lepojamies!

Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursiSkatuves runas konkurss
Lauris Lagzdiņ(3. kl.) - 2.pakāpe
Paula Putāne (4. kl.) - 1.pakāpe
Viktorija Tumane (4. kl.) - 2.pakāpe
Paldies skolotājām Danusijai Miltiņai, Andai Zaķei


Angļu valoda speciālo izglītības programmu skolēniem
Rebeka Ieviņa (8. kl.) – 1. vieta
Maksis Kolkāns (8. kl.) - 1. vieta
Paldies skolotājām  Maritai Gustanei

Sociālās zinības 8. kl. skolēniem
Imants Biters (8. kl.)
Ģirts Vītolnieks (8. kl.)
Ēriks Zukuls (8. kl.)
Paldies skolotajāIngunai Jansonei

Sociālo zinību un vēstures olimpiāde 6. kl. skolēniem
Annika Griķe (6. kl.)
Alise Stoļarova (6. kl.)
Marsels Žoluds(6. kl.)
Paldies skolotajāIngunai Jansonei un Jolantai Ventlandei

Konkurss SMART 4.-6. kl. skolēniem
Emanuels Dāvids Ozols (4. kl.)
Elīna Zvirbule (5. kl.)
Alise Stoļarova (6. kl.)
Paldies skolotājām Andai Zaķei, Zintai Paševičai, Agnijai Antulei-Antiņai

Ģeogrāfijas konkurss “Apkārt zemeslodei”
Ēriks Zukuls (8. kl.)  - Atzinība
Imants Biters (8. kl.) 
Kārlis Mackevičs (8. kl.) 
Ģirts Vītolnieks (8. kl.)  
Paldies skolotājai  Antrai Brinkmanei-Brimanei

Vizuālā māksla
Katrīna Anna Sikerina (4. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Andai Zaķei
Alise Zinovjeva (3. kl.)
Paldies skolotājai  Danusijai Miltiņai
Ksenija Gavrina (6. kl.)
Freija Pugačova (9. kl.)
Paldies skolotājai  Agnijai Antulei-Antiņai

Konkurss “Nāc un eksperimentē!” 8.-9. klašu skolēniem - 1.vieta
Imants Biters (8. kl.)
Freija Pugačova (9. kl.)
Artuss Salenieks (9. kl.)
Adrians Saveļjevs (9. kl.)
Paldies skolotāja Gitai Vīnakmenei

Fizika
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Ķīmija
Artuss Salenieks (9. kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmene

Vēsture 
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājai  Jolantai Ventlandei

Bioloģija 
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei

Krievu valoda (svešvaloda)
Adrians Saveļjevs (9. kl.) – 1. vieta
Paldies skolotājai  Anitai Haritonovai

Angļu valoda 4. – 7. klasēm
Emanuels Dāvids Ozols (4. kl.)
Dāvids Kurka (5. kl.)
Adrians Kristaps Bautra(6. kl.)
Rūta Druka (7. kl.)
Paldies skolotājai  Maritai Gustanei

Angļu valoda 9. klasei
Artuss Salenieks (9. kl.) – 3. vieta
Ance Ventlande (9. kl.)
Paldies skolotājām  Maritai Gustanei un
Aivai Leitānei
 
Konkurss SMART 2.-3.kl. skolēniem
Riks Timotejs Riekstiņš (2. kl.)
Ieva Vītolniece (2. kl.)
Māris Katrevičs (3. kl.)
Paula Zaperecka (3. kl.)
Paldies skolotājām  Laurai Strazdiņai un
Danusijai Miltiņai

Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!