piektdiena, 2020. gada 28. augusts

Norādījumi jaunajam mācību gadam 2020./2021.

 Cien. vecāki!


Ar 2020./2021.m.g. 1.septembri 1.-9.kl. skolēniem mācību process Tumes pamatskolā  tiek uzsākts klātienē, ievērojot higiēnas un distancēšanās normas (A modelis). Mācību sākums plkst.8.30.

 Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, skolēni dodas uz nozīmēto garderobi un klases telpu.

Starpbrīžos skolēni uzturas pie tā mācību kabineta, kur paredzēta mācību stunda. Mācību procesu pēc iespējas organizējam blokstundās (2 viena priekšmeta stundas pēc kārtas). Skolotājs organizē dinamiskās pauzes un atpūtu pēc nepieciešamības. Zvanu starp mācību stundām neizmantojam.

Skolā neierodas skolēni, ja:

  •       skolēnam vai kādam ģimenes loceklim noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;
  •       ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes;
  •       paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Skolēni pēc slimības ierodas skolā ar ģimenes ārsta izziņu.

Starpbrīžu laikā skolēni ievēro distancēšanās nosacījumus.

Ēdināšana tiek organizēta divos starpbrīžos, ievērojot distancēšanās noteikumus, kā arī roku higiēnu pirms ēšanas:

 

Stundu laiki

Klases, kuras ēd pusdienas

1.

8.30 – 9.10

 

2.

9.20 – 10.00

 

3.

10.10 – 10.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 5.kl.

4.

11.10– 11.50

 

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS

6.a, 6.b, 7.kl., 8.kl., 9.kl.

5.

12.10 – 12.50

 

6.

13.00 – 13.40

 

7.

13.50 – 14.30

 

8.

14.40 – 15.20

 

 Lai novērstu drūzmēšanos iestādē, ievērojot distancēšanos, vecāki pavada skolēnus līdz ieejai skolā, kur arī sagaida bērnus pēc stundām vai nodarbībām. Ja vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām nepieciešams satikt skolēnu mācību procesa norises laikā, to savlaicīgi jāsaskaņo ar skolēna klases audzinātāju, vai arī ar skolas administrāciju.  Skolēnu vecāki, kuri vēlas tikties ar kādu pedagogu, savlaicīgi iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku.

 Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, datumu un telefona numuru.

1.septembrī vecāki drīkst pavadīt  skolēnus līdz klašu telpai. Sākot ar 2.septembri skolēnus vecāki atved līdz ieejai skolā (izņēmums ir 1.klases skolēni – par kārtību informēs klases audzinātāja).

Vecākiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene, bērns-invalīds, vai bērns, kurš slimo ar celiakiju, jāraksta iesniegums skolas kancelejā par ēdināšanas atlaižu saņemšanu, pievienojot 3+ Ģimenes kartes kopiju, ārsta izziņu u.c. apliecinājumus.

Iekšējie noteikumi “Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu” skatāmi šeit.

Iepazīšanos ar tiem skolēni un vecāki apliecina ar parakstu!

BŪSIM ATBILDĪGI, IEVĒROJOT NOTEIKUMUS!