ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Pavasara koncerts

Piektdien, 6.maijā plkst.13.00
Tumes kultūras namā
P a v a s a r a

k o n c e r t s
un
Olimpiāžu, konkursu dalībnieku un laureātu godināšana

Uzstājas:
skatuves runas konkursa Kurzemes reģiona 1.pakāpes laureāte E.Dūša,
1.-4.klašu vokālais ansamblis/vadītāja Sanita Apine
tautas deju kolektīvs Rikšiņš/vadītāja Gunta Krecere,
5.-12.klašu koris/vadītāja Sanita Apine


Nav komentāru :

Ierakstīt komentāru

Lūdzu ievērot pieklājību!