trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis

Mācību priekšmetu olimpiādes


Apsveicam!

    

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu olimpiāžu, valsts olimpiāžu, SZPD un mācību priekšmetu konkursu rezultāti:
Reģionālā 4. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai

4. klašu skolēnu pētnieciskie darbi
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Danusijai Miltiņai


Argumentācijas prasmju konkurss “Domā ātri, domā lēnām”
Alīna Rūmniece (7. kl.) – 2. vieta
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Daiga Kroņkalne (7. kl.) – dalībniece
Karīna Annija Leskoviča (7. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Sociālās zinības
Ieva Bērzmārtiņa (8. kl.) – 2.vieta
Alise Bitere (8. kl.) – 2.vieta
Adrija Pukate (8. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Anitai Kokainei

Mājturība un tehnoloģijas zēniem
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – 4.vieta
Ēriks Nauris Toks (8. kl.) – 5.vieta
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Alise Andersone (5. kl.) – dalībniece
Betija Benjamiņa (7. kl.) – dalībniece
Vikija Peipāne (8. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

Latvijas 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Informātika
Daniels Markuss Kārkliņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājam Oskaram Laugalim


Angļu valoda
Krista Burmasa (5. kl.) – dalībniece
Leo Voldemārs Kāposts (5. kl.) – dalībnieks
Daniela Liepiņa (5. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei


Latviešu valoda
Zane Āboliņ(2. kl.) – dalībniece
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – 5. vieta
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Andai Zaķei, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Ģeogrāfija
Betija Benjamiņa (7.kl.) – dalībniece
Daniels Markuss Kārkliņš (7.kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Ilzei Strautmanei


Angļu valoda
Linards Lazdiņš (10.kl.) – 5.vieta
Sandijs Jānis Spruģis (10. kl.) – dalībnieks
Hardijs Riekstiņš (12. kl.) – dalībnieks
Krišs Aleksandrs Vasermans (9. a kl.) – dalībnieks
Kristers Švarcs (9. b kl.) – dalībnieks
Līga Liene Priede (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Aivai Leitānei

Kristaps Lakstiņš (7. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājai Dzintrai Driķei

Glītrakstīšanas konkurss
Madara Liene Pone (1. kl.) - dalībniece
Zane Āboliņa (2. kl.) - dalībniece
Kristians Ščuckis (3. kl.) – dalībnieks
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājām Andai Zaķei, Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Matemātika
Kristers Vorobjovs (2. kl.) – dalībnieks
Ance Ventlande (2. kl.) – dalībniece
Evelīna Putāne (3. kl.) – dalībniece
Valters Brizga (4. kl.) – dalībnieks
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Latviešu valodas un literatūras valsts 43. olimpiāde:
Kate Annija Auziņa (12. kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Vizuālā māksla
Marta Pētersone (2. kl.) – dalībniece
Megija Rūta Murāne(3.kl.) – dalībniece
Nora Nameda Vasermane (4. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājām Solveigai Imbovicai, Renātei Važai, Danusijai Miltiņai

Elīza Dūša (5. kl.) – dalībniece
Līva Rulle(6. kl.) – dalībniece
Laura Grinberga (11. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Agnijai Antulei-Antiņai

SZPD:
Jana Danute Lasenberga (12. kl.) – 2. vieta
Paldies skolotājai Daigai Elperei

Matemātika:
Elīza Dūš(5. kl.) – dalībniece
Līga Druka (5. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Inesei Miķelsonei!  

Una Birkmane (6. kl.) – dalībniece
Adrija Pukate (8. kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Ingai Kokinai! 


 Latviešu valoda un literatūra
Ieva Bērzmārtiņ(8.kl.) – 2.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

 Krievu valoda:
Melānija Vigule (8.kl.) – 2. vieta
Laura Rudzīte (8.kl.) – 3. vieta
Paldies skolotājai Elitai Kaminskai!

Latviešu valoda un literatūra
Kate Annija Auziņa (12.kl.) – 1.vieta
Paldies skolotājai Diānai Auziņai

Inese Liepiņ(11.kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai Līgai Lauziniecei

Vēsture
Alise Birkmane (9. a kl.) – dalībniece
Lelde Laugale (9. a kl.) - dalībniece
Paldies skolotājai Jolantai Ventlandei

Bioloģija
Linda Muceniece (11. kl.) – dalībniece
Santa Pone (12. kl.) – dalībniece
Paldies skolotājai  Gitai Vīnakmenei


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!